در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۲.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۳.۴ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍.۵۵
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۴.۱ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۳ درصد
 • نمادهای مثبت : ۴۰۱
 • نمادهای منفی : ۱۴۴ 
 • نمادهای صف خرید : ۶۲
 • نمادهای صف فروش : ۳۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۶۳ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۹ میلیارد تومان

امروز در اولین ساعت فعالیت بورس تهران، اغلب نمادها در محدوده‌ی مثبت تابلو خرید و فروش می‌شوند و به این ترتیب شاخص کل و شاخص هم‌وزن مثبت ۰.۴۲ و ۰.۶۴ درصد رشد کرده است و در دومین ساعت کار بازار، تدریجاً روند صعودی قیمت‌ها متوقف شده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

ذوب ۱۰۴.۶ ۱۹.۷ ۱۹.۱ ۴۵ −۱۶.۴ ۱.۲ ۶۶.۹ ۴۷.۴ ۱۳۹۳ ۲۴۵۱ ۴ ۱۹
شپنا ۷۹.۱ ۱۴.۴ ۱۶.۳ ۵۰ −۱۸.۷ ۱.۱ ۴۱.۲ ۲۶.۲ ۸۶۸ ۱۷۰۸ ۳ ۵
شیران ۳۵.۸ ۱۰.۲ ۱۸.۲ ۳۷ −۵.۵ ۰.۴ ۲۱.۵ ۵۰.۷ ۲۶۴ ۱۶۰۴ ۴ ۶۴
شستا ۳۴.۹ ۸.۶ ۱۷.۹ ۶۴ −۸.۹ ۱.۷ ۳۲.۴ ۱۳ ۵۲۵ ۱۰۴۶ ۳ ۱
خودرو ۳۰.۷ ۱۰.۸ ۱۶.۹ ۴۸ ۴.۳ ۱.۸ ۳۳.۲ ۲۲.۴ ۸۷۲ ۴۴۳ ۴ ۶
وبملت ۲۹.۸ ۱۴.۴ ۱۵.۹ ۸۱ ۱.۱ ۰.۸ ۲۲.۴ ۳۱.۴ ۱۵۸۵ ۱۱۵۶ ۳ ۳
شبندر ۲۶.۳ ۱۰.۹ ۱۴.۲ ۴۴ −۲.۹ ۱.۲ ۲۷.۱ ۲۰.۱ ۶۱۷ ۹۰۷ ۳ ۱۶
فولاد ۲۵.۹ ۹.۳ ۱۳.۳ ۷۹ −۵.۸ ۰.۵ ۱۲.۳ ۱۷.۹ ۶۰۷ ۱۴۴۴ ۳ ۵
خساپا ۲۲.۶ ۱۰.۴ ۱۶.۵ ۴۹ ۲.۹ ۱.۴ ۲۷.۹ ۲۳.۲ ۷۸۱ ۵۱۲ ۴ ۱۶
شتران ۲۰.۱ ۸.۷ ۱۴.۵ ۴۶ ۰.۴ ۱.۳ ۲۰.۸ ۱۶.۹ ۳۹۸ ۸۸۱ ۳ ۱۲
حکشتی ۱۹.۱ ۱۰.۵ ۱۹.۶ ۲۵ −۱ ۰.۴ ۲۴.۲ ۶۲.۶ ۴۶۷ ۵۶۷ ۴ ۲۲
وتجارت ۱۵.۲ ۱۰.۸ ۱۶.۷ ۴۴ ۰.۷ ۱.۸ ۳۶.۷ ۲۲.۲ ۷۳۴ ۲۶۸ ۴ ۲
فملی ۱۳.۶ ۹.۱ ۱۲.۱ ۷۲ ۳.۵ ۰.۹ ۱۰.۵ ۱۷.۸ ۸۳۶ ۱۰۶۰ ۲ ۱
پترول ۱۰.۷ ۶.۵ ۱۶.۳ ۳ ۰.۳ ۱.۱ ۲۰.۵ ۱۹.۳ ۱۵۸ ۲۳ ۴ ۱۳
فارس ۱۰.۷ ۱۲.۹ ۱۶.۸ ۱۰۷ −۰.۴ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۵.۳ ۱۱۰۸ ۱۱۹۵ ۲ ۱۲
ومعادن ۱۰.۳ ۱۳.۳ ۱۶.۵ ۱۲۳ −۲ ۰.۹ ۱۹.۳ ۱۳ ۸۸۱ ۷۲۵ ۳ ۲۲
اخابر ۹.۱ ۱۴.۳ ۱۴.۷ ۲۴ −۱.۸ ۱.۷ ۴۵.۴ ۲۰.۲ ۱۰۰ ۵۲۲ ۵ ۱۲
وغدیر ۷.۸ ۱۱.۱ ۲۵.۹ ۱۲۳ ۲ ۱.۷ ۱۸.۲ ۲۲.۸ ۸۲۹ ۷۵۷ ۳ ۳
تاپیکو ۷.۱ ۱۶.۷ ۱۷.۲ ۹۶ −۲.۵ ۱.۱ ۳۸.۷ ۱۶.۸ ۵۳۸ ۲۳۵۷ ۳ ۶
شپدیس ۶.۷ ۷.۹ ۱۸.۳ ۶۹ ۱ ۱.۳ ۱۸.۹ ۱۷.۸ ۴۶۷ ۶۰۳ ۳ ۰
وبصادر ۶.۲ ۸.۱ ۱۴ ۵۶ ۱.۶ ۱.۶ ۱۷ ۱۵.۱ ۶۲۷ ۱۵۷ ۳ ۵
شیراز ۶.۱ ۱۰.۴ ۱۹ ۶۲ −۲.۱ ۰.۶ ۲۷.۳ ۲۵.۴ ۱۶۷ ۷۳۹ ۳ ۱۰
پارسان ۵.۹ ۱۰.۶ ۱۶.۸ ۷۹ −۲.۱ ۰.۶ ۲۲.۴ ۲۰.۲ ۳۲۳ ۶۷۵ ۴ ۰
شگویا ۵.۴ ۶.۱ ۱۴.۲ ۴۲ ۲ ۱.۵ ۱۲.۴ ۱۳.۷ ۱۰۸۵ ۳۶ ۳ ۱۰
شبریز ۵.۴ ۷.۶ ۱۳.۸ ۳۵ ۰.۳ ۱.۳ ۱۸.۸ ۱۵ ۵۵۸ ۴۱۵ ۳ ۲۱
نوری ۴.۶ ۸ ۱۳.۷ ۱۶ ۰.۱ ۱ ۱۹.۴ ۱۹.۸ ۱۳۶ ۳۵۳ ۳ ۲
وپارس ۴.۶ ۴.۷ ۲۳.۸ ۵ −۰.۲ ۱.۴ ۲۴.۸ ۱۷.۲ ۱۹ ۷۸ ۴ ۲۳
بپاس ۴.۳ ۵۶.۹ ۲۰.۸ ۹۹ ۴.۳ ۱۷.۵ ۲۶.۱ ۱۲۳.۶ ۴۲۷۲   ۲ ۱۳
شفن ۳.۵ ۷.۹ ۱۵ ۷۱ −۱.۲ ۰.۸ ۱۶.۹ ۱۲.۴ ۱۶۴ ۹۳۱ ۴ ۱۴
همراه ۳.۴ ۶.۷ ۱۴.۶ ۳۰ −۱ ۱.۱ ۱۹.۳ ۱۲.۴   ۳۳۶ ۴ ۱۰
کگهر ۲.۷ ۱۹.۲ ۳۱.۳ ۱۸۹ −۰.۱ ۰.۸ ۷.۳ ۵.۱ ۶۲۸ ۱۲۹۷ ۳ ۱
پارس ۲.۶ ۵.۶ ۱۵.۲ ۷۳ −۰.۴ ۰.۵ ۹ ۱۲.۴ ۱۸۲ ۳۹۲ ۳ ۸
کگل ۲.۳ ۹.۹ ۱۴.۶ ۱۱۴ ۰.۹ ۱.۱ ۴.۱ ۱۳.۶ ۸۸۰ ۴۴۸ ۳ ۱۸
آریا ۲.۱ ۳.۶ ۱۱.۵ ۶۹ −۰.۲ ۱.۵ ۷.۱ ۴.۱ ۱۵۱ ۴۱۵ ۳ ۶
رمپنا ۱.۸ ۹.۴ ۱۴.۳ ۲۱ ۰ ۱.۱ ۲۴.۴ ۲۲.۹ ۹۶ ۹۰ ۳ ۰
جم ۱.۷ ۹.۴ ۱۹ ۱۳۸ ۰.۵ ۰.۶ ۴.۶ ۲۰.۶ ۲۳۸ ۳۱۰ ۳ ۱۹
شخارک ۱.۷ ۷.۵ ۱۳.۷ ۶۱ ۰ ۱.۱ ۱۴.۹ ۱۳.۱ ۱۷۱ ۱۶۹ ۴ ۱۲
زاگرس ۱.۵ ۸ ۱۰.۸ ۲۵ −۰.۳ ۰.۶ ۱۲.۳ ۱۵.۱ ۲۵ ۱۶۶ ۳ ۶
فخوز ۱.۵ ۴.۷ ۱۲ ۳۳ ۰.۲ ۱.۱ ۹.۱ ۹.۵ ۱۰۹ ۱۵۴ ۳ ۱۲
وصندوق ۱.۵ ۷.۲ ۲۳.۴ ۷۳ −۰.۶ ۰.۶ ۲۲.۲ ۱۸.۵ ۶۶ ۴۲۰ ۴ ۱۸
کاریس ۱.۴ ۷.۸ ۱۸.۶ ۷۷ ۰.۶ ۰.۵ ۸.۲ ۳۶.۲ ۲۸۳ ۱۰۱ ۲ ۴
کچاد ۱.۴ ۵.۱ ۱۳.۱ ۶۸ ۰ ۰.۶ ۶.۹ ۱۱.۴ ۲۴۸ ۲۲۴ ۳ ۲۲
مبین ۱.۳ ۷.۱ ۲۰.۱ ۵۶ ۰ ۰.۶ ۱۶.۲ ۲۵.۵ ۳۵۵ ۱۷۹ ۳ ۲۴
کاوه ۱.۱ ۵.۷ ۱۹ ۷۹ ۰.۴ ۱ ۷.۸ ۱۶.۹ ۲۱۳ ۹۶ ۳ ۳
اپال ۱ ۳.۶ ۱۱.۶ ۲۹ ۰.۳ ۱.۲ ۶.۲ ۷.۵ ۱۵۰ ۱ ۳ ۱۱
تاصیکو ۰.۹ ۵ ۱۴.۷ ۳۰ ۰ ۰.۹ ۱۲ ۱۲.۵ ۶۳ ۱۵۳ ۳ ۰
شکبیر ۰.۸ ۱۵.۵ ۱۵.۳ ۶۶ −۰.۴ ۰.۵ ۳۱.۸ ۲۸.۲ ۷۳ ۴۳۵ ۲ ۱۸
مارون ۰.۳ ۷.۳ ۱۰.۴ ۷۳ −۰.۱ ۱ ۱۱.۳ ۷.۱ ۶۶ ۵۷ ۲ ۵
وامید ۰.۳ ۴.۹ ۱۷.۷ ۸۴ ۰.۲ ۰.۹ ۲.۷ ۱۷.۴ ۱۲۴   ۳ ۹
هرمز ۰.۳ ۲.۷ ۱۳.۵ ۳۳ ۰.۱ ۰.۷ ۴.۳ ۸.۳ ۸۷ ۸ ۴ ۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • شپنا
 • شیران
 • شستا
 • خودرو
 • وبملت
 • شبندر
 • فولاد
 • خساپا
 • شتران
 • حکشتی
 • وتجارت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شپنا
 • ذوب
 • شستا
 • فولاد
 • شیران
 • شبندر
 • تاپیکو
 • شیراز
 • پارسان
 • ومعادن
 • اخابر
 • شفن

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خودرو
 • بپاس
 • فملی
 • خساپا
 • وغدیر
 • شگویا
 • وبصادر
 • وبملت
 • شپدیس
 • کگل
 • وتجارت
 • کاریس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • شپنا
 • اخابر
 • شبندر
 • حکشتی
 • شیراز
 • شیران
 • شپدیس
 • شبریز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وپارس
 • وصندوق
 • مبین
 • حکشتی
 • ذوب
 • شیراز
 • کاوه
 • شپدیس
 • شیران

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

دی ۴۱.۴ ۶.۹ ۲۴.۹ ۱۲ ۲.۴ ۱.۴ ۳۵.۵ ۲۷.۲ ۴۰۷ ۱۸۳ ۵ ۱۷
کرمان ۳۷.۲ ۶.۸ ۲۴.۵ ۳ −۱.۲ ۲.۱ ۴۹.۱ ۲۲.۶   ۱۷۶ ۵ ۱۹
وملی ۳۰.۴ ۲۱.۴ ۲۰.۴ ۱۲ ۳.۳ ۰.۳ ۴۷.۱ ۱۸۳.۵ ۱۸۱۳ ۱۷۸ ۵ ۱۷
سصفها ۲۴.۲ ۴.۳ ۴۸.۴ ۱۳ −۳.۱ ۱.۶ ۵۳ ۲۸.۶   ۱۵۵۶ ۴ ۱۴
ثمسکن ۱۸.۹ ۱۶.۲ ۲۱.۸ ۸۶ −۱۵.۸ ۰.۳ ۴۳.۹ ۲۱.۴ ۱۳۶ ۴۰۱۹ ۶ ۲۸
وبهمن ۱۳.۱ ۹.۸ ۳۰.۵ ۶۴ ۴.۳ ۰.۵ ۲۰ ۷۱.۹ ۲۰۶۲ ۵۰۱ ۶ ۱۶
خصدرا ۵.۷ ۱۴.۴ ۲۱.۸ ۴ −۰.۲ ۲.۴ ۱۰۲.۱ ۴۰.۸   ۲۱۴ ۲ ۲۲
وپارس ۴.۶ ۴.۷ ۲۳.۸ ۵ −۰.۲ ۱.۴ ۲۴.۸ ۱۷.۲ ۱۹ ۷۸ ۴ ۲۳
بپاس ۴.۳ ۵۶.۹ ۲۰.۸ ۹۹ ۴.۳ ۱۷.۵ ۲۶.۱ ۱۲۳.۶ ۴۲۷۲   ۲ ۱۳
گوهران ۴ ۷.۲ ۲۳.۴ ۴۱ −۱.۶ ۰.۹ ۳۱.۱ ۱۹.۵   ۸۱۶ ۵ ۱۲
فاسمین ۴ ۷.۱ ۲۰.۲ ۷۱ ۰.۸ ۰.۸ ۱۳.۹ ۲۳.۶ ۳۰۰ ۱۰۰۲ ۳ ۱۳
تکیمیا ۳.۵ ۴.۹ ۲۱.۳ ۷۳ ۲.۵ ۴.۳ ۱۴.۴ ۱۲.۷ ۸۴۲   ۲ ۱۷
سرچشمه ۳.۵ ۱۲.۲ ۲۵ ۹۵ ۳.۲ ۳.۴ ۸.۹ ۳۸.۱ ۱۶۴۳ ۶۱ ۲ ۲۱
فسازان ۳.۳ ۷.۲ ۲۱.۲ ۸ ۰ ۱.۳ ۳۲.۲ ۲۴ ۱۰۰ ۷۵ ۵ ۱۷
غبشهر ۳.۳ ۲.۷ ۳۹.۹ ۴۲ −۰.۴ ۰.۵ ۱۲.۹ ۲۲.۸ ۲۳۷ ۳۰۳ ۴ ۳۰
کرماشا ۳.۱ ۴.۸ ۲۳.۳ ۴۳ −۰.۶ ۰.۴ ۱۳.۶ ۲۴.۷ ۱۳۱ ۴۷۳ ۳ ۶۸
آسیا ۲.۶ ۱۳.۴ ۲۰.۲ ۱۵۸ ۰.۴ ۱ ۶.۷ ۱۵ ۱۱۳۸ ۱۸۸۰ ۵ ۱۳
فولاژ ۱.۹ ۷.۴ ۲۸.۹ ۱۲۲ −۰.۸ ۰.۳ ۱۴.۸ ۱۲.۳ ۱۹۵ ۳۱۱ ۳ ۱۶
ولغدر ۱.۸ ۴.۳ ۲۱ ۶ ۰ ۰.۹ ۱۵.۵ ۱۶.۸ ۳۲ ۷۳ ۶ ۱۳
شکلر ۱.۷ ۹.۱ ۲۱.۵ ۸۲ −۰.۸ ۰.۷ ۲۵.۷ ۱۶.۴ ۹۶ ۳۷۵ ۵ ۱۱
وصندوق ۱.۵ ۷.۲ ۲۳.۴ ۷۳ −۰.۶ ۰.۶ ۲۲.۲ ۱۸.۵ ۶۶ ۴۲۰ ۴ ۱۸
مبین ۱.۳ ۷.۱ ۲۰.۱ ۵۶ ۰ ۰.۶ ۱۶.۲ ۲۵.۵ ۳۵۵ ۱۷۹ ۳ ۲۴
خکار ۱ ۲.۶ ۲۹.۸ ۵ ۰.۱ ۱.۳ ۱۶.۶ ۱۳ ۵۱   ۵ ۲۴
غبهار ۰.۹ ۷.۶ ۲۵.۱ ۰ ۰ ۱.۶ ۴۶.۵ ۳۰     ۳ ۲۹
حگهر ۰.۹ ۶.۸ ۶۶.۷ ۱۶۳ ۰ ۱.۶ ۱۹ ۱۴.۳ ۱۹۱ ۱۴۶ ۶ ۲۰
زفکا ۰.۹ ۵.۲ ۲۴ ۷۰ ۰.۵ ۲ ۱۲.۸ ۱۷.۲ ۱۹۵ ۲۴ ۶ ۱۹
کاسپین ۰.۹ ۶.۳ ۳۴.۱ ۱۲۹ −۰.۱ ۰.۸ ۱۴.۴ ۱۴.۹ ۱۴۳ ۱۳۰ ۳ ۱۴
اتکای ۰.۸ ۴.۴ ۲۰.۷ ۱۲۷ −۰.۱ ۰.۷ ۶ ۷.۱ ۲۲۹ ۵۲۸ ۴ ۱۴
دسبحان ۰.۷ ۵ ۲۱.۴ ۵۶ ۰.۳ ۱.۷ ۱۳.۲ ۱۶ ۱۲۴ ۲۸ ۴ ۳۹
دشیری ۰.۵ ۱۰.۸ ۲۸ ۶۶ −۰.۳ ۲.۸ ۱۱۶ ۱۴.۵   ۳۰۵ ۲ ۱۵
بسویچ ۰.۳ ۲.۴ ۲۳ ۵۳ ۰.۱ ۱.۲ ۷.۲ ۷.۹ ۱۱۶ ۵۰ ۴ ۱۲
دپارس ۰.۳ ۳.۴ ۲۹.۴ ۸۲ ۰.۳ ۱.۷ ۴.۶ ۱۵.۴ ۸۴   ۴ ۱۱
وخاور ۰.۳ ۳.۱ ۲۱ ۸۴ ۰.۳ ۲.۲ ۳.۲ ۹.۳ ۶۹ ۱ ۲ ۳۱
داسوه ۰.۲ ۲.۲ ۲۳.۱ ۷۱ ۰.۱ ۱.۹ ۶.۲ ۶.۳ ۴۴ ۲۳ ۴ ۱۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • دی
 • کرمان
 • وملی
 • سصفها
 • ثمسکن
 • وبهمن
 • خصدرا
 • وپارس
 • بپاس
 • گوهران
 • فاسمین
 • تکیمیا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثمسکن
 • سصفها
 • گوهران
 • کرمان
 • فولاژ
 • شکلر
 • کرماشا
 • وصندوق
 • غبشهر
 • دشیری
 • خصدرا
 • وپارس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبهمن
 • بپاس
 • وملی
 • سرچشمه
 • تکیمیا
 • دی
 • فاسمین
 • زفکا
 • آسیا
 • دسبحان
 • دپارس
 • وخاور

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وملی
 • ثمسکن
 • وبهمن
 • شکلر
 • غبهار
 • گوهران
 • فسازان
 • وصندوق
 • فاسمین

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • غبشهر
 • وبهمن
 • خکار
 • دپارس
 • غبهار
 • دی
 • کرمان
 • زفکا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

افران ۲۰۷.۷ ۶۶.۶ ۱۲.۳ ۱۰۹ ۷۳.۳ ۱.۶ ۵۳.۸ ۸۱.۲ ۲۵۰۳۴ ۵۱۳۰ ۰ ۰
ثبات ۱۴۳.۳ ۳۸۹.۴ ۱۵.۵ ۱۵۸ ۵۶.۵ ۲.۴ ۲۵.۶ ۳۴۷ ۳۵۳۷۰ ۱۴۱۵۹ ۰ ۰
اعتماد ۱۳۱.۱ ۹۹.۱ ۱۲.۸ ۱۲۴ ۴۷.۱ ۲.۲ ۴۱.۴ ۸۴.۹ ۳۴۸۸۰ ۵۷۵۱ ۰ ۰
یاقوت ۱۲۷ ۱۰۳.۸ ۱۴.۶ ۱۲۹ ۱۸.۳ ۰.۹ ۷۶.۵ ۱۳۷.۳ ۴۵۴۰۵ ۱۴۴۹۴ ۰ ۰
کیان ۹۶ ۶۴.۹ ۱۲.۱ ۱۰۸ ۶۲ ۱.۷ ۲۸.۱ ۹۸.۲ ۸۲۹۹۰ ۵۲۶۰ ۰ ۰
سپیدما ۸۲.۹ ۶۵۷.۷ ۲۳.۸ ۱۹۵ ۳.۸ ۹.۶ ۶۲.۷ ۸۶.۷ ۲۷۵۱۷ ۱۹۶۷۶ ۰ ۰
کمند ۷۰.۱ ۵۶.۵ ۱۲.۸ ۸۰ ۲۲.۶ ۰.۸ ۵۶.۶ ۱۲۴.۱ ۳۹۱۷۹ ۴۱۵۶ ۰ ۲
پارند ۶۸.۷ ۲۲۷.۵ ۱۵.۶ ۱۶۲ ۱۰ ۱.۱ ۷۶.۵ ۱۶۹.۱ ۶۰۶۵۳ ۱۶۸۶۸ ۰ ۲
همای ۶۶.۳ ۴۹.۸ ۱۲.۶ ۷۶ ۳۵.۸ ۱.۲ ۴۹.۱ ۱۰۱ ۲۱۵۴۶ ۱۸۱۷ ۰ ۱
آکورد ۶۱.۲ ۱۶۴.۵ ۱۳.۶ ۱۴۷ ۱۴.۳ ۲.۷ ۵۳.۴ ۹۲ ۲۵۹۹۴ ۱۲۵۶۴ ۰ ۰
آسامید ۴۷ ۲۷۴.۸ ۱۶.۱ ۱۶۷ ۸.۴ ۱.۵ ۸۶ ۱۸۷.۸ ۱۰۸۴۲ ۸۷۴۰ ۰ ۰
صایند ۳۹.۲ ۵۷ ۱۳ ۱۱۴ ۱۶.۳ ۱.۴ ۳۹.۵ ۸۱ ۷۶۳۳ ۷۱۱۳ ۰ ۰
داریک ۳۸.۵ ۴۱.۹ ۱۲.۴ ۷۳ ۲۲.۹ ۱.۳ ۴۰ ۸۵.۷ ۶۳۹۴ ۸۸۶ ۰ ۰
سپر ۳۰ ۷۶.۴ ۱۳.۳ ۱۲۵ ۱۲.۷ ۱.۴ ۳۹ ۱۰۲.۶ ۱۲۵۵۳ ۳۱۰۰ ۰ ۰
فیروزا ۲۶.۳ ۹۲.۶ ۱۲ ۶۸ ۶.۸ ۱.۷ ۱۵۶.۵ ۱۴۰.۹ ۴۱۰۹ ۱۳۸۵ ۰ ۰
فردا ۱۴.۷ ۱۶۳.۷ ۱۲.۵ ۱۸۰ ۲.۵ ۱.۹ ۸.۳ ۵۷ ۱۴۵۱۹ ۶۰۲۳ ۰ ۰
هامرز ۱۳.۸ ۲۱۲.۶ ۱۸.۱ ۱۹۰ ۰.۳ ۰.۶ ۲۴.۶ ۶۳.۵ ۶۶۳۹ ۲۵۸۶ ۰ ۲
یارا ۱۱.۲ ۱۴۹ ۱۴.۲ ۱۷۱ ۰.۵ ۱ ۵۲ ۶۸.۵ ۴۹۱۰ ۹۳۲۳ ۰ ۰
تصمیم ۴.۹ ۲۹.۵ ۱۰.۸ ۸۰ ۳.۹ ۲ ۱۸.۹ ۴۸.۲ ۱۹۶۸   ۰ ۰
مانی ۴.۵ ۲۷ ۱۱.۸ ۷۴ ۲.۷ ۱.۸ ۲۹ ۴۶.۲ ۲۹۹۹ ۳۲۰ ۰ ۰
کارین ۴.۱ ۷۸.۲ ۱۲.۱ ۹۱ −۰.۸ ۱.۲ ۱۳۰.۸ ۷۸.۹ ۱۴۴۸ ۱۱۲۴ ۰ ۱
امین یکم ۳.۱ ۲۰.۸ ۱۵.۳ ۰ ۰ ۱.۳ ۷۰.۶ ۵۲.۶     ۰ ۱
دارا ۲.۱ ۵۵.۴ ۱۰.۳ ۹۹ −۱.۶ ۰.۳ ۶۳.۹ ۳۵.۳ ۲۵۱ ۹۱۱ ۰ ۰
خاتم ۱.۸ ۴۰.۱ ۱۲.۲ ۹۰ ۱.۴ ۲.۶ ۲۸ ۶۴ ۷۴۲ ۵۰ ۰ ۰
گنجین ۰.۸ ۶۸.۶ ۹.۲ ۱۰۰ ۰.۸ ۵ ۰.۵ ۷۵.۴ ۷۵۳   ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۱۵.۲ ۱۱.۷ ۹۴ ۰ ۲ ۲۶.۶ ۱۴.۷ ۵۳ ۴۷ ۰ ۱
گنجینه ۰.۱ ۱۵.۱ ۱۳.۳ ۹۹ ۰.۱ ۲ ۵.۸ ۲۷.۸ ۱۱۰ ۵ ۰ ۱
ارمغان ۰.۱ ۶.۶ ۱۵.۶ ۹۷ ۰.۱ ۲ ۱ ۱۵.۴ ۸۹   ۰ ۱
سپاس ۰.۱ ۵.۷ ۱۰ ۶۲ ۰ ۴.۵ ۱۱.۸ ۶.۹ ۳۹   ۰ ۰