در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۳.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۲ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۱۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۳ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۱ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۸۳
 • نمادهای منفی : ۳۴۸
 • نمادهای صف خرید : ۴۸
 • نمادهای صف فروش : ۳۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۳۶ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۵۴ میلیارد تومان

امروز از لحظات آغازین بازار بورس تهران، شاخص هم‌وزن و شاخص کل به سمت ارقام منفی پیشروی کرده و تاکنون روند سقوط شاخص متوقف نشده است اما با شیب کمی دنبال می‌شود. لذا تا این لحظه شاخص کل و شاخص کل با معیار هم‌وزن، هر دو حدود ۰.۱۱ درصد منفی شده‌اند.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

شستا ۴۲.۲ ۱۱.۱ ۲۵.۱ ۱۰۲ ۲.۷ ۱.۸ ۳۴.۳ ۲۲ ۱۵۲۵ ۱۸۳۶ ۳ ۰
شپنا ۳۴.۸ ۱۶.۵ ۱۴.۶ ۱۰۰ ۱۰.۲ ۱.۴ ۱۹.۸ ۲۶.۲ ۲۵۰۱ ۲۴۷۱ ۳ ۱
فملی ۳۲.۳ ۱۷.۵ ۱۵.۶ ۱۱۱ ۲۲.۱ ۲.۴ ۹.۳ ۲۹.۶ ۵۷۶۰ ۵۶۷ ۲ ۱
خودرو ۲۸.۵ ۱۲.۴ ۱۷ ۴۸ ۱۰.۸ ۱.۵ ۲۹.۷ ۳۲.۴ ۸۷۹ ۳۶۸ ۴ ۵
وبملت ۲۸.۱ ۱۴.۷ ۱۷.۳ ۹۲ ۱۲.۶ ۰.۸ ۱۳.۹ ۴۲.۸ ۲۷۴۵ ۱۳۳۶ ۳ ۴
فولاد ۲۵ ۱۳.۹ ۱۳.۴ ۸۰ ۱۰.۹ ۱.۳ ۱۶.۱ ۲۶.۴ ۱۹۳۴ ۴۵۸ ۳ ۵
ذوب ۲۴ ۱۰.۹ ۱۷.۵ ۲۷ ۰.۴ ۱ ۳۱ ۳۱.۵ ۵۸۲ ۵۱۴ ۴ ۱۴
