در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌هایی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع داده‌ها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۴.۶ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۷.۲ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۲.۰۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۳ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۳ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۵۳
 • نمادهای منفی : ۲۶۵
 • نمادهای صف خرید : ۴۰
 • نمادهای صف فروش : ۳۸
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۴۵ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۲۵ میلیارد تومان

امروز در نیم ساعت شروع بازار، وضعیت کاملاً نزولی بود اما پس از آن با افت و خیز جزئی ادامه پیدا کرد و در نهایت شاخص کل و شاخص هم وزن هر دو در حد 0.3 درصد، ریزش کردند.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپنا ۹۸.۱ ۱۷.۴ ۷۹ ۶۰.۳ ۱.۲ ۲۰.۷ ۵۱.۵ ۵۲۸۲ ۷۹۶ ۴۴ −۱۱ ۰ ۱۸
فولاد ۶۱.۵ ۱۶.۵ ۱۳۱ ۲۱ ۱.۳ ۱۰.۱ ۲۳.۵ ۳۱۵۹ ۲۲۷۷ ۲۰ −۵ ۰ ۱۰
شبندر ۵۲.۵ ۱۷.۵ ۷۸ ۱۸.۵ ۱ ۲۳.۷ ۴۲.۷ ۲۶۹۶ ۱۲۳۶ ۲۲ −۱۰ ۰ ۳۵
وبملت ۵۱.۵ ۱۶.۴ ۸۸ ۲۳.۱ ۱.۲ ۱۹.۶ ۳۷ ۱۷۰۰ ۱۵۷۳ ۱۷ −۳ ۰ ۳۶
شستا ۴۹.۸ ۸.۷ ۶۰ ۱۹.۵ ۱.۹ ۲۲.۲ ۲۰.۹ ۹۴۴ ۳۱۶ ۱۵ −۴ ۰ −۱۵
خودرو ۴۸.۶ ۱۰.۵ ۳۹ ۵.۵ ۱.۳ ۲۹.۱ ۲۵.۷ ۷۱۲ ۵۵۴ ۳۰ −۹ ۰ ۴۰
تاصیکو ۳۹.۷ ۲۲.۴ ۱۲۰ ۲۳.۷ ۰.۷ ۱۴.۲ ۱۴۱.۲ ۲۹۸۶ ۲۳۹۹ ۴۴   ۰ ۱۰۰
بپاس ۳۸.۱ ۷۵.۷ ۱۴۵ ۱۴.۸ ۴.۲ ۱۵۰.۸ ۲۰۴.۲ ۱۱۶۸۴ ۲۰۲۵۰ ۳ ۰ ۰ ۵۸
خساپا ۳۴.۷ ۱۱.۵ ۲۹ ۳.۵ ۱.۳ ۳۴.۴ ۲۹.۱ ۶۰۵ ۳۱۹ ۳۰ −۴ ۰ ۴۳
وتجارت ۲۸.۸ ۱۱ ۵۹ ۱۲.۲ ۱.۸ ۲۲.۸ ۲۴ ۱۶۲۴ ۲۷۳ ۳۲ −۱۰ ۴ ۱۶
فملی ۲۷.۶ ۱۱.۵ ۱۰۹ ۱۵ ۱.۸ ۸.۳ ۱۸.۴ ۲۵۰۱ ۷۵۱ ۱۴ −۵ ۰ ۳۴
شتران ۲۵.۷ ۷.۶ ۷۴ ۱۷.۵ ۱.۷ ۱۰.۵ ۲۰.۲ ۲۶۱۵ ۹۷ ۲۰ −۱۰ ۰ ۴۶
ذوب ۲۳.۲ ۱۰.۱ ۳۵ ۱.۹ ۱.۲ ۲۶.۷ ۲۳.۸ ۶۲۱ ۳۱۲ ۳۹ −۴ ۱۱ ۵۱
شپدیس ۲۱.۲ ۱۳.۵ ۶۱ ۲.۶ ۱.۲ ۳۰.۷ ۲۹.۹ ۶۵۲ ۷۴۵ ۲۷ −۷ ۰ ۵۶
پترول ۱۸.۸ ۹.۷ ۳۷ ۴.۷ ۰.۷ ۲۲.۵ ۴۳.۸ ۱۹۲۱ ۵۷۲ ۳۰ −۴ ۷ ۷۸
کگل ۱۸.۶ ۲۱ ۱۸۱ ۲.۴ ۱.۶ ۵.۱ ۱۷ ۲۹۸۶ ۱۷۲۸ ۲۲ −۲ ۰ ۲۹
وغدیر ۱۷.۱ ۱۵.۵ ۱۳۲ ۴.۵ ۱.۳ ۱۶.۲ ۲۸.۴ ۱۵۰۰ ۱۸۱۱ ۱۹ −۷ ۰ ۲۳
ومعادن ۱۵.۹ ۱۳.۴ ۱۰۱ ۶.۹ ۱.۷ ۱۷.۷ ۲۶.۷ ۳۸۰۹ ۴۵۱ ۲۵ −۴ ۰ ۴۸
پارسان ۱۵.۳ ۲۰ ۱۱۸ ۳.۴ ۱.۱ ۲۵.۷ ۴۰.۷ ۱۵۳۰ ۱۰۵۲ ۲۷ −۸ ۰ ۵۱
صبا ۱۳.۸ ۸.۳ ۹۰ ۱.۴ ۱.۵ ۲۳.۲ ۱۸.۳ ۱۱۴۸ ۹۲۰ ۱۰ −۷ ۰ ۳۲
فارس ۱۳.۵ ۱۷.۹ ۱۳۱ ۲.۴ ۱.۵ ۱۸.۷ ۲۱.۷ ۱۹۹۷ ۱۹۰۴ ۶ −۱ ۰ ۶۳
وبصادر ۱۳.۵ ۱۱.۵ ۶۳ ۵.۸ ۱.۹ ۲۲.۱ ۲۲ ۱۱۸۶ ۱۹۱ ۲۳ −۶ ۰ ۷۴
اخابر ۱۳.۴ ۱۱.۹ ۱۹ −۰.۳ ۱.۲ ۳۷.۶ ۲۹.۹ ۳۶۷ ۲۰۲ ۳۹ −۷ ۰ ۶۱
شبریز ۱۲.۷ ۶.۲ ۷۵ ۷.۸ ۱.۳ ۱۰.۲ ۲۳.۳ ۲۱۴۸ ۲۱۷ ۲۵ −۸ ۰ ۷۰
حکشتی ۱۲.۵ ۸.۶ ۳۷ −۰.۲ ۰.۸ ۱۸.۴ ۲۳.۱ ۵۵۵ ۶۱۰ ۳۸ −۱ ۰ ۸۴
فخوز ۱۰.۴ ۱۰ ۱۴۶ ۲.۷ ۱.۳ ۶.۷ ۱۵.۱ ۹۹۶ ۵۲۰ ۲۴ −۶ ۰ ۵۷
شیراز ۱۰ ۸.۷ ۱۰۸ ۲.۹ ۱.۲ ۱۴.۴ ۲۳.۴ ۸۶۱ ۶۶۰ ۳۲ −۷ ۰ ۷۰
پارس ۹.۸ ۱۰.۴ ۱۵۴ ۱ ۰.۹ ۹ ۱۵.۹ ۲۶۵۶ ۹۹۱ ۱۴ −۵ ۰ ۱۹
همراه ۸.۹ ۱۲.۲ ۳۹ ۰.۸ ۰.۷ ۲۳.۶ ۳۷.۱ ۵۳۸ ۱۳۱۸ ۱۰ −۱ ۰ ۴۴
شگویا ۸.۸ ۵.۷ ۶۹ −۲.۸ ۰.۹ ۱۲.۸ ۸.۷ ۵۵۰ ۷۳۸ ۲۴ ۰ ۵ ۶۳
نوری ۸.۳ ۷.۸ ۳۲ ۲.۶ ۱.۱ ۱۳.۴ ۱۷.۳ ۶۵۸   ۳۲ −۸ ۰ ۵۲
تاپیکو ۷.۴ ۱۲.۳ ۸۶ ۰.۳ ۱.۳ ۲۳ ۱۹.۶ ۶۶۲ ۷۵۱ ۱۴ ۲ ۱۱ ۶۰
شیران ۶.۶ ۵.۲ ۷۰ −۱.۳ ۱ ۱۲.۹ ۹ ۲۳۹ ۵۹۷ ۱۵ −۲ ۸ ۸۷
آریا ۶.۵ ۶.۶ ۱۰۰ ۱.۸ ۲.۱ ۹.۴ ۷.۸ ۱۰۴۵ ۴۷۶ ۸ −۴ ۰ ۵۱
کچاد ۶.۳ ۸.۶ ۱۲۱ ۱.۱ ۰.۸ ۷.۳ ۱۴.۹ ۸۷۱ ۵۴۹ ۷ −۱ ۰ ۸
شفن ۶.۳ ۶ ۳۵ ۱.۵ ۰.۷ ۱۰.۷ ۲۱.۶ ۴۵۰ ۱۲۲ ۱۷ −۷ ۰ ۸
وصندوق ۵.۵ ۲۰.۶ ۱۳۶ ۲.۶ ۲.۲ ۱۳.۵ ۴۱.۹ ۸۴۸ ۴۸۶ ۲ −۱ ۰ ۶۰
شخارک ۵ ۹.۵ ۷۵ ۳.۸ ۰.۹ ۸.۵ ۴۰.۳ ۱۲۴۶   ۲۵ −۶ ۰ ۶۵
وپارس ۴.۸ ۶.۲ ۴۸ ۲ ۱.۵ ۱۲.۳ ۱۴.۲ ۷۱۶ ۶۸ ۲۷ −۱ ۰ ۶۱
جم ۴.۳ ۸.۵ ۱۱۴ −۰.۷ ۰.۲ ۸.۱ ۲۲.۶ ۳۵۶ ۹۳۷ ۱۲ −۳ ۰ ۸۸
کگهر ۴ ۱۸.۷ ۱۸۶ ۰.۱ ۱.۹ ۱۲.۴ ۸.۵ ۹۵۳ ۱۸۶۹ ۴ ۰ ۰ ۹۸
کاوه ۳ ۵.۵ ۱۰۸ ۱.۸ ۱.۲ ۵.۸ ۲۲.۴ ۸۳۱ ۱۷۶ ۱۱ −۴ ۰ ۷۹
زاگرس ۳ ۶.۱ ۵۱ ۰.۹ ۰.۷ ۸.۲ ۱۶.۹ ۳۰۳ ۱۵۱ ۲۲ −۵ ۰ ۵۸
مبین ۲.۸ ۹.۲ ۹۴ −۰.۱ ۰.۸ ۱۵.۶ ۱۸.۴ ۳۱۶ ۴۵۸ ۸ ۰ ۰ ۴۳
وامید ۲.۸ ۱۱.۵ ۹۹ ۱.۸ ۱.۴ ۱۹.۷ ۶۳.۹ ۱۱۴۰ ۴۷۲ ۱ ۰ ۰ ۶۴
اپال ۱.۹ ۳.۹ ۲۷ ۰.۵ ۱.۸ ۹.۱ ۷ ۱۶۷   ۲ ۱ ۰ ۷۰
کاریس ۱.۷ ۱۳.۵ ۹۰ ۱.۱ ۰.۹ ۷.۸ ۳۳.۸ ۳۲۳ ۲۱۲ ۶ −۳ ۰ ۶۶
هرمز ۱.۱ ۳.۶ ۱۰۹ ۰.۲ ۱.۴ ۶.۸ ۸.۳ ۲۳۳ ۱۵۲ ۲۶ −۳ ۰ ۸۷
شکبیر ۰.۶ ۹.۹ ۴ ۰ ۰.۵ ۱۵.۴ ۲۸.۱   ۲۵ ۱۳ ۱ ۰ ۷۵
مارون ۰.۱ ۱.۵ ۳ ۰ ۰.۷ ۲.۴ ۳.۶   ۲ ۲ ۰ ۰ ۴۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • فولاد
 • شبندر
 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • تاصیکو
 • بپاس
 • خساپا
 • وتجارت
 • فملی
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شگویا
 • شیران
 • جم
 • اخابر
 • حکشتی
 • مبین
 • شکبیر
 • مارون
 • کگهر
 • هرمز
 • تاپیکو
 • اپال

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • تاصیکو
 • وبملت
 • فولاد
 • شستا
 • شبندر
 • شتران
 • فملی
 • بپاس
 • وتجارت
 • شبریز
 • ومعادن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپنا
 • اخابر
 • خساپا
 • وبصادر
 • وتجارت
 • خودرو
 • ذوب
 • شستا
 • حکشتی
 • نوری
 • شتران
 • شبریز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

سصفها ۸۷ ۵.۵ ۸ −۵.۶ ۰.۹ ۴۷.۹ ۵۰.۲ ۱۴۷ ۲۰۵۹ ۷۵ ۰ ۹ ۷۹
وخارزم ۷۲.۲ ۲۳.۷ ۷۰ −۴۷.۷ ۱.۵ ۱۰۶.۸ ۲۳.۴ ۲۹۳ ۶۱۹۲ ۲۲ −۳ ۰ ۶۱
شسینا ۴۳.۲ ۱۰.۵ ۳ ۰.۶ ۰.۷ ۲۷.۹ ۴۰.۳ ۴۴۹ ۱۷۱ ۸۱ −۲۲ ۱۰ ۵۱
وسدید ۳۳.۶ ۱۵.۱ ۴۳ −۵.۹ ۰.۷ ۴۲.۲ ۴۵.۵ ۱۴۲۷ ۵۰۹۱ ۲۹ −۹ ۳۵ −۱۲۹
کاما ۳۳.۳ ۹.۳ ۱۵ ۲.۷ ۰.۷ ۲۳.۹ ۳۷.۴ ۱۹۴۳ ۳۰۱ ۴۹ −۱۰ ۰ ۴۲
ثفارس ۳۳.۱ ۱۵.۸ ۵۳ ۱۰ ۱.۸ ۳۸.۵ ۳۲ ۳۴۸۲ ۹۴۷ ۳۲ −۲ ۱۶ ۷۱
وساپا ۳۲ ۱۰.۹ ۱۶ ۱.۲ ۰.۸ ۳۲.۳ ۴۲.۲ ۵۲۸ ۳۳۲ ۴۴ −۱۱ ۰ ۶۱
کماسه ۳۰.۹ ۱۳.۲ ۲۷ −۰.۲ ۰.۹ ۳۸.۵ ۴۱.۶ ۵۰۹ ۶۰۵ ۶۳ −۵ ۲۳ ۶۷
خکاوه ۲۰.۷ ۲۰.۶ ۱۰ −۱.۹ ۰.۹ ۵۷.۱ ۵۶.۲ ۴۶ ۱۹۸۴ ۲۰ ۳ ۱۷ ۶۳
ورنا ۱۹.۸ ۱۰.۵ ۱۶ ۱ ۰.۷ ۲۵.۲ ۳۸.۷ ۵۱۹ ۳۶۹ ۵۲ −۹ ۲ ۵۱
ثبهساز ۱۴.۹ ۵ ۱۴ −۰.۴ ۱.۹ ۱۹.۴ ۹.۹ ۱۷۴ ۳۲۵ ۴۸ −۲ ۰ ۷۰
ثنوسا ۱۴.۱ ۱۳.۳ ۲۲ ۰.۵ ۰.۶ ۳۳ ۵۶.۲ ۴۳۸ ۲۵۷ ۴۴ −۶ ۲۲ ۶۶
برکت ۱۳.۷ ۶.۳ ۱۴ ۰.۵ ۱ ۱۴.۲ ۱۴.۷ ۴۰۳ ۱۹۰ ۳۵ −۵ ۰ ۴۹
خریخت ۱۲.۶ ۱۴.۲ ۵۲ −۴.۷ ۱.۱ ۴۲.۷ ۲۲.۴ ۲۳۳ ۱۱۳۶ ۳۰ −۳ ۱۳ ۶۰
ثمسکن ۱۲ ۹.۸ ۲۱ −۱.۴ ۱.۳ ۳۶ ۲۴.۸ ۱۷۹ ۳۹۹ ۷۳ −۴ ۲۲ ۵۴
کالا ۱۱.۸ ۶.۳ ۲۸ −۲.۷ ۰.۶ ۱۵.۲ ۱۹.۱ ۹۷ ۴۲۷ ۳۳ ۳ ۹ ۱۵
خکمک ۱۱.۴ ۷.۶ ۳۹ ۲.۳ ۰.۶ ۱۴.۸ ۳۱.۳ ۵۶۰ ۳۶۶ ۵۷ ۳ ۱۹ ۷۸
لپارس ۱۱ ۸.۱ ۱۳ ۰.۹ ۰.۶ ۱۶.۳ ۳۱.۹ ۱۱۵۳ ۲۵۸ ۲۳ −۸ ۲۸ ۶۸
وتوس ۱۰.۹ ۱۵.۹ ۵۲ −۵.۶ ۱.۸ ۶۸.۵ ۱۸ ۴۷ ۱۹۰۵ ۶۹ −۸ ۵ −۱
خنصیر ۱۰.۶ ۷.۳ ۷ ۰ ۰.۵ ۱۵ ۳۱ ۱۰۰ ۳۸۰ ۳۹ −۱ ۰ ۵۵
های وب ۱۰.۴ ۶.۲ ۳۳ ۳ ۱ ۱۵.۱ ۲۱.۱ ۴۶۴ ۴۷ ۱۸ ۱ ۱۰ ۵۵
سیلام ۱۰.۴ ۷.۷ ۱۲ −۰.۴ ۱ ۲۱.۴ ۲۱ ۱۰۲ ۴۲۲ ۶۲ ۷ ۴۸ ۷۲
بورس ۱۰.۲ ۸.۶ ۲۵ −۰.۲ ۱.۱ ۲۴.۲ ۲۱.۸ ۲۳۲ ۲۲۸ ۳۰ −۲ ۰ ۳۸
کسرام ۹.۶ ۶.۲ ۵ ۰ ۰.۶ ۱۸ ۲۸.۲ ۲۳۵ ۸۹ ۲۹ −۳ ۳ ۴۵
وآذر ۹.۶ ۸.۳ ۱۵ ۰.۷ ۰.۷ ۱۹.۹ ۳۱.۶ ۵۴۸ ۱۸۲ ۲۳ ۳ ۷ ۷۶
غدشت ۹.۵ ۱۱.۱ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۴.۳ ۳۸.۷     ۴۰ ۳ ۵ ۷۲
قشهد ۹.۳ ۱۴.۷ ۴۷ −۳.۶ ۰.۹ ۳۷.۵ ۲۳.۶ ۱۸۶ ۱۳۳۳ ۷۳ ۳ ۰ ۷۱
خپارس ۹ ۷.۲ ۱۱ ۰.۶ ۱.۲ ۲۶.۲ ۲۳.۷ ۲۶۴ ۱۵۵ ۲۱ ۰ ۹ ۴۹
بنیرو ۹ ۷.۱ ۱۷ ۱.۶ ۱ ۲۱ ۲۶.۱ ۵۲۸ ۱ ۴۴ −۸ ۰ ۵۹
قثابت ۸.۸ ۶.۵ ۵ ۰ ۰.۷ ۱۷.۸ ۲۳.۸ ۶۷ ۱۹۵ ۴۲ −۵ ۱۱ ۵۸
کدما ۸.۷ ۵.۹ ۲ −۰.۲ ۰.۷ ۱۴.۴ ۱۸.۹   ۹۹ ۳۴ −۷ ۰ ۵۸
شپلی ۸.۵ ۱۴.۴ ۱۲ ۱ ۰.۸ ۳۲.۶ ۴۴ ۵۱۰ ۲۰ ۲۰ ۶ ۰ ۷۹
زکوثر ۸.۳ ۱۴.۴ ۲۶ ۲.۲ ۳ ۷۸.۶ ۳۴.۹ ۳۶۲   ۳۳ −۴ ۰ ۶۳
شفارس ۸.۳ ۵.۶ ۴۸ −۳.۵ ۰.۵ ۱۳.۶ ۱۶ ۱۲۶ ۵۲۲ ۵۸ −۷ ۰ ۴۵
کمنگنز ۸.۲ ۶.۲ ۲۵ ۰.۴ ۰.۸ ۱۳.۶ ۱۹.۱ ۴۰۳ ۲۰۱ ۲۰ −۳ ۱۰ ۶۹
خمهر ۸.۱ ۶.۸ ۲ ۰.۱ ۰.۵ ۲۰.۶ ۳۸.۴ ۶۰ ۵۰ ۳۵ −۳ ۱۳ ۸۶
تپکو ۷.۹ ۸.۶ ۶ ۰ ۱.۲ ۲۹.۸ ۲۴.۶ ۲۵۰ ۲۰۹ ۱۶ ۱ ۳۶ ۶۸
غنوش ۷.۹ ۵.۴ ۴ ۰.۲ ۰.۷ ۱۲.۹ ۱۹.۹ ۸۷ ۴۳ ۳۴ −۴ ۵ ۳۶
چافست ۷.۸ ۶.۴ ۴ ۰.۱ ۰.۵ ۱۵.۶ ۲۹.۱ ۲۳۳ ۱۰۵ ۳۵ ۱۰ ۲۲ ۸۰
سآبیک ۷.۷ ۵.۱ ۱۱۵ ۵.۲ ۶.۴ ۱۰ ۱۴.۲ ۱۱۶۲ ۴۴۸ ۲۸ −۷ ۱۰ ۸۳
ثامید ۷.۵ ۴.۶ ۵۲ −۰.۸ ۴ ۲۵.۵ ۵.۶ ۲۵۹ ۲۳۳۸ ۳۲ −۱ ۱۷ ۸۱
شپترو ۷.۴ ۹ ۲۰ −۰.۵ ۱ ۲۷.۲ ۲۴.۳ ۲۳۸ ۴۶۹ ۱۹ −۵ ۰ ۴۶
فلوله ۷.۳ ۶.۳ ۱۲ ۰.۸ ۰.۹ ۱۶.۲ ۲۱ ۲۸۰ ۹ ۶۹ −۹ ۷ ۵۸
خصدرا ۷.۳ ۸.۹ ۰ ۰ ۱.۴ ۴۷.۲ ۳۲.۷     ۱۵ ۲ ۱۵ ۴
اسیاتک ۷.۱ ۵.۸ ۳۴ ۲.۲ ۱.۲ ۱۲.۴ ۱۵.۱ ۴۵۴ ۸۸ ۱۹ ۱ ۰ ۴۷
بترانس ۷ ۶.۲ ۵۰ −۰.۳ ۰.۹ ۱۵.۶ ۱۶.۵ ۲۳۱ ۴۶۶ ۳۹ −۲ ۰ ۵۷
چکاپا ۷ ۹.۳ ۶۶ ۱.۴ ۱.۱ ۱۷.۵ ۲۱.۴ ۵۰۳ ۵۲۹ ۲۹ −۶ ۴ ۳۳
فاراک ۶.۹ ۵.۹ ۴ −۰.۱ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۲.۲ ۳۵ ۵۵ ۳۲ −۳ ۸ ۷۲
سقاین ۶.۹ ۸ ۲۲ ۱.۵ ۰.۵ ۱۵.۱ ۳۵.۵ ۷۵۰   ۴۲   ۰ ۱۰۰
غالبر ۶.۹ ۱۷.۳ ۱۳ ۰.۸ ۱.۶ ۶۱ ۴۳.۹ ۴۴۷ ۱۳ ۱۷ ۰ ۷ ۸۸

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • سصفها
 • وخارزم
 • شسینا
 • وسدید
 • کاما
 • ثفارس
 • وساپا
 • کماسه
 • خکاوه
 • ورنا
 • ثبهساز
 • ثنوسا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وخارزم
 • وسدید
 • سصفها
 • وتوس
 • خریخت
 • ولکار
 • قشهد
 • شفارس
 • دسبحا
 • کالا
 • خکاوه
 • کطبس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • سآبیک
 • های وب
 • کویر
 • کاما
 • فسپا
 • فاسمین
 • خکمک
 • زکوثر
 • اسیاتک
 • خپویش
 • پکرمان

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ساذری
 • وخارزم
 • رتکو
 • خکاوه
 • تپمپی
 • لازما
 • غالبر
 • لپیام
 • وتوس
 • ثفارس
 • شکف
 • قشهد

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

اعتماد ۴۲۱.۲ ۱۳۶.۸ ۱۶۸ −۳۳ ۰.۴ ۴۸.۱ ۶۵.۴ ۳۳۷۹۲ ۲۴۷۲۷ ۰ −۱ ۰ ۵۵
سپیدما ۳۸۶.۶ ۴۹۵ ۱۹۶ −۵.۸ ۰.۸ ۳۹.۲ ۲۴.۲ ۹۳۹۲۶ ۴۷۶۹۰ ۰ −۱ ۰ ۹۴
افران ۳۵۲.۶ ۴۹.۴ ۱۰۳ −۳.۲ ۰.۵ ۴۴.۴ ۸۵.۹ ۹۰۳۱ ۶۱۲۸ ۰ −۱ ۰ ۲۹
کمند ۲۵۰.۵ ۸۳.۳ ۱۰۰ −۵۶ ۰.۴ ۹۵.۸ ۱۶۳.۴ ۱۶۲۰۱ ۱۵۳۲۶ ۰ ۰ ۰ ۷۵
ثبات ۲۱۸.۸ ۲۵۴.۷ ۱۷۶ −۱۵.۹ ۰.۶ ۹۱ ۸۳.۷ ۱۶۸۰۸ ۱۵۴۴۹ ۰ −۱ ۰ ۶۹
همای ۱۶۹.۴ ۴۷.۹ ۹۶ ۲.۵ ۰.۵ ۵۲ ۱۱۰.۴ ۱۶۵۰۱ ۸۸۸۷ ۱ ۰ ۰ ۱۶
یاقوت ۱۳۰.۹ ۲۴.۷ ۶۷ −۴۱.۵ ۰.۴ ۳۱.۲ ۴۵ ۱۷۹۸ ۱۶۲۳۱ ۰ −۱ ۰ ۴۳
کیان ۸۵.۴ ۲۹.۴ ۹۱ −۱۹.۱ ۰.۶ ۳۸.۸ ۴۱.۳ ۵۸۵۵ ۲۸۴۸ ۰ −۱ ۰ ۴۵
سپر ۷۶.۲ ۷۶.۶ ۱۱۸ ۳۱.۹ ۰.۴ ۲۶.۳ ۲۰۰.۴ ۱۲۲۰۰ ۳۶۳۶ ۰ −۱ ۰ ۴۸
پارند ۷۱.۸ ۱۰۳.۱ ۸۸ ۲.۶ ۰.۵ ۱۱۲ ۲۵۷.۵ ۱۰۹۶۳ ۱۰۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۶۹
هامرز ۶۶ ۲۲۲.۹ ۱۸۳ −۷.۷ ۰.۴ ۹۶.۲ ۴۵.۶ ۱۴۱۱۱ ۸۰۲۳ ۰ ۰ ۰ ۷۵
فیروزا ۵۶ ۸۲.۴ ۱۳۴ −۴.۷ ۰.۷ ۶۴.۸ ۷۵.۱ ۲۵۰۳ ۴۹۶۹ ۰ −۱ ۰ ۴۸
داریک ۵۵ ۲۶.۹ ۸۶ −۱۷.۸ ۰.۵ ۳۵.۵ ۴۲ ۲۹۴۸ ۱۰۸۵۶ ۰ −۱ ۰ ۵۱
آکورد ۵۰.۴ ۵۰ ۱۳۵ −۱۰ ۰.۸ ۴۴.۷ ۲۹.۱ ۵۸۲۶ ۷۸۲۲ ۰ −۱ ۰ ۵۷
فردا ۴۸.۳ ۳۰۵.۵ ۱۶۷ −۱۲.۷ ۰.۹ ۲۴۴.۲ ۳۳.۸ ۱۱۲۸۷ ۹۳۰۹ ۰ −۱ ۰ ۷۴
صایند ۳۵.۵ ۳۳.۱ ۶۰ −۱۹.۱ ۰.۳ ۴۹.۵ ۸۵.۲ ۵۴۷ ۳۳۶۰ ۰ −۱ ۰ ۵۶
تصمیم ۳۱ ۸۹.۵ ۱۷۱ −۴.۷ ۰.۵ ۳۴.۷ ۲۱.۵ ۸۰۴۵ ۴۸۰۱ ۰ −۱ ۰ ۸۰
دارا ۱۸ ۳۳۳.۹ ۱۹۷ −۰.۲ ۰.۹ ۳۷ ۱۵.۳ ۸۸۴۹ ۵۹۶۹ ۰ −۱ ۰ ۸۹
آسامید ۱۶ ۷۸.۳ ۱۴۴ ۵.۲ ۰.۷ ۱۹.۴ ۱۰۲.۳ ۳۵۲۳ ۱۴۸۵ ۰ −۱ ۰ ۹۰
مانی ۱۱.۱ ۲۷.۳ ۶۵ ۴.۳ ۰.۷ ۲۶.۵ ۷۰.۶ ۲۸۷۸ ۷۲۷ ۰ −۱ ۰ ۶۸
یارا ۷.۴ ۸۰.۷ ۱۷۰ −۰.۸ ۰.۶ ۳۱.۴ ۲۴.۷ ۲۹۵۹ ۲۲۳۶ ۰ −۱ ۰ ۹۵
امین یکم ۴.۱ ۱۵.۲ ۱۲ −۰.۱ ۰.۷ ۲۹.۴ ۴۲ ۹۹ ۲۹۴ ۱ ۰ ۰ ۸۹
سپاس ۴ ۸۸.۳ ۸۹ ۳.۶ ۰.۹ ۲۱ ۲۲۰.۸ ۳۵۵۶   ۰ ۰ ۰ ۱۰۰
کارین ۳.۹ ۳۷.۶ ۹۴ ۲.۲ ۰.۷ ۱۹.۶ ۹۰.۸ ۲۹۲۸ ۲۴۲ ۱ ۰ ۰ ۹۶
خاتم ۳.۶ ۳۶.۵ ۹۷ −۰.۵ ۰.۶ ۳۷ ۴۶.۱ ۱۵۰۵ ۶۵۵ ۰ −۱ ۰ ۶۰
ارمغان ۰.۴ ۱۱ ۲۹ ۰.۱ ۰.۹ ۲۲.۷ ۳۵.۳ ۱۰۳   ۰ ۰ ۰ ۹۸
گنجینه ۰.۳ ۲۱.۲ ۹۵ ۰.۲ ۰.۹ ۷.۹ ۳۹.۳ ۲۲۱ ۴۰ ۱ ۰ ۰ ۹۹
سخند ۰.۱ ۷.۶ ۹۰ −۰.۱ ۰.۷ ۱۳.۶ ۴.۵ ۱۴ ۱۰۹ ۰ −۱ ۰ ۹۱
گنجین ۰ ۱ ۸۳ ۰ ۳ ۰.۵ ۱ ۳   ۰ −۱ ۰ ۸۸

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است. به همین صورت موارد زیر رسم شده است:

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آمار کدهای حقیقی و حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل حجم معاملات و شاخص

از نظر حجم یا ارزش معاملات امروز بورس، حجم عادی و حجم موثر معاملات بازار طی چند روز اخیر تدریجاً کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه حجم معاملات نسبت به عدد فعلی شاخص کمی پایین است، اصلاح شاخص در چند روز عادی منطقی به نظر می‌رسد.

از طرفی اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده کاهش نسبی قدرت خرید را نشان می‌دهد و میزان خرید خالص حقوقی و قدرت حقوقی رو به افزایش است. اگر بخواهیم بر اساس رفتار کدهای حقیقی قوی و حقوقی‌ها در صندوق‌های درآمد ثابت، وضعیت چند روز آتی را پیش‌بینی کنیم، با توجه به افزایش تراز ۴ روزه صندوق‌ها، وضعیت کمی مثبت ارزیابی می‌شود.

در مجموع اثر حجم معاملات بیشتر از تراز صندوق‌ها و پارامترهای رفتاری کدهای حقوقی است و لذا در پیش‌بینی وضعیت روزهای آتی، احتمال اصلاح شاخص بیشتر است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: