در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۳.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۸ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍‍‍‍۱.۵۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۴.۴ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۲ درصد
 • نمادهای مثبت : ۳۶۴
 • نمادهای منفی : ۱۹۱
 • نمادهای صف خرید : ۷۵
 • نمادهای صف فروش : ۳۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۸۳۵ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۵۹ میلیارد تومان

امروز بازار بورس تهران با حرکت نمادها به بخش مثبت تابلو آغاز به کار کرد اما پس از گذشت ۱ ساعت، تدریجاً رشد شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن متوقف شد و حتی شاخص کل کمی کاهش پیدا کرد. در نهایت بازار با رشد ۰.۴۳ درصدی شاخص کل بسته شد در حالی که شاخص هم‌وزن کمی بیشتر و حدود ۰.۷۲ درصد مثبت شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

ذوب ۱۲۵.۱ ۱۹.۲ ۱۸.۸ ۵۳ −۱۴.۲ ۱.۲ ۶۰.۴ ۴۴.۱ ۱۶۲۱ ۲۶۷۹ ۴ ۱۹
شپنا ۱۱۹.۸ ۱۴.۶ ۱۷ ۵۴ −۲۸.۴ ۱.۱ ۴۳.۱ ۲۷.۱ ۱۰۸۰ ۲۰۳۵ ۳ ۵
خودرو ۵۶.۹ ۱۲.۱ ۱۷.۲ ۴۲ ۱۳.۱ ۱.۶ ۳۵.۶ ۲۹ ۱۳۱۷ ۴۱۵ ۴ ۶
شستا ۵۳.۹ ۸.۳ ۱۷.۵ ۶۸ −۴.۳ ۱.۹ ۲۸.۴ ۱۳.۳ ۷۳۳ ۸۲۰ ۳ ۱
وبملت ۵۲.۹ ۱۳.۵ ۱۶.۵ ۷۱ ۴.۸ ۰.۸ ۲۳.۷ ۳۴.۲ ۱۲۴۳ ۱۳۶۴ ۳ ۳
فولاد ۴۶.۳ ۹.۸ ۱۳.۶ ۸۳ −۷.۷ ۰.۵ ۱۲.۸ ۱۹.۸ ۹۰۶ ۱۹۲۸ ۳ ۵
خساپا ۴۵.۲ ۱۲ ۱۷.۹ ۵۴ ۱۳.۷ ۱.۵ ۲۹.۸ ۳۱.۱ ۱۱۱۷ ۴۴۶ ۴ ۱۶
