در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۵.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۴ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۷۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۳ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۸ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۴۹
 • نمادهای منفی : ۲۴۸
 • نمادهای صف خرید : ۴۸
 • نمادهای صف فروش : ۲۸
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۰۳ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۰ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت اغلب نمادها نوسان کمی دارند و معاملات کم‌حجم نزدیک به صفر و در بخش منفی در جریان است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

خودرو ۲۵.۵ ۹.۵ ۵۱ ۰.۴ ۱.۳ ۲۶ ۲۰.۱ ۵۵۸ ۷۰۳ ۳۰ −۹ ۰ ۳۶
شپنا ۲۴.۸ ۱۰.۷ ۶۱ ۵.۹ ۰.۹ ۱۵.۳ ۲۳.۶ ۱۴۹۵ ۶۵۶ ۴۴ −۱۱ ۰ ۱۳
وبملت ۲۳.۶ ۱۳.۵ ۱۰۱ ۴.۸ ۱ ۱۷.۴ ۲۷.۵ ۱۲۸۹ ۲۳۶۱ ۱۷ −۳ ۰ ۳۵
خساپا ۲۲.۳ ۱۳.۳ ۲۷ ۰.۷ ۱.۱ ۴۰.۶ ۳۶.۹ ۴۷۶ ۳۳۴ ۳۰ −۴ ۰ ۴۲
شبندر ۱۹.۹ ۱۲.۵ ۱۰۳ ۳.۹ ۱ ۱۳.۷ ۲۱.۷ ۱۷۵۷ ۱۳۹۳ ۲۱ −۱۰ ۰ ۳۲
شستا ۱۸.۳ ۷.۲ ۷۸ ۴.۳ ۱.۹ ۱۶.۱ ۱۲.۴ ۸۵۲ ۳۸۴ ۱۵ −۴ ۰ −۲۶
وتجارت ۱۷.۹ ۱۳.۸ ۱۰۸ ۶.۳ ۲.۶ ۲۵.۱ ۲۱.۸ ۲۱۴۳ ۵۰۱ ۳۴ −۱۰ ۴ ۶
پترول ۱۷.۳ ۶.۷ ۵۲ ۴.۹ ۰.۸ ۱۴.۲ ۲۴.۸ ۱۱۴۸ ۵۱۵ ۳۰ ۰ ۰ ۷۵
فملی ۱۶.۳ ۱۲.۳ ۱۱۷ ۵.۳ ۱.۳ ۹.۵ ۱۶.۶ ۱۷۳۶ ۸۵۷ ۱۴ −۵ ۰ ۳۷
شتران ۱۲.۶ ۹ ۷۱ ۳.۳ ۱.۳ ۱۴.۱ ۱۶.۵ ۲۰۴۰ ۴۰۱ ۲۰ −۱۰ ۰ ۴۹
فارس ۹.۶ ۱۹.۹ ۱۱۳ ۴.۵ ۱.۵ ۱۹.۹ ۴۳.۲ ۲۵۵۰ ۷۹۱ ۶ ۰ ۰ ۵۶
فولاد ۹.۲ ۶.۸ ۳۶ ۰.۳ ۱ ۱۲.۸ ۱۳.۳ ۲۹۵ ۲۴۹ ۲۰ −۴ ۰ ۶
تاپیکو ۸.۶ ۱۶ ۱۲۶ ۳.۲ ۱.۱ ۱۳.۵ ۳۷.۱ ۱۷۵۳ ۵۴۵ ۱۴ ۱ ۱۲ ۶۷
صبا ۸.۴ ۹.۸ ۷۲ ۴.۴ ۱.۳ ۱۵.۷ ۲۷.۷ ۲۵۹۵ ۴۲۲ ۱۰ −۷ ۰ ۲۸
ومعادن ۸.۱ ۱۰.۷ ۱۲۶ ۲.۸ ۱.۷ ۱۱.۹ ۱۹.۵ ۱۲۸۹ ۶۱۶ ۲۵ −۴ ۰ ۳۵
وبصادر ۷.۵ ۱۱.۳ ۸۰ ۴.۲ ۲.۲ ۱۹.۲ ۲۴.۱ ۱۰۲۱ ۲۲۷ ۲۳ −۶ ۰ ۸۰
شپدیس ۶.۷ ۱۰.۳ ۶۹ ۴.۵ ۱.۵ ۱۱.۷ ۲۴.۳ ۱۱۴۴ ۷۷ ۲۷ −۷ ۰ ۴۷
تاصیکو ۶.۳ ۹.۲ ۶۰ −۱ ۰.۹ ۲۵.۸ ۲۳.۷ ۳۴۴ ۳۰۲ ۴۵ ۱۱ ۵۹ ۱۰۰
کگهر ۶.۲ ۱۵.۳ ۱۷۰ ۱.۸ ۲.۳ ۲.۵ ۶۰.۵ ۶۲۰۳ ۲۲۱۰ ۴ ۰ ۰ ۹۶
وغدیر ۶.۲ ۱۲.۸ ۱۰۷ ۳.۳ ۱.۴ ۱۱.۸ ۳۰.۱ ۱۲۵۳ ۲۸۱ ۲۰ −۶ ۰ ۱۵
بپاس ۶.۱ ۶۲.۹ ۹۸ ۶ ۳ ۸.۴ ۲۰۲.۱ ۵۹۸۰   ۳ ۰ ۰ ۵۶
پارس ۵.۹ ۱۲ ۱۵۰ ۰.۹ ۰.۸ ۹.۱ ۲۰.۸ ۱۲۲۴ ۶۶۶ ۱۴ −۵ ۰ ۱۷
ذوب ۵.۲ ۷.۳ ۲۱ −۰.۱ ۱.۳ ۱۹.۷ ۱۵ ۲۴۳ ۶۲۷ ۳۹ −۳ ۰ ۴۹
شبریز ۴.۹ ۶.۹ ۸۰ ۳ ۱.۲ ۷.۲ ۱۹ ۱۷۱۵ ۱۶۰ ۲۵ −۹ ۰ ۶۷
شیراز ۴.۷ ۷.۲ ۱۰۵ −۱.۲ ۰.۵ ۱۳.۲ ۱۴.۵ ۶۳۳ ۱۰۲۱ ۳۲ −۶ ۰ ۵۹
حکشتی ۴.۶ ۷ ۱۴ −۰.۱ ۰.۷ ۱۳.۸ ۲۰ ۱۳۱ ۹۵ ۳۹ −۱ ۰ ۸۳
پارسان ۴.۳ ۱۵.۱ ۱۰۳ ۱ ۱.۲ ۲۳ ۳۰.۹ ۵۵۲ ۴۳۰ ۲۷ −۸ ۰ ۳۸
فخوز ۴ ۵ ۱۵۲ ۰.۸ ۰.۹ ۳.۹ ۱۱.۴ ۵۷۹ ۶۵۸ ۲۴ −۶ ۰ ۵۰
شگویا ۳.۷ ۵.۱ ۴۰ −۰.۹ ۰.۷ ۱۱.۱ ۱۱.۵ ۱۲۶ ۲۹۷ ۲۴ ۱ ۰ ۵۸
اخابر ۳.۷ ۱۰.۳ ۰ ۰ ۱.۴ ۳۱.۲ ۲۲.۵ ۳ ۱۰ ۴۰ −۷ ۰ ۶۷
نوری ۳ ۶.۲ ۳۸ ۱.۱ ۰.۸ ۷.۶ ۱۴.۹ ۲۷۳ ۲۱ ۳۲ −۸ ۰ ۶۱
شفن ۲.۵ ۵ ۶۸ ۱.۱ ۰.۸ ۸.۷ ۲۰.۴ ۳۵۲ ۱۵۶ ۱۸ −۷ ۰ −۲
شیران ۲.۵ ۶ ۵۸ −۰.۷ ۱ ۱۴.۲ ۹.۷ ۹۲ ۱۱۰۵ ۱۵ −۳ ۰ ۸۵
کچاد ۲.۵ ۸ ۱۱۱ ۰.۹ ۰.۹ ۵.۲ ۱۵.۷ ۶۱۸ ۱۹۰ ۷ −۱ ۰ −۸
همراه ۲.۲ ۷.۱ ۹ ۰ ۰.۷ ۱۴.۶ ۱۹.۴ ۴۸ ۱۰۵ ۹ −۱ ۰ ۲۹
مبین ۲.۱ ۱۲.۷ ۱۰۱ ۰.۴ ۱.۶ ۱۶.۶ ۱۵.۲ ۴۱۹ ۲۲۲ ۸ −۱ ۰ ۴۹
کاوه ۲ ۸.۳ ۹۹ ۱.۴ ۰.۶ ۵.۹ ۵۱.۵ ۴۲۱ ۱۰۲ ۱۱ −۴ ۰ ۸۰
کگل ۱.۸ ۹.۲ ۱۱۰ ۱.۱ ۲.۵ ۶.۲ ۱۲.۴ ۷۶۲ ۱۴۶ ۲۱ −۲ ۰ ۱۳
آریا ۱.۸ ۳.۷ ۵۹ ۰.۹ ۱.۸ ۵.۷ ۶.۵ ۴۸۲ ۹۵ ۸ −۴ ۰ ۲۹
شخارک ۱.۳ ۵.۹ ۸۴ ۰.۵ ۰.۹ ۶.۱ ۱۴.۶ ۳۹۵ ۱۳۴ ۲۶ −۵ ۰ ۵۸
وپارس ۱.۱ ۳.۶ ۲ ۰ ۱.۲ ۹.۶ ۸.۱ ۲۴   ۲۷ −۱ ۰ ۵۹
جم ۰.۹ ۷.۷ ۹۶ −۰.۱ ۰.۹ ۱۶.۹ ۱۴.۲ ۱۹۱ ۱۲۳ ۱۲ −۳ ۰ ۸۵
زاگرس ۰.۹ ۴.۸ ۳۸ ۰.۳ ۰.۶ ۵.۶ ۱۴.۴ ۱۷۲   ۲۲ −۵ ۰ ۵۴
وصندوق ۰.۷ ۶.۵ ۱۴۹ ۰.۱ ۱.۲ ۸.۳ ۱۲.۲ ۱۴۶ ۱۶۲ ۲ −۱ ۰ ۵۱
وامید ۰.۶ ۸.۱ ۱۴۷ ۰.۳ ۲.۸ ۱.۸ ۱۱.۶ ۲۷۷ ۹۴ ۱ ۰ ۰ ۶۷
اپال ۰.۵ ۲.۲ ۲۳ ۰.۱ ۱.۱ ۴ ۴.۷ ۱۰۳ ۱ ۲ ۱ ۰ ۶۷
کاریس ۰.۴ ۹ ۸۳ ۰.۲ ۱.۶ ۸.۸ ۱۳.۲ ۸۴ ۳۴ ۶ −۳ ۰ ۷۰
مارون ۰.۲ ۳ ۸ ۰ ۰.۲ ۳.۹ ۱۸.۵ ۱۷   ۲ ۰ ۰ ۵۴
هرمز ۰.۱ ۳.۴ ۷۲ ۰.۱ ۱.۵ ۲.۹ ۶.۹ ۵۰   ۲۶ −۳ ۰ ۸۵
شکبیر ۰ ۴.۶ ۰ ۰ ۱.۲ ۶.۲ ۵.۳     ۱۳ ۱ ۰ ۷۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • شپنا
 • وبملت
 • خساپا
 • شبندر
 • شستا
 • وتجارت
 • پترول
 • فملی
 • شتران
 • فارس
 • فولاد

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شیراز
 • تاصیکو
 • شگویا
 • شیران
 • ذوب
 • حکشتی
 • جم
 • اخابر
 • همراه
 • وپارس
 • مارون
 • شکبیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • بپاس
 • شپنا
 • فملی
 • پترول
 • وبملت
 • فارس
 • شپدیس
 • صبا
 • شستا
 • وبصادر
 • شبندر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اخابر
 • تاصیکو
 • پترول
 • نوری
 • زاگرس

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

وخارزم ۵۵.۴ ۱۲.۲ ۲ −۰.۸ ۰.۶ ۳۰.۹ ۵۱.۷ ۱۱۴ ۲۰۶ ۲۲ −۴ ۰ ۵۶
سصفها ۴۶.۸ ۱۰.۵ ۹ ۲.۸ ۰.۷ ۳۰.۹ ۴۵ ۱۷۵۰ ۱۶۷ ۷۲ −۲ ۷ ۷۷
شسینا ۲۹.۶ ۸.۸ ۱ ۰ ۰.۶ ۲۱ ۳۳.۹ ۱۵۷ ۵۶ ۸۳ −۲۲ ۱۹ ۳۸
ثفارس ۲۳.۲ ۱۷.۳ ۳۶ ۰.۶ ۱.۳ ۴۴ ۳۵.۷ ۱۴۵۱ ۶۲۶ ۳۱ −۲ ۱۹ ۷۰
وسدید ۲۰.۶ ۱۴.۵ ۴۵ −۵.۳ ۰.۹ ۴۳.۳ ۳۴.۴ ۹۷۲ ۳۶۴۶ ۲۷ −۱۰ ۳۴ −۲۹
ثامان ۱۶.۲ ۴ ۳ ۰ ۱ ۴۹.۵ ۴۹.۱ ۱۹۲ ۲۲۰ ۶۳ −۷ ۲۵ ۸۲
ورنا ۱۱.۱ ۱۲.۱ ۸ −۰.۶ ۰.۸ ۳۲.۶ ۳۸.۶ ۸۰ ۱۲۲ ۵۲ −۸ ۳ ۵۱
کاما ۱۰.۲ ۷ ۱۴ −۰.۶ ۰.۷ ۱۶.۵ ۲۲.۸ ۱۰۸ ۵۲۰ ۴۹ −۱۰ ۰ ۳۲
وساپا ۹.۴ ۱۰.۴ ۶ ۰.۲ ۱ ۲۸.۲ ۲۸.۹ ۱۸۳ ۲۰۹ ۴۵ −۱۰ ۷ ۵۶
ثبهساز ۹.۲ ۶.۲ ۴ −۰.۴ ۲ ۲۵.۴ ۱۲.۳ ۰ ۹۵ ۴۷ −۲ ۰ ۶۷
وتوس ۹.۲ ۱۰.۶ ۱۹ ۰.۱ ۱.۲ ۳۰.۳ ۲۵.۷ ۹۴۴ ۴۰۴ ۶۸ −۹ ۵ ۶
شلعاب ۸.۴ ۱۱.۴ ۴۰ −۳ ۱.۵ ۴۰.۱ ۱۶.۶ ۱۶۷ ۱۰۶۷ ۵۷ ۷ ۴۰ ۸۷
کماسه ۸.۳ ۹.۷ ۳۵ −۰.۸ ۰.۹ ۲۴.۹ ۲۴.۵ ۲۱۲ ۴۶۰ ۶۲ −۷ ۲۱ ۴۱
خکاوه ۸.۳ ۱۷.۲ ۰ ۰ ۰.۹ ۴۰.۳ ۴۵     ۲۱ ۲ ۱۷ ۶۵
برکت ۷.۹ ۸.۲ ۳۳ ۱.۱ ۰.۹ ۱۶ ۲۰.۵ ۹۲۲ ۳۸۰ ۳۵ −۶ ۰ ۲۵
خریخت ۷.۷ ۱۷.۳ ۸۴ −۴.۶ ۱ ۴۶.۸ ۱۴.۶ ۴۶۸ ۲۸۱۶ ۲۸ −۵ ۱۴ ۶۰
قشهد ۶.۸ ۲۳ ۵۵ −۳.۸ ۱.۵ ۷۲ ۲۱.۳   ۱۸۹۳ ۷۵ ۲ ۰ ۷۱
سخزر ۶.۶ ۱۰.۸ ۲ ۰ ۱.۱ ۴۴.۹ ۴۲.۶ ۵۸ ۵۳ ۵۴ ۱۰ ۱۷ ۶۳
ختوقا ۶.۳ ۹.۲ ۱۵ ۰.۱ ۱.۳ ۳۰.۱ ۲۳.۲ ۱۲۷ ۱۴۸ ۵۶ −۴ ۶ ۶۳
وتوصا ۶.۱ ۴.۹ ۲۰ −۱.۲ ۰.۷ ۱۳.۵ ۱۵.۲   ۶۱۸ ۴ ۲ ۶۰ ۰
های وب ۵.۳ ۵.۸ ۱۸ ۰.۹ ۱ ۱۶.۶ ۱۹.۶ ۲۳۲ ۷ ۱۸ ۰ ۰ ۴۹
سقاین ۵.۳ ۵.۹ ۱۳ ۰.۷ ۰.۵ ۱۱.۴ ۲۷.۴ ۲۳۱ ۱۰ ۴۰ ۷۹ ۰ ۱۰۰
خپارس ۵.۱ ۷.۶ ۷ −۰.۲ ۱ ۲۶.۶ ۲۴.۶ ۱۱۱ ۹۰ ۲۱ ۱ ۱۰ ۵۱
ثنوسا ۴.۹ ۹.۹ ۳ −۰.۱ ۱.۵ ۳۴.۶ ۲۱.۷   ۱۴۸ ۴۴ −۷ ۲۰ ۶۰
ونیرو ۴.۸ ۱۱.۳ ۴۰ ۰.۸ ۱.۴ ۲۹.۹ ۲۵.۹ ۶۷۱ ۲۷۹ ۶۷ −۴ ۱۱ ۶۸
خمحور ۴.۸ ۱۰.۴ ۱۳ −۰.۶ ۲.۲ ۶۲.۲ ۲۵.۲ ۵ ۳۰۸ ۳۲ −۲ ۰ ۶۷
زکوثر ۴.۷ ۱۳.۷ ۸۶ −۱ ۲.۴ ۷۱ ۲۰.۳ ۵۲۴ ۸۴۹ ۳۴ −۵ ۰ ۵۶
آپ ۴.۴ ۱۲.۳ ۶۶ −۲.۶ ۰.۸ ۳۲.۱ ۱۵.۷ ۸۱ ۱۳۹۰ ۲۴ ۰ ۰ ۳۶
خرینگ ۴.۴ ۱۰.۵ ۲۷ ۱.۱ ۱.۳ ۲۶.۷ ۲۷ ۲۸۲ ۶۰ ۴۱ ۱ ۱۶ ۶۴
ولیز ۴.۴ ۸.۵ ۵۴ −۲.۴ ۰.۸ ۳۳.۵ ۱۹   ۲۳۹۱ ۲۱ −۹ ۰ ۳۹
غدشت ۴.۳ ۱۴.۵ ۰ ۰ ۱.۲ ۴۲.۳ ۳۵.۲     ۴۰ ۲ ۵ ۶۴
خنصیر ۴.۳ ۶.۹ ۳ ۰ ۰.۸ ۱۶.۹ ۲۱ ۳۹ ۶۹ ۳۹ −۱ ۰ ۵۳
کسرام ۴.۳ ۷ ۱۳ ۰.۴ ۰.۵ ۱۴.۷ ۳۰.۸ ۲۴۱ ۷۵ ۲۹ −۴ ۰ ۳۹
سدشت ۴.۲ ۱۰.۴ ۸ ۰ ۰.۹ ۳۱.۳ ۳۳.۵ ۷۷ ۹۷ ۱۴ −۶ ۰ ۸۰
غالبر ۴.۲ ۱۱.۴ ۲۷ −۱.۱ ۰.۹ ۳۱ ۲۴.۹   ۵۶۲ ۱۷ ۳ ۸ ۸۹
غنوش ۴.۱ ۵.۲ ۱۳ ۰.۳ ۰.۷ ۱۱.۱ ۱۶.۹ ۱۴۹ ۹۹ ۳۴ −۲ ۰ ۴۱
خکمک ۴ ۷.۷ ۵۵ ۲.۲ ۱.۱ ۱۱.۶ ۲۲.۹ ۴۴۰ ۲۱ ۵۵ ۴ ۱۹ ۶۹
کالا ۴ ۴.۶ ۱۸ −۰.۴ ۰.۶ ۹.۵ ۱۵.۲ ۱۴۹ ۲۸۱ ۳۴ ۲ ۹ −۲۸
چکاپا ۳.۹ ۱۱.۵ ۱۱۱ ۰.۳ ۱.۴ ۱۸.۸ ۱۶ ۵۸۹ ۶۷۲ ۲۹ −۶ ۴ ۴۴
سبهان ۳.۸ ۱۵.۱ ۱۲ −۰.۳ ۱.۸ ۵۸.۷ ۲۸.۹ ۶۱ ۱۳۴ ۲۲ −۴ ۰ ۶۵
پاسا ۳.۸ ۲۰.۶ ۱۷۹ ۰.۴ ۲.۱ ۱۳.۲ ۱۸.۸ ۹۰۳ ۱۰۶۹ ۲۳ −۷ ۰ ۷۳
حتاید ۳.۷ ۸ ۷۷ ۱.۳ ۰.۹ ۴۳.۱ ۸۰.۳ ۴۱۱ ۸۰۲ ۱۵ −۶ ۰ ۶۴
سیلام ۳.۶ ۵.۴ ۷ −۰.۲ ۰.۶ ۱۲.۱ ۲۰.۵ ۴۹ ۶۹ ۶۳ ۵ ۴۰ ۶۲
ثامید ۳.۵ ۴ ۴ −۰.۱ ۳.۷ ۲۴.۴ ۶.۴ ۱۶ ۵۹ ۳۲ −۱ ۱۷ ۷۶
حفارس ۳.۵ ۶.۷ ۲۱ ۰.۶ ۱.۴ ۱۹.۷ ۱۷.۷ ۳۴۰ ۳۶ ۳۰ −۱۰ ۵ ۵۷
خمحرکه ۳.۵ ۸.۶ ۱۰ −۰.۱ ۱.۱ ۲۲ ۲۰.۵ ۱۵۲ ۱۰۴ ۵۳ −۳ ۱۵ ۵۹
پلاسک ۳.۵ ۸.۶ ۱۴ −۰.۴ ۱.۵ ۲۹.۱ ۱۶.۸ ۴۶ ۴۵۰ ۵۱ −۱ ۷ ۶۳
فباهنر ۳.۴ ۵.۵ ۷۹ −۱ ۰.۵ ۹.۶ ۱۱.۴ ۲۸۳ ۱۸۱۲ ۲۳ −۶ ۰ ۱۸
اسیاتک ۳.۴ ۷.۲ ۴۳ ۱.۵ ۱.۴ ۱۲.۳ ۱۵.۱ ۷۳۷   ۱۹ ۰ ۰ ۴۷
کمنگنز ۳.۳ ۷.۵ ۲۸ −۰.۸ ۱ ۱۹.۱ ۱۴.۷ ۳۸ ۲۹۶ ۲۰ −۳ ۰ ۶۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وخارزم
 • سصفها
 • شسینا
 • ثفارس
 • وسدید
 • ثامان
 • ورنا
 • کاما
 • وساپا
 • ثبهساز
 • وتوس
 • شلعاب

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وسدید
 • خریخت
 • قشهد
 • شلعاب
 • آپ
 • ولیز
 • واتی
 • ولکار
 • وتوصا
 • غالبر
 • زکوثر
 • فباهنر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • سصفها
 • خکمک
 • خاهن
 • اسیاتک
 • سپید
 • حتاید
 • وپترو
 • کویر
 • برکت
 • خرینگ
 • ساوه
 • البرز

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • قشهد
 • قشرین
 • ثفارس
 • خکاوه
 • سبهان
 • سفار
 • لازما
 • لپیام
 • کقزوی
 • آپ
 • وخارزم
 • ورنا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثبات ۹۷.۵ ۲۹۱.۱ ۱۸۳ ۶.۲ ۱.۲ ۵۱.۳ ۸۹.۱ ۳۰۷۲۸ ۲۱۵۰۷ ۰ −۱ ۰ ۷۰
افران ۹۰.۲ ۳۴.۵ ۷۰ −۲.۳ ۰.۷ ۴۶ ۶۱.۱ ۵۰۴۲ ۴۰۶۹ ۰ −۱ ۰ ۲۸
همای ۵۳.۵ ۴۳.۷ ۹۲ ۱۳.۸ ۰.۵ ۳۲.۸ ۹۹.۶ ۳۱۵۷۲ ۵۹۳۷ ۱ ۰ ۰ ۱۲
کمند ۵۳.۱ ۵۳.۹ ۵۸ −۲۲ ۰.۴ ۸۶.۶ ۱۱۲.۱ ۱۴۶۱ ۱۳۲۱۱ ۰ ۰ ۰ ۷۷
اعتماد ۴۵.۱ ۵۰.۲ ۹۴ ۷.۷ ۰.۹ ۵۰.۷ ۷۶.۲ ۵۰۱۰ ۴۳۴۵ ۰ −۱ ۰ ۵۳
سپر ۳۴.۳ ۹۱.۹ ۱۳۶ −۶.۲ ۰.۷ ۷۶.۵ ۵۸.۶ ۲۰۱۰۶ ۸۷۸۵ ۰ −۱ ۰ ۵۲
کیان ۳۱.۲ ۳۰.۶ ۸۱ ۴.۹ ۰.۹ ۳۳.۷ ۴۶.۵ ۷۵۴۴ ۱۶۹۷ ۰ −۱ ۰ ۵۱
یاقوت ۲۶ ۳۷.۲ ۱۱۴ ۶.۲ ۰.۴ ۲۰.۵ ۸۴.۲ ۱۷۹۳۶ ۲۹۲۶ ۰ −۱ ۰ ۴۵
داریک ۲۲.۴ ۳۲.۲ ۳۲ ۶.۴ ۰.۹ ۵۱.۸ ۸۳.۱ ۳۴۲۵ ۲۱۲ ۰ −۱ ۰ ۵۵
صایند ۲۰.۲ ۳۹.۵ ۶۷ −۱۳.۶ ۰.۳ ۶۳.۴ ۷۴.۸ ۲۴ ۴۵۳۰ ۰ −۱ ۰ ۶۳
سپیدما ۱۶.۱ ۲۱۴.۵ ۱۸۹ ۱.۱ ۱.۶ ۱۲.۹ ۳۷.۷ ۵۲۶۱ ۷۳۲۹ ۰ −۱ ۰ ۸۸
مانی ۱۴.۳ ۱۱۰.۹ ۱۳۱ −۸.۶ ۰.۵ ۱۱۵.۲ ۱۶.۵ ۱۶۹۳ ۶۸۴۱ ۰ −۱ ۰ ۷۰
فیروزا ۱۰.۹ ۴۲.۶ ۵۷ −۱.۹ ۰.۶ ۶۳.۴ ۸۷.۲ ۷۳۴ ۲۰۳۵ ۰ −۱ ۰ ۶۱
آکورد ۱۰.۳ ۳۲.۹ ۹۵ ۲.۷ ۰.۶ ۲۳.۲ ۶۱.۱ ۶۲۶۰ ۱۷۷۲ ۰ −۱ ۰ ۵۲
پارند ۹.۴ ۵۲.۷ ۴۳ ۴ ۰.۶ ۵۷ ۱۷۱.۳ ۴۰۱۲   ۰ ۰ ۰ ۶۹
فردا ۶.۸ ۱۱۹.۷ ۹۸ ۶.۱ ۰.۶ ۱۳.۳ ۳۳۰.۵ ۶۴۲۴ ۲۹۲ ۰ −۱ ۰ ۷۸
هامرز ۶ ۱۱۲.۶ ۵۸ −۰.۱ ۰.۶ ۱۷۷.۸ ۲۹۹.۹ ۳۴۰ ۸۸۳ ۰ ۰ ۰ ۸۱
تصمیم ۳ ۲۳.۷ ۷۸ ۰.۲ ۰.۶ ۲۳.۳ ۴۱ ۶۳۲ ۱۱۰۸ ۰ −۱ ۰ ۸۲
امین یکم ۲.۳ ۱۴.۲ ۱۹ ۰.۲ ۰.۸ ۳۱.۷ ۴۱.۲ ۱۵۰ ۱۲۱ ۱ ۰ ۰ ۹۱
سپاس ۱.۵ ۹۰.۹ ۹۸ ۱.۵ ۱.۸ ۵.۱ ۱۴۰.۱ ۱۵۱۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۹۸
یارا ۱.۲ ۵۴.۳ ۱۳۶ −۰.۱ ۰.۵ ۳۱.۴ ۵۱.۳ ۸۱۰ ۴۴۵ ۰ −۱ ۰ ۹۵
کارین ۱.۲ ۲۶.۹ ۶۸ −۰.۸ ۱.۲ ۶۳.۷ ۱۷.۷   ۸۲۲ ۱ ۰ ۰ ۹۷
خاتم ۰.۹ ۲۶.۱ ۸۱ ۰.۷ ۰.۹ ۱۰.۴ ۵۷.۲ ۳۷۰   ۰ −۱ ۰ ۵۷
دارا ۰.۹ ۱۳۰.۵ ۱۶۶ ۰.۱ ۰.۵ ۲۲.۸ ۱۰۷.۵ ۴۱۱ ۶۹۸ ۰ −۱ ۰ ۹۰
آسامید ۰.۸ ۱۱.۵ ۳۰ ۰.۲ ۱.۲ ۱۹.۴ ۲۳ ۲۳۷   ۰ −۱ ۰ ۸۶
گنجینه ۰.۲ ۳۴.۹ ۹۱ ۰.۱ ۱.۳ ۲۳.۱ ۳۹.۷ ۱۴۰ ۵۱ ۱ ۰ ۰ ۹۹
سخند ۰ ۱۶ ۱۰۰ ۰ ۲ ۰ ۲۴ ۴۸   ۰ −۱ ۰ ۸۸
گنجین ۰ ۱.۸ ۱۰۰ ۰ Infinity   ۱.۸ ۴   ۰ ۰ ۰ ۸۸
ارمغان ۰ ۳.۳ ۴۲ ۰ ۰.۸ ۳.۵ ۷.۲ ۱۵   ۰ ۰ ۰ ۹۹