شتران ۱۷.۲ ۱۱.۶ ۱۶.۳ ۹۶ ۴.۵ ۱ ۱۴.۲ ۲۳.۳ ۱۷۴۷ ۱۹۹۳ ۳ ۹
شبندر ۱۶ ۱۳.۱ ۱۳.۴ ۵۶ ۱.۸ ۱.۳ ۲۶.۷ ۲۳.۴ ۹۰۲ ۱۸۰۳ ۳ ۱۵
خساپا ۱۳.۴ ۹.۴ ۱۵.۸ ۳۹ ۴.۳ ۱.۴ ۲۱.۸ ۲۴ ۵۹۴ ۲۱۸ ۴ ۱۵
وبصادر ۱۱ ۱۱.۱ ۱۷.۱ ۷۶ ۱ ۱.۴ ۲۵.۶ ۲۱ ۹۳۳ ۳۳۶ ۳ ۴
وتجارت ۱۰.۴ ۱۱.۱ ۱۵.۶ ۸۷ ۶ ۲.۱ ۱۴.۱ ۲۰.۹ ۱۲۴۱ ۱۸۵ ۴ ۰
حکشتی ۸.۴ ۷.۵ ۱۷.۲ ۸۵ ۰.۸ ۰.۵ ۹.۶ ۲۳.۷ ۱۳۱۹ ۱۵۹۲ ۴ ۲۳
بپاس ۷.۸ ۴۷.۷ ۳۱.۵ ۸۴ ۶.۵ ۴.۳ ۱۲۲ ۱۸۰.۲ ۶۵۳۰   ۲ ۱۲
وغدیر ۶.۹ ۱۵.۹ ۱۹.۶ ۹۷ ۳.۶ ۱.۲ ۱۶.۸ ۴۳.۴ ۱۲۸۴ ۳۸۵ ۳ ۱
شپدیس ۶.۶ ۹ ۱۹.۱ ۷۹ ۲.۲ ۱.۱ ۱۵.۳ ۲۵.۲ ۵۲۳ ۵۰۶ ۳ ۰
صبا ۶.۵ ۵.۷ ۱۷.۱ ۴۴ ۲.۱ ۰.۷ ۹.۶ ۲۱.۴ ۶۲۴ ۱۲۱ ۳ ۷
پارسان ۶.۳ ۱۶.۳ ۱۹.۴ ۶۳ ۰.۲ ۰.۸ ۳۸.۱ ۴۷.۶ ۵۱۷ ۳۷۶ ۴ ۰
شیران ۶ ۵.۷ ۱۶.۶ ۳۹ ۰.۹ ۰.۴ ۹.۴ ۲۷ ۲۷۲ ۲۳۳ ۴ ۶۵
نوری ۵.۹ ۱۵ ۱۲.۸ ۷۷ ۳.۵ ۱.۳ ۱۳.۷ ۳۰.۲ ۱۳۴۹ ۲۵۱ ۳ ۲
شفن ۴.۴ ۴.۷ ۲۳.۶ ۱۳ ۰.۶ ۰.۳ ۱۱.۴ ۵۱ ۵۷۸   ۴ ۱۳
آریا ۴.۲ ۶ ۱۴.۲ ۹۴ −۱.۳ ۰.۷ ۹.۴ ۷.۵ ۴۵۰ ۶۵۶ ۳ ۷
کاریس ۴ ۵۵.۴ ۱۸.۵ ۱۹۲ ۰.۲ ۱.۵ ۴.۳ ۱۰.۱ ۹۹۳ ۱۸۹۹ ۲ ۴
ومعادن ۴ ۸ ۱۵.۸ ۱۰۲ ۰.۴ ۰.۸ ۹.۸ ۱۴.۵ ۵۶۰ ۳۶۶ ۳ ۲۲
پارس ۳.۹ ۶.۹ ۲۵.۸ ۱۴۴ −۰.۴ ۰.۵ ۸.۱ ۱۲.۲ ۱۲۷۹ ۴۸۶ ۳ ۹
شیراز ۳.۹ ۸.۲ ۱۷.۷ ۸۰ ۰.۶ ۰.۵ ۱۱.۲ ۲۶.۸ ۴۶۳ ۶۲۵ ۳ ۸
وپارس ۳.۷ ۶.۸ ۱۶ ۱۲ ۰.۳ ۰.۶ ۱۵.۱ ۲۷ ۱۷۳ ۴۰ ۴ ۲۳
پترول ۳.۶ ۴.۶ ۱۴.۱ ۱۶ ۰.۶ ۱ ۱۰.۱ ۱۲.۷ ۵۷۵ ۱ ۴ ۱۲
تاپیکو ۳.۵ ۱۲.۴ ۱۵.۷ ۵۱ ۱.۶ ۱.۳ ۲۲.۴ ۳۲.۹ ۱۶۸۴ ۳۶ ۳ ۶
شبریز ۲.۸ ۶.۴ ۱۴.۱ ۴۹ ۱.۱ ۱.۶ ۱۲.۶ ۱۳.۸ ۶۱۳ ۱۳۴ ۳ ۲۰
اخابر ۲.۸ ۶.۹ ۱۲.۹ ۲۵ −۰.۴ ۰.۷ ۱۳.۷ ۱۶.۳ ۱۳۶ ۵۶۹ ۵ ۱۰
شگویا ۲.۶ ۵.۸ ۱۴.۶ ۵۹ ۱.۴ ۱.۶ ۹.۱ ۱۲.۸ ۷۳۴ ۳۳ ۳ ۹
مبین ۲.۴ ۷.۹ ۲۶.۲ ۱۳۲ −۰.۴ ۰.۵ ۱۲.۶ ۱۵.۹ ۶۷۱ ۵۹۲ ۳ ۲۴
کگل ۲ ۷.۸ ۱۴.۶ ۱۰۸ ۰.۴ ۰.۸ ۶.۹ ۱۳.۹ ۳۲۱ ۱۷۰ ۳ ۱۸
کچاد ۱.۹ ۴.۷ ۱۵.۹ ۱۰۲ −۰.۷ ۰.۳ ۶.۴ ۸.۹ ۲۱۵ ۳۲۳ ۳ ۲۳
رمپنا ۱.۹ ۶ ۱۹.۵ ۵۸ ۰.۸ ۰.۷ ۹ ۲۵.۷ ۲۳۸ ۶۵ ۳ ۸
فخوز ۱.۷ ۴.۹ ۱۳.۷ ۵۳ ۰.۷ ۰.۸ ۵.۹ ۱۴.۳ ۴۰۶ ۴۲ ۳ ۱۳
کگهر ۱.۶ ۱۷.۵ ۳۰.۷ ۱۸۹ ۰.۱ ۲.۳ ۷.۱ ۵.۴ ۷۷۱ ۴۹۷ ۳ ۰
کاوه ۱.۶ ۷.۸ ۲۷.۳ ۱۱۲ ۱.۲ ۲.۶ ۴.۱ ۲۳.۹ ۴۹۳ ۲۷۶ ۳ ۳
زاگرس ۱.۲ ۵.۷ ۱۱.۷ ۲۰ ۰.۲ ۰.۶ ۸.۱ ۱۸.۴ ۲۳۳   ۳ ۷
وصندوق ۱.۲ ۱۰.۶ ۲۴.۹ ۱۶۱ ۰.۱ ۱ ۷.۲ ۱۲.۹ ۲۵۶ ۳۰۱ ۴ ۱۸
شخارک ۱ ۶.۴ ۱۸.۳ ۷۵ ۰.۶ ۱.۳ ۹.۲ ۱۷.۸ ۱۶۲ ۱۰۲ ۴ ۱۰
همراه ۰.۹ ۴.۴ ۱۲.۷ ۲۹ ۰.۳ ۰.۸ ۶.۹ ۱۱.۸ ۱۳۷   ۴ ۹
جم ۰.۹ ۷.۱ ۴۱.۹ ۱۴۳ ۰.۴ ۱.۶ ۵.۷ ۲۳.۶ ۲۷۸ ۱۵۱ ۳ ۱۹
هرمز ۰.۶ ۴.۵ ۲۰ ۱۱۷ ۰.۱ ۰.۵ ۴.۳ ۱۳ ۱۴۵ ۳۱۶ ۴ ۱۰
وامید ۰.۴ ۶.۷ ۲۵.۶ ۹۸ ۰.۴ ۰.۹ ۱.۹ ۳۲.۸ ۴۱۸ ۹ ۳ ۸
اپال ۰.۴ ۱.۷ ۱۱.۲ ۴ ۰ ۱.۱ ۳.۷ ۳.۴ ۱۵   ۳ ۱۲
مارون ۰.۳ ۶ ۱۰ ۸۵ −۰.۲ ۰.۳ ۶.۸ ۶.۳ ۳۴ ۱۰۴ ۲ ۵
تاصیکو ۰.۳ ۲.۷ ۱۵.۱ ۲۴ ۰.۱ ۱.۳ ۷.۲ ۷.۳ ۶۶ ۴ ۳ ۰
شکبیر ۰.۱ ۶.۱ ۱۱.۸ ۲۷ ۰ ۱.۲ ۱۵.۵ ۹.۴   ۲۱ ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • خودرو
 • وبملت
 • فولاد
 • ذوب
 • شتران
 • شبندر
 • خساپا
 • وبصادر
 • وتجارت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • آریا
 • کچاد
 • پارس
 • اخابر
 • مبین
 • مارون
 • اپال
 • شکبیر
 • کگهر
 • وصندوق
 • هرمز
 • تاصیکو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • وبملت
 • فولاد
 • خودرو
 • شپنا
 • بپاس
 • وتجارت
 • شتران
 • خساپا
 • وغدیر
 • نوری
 • شستا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • ذوب
 • شپدیس
 • شخارک
 • رمپنا
 • صبا
 • شفن

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شفن
 • رمپنا
 • پارسان
 • شپدیس
 • شخارک
 • ذوب
 • صبا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

وآفری ۰.۳ ۲.۹ ۵۶.۷ ۹۴ ۰.۲ ۰.۸ ۵.۴ ۳۰.۶ ۷۶ ۱۹ ۴ ۲۲
دابور ۰.۵ ۲ ۴۵.۳ ۹۷ ۰.۱ ۰.۷ ۷.۱ ۱۲ ۲۸۱ ۷۵ ۳ ۲۶
دپارس ۰.۹ ۴.۸ ۴۴.۴ ۱۶۵ −۰.۲ ۰.۳ ۷.۷ ۵.۵ ۳۲۳ ۲۸۲ ۴ ۱۲
بفجر ۰.۷ ۳.۴ ۳۹.۸ ۸۳ ۰.۶ ۱.۳ ۴.۲ ۲۱.۹ ۳۰۰ ۱ ۳ ۲۸
داسوه ۰.۱ ۱.۸ ۳۶.۷ ۱۰۵ ۰.۱ ۱.۶ ۲.۱ ۸.۴ ۴۹ ۲۰ ۴ ۱۲
لخزر ۰.۴ ۲.۳ ۳۴.۳ ۵۶ ۰.۲ ۰.۵ ۵.۲ ۲۲.۳ ۲۱۳   ۴ ۱۲
دسبحان ۱.۲ ۵.۶ ۳۴.۱ ۳۲ ۰.۴ ۱.۴ ۳۰.۲ ۳۲.۴ ۱۲۸   ۴ ۳۹
توریل ۰.۹ ۳.۷ ۳۳.۹ ۴۵ ۰.۳ ۰.۹ ۱۳.۴ ۲۳.۶ ۱۷۷ ۵۰ ۵ ۱۸
زفکا ۱.۴ ۷ ۳۳.۲ ۹۵ ۰.۷ ۳.۸ ۲۹.۴ ۲۲.۲ ۳۳۹ ۱۵۷ ۵ ۱۸
شکام ۰.۵ ۳.۵ ۳۲.۷ ۹۹ ۰.۳ ۰.۷ ۳.۵ ۲۲.۸ ۱۰۲ ۴۵ ۳ ۱۲
غبشهر ۳.۹ ۳.۹ ۳۰.۳ ۵۵ ۰.۵ ۰.۴ ۱۰.۶ ۳۳.۳ ۲۶۹ ۲۰۶ ۴ ۳۰
سصفها ۶ ۴.۲ ۲۹.۹ ۳ ۰.۲ ۰.۸ ۲۰.۸ ۲۷.۲ ۶۵   ۴ ۱۵
حگهر ۰.۴ ۵.۷ ۲۷.۹ ۱۴۱ ۰ ۱.۴ ۱۰.۷ ۸ ۶۷ ۲۶۱ ۶ ۲۰
فلوله ۵.۱ ۶.۵ ۲۷.۹ ۵۶ ۲.۸ ۰.۵ ۱۱.۸ ۴۸.۸ ۱۴۴۰ ۲۴ ۳ ۲۹
شگل ۰.۴ ۳.۱ ۲۶.۷ ۴۰ ۰.۱ ۰.۸ ۹ ۱۷ ۳۲ ۱۴ ۶ ۲۸
مبین ۲.۴ ۷.۹ ۲۶.۲ ۱۳۲ −۰.۴ ۰.۵ ۱۲.۶ ۱۵.۹ ۶۷۱ ۵۹۲ ۳ ۲۴
کپرور ۰.۲ ۳.۲ ۲۵.۷ ۸۸ ۰.۱ ۲.۳ ۵.۸ ۱۰.۲ ۷۰ ۱۹ ۴ ۲۰
فروس ۱.۳ ۸.۲ ۲۵.۳ ۲۰ ۰ ۱.۲ ۳۹.۳ ۳۲.۸ ۶۶ ۱۲۶ ۵ ۱۲
وصندوق ۱.۲ ۱۰.۶ ۲۴.۹ ۱۶۱ ۰.۱ ۱ ۷.۲ ۱۲.۹ ۲۵۶ ۳۰۱ ۴ ۱۸
غمینو ۰.۶ ۵.۱ ۲۴.۶ ۴۴ ۰.۲ ۲.۷ ۲۸.۱ ۱۴.۷ ۲۱۹ ۵۱ ۵ ۱۴
ولبهمن ۱.۱ ۵.۱ ۲۳.۸ ۳۷ ۰.۴ ۰.۹ ۱۳.۹ ۲۵.۱ ۲۰۴   ۶ ۲۱
شفن ۴.۴ ۴.۷ ۲۳.۶ ۱۳ ۰.۶ ۰.۳ ۱۱.۴ ۵۱ ۵۷۸   ۴ ۱۳
تیپیکو ۰.۵ ۳.۳ ۲۳.۳ ۷۶ ۰.۳ ۰.۶ ۳.۸ ۱۸.۹ ۱۵۹ ۴۱ ۴ ۱۴
وسین ۰.۹ ۸ ۲۲.۵ ۴۰ −۰.۴ ۱.۹ ۵۱.۸ ۱۶.۵   ۱۸۵ ۳ ۱۲
غبهار ۰.۳ ۴ ۲۲.۲ ۰ ۰ ۱.۵ ۲۱.۲ ۱۴.۵     ۳ ۲۹
تماوند ۰.۲ ۲.۱ ۲۱.۸ ۱۰۰ ۰.۱ ۱.۲ ۱.۸ ۶.۶ ۷۰ ۱۵ ۳ ۴۸
حآفرین ۳.۳ ۴ ۲۱.۳ ۴۳ −۱.۴ ۰.۸ ۱۴.۶ ۱۰.۴ ۱۲ ۴۷۵ ۴ ۲۰
وکار ۲.۶ ۶.۴ ۲۱.۲ ۴۴ −۰.۸ ۰.۹ ۲۲.۸ ۱۷.۷ ۱۶۳ ۳۲۲ ۴ ۱۷
خکار ۱.۸ ۶.۹ ۲۱.۲ ۲۵ ۰.۴ ۰.۷ ۱۸.۵ ۳۴.۴ ۲۰۲ ۳۸ ۵ ۲۳
خاور ۱۲.۷ ۷.۲ ۲۱.۲ ۹ ۰ ۰.۶ ۲۲.۹ ۳۸.۳ ۱۸۹ ۵۷۴ ۵ ۲۹
اتکای ۰.۱ ۱.۷ ۲۱ ۵۵ ۰.۱ ۱.۱ ۳.۳ ۶.۸ ۵۶   ۴ ۱۷
کرماشا ۲.۲ ۴.۳ ۲۱ ۶۷ ۰.۴ ۰.۵ ۷.۶ ۱۹.۸ ۲۹۸ ۲۶۸ ۳ ۶۹
ثجنوب ۰.۷ ۵.۷ ۲۰.۷ ۵۰ ۰.۳ ۰.۸ ۸.۳ ۲۳.۵ ۱۶۷   ۵ ۱۲
شسپا ۴.۳ ۷.۲ ۲۰.۶ ۹۹ ۰.۷ ۰.۳ ۷.۷ ۳۵.۵ ۱۲۲۵ ۵۷۸ ۳ ۱۴
سفارس ۱.۹ ۶.۵ ۲۰.۵ ۶۱ ۱ ۱.۷ ۱۵.۴ ۱۹.۴ ۲۱۵ ۲۰ ۴ ۱۶
کفرا ۰.۲ ۲.۴ ۲۰.۳ ۶۰ ۰.۱ ۱.۵ ۴.۸ ۸ ۱۱۵   ۵ ۲۱
وگردش ۹.۶ ۸.۶ ۲۰.۲ ۴۱ −۲.۷ ۱ ۳۰.۴ ۲۰.۲ ۲۹۴ ۵۴۹ ۳ ۲۰
خکمک ۲.۵ ۳.۹ ۲۰.۱ ۱۸ ۰.۵ ۱.۷ ۱۶.۳ ۱۲ ۱۵۴   ۴ ۳۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خاور
 • وگردش
 • سصفها
 • فلوله
 • شفن
 • شسپا
 • غبشهر
 • حآفرین
 • وکار
 • خکمک
 • مبین
 • کرماشا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وگردش
 • حآفرین
 • وکار
 • مبین
 • وسین
 • دپارس
 • خاور
 • فروس
 • حگهر
 • غبهار
 • وصندوق
 • دابور

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فلوله
 • سفارس
 • شسپا
 • زفکا
 • شفن
 • بفجر
 • غبشهر
 • خکمک
 • کرماشا
 • خکار
 • دسبحان
 • ولبهمن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وگردش
 • فروس
 • وسین
 • خاور
 • خکار
 • فلوله
 • سفارس
 • وکار
 • ثجنوب

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • بفجر
 • لخزر
 • دسبحان
 • توریل
 • غبشهر
 • سصفها
 • فلوله
 • شگل
 • کپرور

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

فیروزا ۱۱۷.۴ ۳۱۱.۳ ۱۴.۵ ۱۴۲ ۴۵.۲ ۱ ۸۸.۲ ۴۴۰.۱ ۲۶۴۵۴ ۶۷۳۲ ۰ ۰
افران ۱۰۹.۱ ۴۹.۴ ۱۲.۴ ۵۸ −۱۰.۹ ۱.۱ ۹۵.۲ ۷۷.۱ ۳۳۰۸ ۳۳۹۶ ۰ ۰
کیان ۷۷.۶ ۸۸.۳ ۱۱.۵ ۱۲۶ ۲۹.۸ ۱.۱ ۳۸.۹ ۱۰۸.۱ ۲۱۱۹۳ ۶۷۶۲ ۰ ۰
یاقوت ۷۵ ۶۲.۵ ۱۲.۵ ۸۶ −۱۵.۹ ۰.۵ ۷۸.۴ ۱۱۰.۶ ۸۰۴۲ ۸۰۱۴ ۰ ۰
کمند ۶۷.۱ ۷۸.۲ ۱۳.۵ ۹۶ ۴.۶ ۱.۱ ۱۰۴.۶ ۱۱۳.۳ ۸۶۶۳ ۱۰۰۱۶ ۰ ۱
اعتماد ۶۱.۶ ۶۱.۸ ۱۱.۹ ۷۷ ۳۴ ۱.۵ ۶۱.۶ ۱۱۰ ۵۸۰۵ ۹۴۳ ۰ ۰
سپر ۵۸.۵ ۱۶۸.۷ ۱۳.۹ ۱۷۹ −۱.۷ ۰.۸ ۵۱.۹ ۴۶.۳ ۵۱۵۳۰ ۱۳۳۱۴ ۰ ۰
همای ۵۴.۲ ۴۶ ۱۳.۲ ۴۳ ۱۵.۱ ۱.۳ ۸۷.۸ ۱۰۰.۳ ۱۹۲۴۴ ۲۰۶۲ ۰ ۰
داریک ۴۲.۳ ۶۷.۵ ۱۲.۵ ۱۳۳ ۸.۸ ۱.۱ ۳۹.۷ ۷۱.۳ ۱۶۲۹۶ ۷۹۲۵ ۰ ۰
ثبات ۳۶ ۱۵۶.۴ ۱۲.۵ ۱۶۱ ۰.۴ ۱.۵ ۹۱.۱ ۶۶.۴ ۹۷۰۵ ۹۵۷۰ ۰ ۰
صایند ۳۴.۷ ۸۹.۲ ۱۳.۷ ۸۴ −۲۲ ۰.۸ ۲۰۱ ۷۰.۸ ۳۵۴۴ ۲۵۵۷۰ ۰ ۰
گنجینه ۳۰.۶ ۴۵۷ ۸۳.۸ ۲۰۰ ۰ ۳ ۰.۱ ۷.۹ ۳۰۶۲۰ ۳۰۵۷۳ ۰ ۰
فردا ۲۷.۷ ۵۴۳.۴ ۱۸.۹ ۱۹۶ ۰.۳ ۰.۷ ۲۳.۸ ۶۰.۷ ۲۷۳۳۲ ۱۳۵۲۲ ۰ ۰
آسامید ۱۷.۲ ۱۴۱ ۱۱ ۱۰۵ ۱۲.۹ ۶.۴ ۱۱۴.۶ ۱۵۱.۹ ۷۷۴۰ ۸۷۲ ۰ ۰
تصمیم ۱۵.۹ ۱۲۱.۲ ۱۱.۷ ۱۶۹ ۱.۷ ۰.۹ ۲۷.۸ ۶۱.۳ ۷۱۱۸ ۴۱۸۰ ۰ ۰
آکورد ۱۱.۵ ۶۰.۹ ۱۱.۷ ۷۴ ۶.۶ ۱.۹ ۶۹.۱ ۱۰۰ ۳۷۹۱ ۴۷۴ ۰ ۰
مانی ۹.۸ ۱۰۳.۱ ۱۲.۲ ۱۵۸ ۱.۱ ۱ ۳۸.۳ ۶۶.۳ ۴۱۵۲ ۷۲۰۹ ۰ ۰
پارند ۸ ۴۷ ۱۲.۳ ۹۷ −۰.۵ ۱ ۶۳.۳ ۵۶.۳ ۳۶۰۸ ۱۳۸۴ ۰ ۱
هامرز ۵.۹ ۱۵۹.۴ ۱۶.۸ ۱۸۶ −۰.۱ ۰.۷ ۳۵ ۴۱.۸ ۱۸۱۳ ۱۸۴۰ ۰ ۱
سپیدما ۴.۹ ۶۸.۲ ۱۳.۱ ۱۵۰ ۲.۳ ۵.۹ ۸.۳ ۵۱.۳ ۱۶۱۵ ۱۲۵۰ ۰ ۰
کارین ۳.۸ ۸۱.۳ ۱۲.۴ ۸۷ ۲ ۰.۶ ۴۸.۲ ۲۲۶.۸ ۲۶۶۳ ۳۲۲ ۰ ۰
امین یکم ۳.۴ ۲۶ ۱۳.۹ ۴۰ ۱ ۱.۴ ۵۵.۵ ۵۹.۳ ۵۹۵ ۱۵۲ ۰ ۱
یارا ۲.۵ ۶۱.۷ ۱۳.۳ ۱۳۲ ۰.۳ ۱.۱ ۴۹.۸ ۶۰.۹ ۱۷۷۱ ۷۴۷ ۰ ۰
دارا ۱.۱ ۵۰.۸ ۱۱.۶ ۱۰۸ −۰.۹ ۰.۵ ۷۲.۴ ۱۳.۸ ۱۷۷ ۵۱۸ ۰ ۰
خاتم ۰.۷ ۱۸.۲ ۱۰.۶ ۸۷ ۰.۵ ۲ ۱۰.۶ ۲۷.۳ ۵۶۵ ۳۷ ۰ ۰
گنجین ۰.۴ ۵۰.۹ ۱۰ ۹۹ ۰.۴ ۲.۵ ۱ ۷۱.۲ ۳۵۴   ۰ ۰
ارمغان ۰.۲ ۸.۶ ۲۷ ۱۳ ۰ ۱ ۴۰.۴ ۴۶.۵ ۳۰   ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۶.۸ ۱۱.۳ ۱۰۰ ۰ ۱.۷ ۱۲.۸ ۴.۵ ۲۲ ۳۸ ۰ ۱
سپاس ۰.۱ ۸.۵ ۱۰ ۸۷ ۰.۱ ۰.۲ ۱.۴ ۵۱.۱ ۸۹   ۰ ۰