شبندر ۴۴ ۱۰.۹ ۱۵.۸ ۵۷ ۰.۱ ۱.۲ ۲۶.۶ ۲۱.۸ ۱۰۴۸ ۱۲۴۹ ۳ ۱۶
شیران ۴۲.۸ ۹.۳ ۱۸.۱ ۳۶ −۶.۳ ۰.۴ ۲۰.۲ ۴۰.۳ ۳۱۱ ۱۵۸۳ ۴ ۶۴
حکشتی ۳۹.۳ ۱۰.۳ ۲۰.۴ ۲۶ ۰.۴ ۰.۳ ۲۳.۲ ۶۹.۶ ۱۰۶۹ ۷۱۰ ۴ ۲۲
وتجارت ۳۷ ۱۴.۶ ۱۷.۷ ۸۱ ۵.۱ ۱.۷ ۳۶.۳ ۲۶.۶ ۱۷۵۳ ۷۳۲ ۴ ۲
شتران ۲۹.۹ ۸.۴ ۱۴.۷ ۵۲ ۰.۸ ۱.۳ ۱۹.۵ ۱۶.۱ ۴۲۷ ۷۳۴ ۳ ۱۲
فملی ۲۶.۶ ۱۰.۳ ۱۲.۸ ۸۵ ۱۱.۱ ۱ ۹.۶ ۲۰.۳ ۱۵۳۴ ۱۱۵۰ ۲ ۱
اخابر ۲۳.۲ ۱۷.۲ ۱۵.۸ ۳۴ −۷.۵ ۱.۳ ۵۸.۵ ۲۹.۵ ۱۲۶ ۱۱۰۶ ۵ ۱۲
فارس ۱۹.۵ ۱۱.۸ ۱۹ ۱۰۶ −۳.۷ ۰.۶ ۱۹.۷ ۲۲.۳ ۱۷۱۰ ۱۷۵۵ ۲ ۱۲
پترول ۱۸.۳ ۶.۸ ۱۷.۲ ۳ ۰.۳ ۱.۱ ۲۳.۲ ۲۱.۶ ۲۰۴ ۳۰ ۴ ۱۳
ومعادن ۱۶.۶ ۱۱.۴ ۱۷.۴ ۱۲۰ −۳.۹ ۰.۷ ۱۶.۸ ۱۳.۴ ۸۸۳ ۹۸۷ ۳ ۲۲
وبصادر ۱۴.۴ ۹.۸ ۱۵.۶ ۷۶ ۶ ۲.۱ ۱۸.۹ ۱۸.۴ ۱۴۲۵ ۳۱۲ ۳ ۵
تاپیکو ۱۳.۴ ۱۷.۷ ۱۷.۱ ۱۱۹ −۳.۴ ۱.۱ ۳۳.۴ ۱۵.۶ ۱۵۸۸ ۲۴۳۹ ۳ ۶
وغدیر ۱۲.۵ ۹.۵ ۲۷.۵ ۹۴ ۱.۷ ۱.۶ ۳۰.۸ ۲۴.۶ ۹۶۳ ۶۳۰ ۳ ۳
شپدیس ۱۲ ۹.۳ ۱۷.۲ ۴۷ ۱.۹ ۱.۴ ۲۶ ۲۲.۸ ۶۳۰ ۶۳۱ ۳ ۰
شیراز ۱۰.۷ ۱۱ ۱۹.۵ ۵۱ −۳.۶ ۰.۷ ۳۳.۵ ۲۸.۴ ۱۵۳ ۱۱۲۷ ۳ ۱۰
کگل ۹.۲ ۱۴.۲ ۱۹.۲ ۱۵۹ ۲ ۱ ۴.۹ ۱۶.۷ ۲۰۷۲ ۱۰۴۷ ۳ ۱۸
شبریز ۹.۱ ۷.۸ ۱۴.۶ ۳۶ ۱.۵ ۱.۴ ۱۹.۳ ۱۶.۹ ۴۹۰ ۴۵۰ ۳ ۲۱
پارسان ۹ ۱۰.۷ ۱۶.۷ ۷۱ −۳.۴ ۰.۶ ۲۳.۵ ۲۱.۶ ۳۷۴ ۸۲۸ ۴ ۰
وپارس ۸.۹ ۵.۷ ۲۳.۱ ۷ −۰.۲ ۱.۱ ۲۵.۷ ۲۲.۵ ۱۹۷ ۱۲۷ ۴ ۲۳
بپاس ۸.۲ ۳۱.۹ ۲۶.۴ ۹۷ ۸ ۱۱.۵ ۲۷.۷ ۸۹.۹ ۸۰۵۴   ۲ ۱۳
رمپنا ۸.۱ ۱۳.۶ ۱۹.۵ ۴۸ ۰.۸ ۰.۹ ۳۴ ۴۴.۱ ۴۶۹ ۲۵۳ ۳ ۰
نوری ۷.۸ ۸.۳ ۱۳.۲ ۲۳ ۱.۱ ۱ ۱۷.۴ ۲۰.۶ ۳۵۳ ۳۵۳ ۳ ۲
شگویا ۷.۱ ۵.۲ ۱۴.۷ ۴۱ ۱.۹ ۱.۳ ۱۱.۱ ۱۲ ۵۹۹ ۱۱۸ ۳ ۱۰
شفن ۶.۴ ۷ ۱۵.۶ ۵۷ −۲.۲ ۰.۶ ۱۴.۴ ۱۶.۱ ۱۸۶ ۱۴۴۷ ۴ ۱۴
پارس ۵.۷ ۶.۸ ۱۸.۳ ۱۱۴ −۰.۶ ۰.۶ ۹.۱ ۱۲.۶ ۵۸۲ ۱۱۶۵ ۳ ۸
همراه ۵.۱ ۶.۲ ۱۴.۸ ۳۶ −۱.۸ ۰.۸ ۱۵.۶ ۱۲.۳   ۶۰۷ ۴ ۱۰
زاگرس ۴.۳ ۱۲.۹ ۱۱.۴ ۲۷ ۰.۲ ۰.۷ ۲۱.۱ ۲۹.۶ ۱۶۵ ۲۵۴ ۳ ۶
کگهر ۴ ۲۰ ۲۷.۹ ۱۸۳ ۰ ۰.۸ ۸.۸ ۹.۸ ۷۲۰ ۱۸۲۵ ۳ ۱
فخوز ۳.۶ ۵.۶ ۱۳ ۳۸ ۰.۷ ۱ ۱۰.۴ ۱۲.۸ ۲۰۸ ۳۴۰ ۳ ۱۲
وصندوق ۳ ۸.۶ ۲۶.۴ ۱۰۵ −۰.۴ ۰.۶ ۱۹.۶ ۲۳.۵ ۱۹۱ ۵۸۹ ۴ ۱۸
شخارک ۲.۹ ۷.۲ ۱۴ ۴۹ ۰.۲ ۱ ۱۴.۴ ۱۵.۴ ۲۷۲ ۱۵۲ ۴ ۱۲
آریا ۲.۸ ۲.۹ ۱۱.۳ ۶۳ −۰.۱ ۱.۳ ۵.۴ ۳.۸ ۱۹۹ ۴۷۳ ۳ ۶
کاوه ۲.۴ ۶.۱ ۲۲.۸ ۷۲ ۱.۲ ۰.۹ ۱۰.۱ ۲۴.۶ ۳۶۱ ۱۳۸ ۳ ۳
کاریس ۲.۳ ۷.۲ ۲۲.۹ ۸۶ ۱.۱ ۰.۶ ۹.۱ ۳۳.۷ ۳۸۰ ۱۵۷ ۲ ۴
کچاد ۲.۳ ۴.۸ ۱۲.۷ ۶۱ ۰.۳ ۰.۶ ۶.۱ ۱۱.۶ ۲۱۴ ۲۶۲ ۳ ۲۲
مبین ۲.۲ ۵.۴ ۲۱.۳ ۵۳ ۰.۳ ۰.۴ ۱۰.۲ ۳۲.۴ ۶۸۸ ۲۱۹ ۳ ۲۴
جم ۲ ۷.۱ ۲۱.۸ ۱۳۳ ۰.۶ ۰.۷ ۴.۵ ۱۷.۳ ۲۷۳ ۲۴۹ ۳ ۱۹
اپال ۲ ۳.۴ ۱۲.۶ ۳۵ ۰.۷ ۱.۲ ۶ ۷.۶ ۳۵۲ ۲ ۳ ۱۱
تاصیکو ۱.۷ ۴.۴ ۱۶.۱ ۳۲ ۰.۲ ۰.۹ ۱۰.۴ ۱۳.۵ ۱۲۷ ۷۷ ۳ ۰
شکبیر ۱.۴ ۱۵.۹ ۱۵.۸ ۶۹ −۰.۸ ۰.۶ ۳۵.۴ ۲۴.۴ ۷۳ ۴۵۳ ۲ ۱۸
هرمز ۱ ۳.۴ ۱۷.۳ ۳۸ ۰.۴ ۰.۵ ۵.۵ ۱۶.۱ ۱۱۹ ۸ ۴ ۹
وامید ۰.۶ ۵.۵ ۱۷.۲ ۷۸ ۰.۲ ۰.۷ ۶.۹ ۱۷.۵ ۱۷۷ ۱۳۹ ۳ ۹
مارون ۰.۵ ۷ ۱۰.۴ ۷۴ ۰ ۰.۸ ۸.۵ ۹.۳ ۱۷۴ ۵۰ ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • شپنا
 • خودرو
 • شستا
 • وبملت
 • فولاد
 • خساپا
 • شبندر
 • شیران
 • حکشتی
 • وتجارت
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شپنا
 • ذوب
 • فولاد
 • اخابر
 • شیران
 • شستا
 • ومعادن
 • فارس
 • شیراز
 • تاپیکو
 • پارسان
 • شفن

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • خودرو
 • فملی
 • بپاس
 • وبصادر
 • وتجارت
 • وبملت
 • کگل
 • شپدیس
 • شگویا
 • وغدیر
 • شبریز

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • اخابر
 • شپنا
 • رمپنا
 • شیراز
 • شبندر
 • حکشتی
 • شیران
 • شبریز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وپارس
 • کاوه
 • مبین
 • حکشتی
 • رمپنا
 • شیراز
 • ذوب
 • شیران
 • شپنا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

دی ۶۵.۳ ۶.۸ ۲۵ ۱۳ ۳.۱ ۱.۴ ۳۴.۶ ۲۶.۷ ۵۹۲ ۳۵۴ ۵ ۱۷
کرمان ۵۱.۳ ۶.۸ ۲۴.۳ ۱۱ −۴.۲ ۱.۸ ۴۴.۳ ۲۲ ۳۳۳ ۴۴۵ ۵ ۱۹
حکشتی ۳۹.۳ ۱۰.۳ ۲۰.۴ ۲۶ ۰.۴ ۰.۳ ۲۳.۲ ۶۹.۶ ۱۰۶۹ ۷۱۰ ۴ ۲۲
ثمسکن ۳۷.۵ ۱۵.۳ ۲۰.۳ ۶۹ −۲۴.۶ ۰.۳ ۳۹.۳ ۳۷.۹ ۱۷۴ ۵۰۹۸ ۶ ۲۸
سصفها ۳۴.۱ ۴.۱ ۵۳.۹ ۱۲ −۴.۱ ۱.۴ ۵۱.۳ ۳۲.۶   ۲۰۷۶ ۴ ۱۴
خاور ۳۰.۸ ۸.۶ ۲۰.۴ ۲۸ ۲ ۰.۶ ۲۲ ۳۹.۳ ۵۲۵ ۸۱۹ ۵ ۲۹
وبهمن ۲۷.۱ ۱۱.۶ ۲۳.۱ ۴۹ ۸.۸ ۰.۴ ۲۰.۳ ۷۶.۳ ۳۶۵۸ ۵۶۹ ۶ ۱۶
تپکو ۱۰.۳ ۸.۷ ۲۰.۳ ۳۷ −۳.۹ ۰.۹ ۳۱.۱ ۲۲.۸   ۱۲۸۸ ۲ ۲۶
سامان ۱۰.۱ ۱۹.۴ ۳۷.۹ ۱۳۳ ۳.۵ ۲.۴ ۴۰.۴ ۵۱.۹ ۱۴۱۱ ۱۶۵۹ ۲ ۱۵
وپارس ۸.۹ ۵.۷ ۲۳.۱ ۷ −۰.۲ ۱.۱ ۲۵.۷ ۲۲.۵ ۱۹۷ ۱۲۷ ۴ ۲۳
خصدرا ۸.۳ ۱۴.۵ ۲۳.۸ ۳۲ −۲.۷ ۲.۳ ۱۰۹.۸ ۳۳.۱   ۱۳۴۱ ۲ ۲۲
گکوثر ۸.۳ ۱۱.۸ ۲۱ ۴۶ −۲.۱ ۱.۷ ۵۶.۳ ۲۴.۴ ۲۹۵ ۱۴۸۳ ۴ ۱۸
بپاس ۸.۲ ۳۱.۹ ۲۶.۴ ۹۷ ۸ ۱۱.۵ ۲۷.۷ ۸۹.۹ ۸۰۵۴   ۲ ۱۳
فاسمین ۷.۹ ۸.۱ ۲۱ ۶۸ ۰.۵ ۰.۸ ۱۹.۱ ۲۵.۹ ۳۲۱ ۶۰۴ ۳ ۱۳
آسیا ۷.۲ ۱۶.۲ ۲۴.۵ ۱۷۱ ۰.۴ ۰.۹ ۸.۵ ۱۴.۱ ۲۱۲۰ ۲۹۵۸ ۵ ۱۳
تکیمیا ۷ ۴.۹ ۲۳.۳ ۷۳ ۴.۶ ۴.۴ ۱۸.۸ ۱۳.۴ ۱۶۳۳ ۱۱۹ ۲ ۱۷
کرماشا ۶.۳ ۴.۵ ۲۶ ۴۶ −۰.۶ ۰.۳ ۱۲.۶ ۳۱.۵ ۳۷۲ ۸۷۵ ۳ ۶۸
غبشهر ۶.۲ ۳.۴ ۳۸ ۵۵ −۱.۸ ۰.۴ ۱۵.۴ ۲۴.۶ ۲۷۲ ۵۱۶ ۴ ۳۰
حفاری ۶ ۷.۶ ۲۱.۴ ۲۰ ۰.۱ ۱.۷ ۳۷.۱ ۲۲.۶ ۱۱۳ ۱۳۳ ۴ ۱۲
سرچشمه ۵.۸ ۹ ۲۸.۹ ۸۶ ۴.۹ ۱.۶ ۹.۵ ۴۰.۷ ۸۱۷ ۶۰ ۲ ۲۱
گوهران ۵ ۷.۳ ۲۱.۸ ۴۲ −۲.۱ ۰.۷ ۲۶.۹ ۲۱   ۷۱۶ ۵ ۱۲
سخزر ۴.۵ ۶ ۲۰.۳ ۱ ۰ ۰.۶ ۱۸.۱ ۳۱.۹ ۲۱ ۲۱ ۶ ۲۷
میدکو ۴.۲ ۹.۶ ۲۶.۸ ۱۱۲ ۱.۴ ۱ ۱۴.۱ ۳۰.۵ ۳۰۹۳ ۴۱۵ ۳ ۳۷
فولاژ ۴.۱ ۱۰.۲ ۳۰.۱ ۱۵۸ −۱ ۰.۴ ۱۳.۱ ۹.۹ ۶۸۱ ۷۳۹ ۳ ۱۶
کمینا ۴.۱ ۱۹ ۲۳.۲ ۲۰ −۰.۵ ۱.۳ ۹۴.۴ ۶۲.۸ ۵۱ ۱۶۵ ۲ ۱۸
شکلر ۳.۹ ۹.۵ ۲۷.۸ ۴۸ −۰.۷ ۰.۶ ۳۳.۷ ۴۵.۷ ۱۹۶ ۴۲۶ ۵ ۱۱
فافق ۳.۸ ۱۶.۲ ۲۱ ۱۱۹ −۲.۲ ۰.۲ ۲۶.۲ ۲۷ ۵۸۵ ۸۴۶ ۲ ۲۳
ولغدر ۳.۲ ۵ ۲۰.۳ ۵ ۰ ۰.۹ ۱۷.۴ ۲۰.۲ ۶۴ ۱۰۰ ۶ ۱۳
وصندوق ۳ ۸.۶ ۲۶.۴ ۱۰۵ −۰.۴ ۰.۶ ۱۹.۶ ۲۳.۵ ۱۹۱ ۵۸۹ ۴ ۱۸
کاسپین ۳ ۹.۶ ۳۶.۱ ۸۳ −۰.۳ ۰.۶ ۳۵.۱ ۴۵.۵ ۲۷۱ ۲۷۸ ۳ ۱۴
مبین ۲.۲ ۵.۴ ۲۱.۳ ۵۳ ۰.۳ ۰.۴ ۱۰.۲ ۳۲.۴ ۶۸۸ ۲۱۹ ۳ ۲۴
تیپیکو ۲.۲ ۴.۷ ۲۱.۸ ۸۹ −۰.۴ ۰.۴ ۸.۶ ۱۳.۹ ۱۹۰ ۲۸۷ ۴ ۱۴
دسبحان ۲ ۵.۶ ۲۷.۴ ۴۸ ۰.۸ ۲.۴ ۲۸.۲ ۲۰.۴ ۲۹۷ ۷۷ ۴ ۳۹
جم ۲ ۷.۱ ۲۱.۸ ۱۳۳ ۰.۶ ۰.۷ ۴.۵ ۱۷.۳ ۲۷۳ ۲۴۹ ۳ ۱۹
قاسم ۱.۹ ۴.۹ ۲۸.۲ ۱۰۳ −۰.۲ ۰.۶ ۱۱ ۱۵.۳ ۲۱۷ ۳۵۸ ۵ ۱۸
خکار ۱.۸ ۲.۹ ۲۹.۳ ۳ ۰.۱ ۱.۴ ۱۸.۹ ۱۴.۲ ۵۰   ۵ ۲۴
زفکا ۱.۷ ۵.۶ ۲۷ ۹۲ ۰.۷ ۱.۷ ۱۳.۷ ۱۷.۱ ۲۸۶ ۱۵۴ ۶ ۱۹
قپیرا ۱.۷ ۶.۶ ۲۱.۵ ۵۵ −۰.۷ ۱ ۲۴.۲ ۱۳.۹ ۱۳۷ ۴۰۳ ۵ ۱۶
وخاور ۱.۶ ۵.۱ ۳۱.۹ ۹۳ −۰.۲ ۱.۴ ۲۲ ۱۲.۹ ۱۲۹ ۲۷۳ ۲ ۳۱
اتکای ۱.۵ ۳.۵ ۲۸.۷ ۱۰۷ ۰.۱ ۰.۶ ۶.۴ ۱۳.۲ ۴۰۴ ۷۲۵ ۴ ۱۴
دپارس ۱.۵ ۶.۴ ۲۸.۸ ۵۴ ۰.۳ ۰.۷ ۱۷.۹ ۳۸.۱ ۱۸۷ ۱۱۱ ۴ ۱۱
قتربت ۱.۳ ۱۲.۶ ۲۱.۸ ۳۰ ۰ ۱.۱ ۴۶.۵ ۴۲.۵ ۱۹۳ ۲۰۳ ۳ ۱۷
حگهر ۱.۳ ۶ ۴۲.۸ ۱۳۷ ۰.۳ ۰.۷ ۸.۸ ۲۵.۸ ۲۵۶ ۱۵۲ ۶ ۲۰
غبهار ۱.۲ ۶.۳ ۲۸.۵ ۰ ۰ ۱.۲ ۳۷.۹ ۳۱.۱     ۳ ۲۹
غنیلی ۰.۶ ۱۳.۱ ۳۰ ۰ ۰ ۱ ۷۶.۲ ۷۶.۲     ۵ ۱۸
دشیری ۰.۵ ۱۰ ۲۵.۳ ۶۲ −۰.۳ ۲.۸ ۹۸.۶ ۱۳.۴   ۳۰۵ ۲ ۱۵
بسویچ ۰.۴ ۲.۶ ۲۲.۸ ۴۲ ۰.۱ ۱.۴ ۹.۱ ۸.۶ ۱۳۷ ۵۲ ۴ ۱۲
وآفری ۰.۴ ۴.۵ ۲۴.۳ ۵۲ ۰.۲ ۰.۹ ۱۰.۴ ۲۰.۷ ۶۲ ۱۲ ۳ ۲۲
برلیان ۰.۴ ۱۶.۷ ۲۵ ۱۰۰ ۰.۴ ۲.۳ ۰.۶ ۵۸.۶ ۴۰۹ ۰ ۲ ۱۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • دی
 • کرمان
 • حکشتی
 • ثمسکن
 • سصفها
 • خاور
 • وبهمن
 • تپکو
 • سامان
 • وپارس
 • خصدرا
 • گکوثر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثمسکن
 • کرمان
 • سصفها
 • تپکو
 • خصدرا
 • فافق
 • گکوثر
 • گوهران
 • غبشهر
 • فولاژ
 • شکلر
 • قپیرا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبهمن
 • بپاس
 • سرچشمه
 • تکیمیا
 • سامان
 • دی
 • خاور
 • میدکو
 • دسبحان
 • زفکا
 • جم
 • فاسمین

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثمسکن
 • غنیلی
 • قتربت
 • گکوثر
 • وبهمن
 • حکشتی
 • کاسپین
 • شکلر
 • خاور

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • غبشهر
 • کاسپین
 • غنیلی
 • خکار
 • دپارس
 • غبهار
 • شکلر
 • دسبحان

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

افران ۵۴۵.۶ ۸۲.۹ ۱۳.۱ ۱۳۱ ۶۰.۷ ۱.۳ ۷۱.۹ ۷۸ ۱۹۳۳۸ ۷۴۱۱ ۰ ۰
اعتماد ۵۳۵.۵ ۲۰۴.۱ ۱۳.۴ ۱۷۰ ۸۰.۷ ۱.۷ ۵۶ ۹۹.۷ ۴۴۹۳۱ ۱۹۶۹۵ ۰ ۰
ثبات ۳۴۶.۵ ۳۶۵.۲ ۱۹.۵ ۱۷۵ ۵۸.۵ ۱.۶ ۷۱.۹ ۲۴۲.۷ ۴۷۵۶۲ ۱۷۱۵۳ ۰ ۰
یاقوت ۲۷۰.۲ ۶۳.۲ ۱۲.۷ ۱۱۸ −۲۰.۳ ۰.۹ ۶۷.۴ ۶۳.۷ ۱۸۶۴۴ ۱۳۰۳۸ ۰ ۰
کیان ۲۵۱.۸ ۸۶.۸ ۱۲.۹ ۱۳۶ ۶۰.۲ ۱.۴ ۵۳.۶ ۸۳.۹ ۳۳۶۲۹ ۷۰۷۷ ۰ ۰
سپیدما ۲۱۴.۳ ۳۲۸.۷ ۱۵.۸ ۱۹۳ ۶.۶ ۱.۵ ۲۶ ۴۴.۹ ۲۶۲۳۸ ۲۰۳۲۷ ۰ ۰
پارند ۱۴۷.۴ ۲۳۵.۹ ۱۷.۷ ۱۴۷ ۵۰.۴ ۱ ۷۹.۴ ۳۶۳.۷ ۱۶۶۷۹ ۱۰۳۷۸ ۰ ۲
فیروزا ۱۴۶.۳ ۲۰۱.۶ ۱۴.۸ ۱۳۳ −۳۴.۶ ۱ ۲۶۳.۹ ۱۳۰.۶ ۱۰۰۴۵ ۱۰۴۵۳ ۰ ۰
آکورد ۱۳۸.۲ ۱۱۵.۷ ۱۳.۸ ۱۶۹ ۱۳.۲ ۱.۴ ۴۱.۱ ۵۴.۳ ۴۱۱۹۹ ۱۲۲۶۸ ۰ ۰
کمند ۱۳۸.۱ ۵۶.۲ ۱۴.۴ ۸۲ ۲۹.۲ ۰.۸ ۷۲ ۱۲۳.۵ ۱۱۸۸۹ ۴۶۸۵ ۰ ۲
همای ۱۲۷.۱ ۴۲.۵ ۱۳.۸ ۵۴ ۲۳.۴ ۱.۱ ۷۷.۹ ۹۳.۸ ۱۱۴۷۵ ۳۲۱۲ ۰ ۱
صایند ۱۰۷.۷ ۸۲.۶ ۱۴ ۱۳۳ ۲۹.۹ ۱.۲ ۵۱.۱ ۹۹.۸ ۱۷۲۵۹ ۲۸۲۰۱ ۰ ۰
سپر ۷۷.۹ ۹۶.۷ ۱۳.۴ ۱۵۰ ۱۰.۸ ۰.۹ ۴۴.۷ ۸۶.۲ ۱۲۷۹۳ ۵۳۲۱ ۰ ۰
داریک ۶۳.۸ ۳۳.۳ ۱۲.۹ ۵۹ ۲۴.۶ ۱.۱ ۴۶.۵ ۷۲.۴ ۶۲۳۷ ۱۳۰۹ ۰ ۰
آسامید ۶۰.۱ ۲۱۸.۵ ۱۶ ۱۵۳ ۱۹.۷ ۱.۴ ۵۸.۷ ۲۳۹.۱ ۹۳۰۸ ۵۱۶۶ ۰ ۰
دارا ۵۹.۴ ۴۶۰.۷ ۲۳.۹ ۱۹۶ −۱.۷ ۰.۳ ۵۱.۸ ۳۱.۶ ۱۱۴۵۹ ۱۹۶۶۸ ۰ ۰
فردا ۵۰.۵ ۲۸۸.۷ ۱۳.۶ ۱۸۹ ۴.۷ ۲.۱ ۱۱.۲ ۵۹.۳ ۵۰۰۵۱ ۷۵۶۱ ۰ ۰
تصمیم ۳۸.۲ ۱۰۰.۷ ۱۲.۷ ۱۴۵ ۱۶.۵ ۱.۷ ۲۰.۴ ۱۰۰.۳ ۱۱۹۶۶ ۹۷۰۷ ۰ ۰
هامرز ۲۰.۸ ۱۸۷.۶ ۱۷.۶ ۱۷۵ −۱.۵ ۰.۵ ۸۲.۵ ۸۴.۹ ۸۷۲۱ ۲۷۰۸ ۰ ۲
کارین ۲۰.۶ ۱۳۹ ۱۷.۲ ۱۱۱ −۱۱.۵ ۱ ۳۵۴.۵ ۷۸.۱ ۱۸۹۲ ۵۷۱۰ ۰ ۱
یارا ۱۸ ۱۲۴.۴ ۱۷.۱ ۱۷۱ ۱ ۰.۹ ۴۸.۶ ۷۶.۹ ۵۳۰۱ ۷۴۴۲ ۰ ۰
امین یکم ۹.۲ ۲۸.۴ ۱۵.۹ ۳۲ −۲.۱ ۱.۲ ۹۶.۲ ۵۹.۷ ۴۰۵ ۲۴۸۲ ۰ ۱
مانی ۶.۴ ۱۹.۴ ۱۲.۱ ۶۲ ۳.۲ ۱.۲ ۲۲.۵ ۴۰.۷ ۳۶۱۷ ۳۹۹ ۰ ۰
خاتم ۳.۵ ۳۹.۴ ۱۳.۶ ۶۴ ۱.۵ ۱.۹ ۷۱.۷ ۷۳.۸ ۹۵۰ ۱۸۷ ۰ ۰
سپاس ۰.۹ ۳۴.۹ ۱۱.۹ ۱۳ ۰.۱ ۱.۳ ۸۴.۹ ۷۲.۸ ۱۱۰   ۰ ۰
گنجین ۰.۸ ۶۲.۹ ۸.۶ ۱۰۰ ۰.۸ ۳.۷ ۰.۵ ۶۸.۷ ۷۵۴   ۰ ۰
ارمغان ۰.۳ ۸ ۱۳.۶ ۳۵ ۰.۱ ۱.۳ ۱۶ ۱۹.۵ ۹۷   ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۶.۵ ۱۴.۷ ۹۵ ۰ ۱.۱ ۱۰.۷ ۹.۴ ۶۷ ۶۷ ۰ ۱
گنجینه ۰.۱ ۱۴.۷ ۱۲.۹ ۹۹ ۰.۱ ۱.۳ ۷.۵ ۲۷.۸ ۱۱۰ ۱۱ ۰ ۱

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر رسم شده است:

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

پس از چند روز وضعیت نزولی در ارزش معاملات روزانه بورس تهران، بالاخره ارزش معاملات افزایش پیدا کرد و امروز در ۴۰۰ نماد منتخب، حجم موثر به ۲.۲ همت رسید. با توجه به اینکه فاکتور بازیگر حدود ۱۰.۱ است، میزان کد به کد و نوسان‌گیری‌ها چندان زیاد نبوده اما به هر حال نوسانات روز بیشتر از هفته‌ی پیش است. حجم بهبود پیدا کرده اما عدد شاخص کمی بیش از تعادل با ارزش معاملات امروز بورس تهران است و لذا از منظر تعادل حجم و قیمت، وضعیت روزهای آتی نزولی پیش‌بینی می‌شود. 

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی  هم در ۴۰۰ نماد منتخب و هم در شاخص‌سازها نزدیک به ۱ است. کدهای حقوقی نیز با فروش خالص ۳ درصد و ۱ درصد از حجم کل معاملات، منفی عمل کردند. با توجه به تخمین بازیگر پیش‌فاز در کلیت بازار که حدود ۱۹ است، و با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر می‌توان گفت که وضعیت رنج زدن و نوسان‌گیری‌ها متوسط است و لذا برای فردا وضعیت بازار کم و بیش مثبت ارزیابی می‌شود.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ورود حجیم حدود ۴۲۹ میلیارد داشتند و این ورود با قدرت حقوقی ۲.۳۷ انجام شده و در مقابل حقیقی‌ها با قدرت ۰.۶۸ از صندوق‌های ثابت پول خارج کردند. سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از روزهای هفته‌ی پیش و حدود ۱۰۲ میلیون است. با توجه به ورود قوی حقوقی به صندوق‌های ثابت و در مقابل خروج قوی حقیقی، عدد فاکتور ورود قوی ۱.۲ است و این موجب کاهش تراز ۱۷ روزه به منفی ۲۲۰ و کاهش تراز ۴ روزه به منفی ۴۵ می‌شود و لذا از منظر ورود سرمایه‌های درشت به صندوق‌های درآمد ثابت می‌توان فردای بازار را مثبت به منفی پیش‌بینی کرد.

در مجموع با در نظر گرفتن ارزش معاملات و قدرت خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و آمار صندوق‌های درآمد ثابت، وضعیت فردای بازار نیز متعادل و رو به منفی پیش‌بینی می‌شود. با افزایش ارزش معاملات، تا حدی از خطر ریزش بازار با انتشار اخبار مهم و ناگهانی کاسته شده است.

آپدیت: در روز بعدی، شاخص کل ۰.۱۱ درصد منفی و شاخص هم‌وزن ۰.۱۱ درصد مثبت بود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: