در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۳.۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۷.۶ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍۱.۲۱
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۷ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۱ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۰۷
 • نمادهای منفی : ۲۲۳
 • نمادهای صف خرید : ۶۲
 • نمادهای صف فروش : ۳۴
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۲۹ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۹۰ میلیارد تومان

امروز بورس تهران با حرکت نمادها به سمت مثبت آغاز شد اما مثل روزهای قبلی، این روند فقط نیم الی یک ساعت طول کشید و حرکت به سمت منفی آغاز شد. در نهایت شاخص کل با ۲ هزار واحد ریزش روی عدد ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار واحد متوقف شد. شاخص هم‌وزن نیز ریزش کرد اما در نهایت بازار با ۰.۱۱ درصد افزایش شاخص کل هم‌وزن به کار خود پایان داد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

شپنا ۸۸.۲ ۱۵.۹ ۱۶.۱ ۹۲ ۲۷ ۱.۳ ۲۱.۹ ۳۰.۱ ۲۸۱۴ ۱۷۸۴ ۳ ۳
فولاد ۸۴.۲ ۱۹.۷ ۱۵.۲ ۱۲۲ ۱۷ ۰.۹ ۱۶.۳ ۲۹.۹ ۴۲۶۸ ۲۱۳۸ ۳ ۵
وبملت ۸۳.۴ ۱۸.۲ ۱۹.۳ ۱۰۶ ۲۱.۸ ۰.۸ ۲۱.۵ ۴۶ ۳۶۵۳ ۳۰۰۶ ۳ ۳
وتجارت ۶۵.۲ ۲۲.۲ ۲۰.۳ ۱۲۹ ۲۹.۱ ۲.۷ ۲۱.۱ ۳۴.۳ ۷۰۸۸ ۲۱۲۵ ۴ ۰
خودرو ۶۰.۴ ۱۳.۳ ۱۸ ۳۶ ۱۷ ۱.۸ ۴۳.۵ ۳۴.۶ ۸۷۲ ۲۸۱ ۴ ۵
فملی ۵۳.۱ ۱۹.۵ ۱۵.۳ ۱۳۳ ۲۲.۲ ۱.۵ ۹.۶ ۲۶.۶ ۳۵۶۲ ۱۵۰۷ ۲ ۱
شستا ۴۳.۱ ۷.۶ ۱۹.۹ ۵۰ ۸.۳ ۱.۵ ۲۳.۷ ۲۰.۹ ۶۱۳ ۴۶۴ ۳ ۰
شبندر ۳۸.۵ ۱۱.۷ ۱۵.۵ ۶۵ ۱۴.۶ ۱.۱ ۱۸ ۲۸.۷ ۱۷۸۳ ۶۴۶ ۳ ۱۶
ذوب ۳۶.۱ ۹ ۱۷.۲ ۱۷ ۵.۲ ۰.۸ ۲۱.۴ ۳۲.۲ ۸۰۱ ۷۷ ۴ ۱۵
شتران ۳۰.۹ ۱۱.۵ ۱۵ ۷۴ ۱۰.۲ ۱ ۱۵.۲ ۲۶.۸ ۱۱۷۲ ۷۸۳ ۳ ۱۱
خساپا ۲۸.۴ ۹.۹ ۱۸.۵ ۵۱ ۱۲ ۱.۳ ۲۱.۷ ۲۹ ۹۴۱ ۱۴۵ ۴ ۱۵
حکشتی ۲۵.۸ ۱۰.۹ ۱۹ ۷۱ −۳.۵ ۰.۷ ۲۴.۱ ۲۸.۴ ۱۲۳۰ ۲۷۱۴ ۴ ۲۳
بپاس ۲۲ ۵۳.۴ ۵۳ ۹۹ ۲۱.۸ ۳.۶ ۸ ۳۵۵.۳ ۲۱۸۹۱   ۲ ۱۳
شپدیس ۱۷.۹ ۱۴.۷ ۱۷.۶ ۶۲ ۶.۵ ۱.۴ ۳۰.۸ ۳۸.۴ ۸۸۱ ۷۷۹ ۳ ۰
پارسان ۱۴.۸ ۱۷.۴ ۲۱.۷ ۶۰ −۳.۳ ۱ ۵۸ ۴۳.۶ ۴۶۶ ۱۰۱۲ ۴ ۰
صبا ۱۳.۸ ۷.۳ ۲۷.۵ ۹۰ ۷.۱ ۰.۷ ۹ ۳۷.۴ ۱۶۰۲ ۳۳۳ ۳ ۰
اخابر ۱۳ ۱۳.۳ ۱۵.۲ ۳۵ −۰.۲ ۰.۹ ۲۹.۳ ۳۲.۱ ۴۲۶ ۵۸۷ ۵ ۱۱
پترول ۱۲.۳ ۵.۵ ۱۶.۸ ۱۳ ۱.۴ ۰.۹ ۱۴.۴ ۱۹ ۲۴۲ ۸۶ ۴ ۱۳
وبصادر ۱۲.۱ ۱۱.۷ ۱۵.۷ ۷۷ ۵.۳ ۱.۸ ۱۹.۵ ۲۲.۶ ۱۰۳۷ ۴۰۰ ۳ ۵
شگویا ۱۱.۹ ۸.۶ ۱۵ ۷۴ ۲.۵ ۱.۴ ۱۵.۶ ۱۵.۳ ۹۲۹ ۷۷۰ ۳ ۱۰
شیران ۱۱.۲ ۵.۸ ۱۵.۴ ۱۵ −۰.۳ ۰.۵ ۱۲.۴ ۲۲.۸ ۷۲ ۵۰۵ ۴ ۶۵
وغدیر ۱۰.۶ ۱۱.۴ ۲۲.۲ ۱۰۷ ۲.۴ ۲ ۲۵.۸ ۲۱.۷ ۱۱۵۵ ۴۵۰ ۳ ۲
تاپیکو ۱۰ ۱۹.۷ ۱۶.۶ ۹۳ −۳.۲ ۱.۲ ۴۸.۶ ۲۲.۳ ۱۰۲۴ ۱۵۵۶ ۳ ۶
نوری ۹.۵ ۱۰.۳ ۱۴.۱ ۵۶ ۱.۸ ۱ ۱۷.۵ ۲۳.۱ ۵۸۷ ۵۸۰ ۳ ۲
شبریز ۹.۲ ۷.۲ ۱۸.۹ ۵۰ −۰.۱ ۰.۹ ۱۸.۹ ۱۹.۸ ۷۳۸ ۳۸۷ ۳ ۲۰
ومعادن ۸.۲ ۷.۴ ۱۷ ۷۵ −۰.۵ ۰.۷ ۱۴ ۱۷.۷ ۶۸۸ ۶۵۸ ۳ ۲۲
همراه ۷.۶ ۸.۳ ۱۶.۶ ۵۳ −۲.۳ ۰.۶ ۱۸.۶ ۱۹.۷ ۴۲۴ ۷۸۵ ۴ ۱۰
رمپنا ۶.۹ ۱۱ ۲۰ ۱۰۵ ۱.۳ ۱ ۱۵.۴ ۲۴ ۸۴۴ ۳۶۵ ۳ ۷
شفن ۶.۸ ۸.۱ ۱۶.۶ ۳۸ ۰.۷ ۰.۸ ۱۷.۶ ۲۵.۵ ۵۴۲ ۴۸۶ ۴ ۱۴
شیراز ۶.۶ ۶.۹ ۱۸.۹ ۶۴ ۰ ۰.۶ ۱۳.۲ ۲۳.۶ ۵۲۲ ۱۰۳۶ ۳ ۹
کگل ۶.۴ ۱۳.۱ ۱۵.۴ ۹۲ ۳.۸ ۱.۴ ۱۱.۵ ۲۷.۹ ۲۳۹۴ ۳۳۹ ۳ ۱۸
وپارس ۶.۱ ۷.۲ ۱۵.۷ ۱۴ ۰.۳ ۰.۹ ۱۸.۶ ۲۲.۱ ۲۸۸ ۵۹ ۴ ۲۳
جم ۵.۷ ۱۲.۶ ۴۱.۸ ۱۶۱ ۰.۲ ۰.۷ ۱۵.۷ ۲۵.۵ ۷۶۵ ۸۸۵ ۳ ۱۹
پارس ۵.۶ ۵.۶ ۲۱.۲ ۱۱۳ ۰.۱ ۰.۴ ۶.۸ ۱۷.۵ ۱۰۴۲ ۷۶۵ ۳ ۹
وصندوق ۵.۵ ۱۲.۹ ۳۴.۷ ۱۴۸ ۰.۵ ۰.۶ ۱۴.۷ ۳۶.۳ ۴۷۹ ۹۵۰ ۴ ۱۸
فخوز ۵.۴ ۸.۴ ۱۶.۲ ۸۰ ۱.۱ ۱.۱ ۱۳.۷ ۱۸ ۶۸۴ ۵۳۲ ۳ ۱۲
کاریس ۵ ۲۵.۸ ۱۷.۴ ۱۲۱ ۳.۱ ۰.۶ ۶.۳ ۷۹.۲ ۱۱۳۴ ۲۹۸ ۲ ۴
تاصیکو ۴.۲ ۱۰.۳ ۲۰ ۱۲۹ ۱.۱ ۰.۸ ۸.۱ ۲۱.۹ ۵۵۴ ۷۲۳ ۳ ۰
کاوه ۴ ۶.۳ ۳۸.۵ ۸۳ ۲.۴ ۱.۲ ۱۵ ۳۸.۳ ۵۷۱ ۱۲۱ ۳ ۳
مبین ۳.۸ ۶.۴ ۲۸.۶ ۹۱ ۰.۹ ۰.۴ ۱۰.۲ ۴۲.۹ ۷۰۶ ۴۲۰ ۳ ۲۴
کگهر ۳.۵ ۱۵.۳ ۳۷.۱ ۱۶۷ ۰.۸ ۱.۹ ۸.۴ ۲۳.۹ ۵۵۸ ۸۵۳ ۳ ۱
زاگرس ۳.۲ ۸.۶ ۱۳.۳ ۴۰ ۰.۸ ۰.۷ ۱۳.۱ ۲۵.۲ ۳۳۷ ۱۲۴ ۳ ۷
آریا ۲.۹ ۳.۳ ۱۱.۹ ۶۹ ۱.۲ ۱.۵ ۴.۴ ۵.۵ ۳۹۲ ۱۳۶ ۳ ۶
کچاد ۲.۷ ۶.۳ ۱۴.۱ ۶۰ −۰.۲ ۰.۹ ۱۲ ۱۲.۳ ۱۴۵ ۲۲۴ ۳ ۲۳
وامید ۱.۷ ۹.۴ ۲۷.۶ ۱۲۳ ۰.۷ ۰.۴ ۶.۱ ۴۹.۹ ۶۹۷ ۳۴۴ ۳ ۹
شخارک ۱.۷ ۷.۱ ۱۲.۸ ۷۰ ۰.۳ ۰.۸ ۸.۶ ۱۴.۴ ۲۴۴ ۱۴۱ ۴ ۱۱
اپال ۱.۳ ۳.۶ ۱۱.۴ ۲۵ ۰.۳ ۱.۷ ۸.۲ ۶.۲ ۳۲۸   ۳ ۱۲
هرمز ۰.۹ ۴.۸ ۱۷.۹ ۶۲ ۰.۶ ۰.۸ ۵.۷ ۱۸.۶ ۱۸۷   ۴ ۱۰
شکبیر ۰.۶ ۸.۲ ۱۵.۷ ۷۸ −۰.۳ ۰.۴ ۱۵.۱ ۱۴.۵ ۴۰ ۳۶۱ ۲ ۱۷
مارون ۰.۲ ۲.۹ ۹.۷ ۲۸ ۰.۱ ۰.۷ ۳.۲ ۶.۷ ۵۰   ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • فولاد
 • وبملت
 • وتجارت
 • خودرو
 • فملی
 • شستا
 • شبندر
 • ذوب
 • شتران
 • خساپا
 • حکشتی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حکشتی
 • پارسان
 • تاپیکو
 • همراه
 • ومعادن
 • شیران
 • شکبیر
 • اخابر
 • کچاد
 • شبریز
 • شیراز
 • پارس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • شپنا
 • فملی
 • وبملت
 • بپاس
 • فولاد
 • خودرو
 • شبندر
 • خساپا
 • شتران
 • شستا
 • صبا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • اخابر
 • وبصادر
 • حکشتی
 • خساپا
 • ذوب
 • همراه
 • شستا
 • شبریز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کاوه
 • پارسان
 • شستا
 • حکشتی
 • شبریز
 • شیراز
 • خساپا
 • ذوب
 • پترول

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

دپارس ۱.۸ ۵ ۵۲.۳ ۱۲۸ −۰.۲ ۰.۳ ۱۳.۲ ۳۱.۷ ۳۴۵ ۳۱۲ ۴ ۱۱
شکلر ۳.۸ ۴.۸ ۴۴.۷ ۴۲ −۱.۴ ۰.۸ ۳۵.۶ ۲۷.۵ ۴۱ ۵۱۲ ۵ ۱۱
سصفها ۲۰.۲ ۵.۴ ۳۵.۱ ۱۲ ۲.۲ ۱.۱ ۳۳.۵ ۳۳.۵ ۱۱۴۳ ۶۶ ۴ ۱۳
وصندوق ۵.۵ ۱۲.۹ ۳۴.۷ ۱۴۸ ۰.۵ ۰.۶ ۱۴.۷ ۳۶.۳ ۴۷۹ ۹۵۰ ۴ ۱۸
حگهر ۱.۲ ۶.۴ ۳۲.۹ ۱۴۰ ۰.۳ ۱ ۶.۳ ۱۷ ۳۳۷ ۲۲۷ ۶ ۲۰
قاسم ۴.۹ ۹ ۳۲.۵ ۱۰۸ −۱.۸ ۰.۵ ۲۶.۱ ۲۲.۱ ۸۵۸ ۱۷۳۷ ۵ ۱۸
ولبهمن ۳.۴ ۵.۴ ۲۸.۹ ۵۶ ۱.۵ ۱.۶ ۱۹.۱ ۲۱.۹ ۲۸۸ ۱۹۹ ۶ ۲۳
کاریز ۱.۷ ۲۹.۸ ۲۸.۶ ۵۳ −۰.۲ ۱.۱ ۱۳۵.۵ ۱۰۷.۵ ۳۷۲ ۵۴۵ ۳ ۲۲
مبین ۳.۸ ۶.۴ ۲۸.۶ ۹۱ ۰.۹ ۰.۴ ۱۰.۲ ۴۲.۹ ۷۰۶ ۴۲۰ ۳ ۲۴
داسوه ۰.۳ ۲.۲ ۲۷.۷ ۶۱ ۰.۱ ۱.۵ ۷.۱ ۹.۲ ۱۳۸ ۲۰ ۴ ۱۲
وآفری ۱.۲ ۹.۴ ۲۶.۶ ۵۱ −۰.۱ ۱ ۳۶.۹ ۳۲.۹ ۴۹ ۶۹ ۳ ۲۲
شکام ۱.۶ ۵.۹ ۲۶.۲ ۷۶ ۰.۴ ۱ ۱۴.۴ ۲۳.۵ ۱۶۰ ۱۸۷ ۳ ۱۲
وپخش ۱ ۳.۴ ۲۶.۲ ۵۷ ۰.۵ ۰.۳ ۵.۱ ۳۸.۹ ۵۱۳ ۲۷ ۳ ۳۱
اتکای ۱ ۳.۲ ۲۵.۷ ۱۰۸ −۰.۴ ۰.۲ ۶.۲ ۱۱.۵ ۱۷۷ ۳۷۵ ۴ ۱۶
شپترو ۱۲.۷ ۱۳.۲ ۲۵.۶ ۲۲ ۲.۸ ۰.۶ ۳۹.۲ ۷۷.۹ ۱۳۷۷ ۳ ۳ ۱۶
تیپیکو ۲.۳ ۵.۴ ۲۵.۵ ۹۸ ۰.۲ ۰.۵ ۹.۴ ۲۰.۹ ۲۹۸ ۲۵۳ ۴ ۱۴
تماوند ۰.۹ ۵ ۲۵.۳ ۹۴ ۰.۷ ۱.۳ ۳.۶ ۱۹.۱ ۳۸۵ ۷۲ ۳ ۴۸
گنگین ۲.۷ ۵۴.۱ ۲۴.۸ ۱۷۶ ۰.۵ ۲.۵ ۱۰.۲ ۳۸.۱ ۵۲۳ ۲۱۰۶ ۴ ۱۸
بفجر ۰.۸ ۴.۱ ۲۴.۴ ۶۶ ۰ ۱.۱ ۱۳.۲ ۱۲.۵ ۹۵ ۱۳۲ ۳ ۲۸
شسپا ۷.۳ ۶.۵ ۲۴.۲ ۱۱۰ −۰.۸ ۰.۳ ۹.۵ ۲۹.۴ ۸۸۹ ۱۰۷۶ ۳ ۱۴
دی ۵۳.۱ ۶.۸ ۲۴ ۱۳ ۴.۴ ۱.۴ ۳۳.۵ ۲۶.۱ ۱۰۹۷ ۲۷۴ ۵ ۱۷
کلوند ۲.۲ ۱۱.۹ ۲۳.۸ ۱۱۸ ۰ ۱ ۲۲.۶ ۲۲.۸ ۲۶۳ ۱۳۱۰ ۴ ۱۳
خکار ۲.۶ ۴.۹ ۲۳.۶ ۲۸ ۰.۷ ۰.۷ ۱۳.۱ ۲۶.۹ ۳۵۸   ۵ ۲۴
کرماشا ۷.۲ ۵.۱ ۲۳.۲ ۵۹ −۰.۴ ۰.۳ ۱۰.۸ ۳۱.۷ ۳۸۰ ۷۷۲ ۳ ۶۸
دجابر ۱.۶ ۵.۹ ۲۲.۹ ۶۴ ۱ ۱.۳ ۱۰.۵ ۲۲.۹ ۱۰۳۰ ۳ ۵ ۱۷
سخزر ۵.۶ ۷.۴ ۲۲.۹ ۲ ۰.۱ ۱ ۳۱.۸ ۳۲.۲ ۹۳   ۶ ۲۸
شفارا ۱.۶ ۱۰.۷ ۲۲.۸ ۰ ۰ ۰.۹ ۴۴ ۴۸.۲     ۳ ۱۶
فلوله ۸.۴ ۵.۸ ۲۲.۷ ۲۵ ۲.۱ ۰.۶ ۱۴.۹ ۳۰.۹ ۱۰۳۳   ۳ ۲۹
وتوشه ۲.۲ ۱۲ ۲۲.۵ ۱۳۳ ۰.۶ ۰.۸ ۹.۷ ۲۸.۲ ۵۸۳ ۵۹۹ ۴ ۱۳
وحافظ ۲ ۲۲ ۲۲.۴ ۹۶ ۱.۷ ۲.۲ ۱۳.۹ ۶۶.۴ ۵۹۶ ۱۰۹ ۳ ۱۹
وتوکا ۲.۹ ۵.۷ ۲۲.۳ ۲۱ −۰.۵ ۱.۳ ۲۶.۸ ۱۶.۶ ۱۸ ۱۱۴ ۵ ۱۲
کپرور ۰.۶ ۶.۳ ۲۲ ۱۱۰ ۰.۲ ۱ ۷.۴ ۱۷.۱ ۱۳۳ ۱۰۵ ۴ ۲۱
فافق ۲.۷ ۲۰.۱ ۲۱.۷ ۱۲۸ −۰.۹ ۱.۶ ۵۷.۷ ۱۳.۷ ۶۴۷ ۴۴۰ ۳ ۲۵
ثجنوب ۰.۴ ۳.۷ ۲۱.۶ ۲۲ ۰.۱ ۱.۵ ۱۵.۱ ۱۲.۶ ۹۶   ۵ ۱۲
حآفرین ۸.۱ ۶.۴ ۲۱.۵ ۴۰ −۲.۸ ۰.۷ ۲۱.۴ ۱۸.۷ ۲۰۶ ۷۴۰ ۴ ۲۱
حفاری ۲.۴ ۴.۶ ۲۱.۳ ۲۶ ۰.۶ ۱.۶ ۱۸.۴ ۱۴.۸ ۱۹۶ ۹ ۴ ۱۱
آسیا ۴.۴ ۱۳.۸ ۲۱.۲ ۲۶ ۱.۱ ۱ ۴۲.۷ ۵۵.۴ ۵۶۷   ۵ ۱۵
وگردش ۴.۹ ۹.۴ ۲۱.۱ ۲۸ ۰.۸ ۱.۱ ۳۱.۱ ۳۳ ۳۵۳ ۳۰۳ ۳ ۲۱
دابور ۰.۸ ۳.۶ ۲۰.۸ ۱۰۰ −۰.۴ ۰.۵ ۸.۶ ۴.۹ ۱۷۸ ۱۴۵ ۳ ۲۷
وسین ۰.۸ ۷.۹ ۲۰.۸ ۴۴ −۰.۳ ۴ ۸۰.۴ ۱۱.۳   ۳۵۱ ۳ ۱۳
خاور ۲۱.۱ ۶.۱ ۲۰.۸ ۱۳ ۰.۳ ۰.۶ ۱۷.۹ ۳۱.۱ ۱۹۱ ۳۱۳ ۵ ۲۹
گکوثر ۹.۹ ۹.۲ ۲۰.۸ ۱۵ −۱.۴ ۱.۱ ۳۷.۹ ۲۹.۲ ۸۲ ۴۷۳ ۴ ۱۵
شگل ۱.۲ ۵.۳ ۲۰.۷ ۳۴ ۰.۴ ۰.۷ ۱۲.۳ ۲۴.۵ ۸۰ ۱۴ ۶ ۲۸
خفنر ۲.۱ ۴.۹ ۲۰.۷ ۲۶ ۰.۳ ۱.۳ ۱۷.۴ ۱۶.۱ ۱۳۷ ۱۱۸ ۵ ۲۴
قپیرا ۲.۹ ۱۴.۵ ۲۰.۵ ۱۳۶ −۰.۳ ۰.۸ ۱۸.۶ ۱۷.۸ ۹۲۱ ۷۱۱ ۵ ۱۵
فاذر ۳۳.۳ ۱۴.۲ ۲۰.۵ ۲۳ −۷.۸ ۰.۸ ۵۰.۱ ۴۶.۲   ۱۵۴۱ ۴ ۲۸
سفارس ۳.۳ ۸.۴ ۲۰.۴ ۸۷ ۱.۳ ۲.۳ ۲۰.۶ ۱۸.۱ ۲۵۹ ۳۹۷ ۴ ۱۶
غمینو ۳.۵ ۱۳.۵ ۲۰.۴ ۱۰۶ ۰.۹ ۱.۴ ۲۱.۷ ۲۷.۴ ۳۸۰ ۳۴۸ ۵ ۱۵
غپآذر ۰.۶ ۳.۹ ۲۰.۳ ۲۶ ۰ ۰.۷ ۱۱.۳ ۱۷.۲ ۷۷ ۳۹ ۵ ۱۴
ختراک ۴ ۵.۵ ۲۰.۱ ۲۴ −۰.۶ ۰.۲ ۱۱.۳ ۵۳.۹ ۹۹ ۱۹۱ ۵ ۱۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • دی
 • فاذر
 • خاور
 • سصفها
 • شپترو
 • گکوثر
 • فلوله
 • حآفرین
 • شسپا
 • کرماشا
 • سخزر
 • وصندوق

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فاذر
 • حآفرین
 • قاسم
 • گکوثر
 • شکلر
 • فافق
 • شسپا
 • ختراک
 • وتوکا
 • کرماشا
 • اتکای
 • دابور

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • دی
 • شپترو
 • سصفها
 • فلوله
 • وحافظ
 • ولبهمن
 • سفارس
 • آسیا
 • دجابر
 • مبین
 • غمینو
 • وگردش

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کاریز
 • فاذر
 • آسیا
 • شپترو
 • شفارا
 • وآفری
 • وگردش
 • گکوثر
 • سفارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شکلر
 • سصفها
 • ولبهمن
 • کاریز
 • داسوه
 • وآفری
 • شکام
 • وپخش
 • شپترو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

افران ۳۲۷.۱ ۶۲.۹ ۱۳.۲ ۱۱۷ ۲۶.۸ ۱.۱ ۶۴.۴ ۷۲.۲ ۸۹۳۶ ۶۸۷۳ ۰ ۰
اعتماد ۲۴۹.۹ ۱۱۶.۳ ۱۳.۱ ۱۳۹ −۹.۴ ۱.۲ ۱۰۷.۵ ۸۰.۴ ۱۶۹۲۱ ۹۹۲۱ ۰ ۰
ثبات ۱۸۶.۲ ۲۹۴.۲ ۱۶.۱ ۱۸۵ ۴.۹ ۱.۱ ۵۹.۸ ۷۶.۸ ۱۹۴۵۲ ۱۰۶۳۸ ۰ ۰
سپیدما ۱۶۱.۸ ۳۱۶.۷ ۱۴.۲ ۱۹۴ −۱.۷ ۱.۲ ۳۴.۷ ۱۹.۶ ۲۶۰۳۷ ۲۲۵۵۸ ۰ ۰
یاقوت ۱۴۲.۴ ۴۰ ۱۲ ۶۶ −۱.۳ ۰.۹ ۶۱.۶ ۶۶.۸ ۹۲۲۵ ۷۹۱۰ ۰ ۰
کیان ۱۴۰ ۶۳.۴ ۱۲.۸ ۱۲۶ ۱۵.۴ ۱.۲ ۵۵.۶ ۶۳.۲ ۹۶۰۳ ۴۷۴۴ ۰ ۰
کمند ۱۲۵.۷ ۶۶.۹ ۱۵.۹ ۸۸ −۴.۹ ۰.۸ ۱۱۰.۱ ۱۲۹.۲ ۵۳۱۵ ۶۴۴۸ ۰ ۱
همای ۹۲ ۳۵ ۱۶.۱ ۳۶ −۴.۱ ۱ ۹۲.۷ ۹۱.۹ ۲۰۵۳ ۲۰۵۰ ۰ ۰
فیروزا ۸۴.۳ ۱۲۸.۹ ۱۴.۱ ۱۴۰ −۷.۳ ۰.۶ ۱۰۲.۶ ۱۱۹.۶ ۶۱۵۱ ۳۶۸۵ ۰ ۰
آکورد ۶۹.۳ ۷۶.۷ ۱۲.۸ ۱۴۷ −۲.۶ ۱.۳ ۶۳.۳ ۴۲.۶ ۷۱۱۰ ۱۰۴۷۹ ۰ ۰
سپر ۵۴.۷ ۸۴.۴ ۱۳.۱ ۱۴۳ ۹ ۱ ۴۴.۵ ۸۰.۷ ۸۷۴۶ ۴۹۶۸ ۰ ۰
داریک ۵۳.۸ ۳۸.۶ ۱۳.۱ ۸۶ ۸.۹ ۱ ۴۸.۳ ۶۶.۵ ۶۹۳۴ ۲۶۸۵ ۰ ۰
صایند ۵۳ ۷۳.۲ ۱۳.۸ ۹۲ ۱۲.۴ ۱.۱ ۹۱.۶ ۱۲۳.۹ ۵۰۹۲ ۱۸۱۶۶ ۰ ۰
هامرز ۳۱.۹ ۱۹۵.۵ ۲۳ ۱۷۸ −۳.۵ ۰.۵ ۱۱۱.۵ ۷۲.۸ ۵۳۲۶ ۵۰۲۱ ۰ ۱
فردا ۳۰.۴ ۲۵۷.۹ ۱۵.۱ ۱۹۶ ۰.۶ ۱.۵ ۹.۶ ۱۸.۳ ۷۵۳۲ ۷۳۹۲ ۰ ۰
دارا ۲۷ ۲۵۹.۲ ۱۹.۳ ۱۹۳ −۱.۹ ۰.۲ ۴۲.۱ ۲.۹ ۶۲۶۵ ۵۳۸۶ ۰ ۰
تصمیم ۲۵.۵ ۱۰۳.۷ ۱۲.۲ ۱۷۴ −۰.۹ ۰.۸ ۳۳.۷ ۳۲.۳ ۷۲۴۴ ۷۵۳۳ ۰ ۰
پارند ۲۳.۳ ۵۸ ۱۴.۲ ۱۲۰ ۴ ۰.۷ ۴۴.۲ ۹۴.۲ ۵۳۵۷ ۲۴۰۴ ۰ ۱
سپاس ۲۱.۸ ۴۶۴.۵ ۱۹.۶ ۱۹۹ ۰ ۱ ۸.۶ ۶.۶ ۷۲۴۳ ۲۱۷۵۱ ۰ ۰
مانی ۱۱.۶ ۴۷.۳ ۱۲ ۱۴۳ ۲.۸ ۱ ۱۸ ۴۶.۳ ۹۶۹۸ ۱۷۲۲ ۰ ۰
کارین ۸ ۷۵ ۱۴.۷ ۱۲۶ ۱.۳ ۱.۱ ۶۵.۳ ۹۷ ۱۴۱۷ ۱۴۵۵ ۰ ۰
امین یکم ۶ ۲۴ ۱۳.۱ ۹ ۰.۶ ۱.۲ ۶۱.۵ ۵۸.۷ ۲۸۷   ۰ ۱
آسامید ۵.۸ ۴۷.۶ ۱۱.۶ ۱۱۰ ۱.۵ ۱.۳ ۴۰.۵ ۵۷.۴ ۱۹۷۰ ۴۸۴ ۰ ۰
یارا ۵.۲ ۶۹.۵ ۱۴.۷ ۱۳۴ ۱.۶ ۰.۶ ۲۹ ۱۳۳.۴ ۲۱۴۱ ۲۶۷۵ ۰ ۰
خاتم ۴.۸ ۶۵.۲ ۱۱.۴ ۱۰۴ ۰.۴ ۰.۸ ۵۷ ۸۹ ۲۷۰۵ ۷۵۶ ۰ ۰
گنجینه ۱ ۶۵.۵ ۱۳.۶ ۱۱۹ ۰.۵ ۰.۶ ۱۸ ۱۶۶.۶ ۸۵۶ ۱۵۸ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۸.۹ ۱۱.۷ ۸۲ ۰.۱ ۲ ۱۱.۳ ۱۲.۸ ۸۰ ۲۳ ۰ ۱
گنجین ۰.۱ ۱۶ ۱۰ ۱۰۰ ۰.۱ ۰.۳ ۰.۲ ۶۳.۲ ۶۳ ۱ ۰ ۰
ارمغان ۰ ۰.۷ ۱۰ ۰ ۰ ۱.۳ ۱.۵ ۱.۲     ۰ ۱

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر در پایین نمودار (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، اندکی بالاتر از ارزش ظاهری معاملات است چرا که فاکتور بازیگر پایین بوده و با آغاز رنج منفی در اغلب نمادها، تلاش زیادی برای کد به کد و تغییر روند بازار به سمت منفی صورت نگرفت و این نشان‌دهنده‌ی تمایل شاخص به سمت افزایش است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به افزایش حجم در ۲ روز اخیر نسبت به هفته‌ی پیش، حرکت شاخص به سمت پایین، آهسته خواهد بود مگر آنکه کاهش نرخ ارز و اخبار اقتصادی مهم، شوک منفی قوی به بازار بدهد.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۷۳ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹۱ است. کدهای حقوقی امروز برخلاف دیروز، خرید خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۶ درصد و در عموم بازار نیز مثبت ۱۲ درصد بوده است.

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز کمی کاهش پیدا کرد و به ۱۸ در عموم ۴۰۰ نماد و ۱۸.۱ در شاخص‌سازها رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر در قیاس با دیروز کمی افزایش پیدا کرده، البته در شاخص‌سازها افزایش ۲ واحد است که چندان کوچک نیست و این موضوع در ابتدای یک روند نزولی یا صعودی، به معنی سهولت ادامه‌ی روند است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بنابراین هم اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده و هم دو فاکتور بازیگر و بازیگر پیش‌فاز شروع روند نزولی را تأیید می‌کنند در حالی که خریدهای حقوقی از نظر قدرت و درصد، بهتر از ۵ روز اخیر بوده است.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی فقط ۵۳ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۵ همراه بوده است و در واقع سرانه‌ی خرید حقوقی حدود ۱۲ میلیارد و سرانه‌ی فروش حدود ۸.۵ میلیارد بوده است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی کمی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و هر دو عدد زیر ۸۰ میلیون است.

با توجه به آمار قدرت حقوقی و قدرت حقیقی، فاکتور ورود قوی پول به صندوق‌های درآمد ثابت، حتی بیشتر از دیروز است و به ۱.۴۳ رسید. با این افزایش، تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روز به منفی ۱۸۵ میلیارد می‌رسد و در مقیاس بلندمدت یعنی حدود ۴ هفته نیز به منفی ۳۵۱ میلیارد رسید.

برآیند تحلیل با ۳ روش تحلیلی فوق این است که فردا روند نزولی بازار ادامه پیدا می‌کند. از منظر صندوق‌های درآمد ثابت و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر، ریزش ضعیف خواهد بود اما از منظر حجم معاملات و قدرت حقیقی و و فاکتور بازیگر پیش‌فاز، ریزش قوی‌تر از امروز خواهد بود. به علاوه حجم و شاخص در تعادل نیست و لذا با انتشار اخبار منفی، ریزش قوی و ناگهانی شاخص غیرعادی نخواهد بود.

آپدیت: شاخص کل در روز بعدی منفی ۰.۲۴ درصد و شاخص هم‌وزن منفی ۰.۲۱ درصد تغییر کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: