در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ‍۱۲۹ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۹.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۷ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۴۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۷ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد
 • نمادهای مثبت : ۳۱۲
 • نمادهای منفی : ۱۸۳
 • نمادهای صف خرید : ۴۴
 • نمادهای صف فروش : ۳۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۰۳ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۵ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت اغلب نمادها از صفر تابلو به کمی مثبت حرکت کرده است. ارزش معاملات تا این لحظه نسبت به هفته‌های اخیر، نسبتاً پایین و شبیه به روز قبل است. شاخص کل و شاخص هم‌وزن هر دو مثبت ضعیف است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

خودرو ۳۹.۴ ۱۱.۴ ۴۳ −۳.۱ ۱.۴ ۳۵ ۲۲.۷ ۵۳۷ ۹۱۴ ۳۰ −۹ ۰ ۴۴
خساپا ۲۴.۸ ۱۲.۲ ۳۷ ۲.۱ ۱.۷ ۴۲.۶ ۲۷.۴ ۷۱۱ ۵۱۷ ۳۰ −۴ ۰ ۴۴
وبملت ۲۳.۱ ۱۴.۵ ۵۸ −۲.۹ ۰.۹ ۳۰.۵ ۲۸.۴ ۵۲۲ ۲۰۲۸ ۱۶ −۳ ۰ ۴۰
شستا ۲۱.۸ ۸.۳ ۵۱ ۳.۹ ۱.۸ ۲۳.۶ ۱۷.۲ ۱۰۶۴ ۳۵۵ ۱۴ −۵ ۰ ۸
شپنا ۲۱.۴ ۱۱.۵ ۶۳ ۷.۶ ۰.۹ ۱۴.۵ ۲۷.۶ ۱۷۵۱ ۷۳۲ ۴۴ −۱۰ ۰ ۲۰
شبندر ۲۰.۹ ۱۹ ۷۶ ۴.۱ ۰.۸ ۲۴.۳ ۴۲ ۱۲۵۶ ۱۴۸۴ ۲۱ −۱۰ ۰ ۳۲
وتجارت ۱۷.۷ ۱۱.۳ ۸۱ ۱ ۱.۸ ۳۲.۵ ۲۰.۳ ۱۵۲۷ ۶۰۱ ۳۵ −۱۰ ۴ ۷
شتران ۱۷.۳ ۷.۶ ۷۳ ۸.۲ ۰.۹ ۱۲.۵ ۳۱.۸ ۱۰۳۲۵ ۴۳۷ ۲۱ −۹ ۰ ۵۲
فولاد ۱۴.۷ ۱۰.۶ ۸۶ ۲.۷ ۱ ۱۳.۸ ۱۸.۲ ۱۰۸۵ ۶۱۸ ۲۰ −۴ ۰ ۱۱
فملی ۱۱ ۱۰.۵ ۹۹ ۳.۱ ۱.۲ ۱۰.۲ ۱۵.۶ ۱۴۰۵ ۵۵۶ ۱۴ −۴ ۰ ۳۶
ذوب ۱۰.۸ ۱۰.۵ ۴۶ ۰.۸ ۱.۲ ۲۷.۶ ۲۴.۵ ۷۱۳ ۴۱۷ ۳۸ −۴ ۰ ۵۸
حکشتی ۸.۱ ۱۱.۲ ۶۸ ۱.۵ ۰.۹ ۲۰ ۲۹.۳ ۱۱۷۵ ۵۰۸ ۳۹ −۱ ۰ ۸۲
وغدیر ۷.۶ ۱۵.۷ ۱۵۸ ۰.۵ ۱.۳ ۱۲.۹ ۱۴ ۸۹۹ ۶۴۵ ۲۰ −۶ ۰ ۱۶
وبصادر ۷.۶ ۱۰.۹ ۳۱ −۰.۶ ۱.۶ ۳۳.۴ ۱۹.۲ ۱۷۵ ۳۶۴ ۲۴ −۶ ۰ ۸۰
پترول ۷.۵ ۵.۹ ۵۴ ۰.۱ ۰.۶ ۱۱.۷ ۱۹ ۲۱۰۴ ۳۹۲ ۳۰ ۱ ۰ ۷۰
فخوز ۷.۵ ۱۵.۲ ۱۶۰ ۰.۷ ۱ ۱۰.۶ ۱۶.۷ ۱۵۸۰ ۶۲۵ ۲۴ −۵ ۰ ۵۵
شپدیس ۷.۲ ۱۱.۸ ۸۸ ۴ ۱.۱ ۹.۸ ۲۵.۵ ۸۶۴ ۵۹۴ ۲۷ −۷ ۰ ۵۵
فارس ۷ ۱۸.۹ ۱۵۴ ۱ ۱.۱ ۱۲ ۲۰.۵ ۱۹۴۶ ۱۶۱۵ ۶ ۰ ۰ ۳۸
پارسان ۶.۹ ۲۲.۳ ۱۴۹ ۰.۳ ۱.۳ ۲۲.۷ ۲۱.۸ ۱۰۶۴ ۸۳۵ ۲۷ −۸ ۰ ۳۳
نوری ۶.۲ ۱۲.۶ ۱۰۷ ۱.۴ ۱ ۱۰.۷ ۱۸.۵ ۱۳۳۵ ۸۶۴ ۳۲ −۸ ۰ ۶۵
پارس ۵.۹ ۱۱.۷ ۱۵۴ ۱.۷ ۰.۷ ۳.۸ ۲۳.۱ ۱۳۴۶ ۷۳۴ ۱۴ −۵ ۰ ۱۰
بپاس ۵.۸ ۳۴.۴ ۹۶ ۵.۶ ۲.۸ ۱۳.۴ ۱۱۶.۹ ۵۶۰۳   ۳ ۰ ۰ ۶۴
شیراز ۵.۳ ۹.۲ ۱۰۰ ۱ ۰.۵ ۱۱.۷ ۳۳.۴ ۷۹۴ ۱۰۷۵ ۳۲ −۶ ۰ ۵۵
کگل ۵.۲ ۱۵.۶ ۱۷۴ ۰.۸ ۱.۳ ۴ ۱۱.۶ ۲۴۶۳ ۶۹۰ ۲۱ −۲ ۰ ۱۶
ومعادن ۴.۸ ۹.۸ ۱۱۲ ۰.۴ ۱.۴ ۱۵.۳ ۱۳.۷ ۱۴۳۶ ۴۸۶ ۲۵ −۴ ۰ ۳۰
شیران ۴.۳ ۷.۹ ۱۱۴ −۰.۷ ۰.۷ ۱۱.۱ ۱۰.۵ ۴۱۹ ۵۶۱ ۱۵ −۴ ۰ ۸۴
تاپیکو ۳.۹ ۱۱.۶ ۱۳۴ ۰.۸ ۱.۳ ۱۰.۳ ۱۴.۷ ۹۹۵ ۴۴۴ ۱۴ ۰ ۱۲ ۶۷
شگویا ۳.۹ ۴.۷ ۶۰ −۱.۹ ۰.۵ ۹.۶ ۱۰.۳ ۸۴ ۵۲۸ ۲۴ ۱ ۰ ۵۶
مبین ۳.۶ ۷.۷ ۱۲۹ ۰ ۰.۳ ۱۰ ۳۰.۸ ۵۶۷ ۳۸۰ ۸ −۲ ۰ ۵۲
اخابر ۳.۳ ۷.۲ ۱۸ −۰.۳ ۱.۴ ۲۱.۴ ۱۴ ۵۲ ۱۳۸ ۴۰ −۶ ۰ ۷۳
آریا ۳.۲ ۶.۳ ۱۰۰ ۱.۳ ۱.۵ ۷ ۱۱ ۱۱۱۶ ۹۷۲ ۸ −۴ ۰ ۱۷
کاریس ۳ ۳۱.۱ ۹۳ ۱.۸ ۱.۲ ۳۴ ۹۶.۳ ۷۶۴ ۱۷۹ ۶ −۳ ۰ ۷۴
تاصیکو ۲.۸ ۵.۶ ۱۲۳ ۰.۹ ۰.۶ ۴.۳ ۱۵.۶ ۴۳۶ ۴۳۸ ۴۵ ۹ ۵۰ ۱۰۰
شفن ۲.۶ ۴.۸ ۵۲ ۰.۴ ۰.۷ ۹.۷ ۱۷ ۴۳۵ ۲۴۱ ۱۸ −۸ ۰ ۶
کگهر ۲.۶ ۱۴.۶ ۱۹۵ ۰ ۲ ۲.۶ ۱.۹ ۶۳۱ ۸۳۷ ۳ ۰ ۰ ۹۶
شبریز ۲.۶ ۶.۶ ۸۱ ۰.۸ ۱.۲ ۹ ۱۳.۴ ۴۹۹ ۱۶۲ ۲۵ −۸ ۰ ۶۸
همراه ۲.۳ ۶.۷ ۹۸ −۰.۲ ۰.۹ ۹.۸ ۹ ۵۰۹ ۱۲۱۴ ۹ −۱ ۰ ۲۹
وپارس ۲.۱ ۵.۸ ۹ −۰.۲ ۱.۷ ۲۱.۳ ۱۱.۵   ۱۸۶ ۲۷ −۱ ۰ ۶۵
شخارک ۱.۹ ۸.۴ ۶۸ ۰.۸ ۰.۸ ۱۰.۹ ۲۶.۵ ۳۴۴ ۱۳۳ ۲۶ −۵ ۰ ۵۳
جم ۱.۷ ۶.۲ ۱۵۸ ۰.۲ ۰.۸ ۶.۹ ۱۶.۲ ۴۸۵ ۲۰۹ ۱۲ −۳ ۰ ۸۷
زاگرس ۱.۴ ۵.۱ ۱۸ ۰.۲ ۰.۶ ۷.۳ ۱۵.۵ ۸۳   ۲۲ −۴ ۰ ۶۵
کچاد ۱.۴ ۶.۱ ۱۳۱ ۰.۳ ۱ ۴.۴ ۷.۹ ۵۴۲ ۲۰۳ ۷ −۱ ۰ −۱۰
کاوه ۱.۲ ۵.۲ ۱۱۸ ۰.۵ ۱.۵ ۶ ۱۴.۴ ۳۲۰ ۱۳۸ ۱۰ −۳ ۰ ۷۹
اپال ۱.۱ ۳.۸ ۳۸ ۰.۴ ۰.۹ ۵.۵ ۹.۳ ۱۹۲ ۲۱ ۲ ۱ ۰ ۶۹
وصندوق ۱.۱ ۶.۸ ۱۲۶ ۰.۱ ۰.۷ ۹.۵ ۱۷ ۱۸۸ ۱۶۶ ۲ −۲ ۰ ۵۱
وامید ۰.۸ ۹.۷ ۸۴ ۰.۶ ۱.۸ ۱۱.۱ ۳۸ ۳۲۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۶۹
رمپنا ۰.۵ ۹.۸ ۶۰ ۰.۲ ۱ ۱۴.۲ ۲۵ ۲۴۱ ۵۷ ۲۷   ۰ ۱۰۰
هرمز ۰.۳ ۳.۱ ۷۵ ۰.۲ ۱.۳ ۳.۴ ۹.۳ ۹۵ ۵ ۲۴ −۴ ۰ ۸۷
مارون ۰.۱ ۳.۲ ۸۲ ۰ ۰.۷ ۲.۶ ۵ ۲۴ ۱۷ ۲ ۰ ۰ ۵۵
شکبیر ۰ ۲.۹ ۰ ۰ ۱ ۴.۵ ۴.۵     ۱۳ ۱ ۰ ۸۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • خساپا
 • وبملت
 • شستا
 • شپنا
 • شبندر
 • وتجارت
 • شتران
 • فولاد
 • فملی
 • ذوب
 • حکشتی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خودرو
 • وبملت
 • شگویا
 • شیران
 • وبصادر
 • اخابر
 • همراه
 • وپارس
 • مبین
 • کگهر
 • مارون
 • شکبیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شتران
 • شپنا
 • بپاس
 • شبندر
 • شپدیس
 • شستا
 • فملی
 • فولاد
 • خساپا
 • کاریس
 • پارس
 • حکشتی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خساپا
 • خودرو
 • شخارک

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

وبهمن ۵۸.۷ ۲۵.۷ ۵۴ −۲۳.۹ ۰.۶ ۶۴.۲ ۶۰.۶ ۹۸۲ ۳۴۵۹ ۴۱ −۳ ۰ ۶۲
شسینا ۳۱.۶ ۱۵.۱ ۵ −۱.۳ ۱.۶ ۵۱.۴ ۳۱.۴ ۵۹ ۷۶۲ ۸۷ −۱۸ ۳۶ ۳۴
ورنا ۳۰ ۱۶.۳ ۶ −۱ ۱ ۵۳.۱ ۵۳.۶ ۲۱۲ ۴۸۰ ۵۲ −۶ ۳ ۴۹
وساپا ۲۲.۲ ۱۴.۱ ۱۱ ۱.۳ ۱.۱ ۴۳ ۴۳.۳ ۶۲۹ ۶۲۶ ۴۵ −۹ ۷ ۵۲
کاما ۲۲.۱ ۹.۹ ۱۲ −۲.۶ ۱.۳ ۳۴.۹ ۲۴.۱   ۵۲۵ ۵۰ −۱۰ ۰ ۴۳
وخارزم ۲۱.۲ ۱۲ ۳۶ ۴.۲ ۰.۹ ۲۵.۱ ۳۷.۲ ۹۸۳ ۳۴۲ ۲۲ −۵ ۰ ۵۰
ثامان ۱۶ ۳.۱ ۲ ۰.۱ ۰.۷ ۳۱.۱ ۴۳.۹ ۱۲۳ ۴۲ ۶۳ −۹ ۲۴ ۸۲
خکاوه ۱۳.۹ ۱۷.۷ ۲ −۰.۳ ۰.۶ ۳۷.۵ ۶۳.۸   ۳۳۳ ۲۲ ۲ ۱۶ ۵۸
ثفارس ۱۳.۷ ۱۷.۲ ۶۹ ۸.۵ ۲ ۲۴.۳ ۳۴.۵ ۲۲۴۹ ۲۴۵ ۳۱ −۳ ۱۱ ۶۵
کماسه ۱۳.۱ ۱۰.۸ ۳۹ −۳.۶ ۱.۱ ۳۵.۷ ۲۳.۸ ۷۸۲ ۸۸۶ ۶۰ −۹ ۲۵ ۳۹
خاهن ۱۲.۸ ۱۰.۷ ۳۹ ۱.۵ ۱.۹ ۳۳.۳ ۲۰.۹ ۱۰۹۶ ۴۳۷ ۴۴ −۹ ۰ ۷۰
شپلی ۱۲ ۳۰.۵ ۵۱ ۳.۵ ۱.۲ ۶۳ ۷۹.۳ ۱۲۰۴ ۱۲۹۲ ۲۱ ۷ ۰ ۷۹
کویر ۱۲ ۱۸.۱ ۷۶ −۵.۷ ۲.۶ ۸۳ ۱۴.۳ ۱۷۱۲ ۳۷۴۳ ۱۸ −۲ ۰ ۵۴
قشهد ۹.۹ ۱۰.۱ ۳ −۰.۱ ۱.۳ ۳۲.۴ ۲۵.۶ ۱۲۹ ۲۰۷ ۷۵ ۱ ۰ ۷۰
سصفها ۹.۶ ۳.۹ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۸.۵ ۲۶.۹     ۷۰ −۳ ۷ ۷۷
وسدید ۸.۱ ۲۱.۱ ۸۴ −۶.۷ ۰.۶ ۵۷.۳ ۱۶.۲   ۳۳۷۴ ۲۷ −۹ ۳۴ −۱۴
بورس ۷.۹ ۱۱.۱ ۹۲ −۲.۲ ۰.۵ ۲۰.۶ ۲۴.۱ ۶۴۶ ۷۹۴ ۳۰ −۲ ۰ ۲۳
سقاین ۷.۵ ۵.۶ ۱ ۰.۱ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۵.۸ ۳۴   ۴۰ ۵۶ ۵۶ ۱۰۰
کقزوی ۷.۵ ۲۹.۱ ۳۱ −۱.۴ ۰.۷ ۹۳.۸ ۱۰۹.۷ ۴۸۰ ۶۰۸ ۱۸ −۳ ۰ ۸۰
شلعاب ۷.۴ ۱۳.۴ ۳۲ −۲.۴ ۱.۲ ۳۷.۴ ۲۰.۷   ۷۸۹ ۵۷ ۵ ۴۰ ۸۵
چکاپا ۷ ۵.۳ ۶۸ −۱.۱ ۱.۶ ۳۶.۹ ۱۸.۱ ۴۶۴ ۹۸۱ ۲۹ −۶ ۴ ۵۰
ثبهساز ۶.۷ ۵.۲ ۷ ۰.۲ ۱.۶ ۱۶.۶ ۱۰.۴ ۱۵۷ ۵۱ ۴۶ −۱ ۰ ۶۶
زکوثر ۶.۷ ۱۰.۱ ۱۷ −۰.۵ ۱.۱ ۲۵.۹ ۲۱ ۱۵۸ ۸۳۹ ۳۴ −۵ ۰ ۵۸
حفارس ۶.۶ ۷.۱ ۱۲ −۰.۷ ۱.۵ ۲۸.۴ ۱۶.۵ ۶۳ ۳۸۱ ۳۲ −۸ ۰ ۵۶
دسبحا ۶.۵ ۱۲.۷ ۷۴ −۴.۵ ۰.۶ ۲۷.۵ ۱۳.۳ ۳۳ ۱۱۸۵ ۳ −۲ ۰ ۶۹
های وب ۶.۴ ۷.۱ ۲۵ −۰.۲ ۰.۵ ۱۵.۵ ۲۸.۴ ۱۷۵ ۴۳۶ ۱۸ ۰ ۰ ۴۷
تپکو ۶.۴ ۹.۴ ۵ −۰.۳ ۱.۵ ۳۹.۵ ۲۵.۱   ۳۱۸ ۱۴ ۳ ۳۵ ۵۳
وتوس ۶.۲ ۷ ۳ −۰.۱ ۰.۷ ۱۵.۲ ۲۲.۸ ۳۵ ۵۱ ۶۴ −۱۰ ۴ −۲
برکت ۵.۸ ۵.۴ ۲۱ ۱ ۰.۸ ۱۰.۳ ۱۵.۶ ۵۴۸ ۱۱۸ ۳۶ −۶ ۰ ۵
کالا ۵.۸ ۵.۴ ۲۰ −۱.۱ ۰.۸ ۱۴ ۱۴.۵   ۲۸۴ ۳۵ ۱ ۷ ۷
سدشت ۵.۷ ۱۴.۸ ۱۳ −۰.۶ ۱ ۴۷.۷ ۴۲.۷ ۲۷ ۱۶۸ ۱۷ −۷ ۰ ۶۹
خپارس ۵.۶ ۶.۹ ۲۰ −۰.۲ ۰.۹ ۲۲.۳ ۲۴.۲ ۱۱۴ ۳۲۲ ۲۱ ۱ ۰ ۵۳
ختوقا ۵.۴ ۸.۷ ۲۲ ۰.۳ ۱ ۲۱ ۲۳.۵ ۳۷۴ ۲۲۷ ۵۶ −۵ ۶ ۶۲
خپویش ۵.۳ ۱۳.۲ ۷ ۰.۲ ۱ ۴۱.۹ ۴۲.۵ ۱۶۰ ۳۸ ۲۳ −۲ ۰ ۶۸
خنصیر ۵.۳ ۷.۵ ۵ ۰.۳ ۱.۴ ۲۵ ۱۸.۷ ۲۵۵   ۳۹ −۱ ۰ ۵۶
کترام ۵.۳ ۱۱.۳ ۳۹ −۱.۷ ۱.۲ ۳۳.۴ ۱۹.۱ ۷۰ ۴۶۹ ۳۷ ۳۷ ۰ ۹۹
بترانس ۴.۹ ۷.۴ ۵۴ −۱.۸ ۰.۹ ۲۱.۷ ۱۴ ۴۳۳ ۷۴۲ ۳۸ −۳ ۰ ۵۷
اسیاتک ۴.۷ ۷ ۹۴ ۰ ۰.۹ ۹.۷ ۱۰.۹ ۷۴۵ ۱۱۱۸ ۱۹ ۰ ۰ ۵۵
خمحرکه ۴.۷ ۸.۲ ۲۱ −۰.۳ ۱.۶ ۲۸.۴ ۱۷.۱ ۱۲۳ ۲۰۹ ۵۳ −۴ ۵ ۵۸
خمحور ۴.۷ ۷.۷ ۱۰ ۰.۵ ۲ ۲۸.۸ ۱۶.۲ ۴۹۶   ۳۲ −۳ ۰ ۶۷
ونیرو ۴.۵ ۷.۶ ۱۱ ۰.۲ ۱.۴ ۲۳.۴ ۱۷.۴ ۸۱ ۱۶۱ ۶۵ −۵ ۱۱ ۶۸
فباهنر ۴.۴ ۷.۴ ۷۳ ۲ ۰.۶ ۶.۹ ۲۴.۱ ۸۶۶ ۲۹۰ ۲۰ −۶ ۰ ۲۲
غنوش ۴.۳ ۵.۹ ۴ −۰.۲ ۰.۷ ۱۴.۴ ۱۹.۱   ۹۶ ۳۳ −۱ ۰ ۴۸
غدشت ۴.۲ ۸.۵ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۹.۲ ۳۳.۹     ۴۱ ۲ ۵ ۵۶
سپاها ۴.۲ ۱۳.۳ ۱۳۸ ۰.۱ ۱ ۱۶.۵ ۱۸.۵ ۹۹۸ ۴۷۴ ۲۱ −۹ ۰ ۶۰
سخزر ۴.۲ ۹.۶ ۱ −۰.۱ ۰.۸ ۲۸.۶ ۳۳.۴   ۵۷ ۵۴ ۱۱ ۱۶ ۵۶
دانا ۴ ۷.۴ ۱۴ ۰.۲ ۰.۸ ۱۸.۲ ۲۴.۴ ۱۸۸ ۸۹ ۳۷ −۱ ۰ ۵۱
لازما ۳.۸ ۱۸.۱ ۳۰ −۱.۱ ۱.۸ ۷۷.۷ ۳۱.۲ ۲۸ ۱۱۳۹ ۱۰ −۲ ۰ ۹۸
فاسمین ۳.۷ ۷.۵ ۱۱۸ −۰.۷ ۰.۷ ۱۴.۶ ۱۳.۱ ۹۱۸ ۱۲۵۶ ۱۶ −۳ ۰ ۴۴
خریخت ۳.۶ ۱۰.۶ ۳۶ −۰.۴ ۱.۲ ۲۷.۵ ۲۰.۸ ۴۴۴ ۴۱۲ ۲۵ −۸ ۰ ۶۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبهمن
 • شسینا
 • ورنا
 • وساپا
 • کاما
 • وخارزم
 • ثامان
 • خکاوه
 • ثفارس
 • کماسه
 • خاهن
 • شپلی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبهمن
 • وسدید
 • کویر
 • دسبحا
 • کماسه
 • کاما
 • شلعاب
 • بورس
 • بترانس
 • کترام
 • واتی
 • کقزوی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • وخارزم
 • شپلی
 • فباهنر
 • کرازی
 • البرز
 • شپاکسا
 • خاهن
 • دشیمی
 • وساپا
 • پلوله
 • وپترو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپلی
 • وبهمن
 • فالوم
 • تمحرکه
 • کویر
 • لازما
 • ثفارس
 • ورنا
 • پلوله
 • شسینا
 • سدشت
 • وساپا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۱۷۵.۶ ۶۷.۱ ۱۰۳ −۳۰.۷ ۱ ۹۲.۲ ۶۵.۷ ۸۳۲۵ ۷۵۴۵ ۰ −۱ ۰ ۳۲
سپر ۱۳۹ ۳۰۰.۲ ۱۸۸ ۴.۹ ۰.۹ ۳۵.۴ ۷۲.۴ ۳۳۲۰۳ ۳۱۹۷۸ ۰ −۱ ۰ ۴۱
همای ۷۵.۶ ۶۳ ۱۱۰ ۲۲.۷ ۰.۷ ۴۱.۷ ۱۱۳.۳ ۱۷۶۹۵ ۳۰۴۱۷ ۱ ۰ ۰ ۲۰
کمند ۵۹.۱ ۶۳.۳ ۹۱ −۷.۵ ۰.۷ ۸۶.۲ ۹۴.۵ ۲۳۱۱۳ ۱۰۲۰۳ ۰ ۰ ۰ ۷۶
اعتماد ۵۴.۴ ۵۲.۴ ۱۰۳ ۱۲ ۱ ۴۶.۵ ۷۱.۷ ۱۷۰۰۸ ۳۶۷۶ ۰ −۱ ۰ ۵۳
فیروزا ۴۶.۴ ۱۵۰.۳ ۱۱۷ ۲۶.۸ ۰.۸ ۴۱.۹ ۲۹۱.۳ ۲۰۳۰۹ ۳۴۵۳ ۰ −۱ ۰ ۶۲
کیان ۳۹.۴ ۳۷.۸ ۹۲ ۱۵.۷ ۱ ۲۹.۳ ۶۵.۱ ۶۴۹۸ ۳۴۴۳ ۰ −۱ ۰ ۵۹
سپیدما ۳۸.۲ ۴۱۵.۹ ۱۹۶ ۱.۱ ۱.۴ ۱۳.۹ ۴۴.۵ ۱۲۶۴۲ ۱۲۲۸۴ ۰ −۱ ۰ ۸۸
هامرز ۳۶.۵ ۳۵۸ ۱۸۲ −۴.۹ ۰.۷ ۴۳۷.۵ ۸۳.۹ ۳۰۸۳۳ ۸۹۴۱ ۰ ۰ ۰ ۸۲
ثبات ۳۳.۴ ۱۵۳.۳ ۱۴۸ ۳.۸ ۱.۶ ۹۷.۶ ۹۵.۳ ۱۳۳۳۸ ۴۵۸۵ ۰ −۱ ۰ ۷۰
صایند ۲۸.۱ ۳۵.۳ ۱۷ −۴.۹ ۰.۴ ۷۰ ۱۴۵.۲   ۱۶۳۳ ۰ −۱ ۰ ۵۸
داریک ۲۴.۷ ۳۳.۴ ۵۷ ۱۳.۲ ۱.۲ ۳۸.۵ ۷۳.۴ ۴۵۴۲ ۴۰۰ ۰ −۱ ۰ ۵۸
آکورد ۲۱.۵ ۷۶.۲ ۱۱۹ ۶.۶ ۱.۲ ۴۸.۳ ۹۱.۶ ۸۰۶۷ ۴۷۴۳ ۰ −۱ ۰ ۵۴
یاقوت ۱۷.۲ ۱۶.۳ ۲۳ ۴ ۰.۳ ۱۸.۳ ۸۰.۵ ۲۰۱۱   ۰ −۱ ۰ ۴۲
پارند ۷.۲ ۳۶ ۲۸ ۲ ۰.۸ ۵۹ ۱۰۶.۴ ۱۰۱۹   ۰ ۰ ۰ ۷۱
کارین ۴ ۱۰۶.۵ ۱۷۷ −۰.۴ ۰.۴ ۲۹.۶ ۳۳.۹ ۳۳۹۸ ۱۸۸۹ ۱ ۰ ۰ ۹۷
تصمیم ۴ ۲۸.۷ ۹۲ −۲.۵ ۰.۷ ۴۸.۲ ۱۸ ۲۸۱ ۳۱۰۰ ۰ −۱ ۰ ۸۲
امین یکم ۳.۳ ۲۱.۶ ۴۴ ۱.۵ ۱ ۳۲.۶ ۵۹.۸ ۷۳۱   ۰ ۰ ۰ ۹۰
آسامید ۳.۲ ۴۴ ۱۵۵ ۰.۳ ۱.۲ ۲۷.۳ ۳۱.۶ ۲۶۱۴ ۱۱۸۰ ۰ −۱ ۰ ۸۵
مانی ۲.۵ ۱۹.۱ ۷۳ −۱.۲ ۰.۷ ۳۰.۶ ۲۰.۶ ۱۶۵ ۷۴۶ ۰ −۱ ۰ ۷۱
خاتم ۱.۱ ۴.۹ ۹۶ ۰.۶ ۰.۱ ۱.۵ ۳۱.۴ ۴۱۶ ۲۶۲ ۰ −۱ ۰ ۶۱
یارا ۰.۵ ۱۵.۲ ۹۳ ۰.۲ ۰.۷ ۱۰.۳ ۳۱.۶ ۳۱۶ ۱۲۳ ۰ −۱ ۰ ۹۴
فردا ۰.۳ ۷.۳ ۱۱۸ ۰.۲ ۱.۳ ۱.۹ ۱۰ ۲۸۶ ۹۱ ۰ −۱ ۰ ۸۴
سخند ۰.۱ ۶.۸ ۹۳ −۰.۱ ۱ ۱۷ ۱.۲   ۶۳ ۰ −۱ ۰ ۸۸
گنجینه ۰.۱ ۲۵.۴ ۱۰۰ ۰.۱     ۲۵.۴ ۵۱   ۱ ۰ ۰ ۹۹
سپاس ۰.۱ ۱۳.۷ ۹۴ ۰.۱ ۸ ۶.۲ ۱۳.۷ ۱۰۳   ۰ ۰ ۰ ۹۸
دارا ۰.۱ ۱۴.۱ ۱۰۰ ۰.۱     ۱۴.۱ ۵۶   ۰ −۱ ۰ ۹۵
گنجین ۰     ۰           ۰ ۰ ۰ ۸۸
ارمغان ۰ ۲.۸ ۲۹ ۰ ۱ ۵.۸ ۸.۳ ۱۰   ۰ ۰ ۰ ۹۹