در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ‍‍‍۱۲۵ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۵.۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۴ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۲.۲۷
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۴ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۲۸
 • نمادهای منفی : ۲۵۵
 • نمادهای صف خرید : ۳۴
 • نمادهای صف فروش : ۲۹
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۸۶ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۲ میلیارد تومان

امروز در نیم ساعت اول فعالیت بازار بورس ایران، اغلب نمادها از صفر تابلو به ارقام منفی رفته و پس از آن رفته رفته قیمت‌ها به سمت رنج مثبت تابلو حرکت کرده ولیکن هنوز شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن کمی پایین‌تر از روز قبلی است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار نرمال بازار بورس امروز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپنا ۵۴ ۱۶.۸ ۷۷ ۲۲.۵ ۱.۲ ۲۴.۸ ۴۱.۶ ۴۰۱۷ ۹۵۰ ۴۴ −۱۱ ۰ ۱۸
فولاد ۳۰.۵ ۱۴.۳ ۱۱۵ ۱۲.۱ ۱.۴ ۱۱ ۲۲.۴ ۲۱۶۲ ۱۴۵۰ ۲۰ −۵ ۰ ۱۰
وبملت ۲۸.۳ ۱۷.۷ ۷۵ ۱۸.۵ ۱.۲ ۱۷.۳ ۴۴.۸ ۱۵۳۴ ۲۷۵ ۱۷ −۳ ۰ ۳۶
شستا ۲۷.۶ ۸.۵ ۵۳ ۸.۶ ۱.۷ ۲۲.۵ ۲۰ ۵۵۷ ۲۷۴ ۱۵ −۴ ۰ −۱۵
خودرو ۲۶.۵ ۹.۱ ۴۷ ۲ ۱.۲ ۲۳.۷ ۲۱.۵ ۵۲۲ ۵۸۳ ۳۰ −۹ ۰ ۴۰
شبندر ۲۱ ۱۴.۸ ۵۹ ۵.۸ ۱ ۲۱.۶ ۳۳.۴ ۱۳۰۸ ۶۵۷ ۲۲ −۱۰ ۰ ۳۵
خساپا ۲۰.۴ ۱۱.۹ ۳۰ ۲.۴ ۱.۱ ۳۱.۸ ۳۲.۱ ۴۳۰ ۲۱۳ ۳۰ −۴ ۰ ۴۳
بپاس ۱۷.۴ ۶۵.۶ ۱۰۹ ۱۳.۶ ۵.۲ ۸۸.۵ ۲۱۷.۳ ۵۴۲۲ ۲۶۴۰ ۳ ۰ ۰ ۵۸
فملی ۱۵.۸ ۱۱.۳ ۱۰۶ ۸.۵ ۱.۸ ۹ ۱۸.۳ ۲۱۱۰ ۶۹۵ ۱۴ −۵ ۰ ۳۴
ذوب ۱۴.۷ ۱۰ ۲۹ ۳.۳ ۱.۷ ۳۰.۴ ۲۳.۳ ۵۵۲ ۱۰۳ ۳۹ −۴ ۱۱ ۵۱
وتجارت ۱۴.۱ ۹.۴ ۴۶ ۲.۳ ۱.۵ ۲۳.۲ ۱۹.۲ ۷۳۴ ۳۵۴ ۳۲ −۱۰ ۴ ۱۶
شتران ۱۴ ۷.۴ ۶۶ ۷.۵ ۱.۵ ۱۲.۴ ۱۹.۷ ۱۴۰۷ ۱۷۲ ۲۰ −۱۰ ۰ ۴۶
کگل ۱۳.۳ ۲۶.۱ ۱۸۱ ۱.۹ ۲ ۵.۷ ۱۷.۹ ۲۵۷۹ ۱۳۸۰ ۲۲ −۲ ۰ ۲۹
شپدیس ۱۲.۳ ۱۳.۳ ۶۸ −۱.۸ ۱.۲ ۳۲ ۲۱.۳ ۳۶۷ ۷۳۴ ۲۷ −۷ ۰ ۵۶
اخابر ۹ ۱۲.۷ ۱۸ −۰.۴ ۱.۲ ۳۹.۸ ۳۰.۶ ۳۰۶ ۲۵۴ ۳۹ −۷ ۰ ۶۱
شبریز ۷.۸ ۷.۵ ۷۰ ۴.۷ ۱.۱ ۹.۹ ۲۵.۷ ۱۲۷۸ ۱۸۸ ۲۵ −۸ ۰ ۷۰
وغدیر ۷.۷ ۱۲.۷ ۱۲۴ ۱.۲ ۱.۲ ۱۸.۳ ۲۲.۶ ۷۷۰ ۱۰۳۶ ۱۹ −۷ ۰ ۲۳
صبا ۷.۷ ۸.۶ ۱۰۹ ۲.۴ ۱.۷ ۱۴.۹ ۱۷.۵ ۱۳۴۴ ۷۵۶ ۱۰ −۷ ۰ ۳۲
وبصادر ۷.۴ ۱۰.۶ ۴۳ ۱.۳ ۱.۷ ۲۷ ۲۰.۳ ۳۷۲ ۳۲۱ ۲۳ −۶ ۰ ۷۴
پارسان ۶.۸ ۱۶.۲ ۹۹ ۱.۶ ۱ ۲۲.۶ ۳۶ ۸۳۷ ۶۴۲ ۲۷ −۸ ۰ ۵۱
ومعادن ۶.۸ ۱۱.۳ ۹۶ ۲.۸ ۱.۴ ۱۳.۲ ۲۱.۷ ۱۵۵۸ ۳۷۶ ۲۵ −۴ ۰ ۴۸
فارس ۶.۳ ۱۷ ۱۱۴ ۱.۳ ۱.۸ ۲۴.۱ ۲۲.۳ ۱۴۲۲ ۱۴۶۱ ۶ −۱ ۰ ۶۳
همراه ۵.۷ ۱۴.۸ ۴۰ ۰.۲ ۰.۷ ۲۷.۸ ۴۱.۳ ۴۱۹ ۱۰۲۲ ۱۰ −۱ ۰ ۴۴
حکشتی ۵.۵ ۷.۶ ۲۸ ۰ ۰.۷ ۱۴.۳ ۲۱.۸ ۱۸۵ ۲۶۰ ۳۸ −۱ ۰ ۸۴
آریا ۵.۳ ۷.۹ ۱۱۰ ۱.۲ ۱.۸ ۹.۸ ۸.۸ ۸۹۷ ۴۸۱ ۸ −۴ ۰ ۵۱
شگویا ۵.۳ ۶.۴ ۷۶ −۰.۷ ۱ ۱۱.۹ ۹.۶ ۵۴۹ ۵۹۱ ۲۴ ۰ ۵ ۶۳
پارس ۵.۱ ۱۰.۵ ۱۴۲ ۰.۲ ۰.۹ ۱۱.۳ ۱۴.۷ ۱۲۳۲ ۵۸۷ ۱۴ −۵ ۰ ۱۹
کچاد ۴.۸ ۹.۹ ۱۱۶ ۰.۶ ۰.۶ ۸.۷ ۲۰.۳ ۶۱۲ ۴۹۹ ۷ −۱ ۰ ۸
شفن ۴.۷ ۷.۹ ۳۷ ۱.۱ ۰.۶ ۱۱.۹ ۲۶.۹ ۴۶۷ ۱۴۸ ۱۷ −۷ ۰ ۸
فخوز ۴.۲ ۸ ۱۳۹ ۰.۸ ۱.۳ ۷.۳ ۱۰.۷ ۴۷۹ ۳۲۳ ۲۴ −۶ ۰ ۵۷
تاپیکو ۴.۱ ۱۲.۷ ۵۵ −۰.۳ ۱.۹ ۳۷.۶ ۱۸.۴ ۲۰۱ ۳۱۵ ۱۴ ۲ ۱۱ ۶۰
شیراز ۳.۹ ۶ ۷۴ ۱.۱ ۰.۹ ۱۲.۵ ۲۱.۹ ۴۰۱ ۱۸۰ ۳۲ −۷ ۰ ۷۰
نوری ۳.۸ ۵.۹ ۵ ۰.۲ ۱ ۱۳.۳ ۱۳.۶ ۶۸   ۳۲ −۸ ۰ ۵۲
شیران ۳.۴ ۵.۴ ۶۶ −۰.۵ ۱.۴ ۱۴.۶ ۸.۳ ۱۲۹ ۳۴۸ ۱۵ −۲ ۸ ۸۷
وپارس ۳.۴ ۶.۹ ۶۱ ۱.۸ ۱.۸ ۱۲.۶ ۱۵.۸ ۶۵۲ ۶۹ ۲۷ −۱ ۰ ۶۱
کگهر ۳.۳ ۲۱.۵ ۱۹۷ ۰.۱ ۳.۵ ۲.۴ ۴.۳ ۱۱۰۹ ۱۶۲۵ ۴ ۰ ۰ ۹۸
شخارک ۲ ۷.۶ ۶۴ ۱.۳ ۱ ۹.۵ ۲۵.۵ ۶۴۲   ۲۵ −۶ ۰ ۶۵
زاگرس ۱.۷ ۶.۸ ۴۴ ۰.۲ ۰.۷ ۱۰.۴ ۱۶.۲ ۱۱۷ ۱۳۷ ۲۲ −۵ ۰ ۵۸
کاوه ۱.۷ ۵.۴ ۱۰۱ ۱.۲ ۱.۷ ۶.۴ ۲۲.۱ ۷۵۰ ۱۳۴ ۱۱ −۴ ۰ ۷۹
جم ۱.۵ ۶.۴ ۱۱۴ −۰.۳ ۰.۳ ۶.۳ ۱۲.۷ ۱۸۰ ۳۴۳ ۱۲ −۳ ۰ ۸۸
مبین ۱.۴ ۹.۳ ۸۷ ۰.۱ ۰.۸ ۱۰.۴ ۱۴.۷ ۲۰۷ ۱۸۵ ۸ ۰ ۰ ۴۳
وصندوق ۱.۱ ۱۱.۵ ۱۰۳ ۰.۲ ۱.۸ ۱۹.۶ ۱۷.۳ ۱۳۸ ۱۱۱ ۲ −۱ ۰ ۶۰
اپال ۰.۷ ۲.۶ ۱۳ ۰.۱ ۱.۹ ۷.۱ ۴.۳ ۳۱   ۲ ۱ ۰ ۷۰
هرمز ۰.۷ ۳.۲ ۱۳۶ ۰.۱ ۱.۵ ۶.۱ ۷.۸ ۱۸۱ ۱۳۳ ۲۶ −۳ ۰ ۸۷
وامید ۰.۶ ۸.۲ ۹۴ ۰.۵ ۲ ۳.۱ ۲۷.۶ ۲۶۱   ۱ ۰ ۰ ۶۴
کاریس ۰.۴ ۶.۶ ۱۰۸ ۰.۱ ۱ ۷.۳ ۹.۵ ۸۸ ۲۱۱ ۶ −۳ ۰ ۶۶
شکبیر ۰.۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۷ ۲۹.۴     ۱۳ ۱ ۰ ۷۵
مارون ۰ ۱.۷ ۸ ۰ ۰.۶ ۲.۲ ۳.۳   ۲ ۲ ۰ ۰ ۴۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • فولاد
 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • شبندر
 • خساپا
 • بپاس
 • فملی
 • ذوب
 • وتجارت
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شپدیس
 • شگویا
 • شیران
 • اخابر
 • تاپیکو
 • جم
 • حکشتی
 • شکبیر
 • مارون
 • کگهر
 • مبین
 • اپال

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • وبملت
 • بپاس
 • فولاد
 • شستا
 • فملی
 • شتران
 • شبندر
 • شبریز
 • ذوب
 • ومعادن
 • خساپا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپنا
 • اخابر
 • خساپا
 • وبصادر
 • ذوب
 • وتجارت
 • خودرو
 • شستا
 • شفن
 • حکشتی
 • شبریز
 • وپارس

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

وخارزم ۳۹.۸ ۱۶.۸ ۵۰ −۱۹.۵ ۱.۷ ۸۳.۸ ۲۴.۶ ۴۶ ۲۸۳۵ ۲۲ −۳ ۰ ۶۱
وسدید ۲۲.۲ ۱۴.۷ ۳۸ −۴.۹ ۰.۸ ۳۹.۸ ۳۹.۶ ۸۶۰ ۳۳۰۶ ۲۹ −۹ ۳۵ −۱۲۹
شسینا ۲۰.۹ ۹.۶ ۱ −۰.۱ ۱ ۲۸.۲ ۲۸.۸ ۷۳ ۱۹۷ ۸۱ −۲۲ ۱۰ ۵۱
کماسه ۲۰.۴ ۱۴.۹ ۲۸ −۲.۴ ۰.۹ ۴۳.۱ ۴۳.۶ ۲۴۰ ۶۹۹ ۶۳ −۵ ۲۳ ۶۷
ثفارس ۱۹.۸ ۱۶ ۳۸ ۶.۲ ۲.۲ ۵۱.۶ ۳۴.۹ ۳۴۹۲ ۲۳۵ ۳۲ −۲ ۱۶ ۷۱
کاما ۱۸.۳ ۸.۸ ۸ ۰.۴ ۰.۷ ۲۳.۶ ۳۲.۵ ۴۵۶ ۱۸۰ ۴۹ −۱۰ ۰ ۴۲
وساپا ۱۵.۱ ۱۰.۲ ۱۸ −۱.۱ ۰.۸ ۲۸.۷ ۳۱.۵ ۲۶۴ ۳۷۱ ۴۴ −۱۱ ۰ ۶۱
غدشت ۱۳.۳ ۲۵.۸ ۰ ۰ ۰.۶ ۵۸.۹ ۹۹.۱     ۴۰ ۳ ۵ ۷۲
وتوس ۱۰.۲ ۱۶.۷ ۵۴ −۵.۵ ۱.۶ ۶۷.۴ ۱۹.۹ ۴۷ ۲۸۱۹ ۶۹ −۸ ۵ −۱
برکت ۹.۷ ۶.۳ ۱۳ ۰.۲ ۱.۱ ۱۵ ۱۴.۴ ۲۴۲ ۱۹۱ ۳۵ −۵ ۰ ۴۹
ثبهساز ۸.۶ ۵ ۲۱ −۰.۱ ۱.۷ ۱۷ ۱۰.۲ ۱۷۵ ۳۱۹ ۴۸ −۲ ۰ ۷۰
ورنا ۸.۳ ۸.۹ ۱۲ −۰.۱ ۰.۷ ۱۹.۵ ۲۸.۶ ۲۳۶ ۱۸۵ ۵۲ −۹ ۲ ۵۱
خریخت ۸.۱ ۱۷.۶ ۶۶ −۳.۵ ۱.۵ ۶۱.۸ ۲۰.۷ ۳۰۱ ۸۹۲ ۳۰ −۳ ۱۳ ۶۰
کسرام ۷.۵ ۶.۴ ۷ ۰ ۰.۶ ۱۹.۱ ۳۰.۵ ۲۳۹ ۱۳۵ ۲۹ −۳ ۳ ۴۵
کالا ۶.۴ ۷.۳ ۲۴ −۱.۳ ۰.۸ ۱۷.۷ ۱۷.۸ ۴۳ ۳۵۶ ۳۳ ۳ ۹ ۱۵
بورس ۶.۱ ۹.۴ ۲۷ −۰.۱ ۱.۴ ۲۹.۳ ۲۰.۸ ۲۶۴ ۲۱۸ ۳۰ −۲ ۰ ۳۸
خکاوه ۶ ۱۸.۱ ۰ ۰ ۲.۲ ۷۰.۹ ۳۲.۳   ۲۵ ۲۰ ۳ ۱۷ ۶۳
ساذری ۵.۶ ۷۵.۳ ۰ ۰ ۲.۲ ۲۸۲.۵ ۱۲۸.۴     ۱۷ ۴ ۲۶ ۹۹
چافست ۵.۴ ۶.۷ ۶ ۰.۱ ۰.۵ ۱۵.۴ ۳۱.۶ ۲۱۸ ۱۰۸ ۳۵ ۱۰ ۲۲ ۸۰
زکوثر ۵.۴ ۱۸.۸ ۲۵ ۱.۳ ۲.۵ ۷۴.۸ ۳۹.۳ ۳۳۷   ۳۳ −۴ ۰ ۶۳
کدما ۵.۲ ۷ ۴ −۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۹ ۱۹.۷   ۲۰۰ ۳۴ −۷ ۰ ۵۸
خمهر ۵.۱ ۷.۷ ۳ ۰.۱ ۰.۶ ۲۳.۶ ۳۹.۳ ۱۰۳ ۵۱ ۳۵ −۳ ۱۳ ۸۶
بنیرو ۵ ۶.۶ ۱۴ ۰.۷ ۰.۹ ۱۸.۲ ۲۳.۸ ۲۴۱   ۴۴ −۸ ۰ ۵۹
قثابت ۵ ۶.۷ ۶ ۰ ۰.۶ ۱۴.۷ ۲۳.۷ ۸۹ ۱۳۱ ۴۲ −۵ ۱۱ ۵۸
سآبیک ۵ ۵ ۹۶ ۴.۱ ۷ ۸.۹ ۱۸.۴ ۱۰۹۹ ۱۷۰ ۲۸ −۷ ۱۰ ۸۳
بترانس ۴.۸ ۷.۲ ۵۲ −۱.۱ ۰.۷ ۱۷.۴ ۱۸.۱ ۱۴۴ ۴۵۰ ۳۹ −۲ ۰ ۵۷
وآذر ۴.۸ ۸ ۲۷ ۰.۷ ۰.۹ ۱۹ ۲۴.۷ ۴۸۸ ۳۰۳ ۲۳ ۳ ۷ ۷۶
خنصیر ۴.۷ ۷ ۲ ۰.۱ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۸.۶ ۳۵   ۳۹ −۱ ۰ ۵۵
سیلام ۴.۷ ۶.۵ ۱۲ −۰.۲ ۱.۳ ۱۸.۹ ۱۴.۴ ۱۰۳ ۱۸۴ ۶۲ ۷ ۴۸ ۷۲
لپارس ۴.۷ ۷.۱ ۷ −۰.۲ ۰.۸ ۱۶.۳ ۲۰.۱ ۵۹ ۲۶۵ ۲۳ −۸ ۲۸ ۶۸
لازما ۴.۶ ۲۰.۴ ۰ ۰ ۱.۴ ۶۲.۹ ۴۶.۵     ۱۰ ۲ ۰ ۹۸
ولیز ۴.۶ ۸.۸ ۰ ۰ ۱.۱ ۲۹.۴ ۲۸   ۱۱ ۲۰ −۸ ۶ ۵۱
شپلی ۴.۶ ۱۴.۷ ۱۸ ۰.۸ ۰.۸ ۲۸.۴ ۴۱.۷ ۴۱۱   ۲۰ ۶ ۰ ۷۹
غبهنوش ۴.۵ ۱۱.۹ ۲۲ ۱ ۰.۴ ۱۹.۱ ۵۸ ۲۴۵ ۲۷ ۳۱ ۹ ۷۳ ۸۷
قشهد ۴.۴ ۱۰.۲ ۲۴ −۰.۶ ۱.۳ ۳۰.۳ ۱۹.۹ ۱۰۷ ۲۸۶ ۷۳ ۳ ۰ ۷۱
خصدرا ۴.۳ ۸.۹ ۰ ۰ ۱.۸ ۵۳.۲ ۲۹.۵     ۱۵ ۲ ۱۵ ۴
شفارس ۴.۱ ۶.۶ ۵۶ −۲.۱ ۰.۶ ۱۴.۴ ۱۲ ۶۳ ۳۱۰ ۵۸ −۷ ۰ ۴۵
ثمسکن ۳.۹ ۷.۱ ۱۹ ۰.۱ ۱.۲ ۱۹.۳ ۱۶.۷ ۱۴۳ ۱۵۶ ۷۳ −۴ ۲۲ ۵۴
حفارس ۳.۷ ۶.۴ ۱۷ ۰.۶ ۱ ۱۵.۱ ۱۸.۹ ۳۱۱   ۲۸ −۱۰ ۵ ۵۶
لبوتان ۳.۷ ۸.۲ ۱۹ ۰.۱ ۱ ۲۴ ۲۵.۹ ۲۰۸ ۲۹۰ ۲۳ −۳ ۲۲ ۸۴
ثامید ۳.۶ ۴.۴ ۴۵ −۰.۴ ۳.۵ ۲۱.۷ ۵.۳ ۱۱۹ ۱۰۲۸ ۳۲ −۱ ۱۷ ۸۱
کمنگنز ۳.۶ ۵.۱ ۸ ۰.۱ ۰.۸ ۱۱.۷ ۱۴.۹ ۶۷ ۴۴ ۲۰ −۳ ۱۰ ۶۹
بکام ۳.۶ ۶ ۵ ۰.۱ ۰.۵ ۱۳.۳ ۲۷.۲ ۵۰ ۲۶ ۴۹ −۳ ۵ ۵۵
ختوقا ۳.۶ ۷.۳ ۱۷ −۰.۱ ۰.۹ ۱۷.۵ ۱۸.۲ ۱۱۴ ۱۸۹ ۵۶ −۴ ۶ ۶۴
فاراک ۳.۶ ۶.۶ ۴ −۰.۱ ۱.۲ ۲۱.۷ ۱۷.۸ ۱۶ ۱۱۴ ۳۲ −۳ ۸ ۷۲
کویر ۳.۶ ۹ ۸۹ ۱.۴ ۱.۷ ۱۳.۳ ۱۶.۹ ۴۷۳ ۴۴۸ ۲۱ −۱ ۱۱ ۶۴
سخزر ۳.۵ ۸.۲ ۱۲ ۰ ۰.۸ ۲۵.۵ ۳۱.۸ ۱۱۴ ۹۴ ۵۴ ۹ ۱۷ ۶۰
تپکو ۳.۴ ۷.۹ ۴ ۰.۱ ۱.۶ ۲۸.۴ ۱۸.۹ ۱۲۷   ۱۶ ۱ ۳۶ ۶۸
غنوش ۳.۴ ۴.۹ ۵ ۰ ۰.۸ ۱۱.۱ ۱۴ ۲۵ ۴۵ ۳۴ −۴ ۵ ۳۶
فاسمین ۳.۳ ۷.۷ ۷۴ ۱.۷ ۱.۶ ۱۶.۲ ۲۳.۷ ۵۲۳ ۳۸۶ ۱۶ −۳ ۰ ۴۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • سصفها
 • وخارزم
 • وسدید
 • شسینا
 • کماسه
 • ثفارس
 • کاما
 • وساپا
 • غدشت
 • وتوس
 • برکت
 • ثبهساز

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وخارزم
 • وتوس
 • وسدید
 • خریخت
 • ولکار
 • کماسه
 • شفارس
 • کالا
 • کطبس
 • دسبحا
 • وساپا
 • بترانس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • سآبیک
 • فاسمین
 • کویر
 • زکوثر
 • خکمک
 • فسپا
 • غبهنوش
 • شکربن
 • پکرمان
 • شپلی
 • ولساپا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ساذری
 • غدشت
 • لپیام
 • لازما
 • خکاوه
 • خریخت
 • سکارون
 • وخارزم
 • وتوس
 • غالبر
 • ثفارس
 • دلر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

داریک ۱۶.۷ ۱۵.۹ ۳۵ ۱.۱ ۰.۵ ۲۱.۱ ۴۷.۷ ۱۱۴۷ ۱۱۵۸ ۰ −۱ ۰ ۵۱
افران ۱۳۹.۴ ۴۱.۷ ۷۵ ۵۳.۲ ۰.۶ ۳۳.۲ ۱۰۵.۷ ۱۳۱۰۳ ۳۱۷۸ ۰ −۱ ۰ ۲۹
همای ۱۰۷ ۵۹.۳ ۱۱۲ ۳۲.۶ ۰.۵ ۳۶.۵ ۱۵۴ ۲۵۴۳۵ ۱۰۹۲۲ ۱ ۰ ۰ ۱۶
سپیدما ۸۵.۵ ۷۰۶.۶ ۱۹۵ ۱ ۱.۲ ۵۳.۴ ۷۵.۳ ۸۳۸۷۸ ۲۷۶۱۴ ۰ −۱ ۰ ۹۴
ثبات ۷۳.۱ ۱۹۵.۹ ۱۵۴ −۳.۷ ۰.۹ ۱۱۹.۹ ۱۱۱.۱ ۱۰۸۵۵ ۷۲۴۸ ۰ −۱ ۰ ۶۹
کمند ۶۱.۳ ۴۴.۲ ۶۴ −۱۸.۱ ۰.۴ ۵۸.۵ ۱۰۱.۹ ۵۲۹۹ ۵۷۳۲ ۰ ۰ ۰ ۷۵
اعتماد ۴۵.۱ ۳۲.۲ ۸۱ ۱۴.۶ ۰.۶ ۲۵.۵ ۷۲.۷ ۲۵۵۸۷ ۲۷۴۲ ۰ −۱ ۰ ۵۵
سپر ۳۹.۵ ۸۴.۳ ۹۴ ۲۸.۲ ۰.۵ ۲۵.۸ ۲۶۲.۱ ۱۶۲۹۵ ۱۱۰۱ ۰ −۱ ۰ ۴۸
پارند ۳۷.۳ ۱۰۴.۴ ۷۰ ۵.۴ ۰.۵ ۱۱۵.۳ ۲۹۰ ۷۸۶۱ ۱۰۳۱۶ ۰ ۰ ۰ ۶۹
فردا ۳۵.۱ ۵۳۱.۷ ۱۵۸ −۱۳ ۱.۴ ۸۶۴ ۳۷ ۱۰۶۳۴ ۸۵۶۰ ۰ −۱ ۰ ۷۴
یاقوت ۳۱.۷ ۳۶.۵ ۶۹ ۱۳.۳ ۰.۵ ۲۷.۸ ۱۱۲.۴ ۸۷۹۵ ۴۲۹۷ ۰ −۱ ۰ ۴۳
کیان ۲۹.۱ ۲۱.۳ ۷۷ ۷ ۰.۷ ۲۰.۲ ۴۱.۸ ۷۳۷۶ ۸۶۱ ۰ −۱ ۰ ۴۵
آکورد ۲۰.۸ ۶۴.۹ ۱۵۴ ۴.۱ ۱.۱ ۲۰.۱ ۴۷.۱ ۹۰۶۳ ۷۰۰۶ ۰ −۱ ۰ ۵۷
دارا ۱۷.۲ ۳۸۲.۴ ۱۹۹ ۰ ۰.۸ ۸.۶ ۲۲ ۸۵۸۲ ۸۵۶۰ ۰ −۱ ۰ ۸۹
فیروزا ۱۳.۶ ۴۴.۱ ۸۰ ۲.۸ ۰.۸ ۴۳.۱ ۷۸.۷ ۲۲۸۰ ۱۳۶۲ ۰ −۱ ۰ ۴۸
صایند ۱۲.۱ ۳۰.۴ ۷۱ −۸.۱ ۰.۴ ۴۷.۶ ۴۱.۵ ۲۹۱ ۲۷۸۷ ۰ −۱ ۰ ۵۶
آسامید ۷.۳ ۵۶.۵ ۱۰۷ ۶.۲ ۰.۹ ۵.۴ ۱۱۵.۹ ۷۰۲۳ ۲۱۲ ۰ −۱ ۰ ۹۰
هامرز ۷ ۸۱.۸ ۱۶۴ −۰.۹ ۰.۴ ۳۵.۵ ۴۷.۴ ۲۶۶۴ ۱۵۵۷ ۰ ۰ ۰ ۷۵
مانی ۵.۸ ۳۳.۷ ۵۶ ۲.۷ ۰.۹ ۳۵.۶ ۷۳.۵ ۲۹۳۹ ۱۳۷ ۰ −۱ ۰ ۶۸
تصمیم ۲.۶ ۱۶.۴ ۸۷ −۰.۸ ۰.۷ ۲۱.۹ ۱۶.۷ ۳۶۲ ۱۵۵۲ ۰ −۱ ۰ ۸۰
سپاس ۱.۹ ۷۴.۵ ۸۴ ۱.۶ ۱ ۲۶.۶ ۱۶۹.۲ ۱۵۶۹   ۰ ۰ ۰ ۱۰۰
امین یکم ۱.۸ ۱۴.۳ ۲۷ −۰.۱ ۰.۷ ۲۳.۸ ۳۴.۳ ۹۹ ۲۹۴ ۱ ۰ ۰ ۸۹
یارا ۱.۷ ۳۴.۳ ۱۱۳ −۱ ۰.۶ ۴۲.۶ ۱۴.۶ ۴۴۶ ۷۲۴ ۰ −۱ ۰ ۹۵
خاتم ۱.۵ ۴۶.۵ ۱۰۳ ۰.۶ ۰.۷ ۲۲.۵ ۸۶.۶ ۱۰۸۴ ۲۲۵ ۰ −۱ ۰ ۶۰
کارین ۰.۷ ۱۹.۱ ۵۹ ۰.۲ ۰.۸ ۲۳.۵ ۳۷.۹ ۳۰۰ ۱۴۰ ۱ ۰ ۰ ۹۶
ارمغان ۰.۳ ۱۲.۳ ۳۴ ۰.۱ ۱.۲ ۳۵.۵ ۴۵.۱ ۹۳   ۰ ۰ ۰ ۹۸
گنجینه ۰.۲ ۲۹.۹ ۱۰۰ ۰.۲ ۱.۳ ۶.۱ ۵۵.۲ ۲۲۱ ۱۸ ۱ ۰ ۰ ۹۹
سخند ۰.۱ ۱۲ ۹۷ −۰.۱ ۰.۸ ۲۸.۱ ۳.۶ ۸ ۱۰۹ ۰ −۱ ۰ ۹۱
گنجین ۰ ۱ ۷۶ ۰ ۲ ۰.۵ ۱ ۲   ۰ −۱ ۰ ۸۸