در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۶ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۸ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۴ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍۱.۳۱
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۹ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۷ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۸۳
 • نمادهای منفی : ۲۴۳
 • نمادهای صف خرید : ۶۱
 • نمادهای صف فروش : ۳۲
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۵۱ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۶۱ میلیارد تومان

امروز هم مثل روز قبل، بازار با رنج مثبت آغاز شد اما پس از نیم ساعت، وضعیت قیمت‌ها نزولی شد. در نیمه‌ی اول بازار حجم معاملات نسبتاً پایین بود اما در نیمه‌ی دوم شاهد حجم بهتری بودیم.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ذوب ۷۵ ۲۳.۵ ۱۹.۵ ۵۸ −۴۰.۳ ۱.۷ ۱۱۵.۵ ۳۰.۲ ۵۶۹ ۸۴۶۱ ۳۶ −۳ ۰ ۵۵
شپنا ۷۴.۱ ۱۳.۱ ۱۷.۳ ۵۹ −۳.۸ ۱.۲ ۳۶.۱ ۲۷.۸ ۱۰۵۸ ۱۵۹۱ ۴۴ −۹ ۰ ۲۳
وبملت ۶۱ ۱۹.۱ ۱۹ ۹۹ ۱۶.۵ ۱ ۲۵.۵ ۴۶.۳ ۲۵۶۷ ۲۱۹۹ ۱۴ −۳ ۰ ۴۳
فولاد ۵۷.۶ ۱۱.۳ ۱۳.۴ ۹۱ −۱۱.۱ ۰.۴ ۱۳.۳ ۲۳.۲ ۱۷۳۶ ۲۱۲۶ ۲۰ −۴ ۰ ۱۱
خودرو ۵۲.۷ ۱۱ ۱۸.۳ ۵۹ ۹ ۱.۴ ۲۹.۷ ۲۶.۴ ۱۴۳۶ ۱۳۷۹ ۳۰ −۹ ۰ ۴۸
وتجارت ۴۳.۴ ۱۷.۷ ۱۹.۶ ۱۲۰ ۹.۷ ۲.۲ ۳۱.۶ ۲۵.۵ ۳۴۵۳ ۳۰۴۴ ۳۴ −۱۰ ۴ ۱۰
خساپا ۴۱.۸ ۱۱.۴ ۱۷.۶ ۳۰ ۵.۴ ۱.۶ ۳۸.۹ ۲۸.۷ ۹۹۰ ۵۰۵ ۳۰ −۴ ۰ ۴۵
فملی ۳۲.۸ ۱۴.۳ ۱۴.۴ ۱۳۴ ۱۳.۳ ۱.۵ ۶.۳ ۱۸.۲ ۴۱۰۳ ۱۲۸۴ ۱۴ −۴ ۰ ۳۰
شستا ۳۱.۸ ۷.۳ ۱۷.۲ ۴۲ ۴.۲ ۱.۴ ۲۱.۳ ۱۸.۲ ۶۸۱ ۹۲۹ ۱۵ −۵ ۰ ۱۸
شتران ۳۰.۶ ۱۱.۴ ۱۵.۵ ۱۰۶ ۲.۷ ۱ ۱۴.۷ ۱۷.۷ ۱۳۶۰ ۱۸۷۶ ۲۱ −۸ ۰ ۵۵
شبندر ۲۸.۳ ۱۰.۶ ۱۵.۴ ۵۷ ۱۰ ۱.۴ ۲۰.۸ ۲۴.۷ ۱۴۶۲ ۶۲۴ ۲۱ −۱۰ ۰ ۲۲
حکشتی ۲۱.۶ ۱۱.۶ ۱۸.۶ ۳۸ ۰.۱ ۰.۵ ۲۴.۴ ۵۳.۸ ۱۰۳۶ ۱۳۳۴ ۳۹ −۱ ۰ ۸۰
فارس ۱۵.۱ ۱۶.۸ ۱۷.۹ ۱۴۹ ۱.۹ ۰.۸ ۹.۸ ۲۱.۶ ۱۷۳۹ ۳۴۱۹ ۶ ۰ ۰ ۲۵
پارسان ۱۳.۶ ۲۲.۱ ۲۱.۵ ۱۱۲ −۱.۲ ۰.۹ ۴۲.۶ ۳۹.۸ ۱۱۸۶ ۱۳۸۳ ۲۷ −۷ ۰ ۵۴
پترول ۱۲.۶ ۵.۳ ۱۶.۶ ۱۴ ۱.۴ ۰.۶ ۱۲.۲ ۲۱.۷ ۵۳۵ ۱۰۲ ۳۰ ۱ ۰ ۷۶
وبصادر ۱۲.۵ ۱۰.۶ ۱۶.۷ ۸۳ ۷.۷ ۲.۱ ۱۵ ۲۲.۶ ۱۲۹۱ ۳۴۱ ۲۳ −۷ ۰ ۷۴
وغدیر ۱۲.۴ ۱۳.۵ ۲۲.۸ ۱۲۴ ۴ ۱.۵ ۱۶.۹ ۲۷.۲ ۱۳۹۳ ۷۱۴ ۲۰ −۵ ۰ ۲۲
نوری ۱۱.۶ ۱۲.۹ ۱۴.۷ ۶۸ ۲ ۰.۹ ۱۹.۶ ۳۰ ۸۲۷ ۹۷۸ ۳۲ −۷ ۰ ۶۵
ومعادن ۱۱.۶ ۸.۵ ۲۱.۱ ۱۱۰ ۲.۲ ۰.۷ ۱۰.۳ ۲۳.۶ ۱۲۵۶ ۶۶۲ ۲۴ −۴ ۰ ۳۴
کگل ۱۰.۴ ۱۴.۹ ۲۳ ۱۷۰ ۲.۶ ۱.۹ ۲.۶ ۱۴.۳ ۳۳۸۲ ۱۵۰۷ ۲۱ −۲ ۰ ۱۱
شپدیس ۹.۶ ۹.۶ ۱۳.۸ ۳۵ ۳.۳ ۱.۱ ۱۷.۷ ۲۵.۳ ۴۱۴ ۱۷ ۲۷ −۶ ۰ ۶۳
اخابر ۷.۷ ۹.۹ ۱۴.۷ ۱۸ ۰.۵ ۱.۴ ۲۹.۷ ۲۲.۲ ۴۹۲ ۲۱۸ ۴۰ −۵ ۰ ۷۳
شیراز ۷.۴ ۶.۵ ۲۲ ۸۷ −۰.۸ ۰.۵ ۱۲.۸ ۲۰.۸ ۷۰۴ ۸۹۵ ۳۱ −۵ ۰ ۶۱
شبریز ۷.۱ ۷.۹ ۱۵.۲ ۷۵ ۱.۶ ۱.۴ ۱۴.۲ ۱۴.۹ ۱۱۵۷ ۶۳۴ ۲۵ −۷ ۰ ۶۲
شگویا ۷.۱ ۷ ۱۴.۴ ۷۳ −۰.۲ ۱ ۱۲.۶ ۱۲.۶ ۶۳۳ ۶۷۴ ۲۴ ۲ ۰ ۵۵
تاپیکو ۵.۸ ۱۲.۲ ۱۴.۷ ۸۷ ۱.۳ ۱.۶ ۲۰.۷ ۱۹.۲ ۷۹۶ ۴۸۱ ۱۴ ۱ ۱۱ ۶۷
کچاد ۵.۶ ۶.۳ ۱۸.۲ ۱۳۶ −۰.۸ ۰.۴ ۶ ۱۰.۲ ۸۴۹ ۱۰۴۹ ۶ −۱ ۰ −۲
همراه ۵.۵ ۶.۹ ۱۶ ۲۰ ۱.۱ ۰.۴ ۱۲ ۳۶.۸ ۵۲۷ ۸ ۹ ۰ ۰ ۲۳
پارس ۵.۴ ۸.۱ ۲۲.۷ ۱۲۱ ۲.۷ ۰.۷ ۴.۴ ۲۷.۳ ۱۱۵۲ ۶۳۴ ۱۵ −۵ ۰ ۱۹
شیران ۵.۴ ۶.۴ ۱۶.۷ ۵۶ ۱.۲ ۰.۶ ۱۰.۴ ۲۲ ۲۳۲ ۲۳۵ ۱۵ −۴ ۰ ۸۴
بپاس ۴.۸ ۲۶.۴ ۲۶.۷ ۹۷ ۴.۶ ۳.۳ ۷.۹ ۹۰.۱ ۴۶۴۹   ۳ ۰ ۰ ۶۵
کاریس ۴.۷ ۲۶.۹ ۱۶.۹ ۱۱۶ −۰.۳ ۱ ۳۹.۵ ۳۵.۸ ۸۵۸ ۵۶۸ ۶ −۳ ۰ ۷۴
شخارک ۴.۱ ۱۱.۸ ۱۶.۵ ۱۲۰ ۰.۶ ۱ ۱۲.۴ ۱۷.۸ ۶۹۳ ۲۱۶۰ ۲۶ −۵ ۰ ۵۷
فخوز ۴.۱ ۶.۱ ۱۶.۵ ۸۹ ۱.۹ ۰.۹ ۶.۱ ۱۵.۹ ۵۵۰ ۸۷۱ ۲۴ −۵ ۰ ۴۸
جم ۴ ۱۵ ۳۲.۴ ۱۷۳ ۰.۴ ۰.۹ ۷.۸ ۱۸.۶ ۷۲۷ ۶۴۸ ۱۲ −۴ ۰ ۸۴
رمپنا ۴ ۹.۲ ۱۴.۹ ۷۶ ۱.۷ ۱.۴ ۱۲.۸ ۱۸.۱ ۳۹۷ ۱۳۲ ۲۷ −۱ ۰ ۱۰۰
کگهر ۳.۳ ۱۶.۵ ۳۸.۵ ۱۸۳ ۰.۳ ۱.۳ ۵.۹ ۱۴.۴ ۶۳۷ ۱۴۴۵ ۳ ۰ ۰ ۹۶
مبین ۳.۲ ۷.۸ ۲۲.۱ ۱۲۱ ۰.۶ ۰.۵ ۷.۴ ۲۳.۲ ۵۵۰ ۳۲۲ ۷ −۳ ۰ ۴۴
وپارس ۳.۲ ۴.۸ ۱۵.۳ ۶ ۰.۲ ۰.۹ ۱۲.۹ ۱۴.۷ ۱۸۴   ۲۷ −۲ ۰ ۶۴
شفن ۳.۱ ۵.۳ ۱۵.۴ ۲۳ −۰.۳ ۰.۸ ۱۳.۳ ۱۵.۱ ۶۸ ۵۱۷ ۱۸ −۷ ۰ ۲۰
تاصیکو ۳.۱ ۹.۱ ۱۵.۳ ۶۷ ۰.۵ ۱ ۱۵.۹ ۲۰.۵ ۲۶۲ ۱۹۹ ۴۵ ۹ ۵۳ ۱۰۰
آریا ۲.۵ ۳.۴ ۱۳.۳ ۹۹ ۰.۳ ۲.۱ ۵.۹ ۳.۸ ۷۰۷ ۲۶۷ ۸ −۴ ۰ ۲
وامید ۱.۹ ۸.۸ ۳۸.۹ ۸۲ ۱.۵ ۱.۳ ۱۴.۴ ۵۸.۴ ۷۶۱ ۱ ۱ −۱ ۰ ۷۴
کاوه ۱.۷ ۸.۱ ۱۸.۷ ۱۰۹ ۰.۶ ۱.۹ ۱۲ ۱۴.۲ ۴۱۲ ۱۲۵ ۹ −۳ ۰ ۸۲
زاگرس ۱.۶ ۳.۴ ۱۵.۴ ۲۲ ۰.۱ ۰.۵ ۶.۶ ۱۳.۷ ۸۲ ۱۰۰ ۲۲ −۲ ۰ ۷۹
وصندوق ۱.۶ ۸ ۲۵.۳ ۱۰۵ ۰.۶ ۱.۱ ۱۱.۸ ۲۵.۶ ۱۹۶ ۱۸۲ ۲ −۲ ۰ ۳۳
اپال ۱.۱ ۳.۱ ۱۱.۴ ۵۷ −۰.۱ ۲ ۷.۹ ۳.۵ ۱۲۷ ۱۱۷ ۲ ۱ ۰ ۶۸
هرمز ۱ ۵.۲ ۱۳.۵ ۱۱۴ −۰.۱ ۰.۹ ۶.۱ ۵.۶ ۵۱۰ ۳۰۴ ۲۳ −۴ ۰ ۸۵
مارون ۰.۳ ۶ ۱۰.۵ ۶۰ ۰.۱ ۰.۴ ۴.۴ ۱۸.۱ ۸۶ ۳۴ ۲ ۰ ۰ ۵۸
شکبیر ۰.۲ ۵.۹ ۱۰ ۲۴ ۰ ۰.۷ ۱۰.۲ ۱۰.۶   ۳۷ ۱۲ ۰ ۰ ۸۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • شپنا
 • وبملت
 • فولاد
 • خودرو
 • وتجارت
 • خساپا
 • فملی
 • شستا
 • شتران
 • شبندر
 • حکشتی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • فولاد
 • شپنا
 • پارسان
 • شیراز
 • کچاد
 • کاریس
 • شفن
 • شگویا
 • اپال
 • هرمز
 • شکبیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • فملی
 • شبندر
 • وتجارت
 • خودرو
 • وبصادر
 • خساپا
 • بپاس
 • شستا
 • وغدیر
 • شپدیس
 • شتران

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • حکشتی
 • خساپا
 • خودرو
 • اخابر
 • رمپنا
 • شیراز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیراز
 • ذوب
 • حکشتی
 • خودرو
 • خساپا
 • رمپنا
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شسینا ۸۵.۷ ۱۰.۶ ۱۸.۸ ۸ −۶.۴ ۰.۹ ۳۵.۲ ۳۷.۵ ۱۳۱ ۸۴۰ ۹۱ −۱۵ ۳۵ ۴۳
حفارس ۴۶.۹ ۱۰.۹ ۲۰.۳ ۴۱ −۱۲.۵ ۰.۹ ۳۷.۳ ۲۹.۶ ۶۶۹ ۳۹۲۰ ۳۳ −۸ ۰ ۵۲
ساذری ۳۳ ۲۹.۳ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۸ ۶۵.۷ ۸۲.۷     ۱۶ ۵ ۲۴ ۹۹
ثفارس ۳۱ ۲۰.۹ ۱۶.۶ ۵۸ ۶.۹ ۰.۹ ۳۷ ۵۳.۷ ۱۲۱۸۴ ۹۰۴ ۳۱ −۵ ۱۱ ۶۵
شلعاب ۲۴.۳ ۹.۱ ۱۷ ۸ ۰ ۰.۸ ۲۳.۷ ۳۰.۶ ۲۲۸ ۲۹۶ ۵۶ ۳ ۵۰ ۸۱
وآذر ۲۳.۴ ۱۲ ۱۷.۳ ۳۵ −۴.۴ ۱.۱ ۳۷.۴ ۲۸.۲ ۶۴۰ ۱۲۷۵ ۲۳ ۲ ۷ ۶۳
غنوش ۲۳.۴ ۹.۴ ۱۷.۴ ۱۸ −۱.۵ ۱.۱ ۳۰.۸ ۲۶ ۷۰۳ ۹۷۸ ۳۳ ۱ ۰ ۵۲
وساپا ۲۳.۱ ۱۴.۱ ۱۷.۳ ۱۴ ۱.۲ ۰.۹ ۳۹.۴ ۴۷.۵ ۷۲۸ ۳۱۶ ۴۵ −۷ ۶ ۴۷
ورنا ۱۹.۶ ۱۴.۳ ۱۶.۷ ۴۱ ۱.۵ ۰.۸ ۳۱.۱ ۴۱ ۹۴۵ ۱۰۸۲ ۵۲ −۴ ۳ ۴۶
چکاپا ۱۹.۴ ۹.۳ ۲۱.۳ ۳۳ −۵.۸ ۰.۸ ۳۴ ۲۸.۶ ۴۲ ۱۵۰۷ ۲۹ −۵ ۳ ۴۶
خکاوه ۱۷.۲ ۲۰.۶ ۱۴.۶ ۴ −۰.۷ ۱ ۵۸.۷ ۵۴.۱   ۳۷۶ ۲۳ ۰ ۱۶ ۵۶
کاما ۱۷.۱ ۸ ۱۶.۱ ۲۲ ۲.۶ ۱.۱ ۲۱.۱ ۲۲.۹ ۱۰۵۶ ۵۱۹ ۵۱ −۹ ۰ ۴۱
کالا ۱۶.۳ ۷.۴ ۱۸ ۶۳ −۷.۱ ۰.۴ ۱۶.۷ ۱۹.۸ ۵۳۹ ۱۴۵۲ ۳۴ ۲ ۶ ۱۳
شاملا ۱۵.۸ ۲۷.۱ ۲۰.۴ ۹۱ −۸ ۱ ۸۳.۱ ۳۰.۹ ۶۳۵ ۲۲۴۵ ۱۸ −۱ ۰ ۶۰
کویر ۱۵.۱ ۸.۳ ۱۹ ۳۲ ۴.۲ ۱ ۲۱.۱ ۳۰.۲ ۶۴۱ ۱۰۱ ۱۸ −۴ ۰ ۴۸
خپویش ۱۳.۴ ۱۳.۶ ۱۷.۶ ۵۳ ۱.۶ ۱.۸ ۴۲.۷ ۲۷.۶ ۸۶۵ ۴۵۹ ۲۲ −۳ ۰ ۶۳
وخارزم ۱۲.۳ ۸.۳ ۱۵.۱ ۲۰ ۰.۴ ۱.۱ ۲۱.۹ ۲۱.۶ ۲۸۷ ۲۰۱ ۲۲ −۵ ۰ ۴۱
کماسه ۱۲.۲ ۱۰.۷ ۱۷.۴ ۴۸ ۲.۶ ۱.۱ ۲۴.۲ ۲۸.۷ ۱۰۶۷ ۴۰۶ ۶۰ −۱۰ ۲۳ ۲۰
وبهمن ۱۱.۲ ۸.۶ ۱۸.۵ ۲۲ ۱.۲ ۱.۲ ۲۷.۳ ۲۶ ۶۰۱ ۱۵۳ ۴۳ −۵ ۰ ۵۹
تکنو ۱۱ ۱۰.۸ ۱۵.۳ ۸ ۰.۵ ۰.۵ ۲۳.۲ ۴۶.۶ ۲۲۳ ۲۱۴ ۳۸ ۶ ۱۰ ۵۴
ختوقا ۱۰.۹ ۸.۱ ۱۸.۷ ۹ ۰.۶ ۰.۶ ۲۰.۹ ۳۹ ۲۷۶ ۱۹۵ ۵۶ −۵ ۶ ۶۱
ونیرو ۱۰.۱ ۷.۶ ۱۴.۷ ۱۶ ۱.۶ ۰.۷ ۱۵.۳ ۲۷.۲ ۳۱۸ ۲۱ ۶۳ −۶ ۱۱ ۶۹
قشهد ۱۰.۱ ۱۰.۹ ۱۹.۱ ۲ ۰.۱ ۰.۸ ۳۵.۵ ۴۲.۸ ۶۵ ۸۰ ۷۵ −۲ ۰ ۶۴
ختور ۱۰ ۹ ۱۷.۹ ۳۷ −۱.۲ ۰.۸ ۲۳ ۲۵.۱ ۶۳۱ ۸۰۲ ۴۴ −۵ ۴ ۴۵
سصفها ۹.۷ ۲.۸ ۴۴.۵ ۴ ۰.۴ ۱ ۲۲.۳ ۲۳.۶ ۴۱۳   ۶۸ −۳ ۷ ۸۱
چفیبر ۹.۷ ۹ ۱۶.۶ ۴ ۰ ۰.۷ ۲۲.۹ ۳۳.۷ ۹۸ ۱۵۸ ۴۵ −۲ ۳۲ ۸۰
اسیاتک ۹.۵ ۱۰ ۱۶.۲ ۱۲۴ ۰.۹ ۱.۵ ۱۳.۱ ۱۱.۱ ۹۰۳ ۱۰۷۶ ۱۹ ۰ ۰ ۴۸
کترام ۹.۵ ۸.۵ ۱۷.۸ ۱۹ ۰.۳ ۰.۶ ۱۸.۵ ۳۲.۴ ۳۳۹ ۳۷۲ ۳۹ ۳۴ ۰ ۹۹
ثبهساز ۹.۴ ۵.۸ ۱۳.۸ ۲۳ −۰.۴ ۲ ۲۱.۱ ۱۰ ۴۱۷ ۲۵۵ ۴۶ ۰ ۰ ۶۶
برکت ۸.۹ ۵.۵ ۱۴.۱ ۱۵ ۰.۹ ۰.۸ ۱۱.۷ ۱۶.۵ ۳۷۸ ۲۰۵ ۳۶ −۴ ۰ −۱۶
کپارس ۸.۵ ۹.۳ ۵۱.۴ ۸۰ ۲.۱ ۱.۳ ۵۱.۲ ۵۸.۵ ۶۳۰ ۷۷۱ ۱۲ ۰ ۰ ۷۰
زکوثر ۸ ۱۱.۳ ۱۴.۹ ۴۶ −۰.۴ ۱.۸ ۳۶.۴ ۱۸.۶ ۵۳۹ ۲۰۴۹ ۳۴ −۶ ۰ ۶۴
بکام ۷.۸ ۶.۱ ۲۰.۴ ۹ ۰.۵ ۰.۳ ۱۴.۱ ۴۶.۵ ۲۹۵ ۷۴ ۴۹ −۵ ۵ ۴۰
بورس ۷.۶ ۱۰.۲ ۱۶.۳ ۸۴ ۳ ۰.۹ ۱۲ ۲۶.۴ ۷۸۲ ۲۷۹ ۲۹ −۱ ۰ ۱۲
چکارن ۷.۵ ۸.۴ ۱۶.۷ ۴ ۰.۳ ۰.۶ ۲۰.۱ ۳۶ ۷۵   ۴۵ ۳ ۰ ۷۴
پلاسک ۷.۳ ۸.۹ ۱۶.۳ ۲۰ −۱.۱ ۲.۳ ۴۴.۱ ۱۶ ۱۸۶ ۶۳۵ ۴۹ −۱ ۶ ۶۰
سخزر ۷.۳ ۷.۴ ۲۴.۲ ۲ ۰ ۰.۶ ۲۶.۳ ۴۵.۲ ۴۱ ۸۰ ۵۴ ۱۱ ۱۶ ۶۱
های وب ۷.۲ ۴.۲ ۱۹.۵ ۱۶ ۰.۹ ۰.۵ ۹.۹ ۲۴.۲ ۲۰۳ ۶۱ ۱۸ ۰ ۰ ۴۳
پدرخش ۷.۲ ۹.۱ ۱۶.۱ ۱۴ −۰.۶ ۱.۶ ۳۵.۲ ۲۰.۷ ۲۲۲ ۳۹۳ ۳۳ ۳ ۰ ۷۲
خپارس ۷.۱ ۶.۲ ۲۰.۱ ۱۰ −۰.۱ ۱.۲ ۲۵.۸ ۲۱.۲ ۱۴۹ ۱۳۹ ۲۱ ۱ ۰ ۵۴
ولپارس ۶.۸ ۵.۸ ۱۲.۳ ۵۷ −۳.۸ ۳ ۲۶.۵ ۳.۸ ۲۶ ۹۷۴ ۱۲ −۱ ۰ ۶۲
خاهن ۶.۳ ۶.۶ ۱۶.۹ ۲۷ ۱.۷ ۱.۶ ۱۹.۶ ۱۷ ۱۶۹۰   ۴۳ −۱۱ ۰ ۷۳
وسدید ۶.۳ ۲۰.۴ ۱۳.۲ ۴۸ −۲.۷ ۲.۱ ۸۰.۶ ۲۱.۹ ۸۲ ۱۴۳۱ ۲۶ −۹ ۳۰ −۶
دانا ۶.۲ ۵.۷ ۱۸ ۱۰ ۰.۶ ۰.۷ ۱۵.۱ ۲۴.۵ ۳۰۰ ۱۹ ۳۷ −۱ ۰ ۵۳
غدشت ۵.۹ ۹.۹ ۱۵.۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۵.۳ ۳۳.۹     ۴۱ −۲ ۴ ۵۲
خنصیر ۵.۷ ۵.۲ ۱۷.۲ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۳.۹ ۲۱.۹     ۳۹ −۱ ۰ ۵۱
وایران ۵.۷ ۷.۶ ۱۹.۴ ۶ ۰.۳ ۰.۵ ۱۹ ۴۴.۲ ۳۰۵ ۳۱ ۷۹ ۴ ۵ ۷۵
فباهنر ۵.۵ ۵.۹ ۱۴.۱ ۵۴ ۱.۲ ۰.۶ ۸ ۱۸.۱ ۴۲۱ ۲۱۹ ۱۹ −۶ ۰ ۱۱
شوینده ۵.۵ ۱۱.۲ ۱۵.۹ ۶۶ −۳.۵ ۰.۹ ۳۱.۸ ۱۱.۹ ۷۷ ۱۱۹۳ ۲۰ −۲ ۰ ۸۰
سپاها ۵.۵ ۱۱.۶ ۱۹.۹ ۱۱۴ ۱.۷ ۰.۹ ۱۱.۴ ۲۷.۶ ۵۷۳ ۳۸۰ ۲۱ −۸ ۰ ۵۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شسینا
 • حفارس
 • ساذری
 • ثفارس
 • شلعاب
 • وآذر
 • غنوش
 • وساپا
 • ورنا
 • چکاپا
 • خکاوه
 • کاما

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • شاملا
 • کالا
 • شسینا
 • چکاپا
 • وآذر
 • ولپارس
 • شوینده
 • وسدید
 • سرود
 • غنوش
 • ختور

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • کویر
 • بورس
 • کاما
 • کماسه
 • زمگسا
 • کرازی
 • خکمک
 • البرز
 • کپارس
 • غگل
 • فجر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثفارس
 • خکاوه
 • وسدید
 • شفارا
 • سکارون
 • زمگسا
 • ورنا
 • وساپا
 • خپویش

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • وتوکا
 • خموتور
 • قهکمت
 • کسرام
 • البرز
 • درازک
 • قزوین
 • سخزر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

سپیدما ۶۶۲.۶ ۶۹۵.۴ ۲۶.۵ ۱۹۹ −۱.۴ ۰.۹ ۲۹.۲ ۲۳.۹ ۶۵۷۱۱ ۹۴۰۷۷ ۰ −۱ ۰ ۸۸
افران ۵۲۴.۳ ۸۷.۹ ۱۳ ۱۲۰ ۵۶.۱ ۰.۶ ۶۱.۴ ۱۴۶.۱ ۱۰۰۹۲ ۹۸۹۹ ۰ −۱ ۰ ۲۹
اعتماد ۴۷۴.۵ ۲۱۳.۳ ۱۳.۴ ۱۶۹ −۳۸.۱ ۰.۵ ۸۲.۵ ۹۸.۹ ۲۰۱۳۳ ۳۲۳۵۳ ۰ −۱ ۰ ۵۴
کیان ۳۱۷ ۱۱۷.۴ ۱۳.۷ ۱۴۹ −۱۱۲.۳ ۰.۴ ۹۶.۱ ۴۶.۳ ۱۶۳۴۴ ۲۲۴۷۰ ۰ −۱ ۰ ۵۵
سپر ۲۳۶.۲ ۲۹۸.۶ ۱۴.۸ ۱۸۵ −۱۸ ۰.۴ ۷۱.۴ ۵۵.۵ ۲۳۲۵۷ ۲۸۴۰۹ ۰ −۱ ۰ ۲۹
ثبات ۱۵۹.۱ ۲۳۲.۳ ۱۵.۴ ۱۴۲ −۵۵.۲ ۰.۶ ۲۶۲.۵ ۱۱۵.۷ ۱۰۶۳۳ ۱۱۶۸۶ ۰ −۱ ۰ ۶۹
یاقوت ۱۴۹.۹ ۴۰.۹ ۱۱.۵ ۱۰۴ −۴.۸ ۰.۶ ۳۷.۲ ۵۸.۷ ۶۳۰۱ ۸۹۳۲ ۰ −۱ ۰ ۴۹
پارند ۱۳۰.۵ ۲۴۰.۵ ۱۷.۲ ۱۴۶ −۵۸.۳ ۰.۴ ۲۸۴.۳ ۶۶.۲ ۸۲۸۶ ۴۱۵۲۶ ۰ ۰ ۰ ۷۵
آکورد ۱۲۸.۳ ۱۲۹.۵ ۱۲.۹ ۱۶۷ −۲۰.۴ ۰.۶ ۶۶.۳ ۳۵.۹ ۱۶۱۹۸ ۲۳۵۲۸ ۰ −۱ ۰ ۵۵
همای ۱۲۴.۳ ۴۵.۵ ۱۴.۶ ۸۱ −۲۳.۱ ۰.۵ ۶۶.۷ ۱۰۶.۲ ۵۵۶۱ ۱۲۳۹۸ ۰ ۰ ۰ ۱۷
صایند ۱۰۱.۵ ۷۷.۲ ۱۴.۳ ۸۰ −۳۷.۵ ۰.۵ ۱۳۲.۱ ۱۳۳.۸ ۵۴۰۸ ۱۱۸۲۵ ۰ −۱ ۰ ۵۳
کمند ۹۲.۷ ۵۰.۷ ۱۴.۳ ۶۴ −۲۲.۶ ۰.۴ ۸۱.۶ ۱۳۹.۲ ۲۲۹۷ ۸۱۹۵ ۰ ۰ ۰ ۷۶
هامرز ۶۱.۸ ۳۰۵.۱ ۳۰.۸ ۱۹۴ −۱.۸ ۰.۴ ۵۷.۱ ۵۰ ۹۸۶۱ ۱۲۲۰۱ ۰ ۰ ۰ ۷۳
فیروزا ۶۰.۴ ۱۰۱.۱ ۱۳.۷ ۱۴۸ −۴.۷ ۰.۶ ۶۶.۱ ۸۳.۶ ۳۰۱۳ ۱۱۷۲۵ ۰ −۱ ۰ ۶۵
داریک ۵۱.۸ ۳۳.۲ ۱۳.۳ ۸۷ −۲۰.۹ ۰.۵ ۵۰.۱ ۴۹.۲ ۳۰۵۵ ۱۱۰۴۷ ۰ −۱ ۰ ۵۶
فردا ۴۷.۵ ۳۸۶.۷ ۱۸.۴ ۱۸۶ −۰.۸ ۰.۸ ۹۶.۱ ۹۹ ۱۴۶۱۲ ۱۴۸۷۲ ۰ −۱ ۰ ۸۱
آسامید ۲۶ ۱۰۶.۷ ۱۶.۶ ۱۳۷ −۱۲.۴ ۰.۴ ۱۴۱.۳ ۴۳.۷ ۳۸۷۵ ۳۴۳۸ ۰ −۱ ۰ ۸۵
تصمیم ۲۴.۵ ۸۹ ۱۲.۷ ۱۶۱ −۴.۹ ۰.۵ ۴۹.۸ ۳۲ ۵۷۵۰ ۷۳۸۷ ۰ −۱ ۰ ۸۳
مانی ۶.۸ ۲۲.۲ ۱۳ ۵۳ −۳.۶ ۰.۴ ۴۰.۹ ۴۵.۹   ۱۸۰۸ ۰ −۱ ۰ ۷۲
کارین ۵.۹ ۶۱.۷ ۱۳.۲ ۱۳۰ −۰.۶ ۰.۵ ۴۹.۳ ۶۹.۶ ۳۵۴۰ ۲۰۸۴ ۰ ۰ ۰ ۹۷
یارا ۵.۸ ۶۰.۵ ۱۴.۱ ۳۵ −۰.۱ ۰.۴ ۹۶ ۲۶۳ ۴۹۶ ۵۲۹ ۰ −۱ ۰ ۹۲
امین یکم ۵.۸ ۲۲.۲ ۱۴.۷ ۴۴ −۲.۶ ۰.۷ ۵۶.۸ ۴۲.۵   ۱۲۸۳ ۰ ۰ ۰ ۹۰
خاتم ۵.۲ ۶۲.۱ ۱۲.۲ ۱۳۰ −۱.۳ ۰.۷ ۶۰ ۴۳.۴ ۱۳۴۷ ۱۳۲۸ ۰ −۱ ۰ ۷۰
دارا ۵.۲ ۱۱۶.۲ ۱۰.۷ ۱۵۴ −۱.۲ ۰.۲ ۵۳.۶ ۷۲.۸ ۳۳۹۷ ۲۳۱۸ ۰ −۱ ۰ ۹۷
سپاس ۴.۱ ۱۸۶.۲ ۱۳.۸ ۱۷۵ ۰.۶ ۱ ۲۸.۲ ۱۰۰.۴ ۱۹۳۵ ۳۲۹۳ ۰ ۰ ۰ ۹۸
گنجین ۱ ۶۹.۹ ۱۷.۵ ۱۰۰ −۱ ۰.۱ ۱۳۹.۷ ۰.۲   ۹۷۸ ۰ ۰ ۰ ۸۹
سخند ۰.۳ ۷.۷ ۱۸.۳ ۴۵ ۰.۱ ۰.۶ ۱۳.۷ ۳۴.۹ ۱۰۴ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶
گنجینه ۰.۱ ۱۱.۳ ۱۰ ۹۵ ۰.۱ ۱.۷ ۱.۴ ۱۸ ۸۶   ۰ ۰ ۰ ۹۹
ارمغان ۰.۱ ۵.۵ ۱۲.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۱.۱ ۱۷.۷     ۰ ۰ ۰ ۹۸

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر رسم شده است:

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز هم حجم معاملات ۴۰۰ نماد منتخب در حدود ۲.۲ همت بود و با توجه به کم بودن فاکتور بازیگر، حجم موثر نیز در همین حدود است. پس از افت حجم معاملات نسبت به دو هفته‌ی اخیر، ارزش معاملات صعودی نشده و این موضوع زنگ خطری برای سهام‌داران خرد محسوب می‌شود!

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی ۰.۷۷ را در شاخص‌سازها و قدرت ۰.۸۹ در منتخب ۴۰۰ نماد نشان می‌دهد. قدرت حقیقی بیشتر از روزهای قبلی است اما در مقابل قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی و همین‌طور سرانه‌ی خرید حقوقی‌ها کمتر از دیروز است. امروز فاکتور بازیگر کاهش پیدا کرده و لذا میزان کد به کد و نوسان‌گیری‌ها نیز نسبت به روزهای اخیر کمتر است و در مقابل فاکتور بازیگر پیش‌فاز بهبود پیدا کرده و بیشتر شده است. آمار رفتاری در مجموع به نفع افزایش جزئی شاخص است.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

در صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقیقی قدرت کمی بیش از ۱ دارند و امروز جزو روزهای پرحجم در صندوق‌های ثابت محسوب می‌شود. حقوقی‌ها بیش از دیروز و حدود ۳۹۱ میلیارد پول خارج کرده‌اند که عدد خوبی است ولیکن با توجه به آمار حقیقی‌ها، فاکتور ورود قوی به صندوق‌های ثابت فقط کمی بهتر از دیروز است و در مجموع تراز ۴ روزه‌ی صندوق‌ها تغییر محسوسی نکرده است.

با توجه به کاهش حجم معاملات در این هفته نسبت به دو هفته‌ی اخیر و ضعیف بودن خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت و همین‌طور کاهش قدرت حقوقی در خرید عموم نمادها، می‌توان وضعیت بورس در روزهای آتی را کم و بیش متعادل و کمی منفی پیش‌بینی کرد. البته با توجه به اینکه حجم معاملات در تعادل با عدد شاخص کل نیست، خطر ریزش شاخص با انتشار اخبار بد و ناگهانی وجود دارد.

آپدیت: در روز بعدی، شاخص کل ۰.۴۲ درصد مثبت و شاخص هم‌وزن ۰.۷۲ درصد مثبت بود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: