در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۵.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۳.۹ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۲۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۴ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۶ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۱۷
 • نمادهای منفی : ۲۸۴
 • نمادهای صف خرید : ۵۰
 • نمادهای صف فروش : ۲۸
 • ارزش صف‌های خرید : ۵۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۸ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت اغلب نمادها در ساعت اول کاری بورس تهران از صفر به سمت مثبت حرکت کردند اما در ساعت دوم، حرکت آرام به سمت رنج منفی آغاز شده است. در نهایت شاخص کل تا این لحظه فقط ۲ صدم درصد مثبت است و شاخص کل با معیار هم‌وزن حدود ۳ دهم درصد مثبت است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

شپنا ۴۵.۲ ۱۴ ۱۵.۲ ۷۵ ۱۰.۵ ۱.۳ ۲۴.۶ ۲۷.۱ ۱۷۰۹ ۱۳۰۳ ۳ ۳
وتجارت ۴۳.۲ ۲۳.۶ ۱۹.۹ ۱۳۹ ۱۶.۴ ۳ ۲۱.۱ ۳۰.۱ ۵۴۵۰ ۱۹۷۹ ۴ ۰
وبملت ۴۲.۲ ۱۵.۸ ۱۸.۷ ۹۵ ۰.۹ ۰.۸ ۲۶.۳ ۳۶ ۱۸۴۵ ۳۲۳۳ ۳ ۳
فولاد ۳۸.۶ ۱۵.۶ ۱۴.۸ ۱۰۳ ۴.۲ ۰.۶ ۱۶ ۳۱.۹ ۱۸۲۸ ۱۹۷۲ ۳ ۵
خودرو ۲۸.۶ ۱۱.۱ ۱۶.۲ ۴۳ ۹.۳ ۱.۵ ۲۷.۲ ۲۷.۵ ۵۹۵ ۲۰۷ ۴ ۵
ذوب ۲۵ ۹.۵ ۱۶.۲ ۱۷ ۴.۱ ۰.۸ ۲۱.۵ ۳۲.۸ ۸۲۵ ۴۱ ۴ ۱۵
شبندر ۲۳.۴ ۱۱.۷ ۱۵.۲ ۷۱ ۸.۹ ۱.۲ ۱۷ ۲۷ ۱۴۰۷ ۴۷۱ ۳ ۱۶
فملی ۱۷.۲ ۱۲.۷ ۱۳ ۱۰۹ ۷.۹ ۱.۴ ۸.۹ ۱۹ ۱۴۸۲ ۵۴۲ ۲ ۱
شتران ۱۶.۸ ۱۰.۸ ۱۴.۳ ۸۶ ۲.۱ ۱.۱ ۱۵.۶ ۱۸.۶ ۹۱۴ ۱۲۲۰ ۳ ۱۱
حکشتی ۱۶.۴ ۱۱.۹ ۱۸.۴ ۵۸ −۲.۵ ۰.۷ ۲۸.۵ ۳۲.۵ ۷۰۸ ۲۰۱۱ ۴ ۲۳
شستا ۱۶.۲ ۶.۴ ۱۵.۵ ۳۹ ۵ ۱.۷ ۱۷.۱ ۱۵ ۲۹۷ ۱۲۲ ۳ ۰
بپاس ۱۴.۵ ۵۵.۲ ۶۵.۱ ۹۹ ۱۴.۴ ۳.۱ ۱۰.۸ ۴۶۷.۲ ۱۴۳۷۶   ۲ ۱۳
شپدیس ۱۱.۲ ۱۵.۸ ۱۵.۶ ۵۹ ۳.۹ ۱.۱ ۲۴.۲ ۳۷.۷ ۶۵۸ ۴۴۸ ۳ ۰
خساپا ۹.۲ ۷.۵ ۱۶.۹ ۲۶ ۰.۵ ۱.۱ ۲۱.۸ ۲۱.۵ ۱۵۷ ۱۳۳ ۴ ۱۵
اخابر ۸.۲ ۱۳.۹ ۱۴.۱ ۵۴ −۰.۴ ۱.۱ ۲۹.۱ ۲۴.۸ ۴۹۲ ۵۹۶ ۵ ۱۱
وبصادر ۷.۷ ۱۱ ۱۵.۵ ۶۹ ۳.۷ ۲.۱ ۲۱.۳ ۲۱.۴ ۸۹۹ ۲۰۰ ۳ ۵
شیران ۷.۴ ۵.۹ ۱۴.۸ ۳ ۰.۲ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۴.۲ ۴۷   ۴ ۶۵
پارسان ۷.۴ ۱۵.۷ ۲۰.۳ ۵۷ −۱.۳ ۱.۲ ۵۵.۳ ۳۶ ۲۴۵ ۵۵۵ ۴ ۰
پترول ۶ ۴.۷ ۱۵.۵ ۱۰ ۰.۴ ۱ ۱۲.۶ ۱۴.۲ ۱۶۴ ۸۶ ۴ ۱۳
شگویا ۵.۳ ۶.۶ ۱۳.۹ ۲۴ ۰.۳ ۱.۸ ۲۱ ۱۲.۷ ۱۹۲ ۲۴۶ ۳ ۱۰
کگل ۵.۳ ۱۷.۲ ۱۷.۱ ۱۰۳ ۳.۶ ۱.۹ ۱۱.۸ ۳۶.۱ ۲۲۵۹ ۲۹۸ ۳ ۱۸
شبریز ۵.۱ ۷.۶ ۱۷.۱ ۴۳ −۰.۲ ۱.۱ ۲۱.۶ ۱۸.۴ ۳۲۷ ۲۴۳ ۳ ۲۰
نوری ۵.۱ ۱۱.۲ ۱۲.۸ ۴۲ ۰.۱ ۱.۲ ۲۴.۱ ۲۰.۸ ۲۸۴ ۵۰۴ ۳ ۲
شفن ۵ ۹.۷ ۱۵.۸ ۵۰ ۰.۵ ۰.۷ ۱۷.۳ ۲۹.۴ ۵۰۲ ۴۸۹ ۴ ۱۴
ومعادن ۴.۲ ۶.۵ ۱۷ ۷۵ ۰.۳ ۰.۷ ۱۰.۹ ۱۷ ۴۲۹ ۷۰۶ ۳ ۲۲
همراه ۳.۹ ۷.۹ ۱۵.۸ ۲۱ −۰.۸ ۰.۹ ۲۲.۷ ۲۰.۴ ۱۳ ۲۷۲ ۴ ۱۰
وپارس ۳.۸ ۸.۴ ۱۵ ۱۲ ۰ ۰.۹ ۲۱.۷ ۲۳.۹ ۱۲۲ ۵۰ ۴ ۲۳
وغدیر ۳.۷ ۹.۱ ۱۷.۹ ۹۸ ۰.۹ ۱.۷ ۱۷.۱ ۱۵.۹ ۴۵۶ ۲۳۱ ۳ ۲
شیراز ۳.۵ ۶.۹ ۱۷.۶ ۶۶ ۰.۳ ۰.۵ ۱۱.۴ ۲۳.۷ ۳۲۰ ۵۰۳ ۳ ۹
پارس ۳.۴ ۶.۷ ۱۹.۶ ۱۱۵ ۰.۱ ۰.۵ ۷.۸ ۱۵.۹ ۱۰۰۳ ۶۳۳ ۳ ۹
رمپنا ۳ ۱۰.۱ ۱۶.۷ ۹۳ ۱.۱ ۱.۷ ۱۵.۶ ۱۸.۷ ۴۹۱ ۱۶۸ ۳ ۷
کاوه ۲.۸ ۶.۷ ۳۵.۶ ۱۱۰ ۲ ۱.۶ ۵ ۳۰.۷ ۶۳۸ ۱۲۷ ۳ ۳
کاریس ۲.۷ ۲۸.۱ ۱۹.۸ ۹۵ ۲.۳ ۰.۷ ۸.۸ ۱۲۹.۱ ۶۱۰ ۵۷ ۲ ۴
وصندوق ۲.۲ ۹.۶ ۳۲ ۱۱۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۲.۸ ۴۶.۱ ۲۲۶ ۵۶۲ ۴ ۱۸
مبین ۲.۲ ۵.۴ ۲۸.۱ ۹۲ ۰.۶ ۰.۴ ۸.۱ ۳۶.۶ ۶۴۱ ۳۵۸ ۳ ۲۴
تاپیکو ۲.۲ ۱۰.۴ ۱۲.۳ ۲۰ ۰.۴ ۱.۳ ۲۳.۴ ۲۲ ۲۲۰ ۲ ۳ ۶
آریا ۲.۲ ۴.۱ ۱۱.۹ ۷۷ ۰.۹ ۱.۶ ۴.۹ ۶.۴ ۳۲۸ ۱۲۸ ۳ ۶
فخوز ۲ ۵.۸ ۱۴.۵ ۶۰ ۰.۲ ۱.۲ ۱۱.۴ ۱۱.۷ ۱۸۱ ۲۴۱ ۳ ۱۲
جم ۱.۴ ۷.۱ ۳۳.۵ ۱۴۳ ۰.۲ ۰.۸ ۸.۳ ۱۹.۱ ۲۸۳ ۲۲۶ ۳ ۱۹
کچاد ۱.۴ ۵.۴ ۱۳.۴ ۶۲ ۰ ۰.۸ ۸.۵ ۱۱.۲ ۸۸ ۱۳۹ ۳ ۲۳
شخارک ۱.۲ ۷.۴ ۱۲.۷ ۶۹ ۰.۲ ۰.۷ ۸.۱ ۱۵.۳ ۲۵۹ ۱۴۳ ۴ ۱۱
تاصیکو ۱ ۵.۳ ۱۶.۳ ۴۷ ۰.۵ ۰.۷ ۷.۴ ۲۰.۷ ۱۶۰ ۹ ۳ ۰
زاگرس ۱ ۶ ۱۰.۹ ۲۱ −۰.۱ ۰.۸ ۱۱.۱ ۱۲.۲ ۳۷ ۱۳۸ ۳ ۷
کگهر ۱ ۶.۷ ۴۰.۸ ۱۳۹ ۰.۳ ۳.۶ ۲۰.۲ ۱۵.۹ ۲۱۴ ۲۷۷ ۳ ۱
اپال ۰.۸ ۳.۸ ۱۰.۶ ۳۰ ۰.۳ ۱.۵ ۶.۷ ۶.۶ ۲۵۱   ۳ ۱۲
شکبیر ۰.۴ ۸ ۱۷ ۷۸ −۰.۲ ۰.۳ ۱۳.۷ ۲۱.۵ ۴۰ ۲۵۱ ۲ ۱۷
هرمز ۰.۴ ۴.۶ ۱۶.۱ ۶۰ ۰.۲ ۰.۸ ۵.۲ ۱۶.۳ ۷۹   ۴ ۱۰
وامید ۰.۳ ۶.۳ ۲۷ ۱۱۷ ۰.۲ ۱ ۵.۵ ۲۲.۱ ۲۷۷ ۱۱۰ ۳ ۹
مارون ۰.۱ ۲.۵ ۸.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۳.۱ ۶.۸     ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • وتجارت
 • وبملت
 • فولاد
 • خودرو
 • ذوب
 • شبندر
 • فملی
 • شتران
 • حکشتی
 • شستا
 • بپاس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حکشتی
 • پارسان
 • همراه
 • اخابر
 • شبریز
 • شکبیر
 • زاگرس
 • وپارس
 • کچاد
 • مارون
 • نوری
 • پارس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • بپاس
 • شپنا
 • خودرو
 • شبندر
 • فملی
 • شستا
 • فولاد
 • ذوب
 • شپدیس
 • وبصادر
 • کگل

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • اخابر
 • حکشتی
 • وبصادر
 • ذوب
 • شخارک

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • پارسان
 • حکشتی
 • ذوب
 • وبصادر
 • اخابر
 • شخارک

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

دی ۳۲.۴ ۶.۷ ۲۲.۷ ۹ ۰.۶ ۱.۴ ۳۳.۴ ۲۴.۱ ۵۶۷ ۳۶۳ ۵ ۱۷
فاذر ۲۶.۷ ۱۷.۴ ۲۰.۹ ۲۸ −۷.۶ ۰.۹ ۶۵.۹ ۵۱.۷   ۱۸۸۹ ۴ ۲۸
وکار ۲۱.۳ ۲۲.۵ ۲۴.۱ ۱۶۴ −۲.۱ ۰.۶ ۱۸.۸ ۱۷.۱ ۱۶۵۷۶ ۴۶۸۵ ۴ ۱۸
بپاس ۱۴.۵ ۵۴.۸ ۶۵.۶ ۹۹ ۱۴.۴ ۳.۱ ۱۰.۸ ۴۶۷.۲ ۱۴۳۷۶   ۲ ۱۳
سصفها ۱۳ ۵.۳ ۳۰.۶ ۰ ۰ ۱ ۳۰.۵ ۳۰.۲     ۴ ۱۳
خاور ۹.۷ ۵.۲ ۲۰.۲ ۱۲ −۰.۴ ۰.۷ ۱۷.۱ ۲۲ ۵۸ ۳۹۲ ۵ ۲۹
غویتا ۸.۵ ۵.۸ ۲۰.۲ ۶ −۰.۲ ۱.۱ ۲۱.۸ ۱۹.۶ ۸۱ ۱۲۱ ۵ ۶۲
گکوثر ۷.۸ ۱۰.۱ ۲۰.۵ ۱۴ −۱.۱ ۱.۳ ۴۵ ۲۹.۸ ۱۲ ۳۷۲ ۴ ۱۵
شپترو ۷.۱ ۱۲.۴ ۲۱.۹ ۲۵ ۱.۸ ۰.۷ ۳۳.۱ ۵۹.۷ ۸۸۲ ۳ ۳ ۱۶
سامان ۶.۷ ۲۳ ۲۵.۶ ۶۸ ۴.۲ ۰.۹ ۳۶.۷ ۱۲۱.۲ ۱۱۰۱ ۸۶ ۲ ۱۴
کرماشا ۴.۳ ۵.۳ ۲۱.۹ ۵۹ ۰ ۰.۳ ۱۰ ۳۳.۳ ۴۱۷ ۴۱۱ ۳ ۶۸
ودانا ۳.۸ ۳۵.۳ ۲۱.۴ ۱۱۹ −۱.۵ ۱ ۹۲.۲ ۲۹.۸ ۵۰۵ ۱۵۲۳ ۳ ۱۴
شسپا ۳.۷ ۷ ۲۱.۹ ۱۰۲ −۰.۲ ۰.۳ ۱۰.۲ ۲۷.۴ ۴۴۵ ۶۴۵ ۳ ۱۴
فلوله ۳.۴ ۴.۷ ۲۱ ۲۲ ۰.۷ ۰.۷ ۱۲.۳ ۲۲.۶ ۳۶۴   ۳ ۲۹
شکلر ۲.۹ ۴.۵ ۵۴.۹ ۵۰ −۱.۳ ۰.۶ ۳۷.۵ ۳۱.۶ ۴۱ ۴۶۱ ۵ ۱۱
سخزر ۲.۸ ۶ ۲۰.۱ ۱ ۰ ۱.۲ ۲۶.۱ ۲۱.۳ ۱۹   ۶ ۲۸
وصندوق ۲.۲ ۹.۶ ۳۲ ۱۱۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۲.۸ ۴۶.۱ ۲۲۶ ۵۶۲ ۴ ۱۸
مبین ۲.۲ ۵.۴ ۲۸.۱ ۹۲ ۰.۶ ۰.۴ ۸.۱ ۳۶.۶ ۶۴۱ ۳۵۸ ۳ ۲۴
فافق ۲.۱ ۱۸.۱ ۲۱.۵ ۱۳۵ −۰.۴ ۱.۸ ۴۳.۸ ۱۳.۵ ۶۰۵ ۴۰۳ ۳ ۲۵
ولبهمن ۲ ۶.۱ ۲۳ ۴۹ ۰.۶ ۲.۲ ۲۵ ۱۷ ۱۵۶ ۲۰۲ ۶ ۲۳
کمینا ۱.۷ ۱۱.۵ ۲۰.۵ ۲۸ ۰.۱ ۱.۷ ۴۷.۹ ۲۹.۱ ۲۷۱ ۱۰۸ ۲ ۱۸
حفاری ۱.۶ ۵.۵ ۲۰.۹ ۲۸ ۰.۴ ۲ ۲۴.۳ ۱۶ ۱۴۱ ۹ ۴ ۱۱
قپیرا ۱.۵ ۱۰.۹ ۲۰.۱ ۱۲۹ −۰.۴ ۱ ۲۰.۲ ۹.۴ ۳۸۱ ۳۷۹ ۵ ۱۵
جم ۱.۴ ۷.۱ ۳۳.۵ ۱۴۳ ۰.۲ ۰.۸ ۸.۳ ۱۹.۱ ۲۸۳ ۲۲۶ ۳ ۱۹
تیپیکو ۱.۲ ۶.۵ ۲۰.۵ ۱۱۳ ۰.۱ ۰.۸ ۹.۳ ۱۳.۶ ۱۷۷ ۲۰۹ ۴ ۱۴
وحافظ ۱.۲ ۲۷.۳ ۲۱ ۹۵ ۱ ۱.۶ ۱۳.۱ ۸۶.۵ ۳۵۴ ۴۲ ۳ ۱۹
حتوکا ۱.۱ ۷.۷ ۲۰.۸ ۱۱ ۰.۱ ۰.۸ ۲۴.۲ ۳۵ ۵۹ ۱ ۴ ۱۱
دپارس ۱.۱ ۵.۷ ۵۷.۴ ۱۲۶ ۰ ۰.۴ ۱۵ ۴۱.۵ ۲۳۰ ۲۱۷ ۴ ۱۱
تماوند ۰.۹ ۵.۳ ۲۸.۵ ۹۷ ۰.۷ ۱.۳ ۳.۲ ۲۳.۷ ۳۹۲ ۶۴ ۳ ۴۸
اتکای ۰.۸ ۳.۱ ۲۹.۴ ۱۲۵ −۰.۳ ۰.۲ ۵.۷ ۸.۵ ۱۷۷ ۳۲۹ ۴ ۱۶
دجابر ۰.۸ ۵.۱ ۲۲.۸ ۸۵ ۰.۶ ۱.۷ ۴.۵ ۱۷.۷ ۶۳۲ ۳ ۵ ۱۷
شکام ۰.۷ ۵.۶ ۲۵.۷ ۵۳ ۰.۲ ۱.۲ ۱۷.۵ ۲۱.۹ ۹۶ ۸۱ ۳ ۱۲
وخاور ۰.۶ ۵.۶ ۲۰.۲ ۲۵ ۰.۱ ۱.۵ ۲۱ ۱۸.۵ ۴۵   ۲ ۳۰
برلیان ۰.۶ ۶۰.۵ ۲۵ ۱۹۹ ۰ ۱ ۰.۳ ۴ ۲۹۹ ۲۹۵ ۲ ۱۳
وسین ۰.۶ ۷.۲ ۲۲ ۵۶ −۰.۳ ۴.۷ ۸۸.۷ ۸.۲   ۳۵۱ ۳ ۱۳
شگل ۰.۶ ۳.۵ ۲۴.۸ ۲۹ ۰.۱ ۰.۶ ۹.۳ ۲۱.۴ ۷۶ ۱۴ ۶ ۲۸
فولاژ ۰.۵ ۲.۹ ۴۰.۲ ۹۹ −۰.۱ ۰.۶ ۱۱.۵ ۱۱.۵ ۱۸۹ ۱۰۹ ۳ ۱۶
کاسپین ۰.۴ ۳.۹ ۲۶.۶ ۷۳ ۰.۱ ۱.۳ ۱۰.۹ ۱۴.۴ ۹۶ ۳۴ ۳ ۱۴
بسویچ ۰.۴ ۳.۳ ۲۲.۷ ۶۴ ۰ ۰.۵ ۷.۴ ۱۳.۹ ۱۲۳ ۱۲۵ ۴ ۱۲
بفجر ۰.۴ ۳.۱ ۲۷.۸ ۸۷ ۰.۱ ۱ ۸ ۱۰.۸ ۶۷ ۶۴ ۳ ۲۸
وآفری ۰.۳ ۵.۲ ۲۲.۲ ۳۳ ۰ ۱ ۱۷.۶ ۱۸.۷ ۱۳ ۲۴ ۳ ۲۲
دشیری ۰.۳ ۱۱.۸ ۳۳.۸ ۹۴ −۰.۳ ۷ ۳۲۷.۸ ۳   ۳۰۷ ۲ ۱۵
حگهر ۰.۳ ۴.۳ ۲۱.۷ ۱۱۰ ۰.۲ ۲.۲ ۴ ۹.۹ ۹۰ ۷۶ ۶ ۲۰
داسوه ۰.۲ ۲.۳ ۴۰.۴ ۷۴ ۰.۱ ۱.۹ ۹.۲ ۱۲.۲ ۱۳۰ ۲۰ ۴ ۱۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • دی
 • فاذر
 • وکار
 • بپاس
 • سصفها
 • خاور
 • غویتا
 • گکوثر
 • شپترو
 • سامان
 • کرماشا
 • ودانا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فاذر
 • وکار
 • ودانا
 • شکلر
 • گکوثر
 • خاور
 • فافق
 • قپیرا
 • اتکای
 • وسین
 • دشیری
 • غویتا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • بپاس
 • سامان
 • شپترو
 • وحافظ
 • فلوله
 • تماوند
 • دی
 • مبین
 • ولبهمن
 • دجابر
 • حفاری
 • وصندوق

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • فاذر
 • شپترو
 • گکوثر
 • حتوکا
 • وسین
 • دی
 • ولبهمن
 • سخزر
 • غویتا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شکلر
 • داسوه
 • سصفها
 • بفجر
 • کاسپین
 • شکام
 • شگل
 • ولبهمن
 • دجابر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

افران ۱۳۳.۲ ۵۷.۹ ۱۲.۴ ۱۱۵ ۱۳.۱ ۱.۴ ۶۳.۷ ۵۹ ۱۱۸۷۶ ۸۷۵۵ ۰ ۰
اعتماد ۱۲۲ ۱۲۰.۸ ۱۱.۸ ۱۴۸ ۲۵.۶ ۱.۶ ۵۸.۷ ۸۴.۵ ۳۴۲۷۳ ۱۱۰۳۸ ۰ ۰
ثبات ۷۹.۲ ۲۶۱.۳ ۱۵.۲ ۱۸۵ ۵.۹ ۱.۵ ۳۵.۶ ۷۲.۶ ۱۹۰۹۱ ۷۰۴۷ ۰ ۰
کمند ۵۷.۱ ۶۵ ۱۳.۸ ۷۲ ۱.۶ ۱ ۱۱۵.۶ ۱۱۵.۳ ۱۰۶۴۲ ۶۵۴۷ ۰ ۱
فیروزا ۴۹.۱ ۱۷۹.۹ ۱۴ ۱۷۲ ۰.۴ ۱ ۷۰.۳ ۷۲.۴ ۸۴۷۳ ۵۲۴۲ ۰ ۰
یاقوت ۴۷.۲ ۵۵ ۱۴ ۵۵ ۹.۴ ۰.۸ ۸۵ ۱۴۶.۲ ۵۹۰۸ ۲۷۸۰ ۰ ۰
سپیدما ۴۴.۴ ۵۶۸.۹ ۱۶.۳ ۱۹۳ ۰.۴ ۱.۴ ۶۳.۶ ۶۰.۴ ۲۱۵۵۰ ۱۰۶۷۰ ۰ ۰
آکورد ۴۱.۵ ۱۴۵.۱ ۱۳.۱ ۱۶۵ ۶.۵ ۲.۱ ۵۷.۵ ۷۱ ۹۳۶۸ ۱۰۳۲۸ ۰ ۰
همای ۳۹.۹ ۳۳.۵ ۱۴.۹ ۲۰ ۸ ۱.۱ ۷۹.۶ ۹۳.۷ ۴۰۰۸ ۵۱ ۰ ۰
کیان ۳۹.۸ ۳۷.۸ ۱۱.۸ ۹۵ ۱۶.۴ ۱.۶ ۳۷ ۵۳.۲ ۴۵۰۴ ۱۷۷۳ ۰ ۰
داریک ۳۱.۷ ۴۶ ۱۲ ۱۰۶ ۱۰.۹ ۱.۲ ۳۷.۱ ۶۴.۷ ۷۳۹۰ ۲۸۲۱ ۰ ۰
سپر ۲۸.۸ ۸۵.۱ ۱۲.۸ ۱۴۶ ۹.۴ ۱.۴ ۲۸.۲ ۸۰.۹ ۸۵۷۸ ۵۴۲۹ ۰ ۰
صایند ۲۰.۲ ۵۹.۹ ۱۳ ۸۰ ۱۶.۲ ۱.۲ ۳۳.۸ ۱۴۱.۲ ۱۶۲۴۲   ۰ ۰
هامرز ۱۹.۷ ۲۴۸.۸ ۲۶.۳ ۱۹۳ −۰.۵ ۰.۷ ۵۴.۲ ۳۷.۴ ۱۸۶۸۰ ۳۸۴۱ ۰ ۱
دارا ۱۹.۴ ۲۷۶.۷ ۲۲.۶ ۱۹۲ −۱.۶ ۰.۲ ۶۲.۹ ۰.۹ ۸۸۹۸ ۹۶۸۱ ۰ ۰
فردا ۱۹.۲ ۳۲۵.۷ ۱۵.۱ ۱۹۸ ۰.۲ ۲ ۷.۷ ۱۳.۲ ۹۵۵۷ ۴۷۱۸ ۰ ۰
پارند ۹.۴ ۵۱.۲ ۱۲.۵ ۹۰ ۴.۸ ۱ ۳۷.۶ ۱۰۳.۴ ۶۶۲۷ ۹۱۲ ۰ ۱
آسامید ۴.۶ ۶۳.۵ ۱۱.۳ ۱۰۷ ۱.۳ ۱.۳ ۵۱.۷ ۷۷.۵ ۳۱۲۳ ۴۴۴ ۰ ۰
مانی ۳.۵ ۲۷.۷ ۱۱ ۸۱ ۲.۷ ۱.۳ ۱۴.۸ ۵۲.۸ ۲۷۷۴ ۸۰ ۰ ۰
کارین ۳.۲ ۵۹.۷ ۱۲.۳ ۱۱۳ ۱.۶ ۰.۹ ۲۴.۵ ۱۱۰.۳ ۱۳۰۰ ۴۷۹ ۰ ۰
امین یکم ۳.۲ ۲۷.۷ ۱۲.۲ ۱۶ ۰.۵ ۱.۴ ۶۹.۵ ۵۷.۴ ۲۵۲   ۰ ۱
خاتم ۱.۹ ۵۴.۶ ۱۱.۷ ۹۲ ۱.۷ ۱.۲ ۱۲.۳ ۱۱۴.۵ ۱۶۸۶ ۷ ۰ ۰
تصمیم ۱.۸ ۱۶.۹ ۱۱.۱ ۷۰ ۰.۳ ۰.۹ ۱۹.۲ ۳۰ ۷۹۳ ۲۲۴ ۰ ۰
یارا ۱.۵ ۴۲.۳ ۱۵.۲ ۷۵ ۱ ۰.۹ ۳۶.۲ ۱۲۹.۵ ۱۰۴۷ ۵۷ ۰ ۰
گنجینه ۰.۹ ۹۳.۲ ۱۴.۳ ۱۲۶ ۰.۵ ۰.۸ ۱۸.۸ ۲۰۵.۱ ۸۵۶ ۱۵۸ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۱۲.۳ ۱۱.۱ ۸۴ ۰.۱ ۱.۳ ۱۰.۷ ۱۹.۹ ۸۰ ۲۳ ۰ ۱
گنجین ۰.۱ ۶۳.۲ ۱۰ ۱۰۰ ۰.۱     ۶۳.۲ ۶۳   ۰ ۰
ارمغان ۰ ۰.۴ ۸.۲ ۰ ۰ ۱.۲ ۰.۸ ۰.۷     ۰ ۱
سپاس ۰ ۴.۲ ۱۱.۱ ۵۲ ۰ ۳.۵ ۱۰.۱ ۶ ۲۲   ۰ ۰