در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۶ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۹.۵ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۳.۶ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۲.۹۷
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۲ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۲۲ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۰۷
 • نمادهای منفی : ۴۸۲
 • نمادهای صف خرید : ۲۳
 • نمادهای صف فروش : ۸۸
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۴۸ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۵۹ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت اغلب نمادها به سمت بخش منفی تابلو حرکت کرده‌اند و تا این لحظه به صورت متوسط، کلیت بازار در ارقام منفی ۱ درصد و پایین‌تر قرار دارد.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار نرمال بازار بورس امروز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شستا ۵۷.۷ ۱۱ ۹۲ ۴۱.۹ ۲.۳ ۱۲.۵ ۲۸.۲ ۲۳۵۱ ۵۱۳ ۱۵ −۴ ۰ ۶
خودرو ۵۰.۸ ۱۱.۲ ۵۳ ۱۵.۴ ۱.۳ ۲۳.۶ ۲۷.۷ ۱۱۵۵ ۶۹۸ ۳۰ −۹ ۰ ۵۲
شپنا ۴۴.۴ ۱۴.۴ ۷۱ ۲۳.۴ ۲.۱ ۲۳.۴ ۲۶.۵ ۳۴۰۹ ۷۸۳ ۴۴ −۱۲ ۰ ۳۴
وتجارت ۳۸.۶ ۲۲.۶ ۱۰۰ ۳۰.۵ ۴.۱ ۲۲.۵ ۴۸.۹ ۶۹۰۹ ۱۰۰۶ ۳۰ −۹ ۵ ۳۵
شتران ۳۶.۴ ۱۲.۳ ۹۱ ۲۲.۲ ۱.۶ ۱۳.۷ ۳۱.۱ ۹۱۵۴ ۱۰۷۵ ۲۰ −۹ ۰ ۵۵
خساپا ۳۴.۵ ۱۰.۳ ۲۰ ۳.۴ ۰.۹ ۲۵.۸ ۳۲.۱ ۶۴۲ ۳۰۲ ۳۰ −۵ ۰ ۴۶
وبملت ۲۹.۵ ۱۴ ۶۲ ۱۵.۷ ۱.۷ ۲۳.۵ ۳۱.۴ ۱۲۰۹ ۳۲۴ ۱۷ −۴ ۰ ۳۳
شپدیس ۲۷.۴ ۱۴.۸ ۸۹ ۱۳.۶ ۱.۵ ۲۲.۶ ۳۸.۵ ۲۳۷۳ ۱۰۸۱ ۲۵ −۸ ۰ ۶۴
فولاد ۲۴.۶ ۱۲ ۶۱ ۸.۹ ۱.۵ ۱۸.۶ ۲۱.۱ ۱۳۱۴ ۵۰۳ ۲۰ −۵ ۰ ۱۶
شبندر ۲۱.۳ ۱۰.۲ ۴۹ ۹.۲ ۱.۶ ۱۸.۸ ۲۰.۸ ۱۶۴۳ ۱۴۷ ۲۲ −۱۱ ۰ ۵۳
فملی ۱۹.۶ ۱۲.۱ ۱۰۳ ۱۰ ۱.۷ ۸.۸ ۱۷.۴ ۱۶۵۸ ۷۱۹ ۱۳ −۵ ۰ ۳۹
نوری ۱۴.۳ ۱۰.۸ ۲۶ ۱.۲ ۰.۹ ۲۲.۷ ۲۶.۷ ۶۱۶ ۳۰۷ ۳۲ −۸ ۰ ۵۷
وبصادر ۱۳.۶ ۱۱.۹ ۸۴ ۱۰.۲ ۲.۵ ۱۳.۲ ۲۴ ۷۶۵ ۱۹۷ ۲۱ −۶ ۰ ۸۲
ذوب ۱۲.۶ ۹.۴ ۲۳ ۲.۶ ۰.۷ ۱۷.۶ ۳۳.۵ ۱۳۴۵ ۷۲ ۳۹ −۴ ۱۲ ۵۶
اخابر ۱۱.۶ ۱۷.۱ ۳۲ −۱.۵ ۰.۸ ۳۵.۴ ۳۶.۳ ۲۱۶ ۸۴۳ ۳۸ −۷ ۰ ۵۳
حکشتی ۹.۶ ۹.۱ ۴۹ ۳.۲ ۱ ۱۶.۷ ۲۵.۴ ۱۳۰۵ ۲۴۰ ۳۸ −۱ ۰ ۸۴
صبا ۹.۱ ۹.۹ ۷۹ ۶.۷ ۲.۳ ۱۲.۹ ۲۲.۹ ۱۷۱۶ ۲۳۹ ۱۰ −۶ ۰ ۳۴
شیراز ۹ ۹.۹ ۴۴ ۲.۷ ۰.۸ ۲۲.۲ ۴۱.۹ ۸۲۶ ۱۴۹ ۳۳ −۸ ۰ ۷۷
شبریز ۸.۸ ۹ ۷۵ ۶.۲ ۲.۲ ۱۱.۵ ۱۸.۸ ۲۰۹۷ ۱۶۴ ۲۵ −۹ ۰ ۷۵
همراه ۷.۴ ۱۰.۲ ۲۳ ۱.۷ ۱.۸ ۳۴.۲ ۲۵.۳ ۵۶۴   ۱۰ −۳ ۰ ۴۵
پارسان ۷.۴ ۱۲.۳ ۶۳ −۰.۲ ۱.۲ ۳۵.۶ ۲۷.۸ ۴۵۰ ۴۸۶ ۲۵ −۸ ۰ ۵۹
شفن ۷.۳ ۵.۴ ۲۰ ۱.۳ ۰.۸ ۱۵.۲ ۲۲.۶ ۴۵۳ ۱۱۸ ۱۶ −۶ ۰ ۱۱
تاپیکو ۷.۲ ۱۱.۲ ۶۵ ۳ ۱.۵ ۲۲.۳ ۲۹.۲ ۱۲۹۳ ۲۱۰ ۱۴ ۳ ۱۱ ۶۲
وغدیر ۶.۸ ۹ ۸۴ ۳.۳ ۱.۹ ۱۶.۷ ۲۱.۲ ۱۱۱۳ ۴۰۳ ۱۸ −۷ ۰ ۳۱
آریا ۵.۸ ۷.۲ ۷۶ ۲.۱ ۱.۸ ۱۱.۴ ۱۱.۸ ۸۱۶ ۵۷۷ ۸ −۴ ۰ ۶۰
پارس ۵.۷ ۸.۲ ۷۷ ۳.۳ ۱ ۱۰ ۲۹.۳ ۹۵۳ ۱۷۳ ۱۴ −۵ ۰ ۲۶
ومعادن ۵.۲ ۶.۷ ۸۱ ۳.۲ ۱.۷ ۸.۲ ۱۴.۹ ۱۲۱۷ ۱۰۰ ۲۴ −۳ ۰ ۴۳
فارس ۴.۹ ۱۱.۵ ۶۰ ۲.۷ ۱.۵ ۱۶.۸ ۲۵ ۷۰۳ ۱۲۰ ۶ −۱ ۰ ۷۳
کگل ۴.۵ ۱۱.۳ ۱۲۷ ۲.۲ ۳.۴ ۶.۶ ۱۳.۲ ۱۳۲۳ ۲۸۹ ۲۲ −۲ ۰ ۳۸
فخوز ۴ ۷.۷ ۱۲۵ ۱.۶ ۱.۹ ۶.۲ ۱۰.۹ ۸۱۵ ۴۱۶ ۲۵ −۶ ۰ ۵۵
وپارس ۳.۹ ۵.۷ ۴ ۰ ۰.۷ ۱۴.۴ ۲۰.۹ ۴۴ ۷۰ ۲۷ −۱ ۰ ۶۴
شیران ۳.۸ ۵ ۴۲ ۰ ۱ ۱۴.۸ ۱۴.۶ ۴۰۴ ۱۹۳ ۱۵ −۲ ۲ ۸۹
مبین ۳.۳ ۷.۷ ۷۴ −۰.۶ ۰.۷ ۱۴.۶ ۱۵.۸ ۲۲۴ ۳۸۶ ۷ ۰ ۰ ۴۵
شخارک ۳ ۷ ۶۲ ۱.۴ ۱.۴ ۱۴.۳ ۲۱.۷ ۸۲۸ ۱۱۲ ۲۳ −۶ ۰ ۶۶
کاریس ۲.۴ ۲۰.۲ ۱۲۸ ۱.۴ ۱.۷ ۴.۸ ۳۳.۲ ۴۴۱ ۴۲۱ ۶ −۳ ۰ ۷۱
بپاس ۲.۳ ۱۷.۱ ۹۳ ۲.۲ ۳.۸ ۱۳.۱ ۵۱.۳ ۱۰۷۶   ۳ ۰ ۰ ۵۶
کچاد ۲.۱ ۶.۴ ۷۱ −۰.۲ ۱.۱ ۱۲.۸ ۱۰.۵ ۶۵۶ ۴۱۷ ۷ −۱ ۰ ۲۲
شگویا ۱.۸ ۴.۹ ۳ −۰.۱ ۰.۵ ۹.۷ ۱۸.۵   ۵۴ ۲۴ −۱ ۵ ۶۹
جم ۱.۷ ۵.۴ ۶۹ −۰.۳ ۰.۴ ۹.۹ ۱۶.۴ ۲۱۲ ۲۵۱ ۱۲ −۳ ۰ ۸۹
کاوه ۱.۲ ۶.۴ ۸۹ ۰.۹ ۲.۶ ۷.۵ ۱۶.۶ ۳۳۷ ۳۵ ۱۱ −۳ ۰ ۷۸
وصندوق ۱.۱ ۶.۳ ۸۰ ۰.۷ ۱.۴ ۷.۹ ۱۹.۴ ۱۳۲ ۶۵ ۲ −۱ ۰ ۶۷
هرمز ۱ ۵ ۱۳۷ ۰.۳ ۲.۹ ۸.۹ ۷.۴ ۲۶۴ ۱۸۰ ۲۶ −۲ ۰ ۸۹
اپال ۱ ۳.۳ ۱۴ ۰.۱ ۱.۶ ۸ ۶ ۱۳۶   ۲ ۱ ۰ ۷۳
شکبیر ۰.۹ ۱۰.۶ ۴۳ −۰.۴ ۰.۵ ۱۸.۵ ۲۰.۱   ۴۰۲ ۱۳ ۲ ۰ ۷۷
زاگرس ۰.۶ ۶.۹ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۱.۴ ۱۹.۶     ۲۱ −۷ ۰ ۵۷
وامید ۰.۴ ۶.۲ ۱۰۴ ۰.۳ ۲.۴ ۲.۵ ۱۱.۷ ۲۰۴ ۲۹ ۱ ۰ ۰ ۷۱
مارون ۰.۱ ۳ ۰ ۰ ۰.۴ ۳.۷ ۹     ۲ ۰ ۰ ۳۱
کگهر ۰     ۰           ۴ ۰ ۰ ۹۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • خودرو
 • شپنا
 • وتجارت
 • شتران
 • خساپا
 • وبملت
 • شپدیس
 • فولاد
 • شبندر
 • فملی
 • نوری

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • اخابر
 • مبین
 • شکبیر
 • جم
 • پارسان
 • کچاد
 • شگویا
 • وپارس
 • شیران
 • زاگرس
 • مارون
 • کگهر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • وتجارت
 • شپنا
 • شتران
 • وبملت
 • خودرو
 • شپدیس
 • وبصادر
 • فملی
 • شبندر
 • فولاد
 • صبا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اخابر
 • پارسان
 • فولاد
 • خودرو
 • تاپیکو
 • نوری
 • خساپا
 • صبا
 • ذوب
 • حکشتی
 • شبریز
 • پارس

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

خگستر ۷۲.۸ ۱۲.۶ ۱۱ ۳.۶ ۰.۷ ۳۰.۵ ۴۳.۷ ۹۷۵ ۴۵۷ ۴۶ −۹ ۰ ۴۲
وسدید ۶۶.۹ ۱۷.۸ ۱۱ −۳.۵ ۰.۸ ۵۳.۶ ۶۰.۶ ۶۳۱ ۸۸۹ ۳۴ −۵ ۳۷ −۷۳
شستا ۵۷.۸ ۱۰.۹ ۹۲ ۴۱.۹ ۲.۳ ۱۲.۵ ۲۸.۲ ۲۳۵۱ ۵۱۳ ۱۵ −۴ ۰ ۶
خودرو ۵۱.۳ ۱۱.۳ ۵۲ ۱۵.۴ ۱.۳ ۲۳.۶ ۲۷.۷ ۱۱۵۵ ۶۹۸ ۳۰ −۹ ۰ ۵۲
شپنا ۴۴.۵ ۱۴.۴ ۷۰ ۲۳.۴ ۲.۱ ۲۳.۴ ۲۶.۵ ۳۴۱۳ ۷۸۴ ۴۴ −۱۲ ۰ ۳۴
وتجارت ۳۸.۸ ۲۲.۶ ۹۹ ۳۰.۵ ۴.۱ ۲۲.۵ ۴۸.۹ ۶۹۰۶ ۱۰۰۶ ۳۰ −۹ ۵ ۳۵
شتران ۳۶.۵ ۱۲.۳ ۹۱ ۲۲.۲ ۱.۶ ۱۳.۷ ۳۱.۱ ۹۱۵۰ ۱۰۷۴ ۲۰ −۹ ۰ ۵۵
خساپا ۳۴.۶ ۱۰.۳ ۲۰ ۳.۴ ۰.۹ ۲۵.۸ ۳۲.۱ ۶۴۲ ۳۰۲ ۳۰ −۵ ۰ ۴۶
خکاوه ۳۱.۳ ۳۰.۷ ۵ ۱.۶ ۱ ۷۸.۲ ۸۴.۳ ۳۲۳ ۱۰ ۲۰ ۳ ۲۱ ۶۹
وبملت ۲۹.۵ ۱۳.۹ ۶۲ ۱۵.۷ ۱.۷ ۲۳.۵ ۳۱.۴ ۱۲۰۹ ۳۲۴ ۱۷ −۴ ۰ ۳۳
خزامیا ۲۸.۸ ۱۳ ۱۶ ۴.۶ ۰.۵ ۲۴.۷ ۶۲.۶ ۹۰۵   ۴۱ ۰ ۲۳ ۵۶
شپدیس ۲۷.۵ ۱۴.۸ ۸۹ ۱۳.۶ ۱.۵ ۲۲.۶ ۳۸.۵ ۲۳۷۳ ۱۰۸۱ ۲۵ −۸ ۰ ۶۴
کماسه ۲۶.۳ ۱۵.۳ ۱۲ ۰.۸ ۰.۸ ۳۸.۶ ۵۲ ۴۶۹ ۲۷۰ ۶۲ −۲ ۲۴ ۷۰
ثشاهد ۲۴.۷ ۱۵ ۱۱ ۱.۵ ۰.۳ ۲۲.۴ ۹۴ ۵۲۶ ۵۹۴ ۶۸ −۱۳ ۳ ۴۵
فولاد ۲۴.۶ ۱۲ ۶۱ ۸.۹ ۱.۵ ۱۸.۶ ۲۱.۱ ۱۳۱۴ ۵۰۳ ۲۰ −۵ ۰ ۱۶
ثفارس ۲۲.۴ ۲۱.۳ ۱۳ −۲.۲ ۱.۴ ۷۱.۹ ۴۵.۵ ۱۴۴ ۸۲۳ ۳۲ −۳ ۱۵ ۷۱
کاما ۲۲.۲ ۷.۷ ۷ −۰.۸ ۰.۵ ۱۸.۵ ۳۸.۵ ۱۲۸ ۵۷۴ ۴۹ −۱۰ ۰ ۴۹
خاور ۲۲ ۱۰.۲ ۱۴ ۲.۳ ۰.۷ ۲۵.۳ ۴۰.۳ ۴۴۹ ۸۴ ۴۲ ۵ ۰ ۵۲
شبندر ۲۱.۴ ۱۰.۲ ۴۸ ۹.۲ ۱.۶ ۱۸.۸ ۲۰.۸ ۱۶۴۴ ۱۴۷ ۲۲ −۱۱ ۰ ۵۳
وساپا ۲۰.۱ ۱۳.۱ ۲۳ ۴.۳ ۰.۷ ۲۵.۹ ۵۰.۱ ۱۴۵۹ ۱۶۶ ۴۲ −۱۲ ۰ ۵۸
فملی ۱۹.۶ ۱۲ ۱۰۳ ۱۰ ۱.۷ ۸.۸ ۱۷.۴ ۱۶۶۰ ۷۲۰ ۱۳ −۵ ۰ ۳۹
ورنا ۱۸.۹ ۱۵.۱ ۲۵ ۴.۲ ۰.۷ ۳۰ ۵۵.۱ ۱۱۱۰ ۲۹۱ ۵۲ −۱۱ ۲ ۴۷
برکت ۱۸.۷ ۷.۶ ۲۱ ۳.۲ ۰.۶ ۱۳.۲ ۲۶ ۱۷۸۴ ۱۳۷ ۳۴ −۴ ۰ ۵۵
نوری ۱۴.۳ ۱۰.۸ ۲۶ ۱.۲ ۰.۹ ۲۲.۷ ۲۶.۷ ۶۱۶ ۳۰۷ ۳۲ −۸ ۰ ۵۷
ثبهساز ۱۳.۸ ۵.۷ ۸ ۱ ۰.۸ ۱۵ ۱۹.۴ ۳۴۱   ۴۸ −۲ ۰ ۷۰
وبصادر ۱۳.۶ ۱۱.۹ ۸۳ ۱۰.۲ ۲.۵ ۱۳.۲ ۲۴ ۷۶۵ ۱۹۷ ۲۱ −۶ ۰ ۸۲
پسهند ۱۳.۶ ۳۳.۷ ۸۷ −۱۰.۸ ۰.۵ ۶۶.۳ ۲۴.۹ ۵۱۷ ۱۶۱۸ ۴ −۳ ۰ ۷۶
ثامان ۱۳.۳ ۳ ۴ ۰.۱ ۱.۲ ۳۶.۹ ۲۹.۸ ۱۴۴ ۲۳۰ ۲۷۳ −۳ ۲۸ ۸۴
بوعلی ۱۲.۷ ۸.۱ ۵۷ ۶.۷ ۱.۵ ۱۳.۱ ۱۹.۳ ۲۳۲۴ ۶۸ ۳۲ −۷ ۰ ۴۰
ذوب ۱۲.۶ ۹.۴ ۲۳ ۲.۶ ۰.۷ ۱۷.۶ ۳۳.۵ ۱۳۴۵ ۷۲ ۳۹ −۴ ۱۲ ۵۶
بنیرو ۱۲.۴ ۹ ۱۱ ۰.۷ ۱ ۲۸.۱ ۲۹.۹ ۳۳۷ ۱۴۷ ۴۴ −۸ ۰ ۶۸
فلوله ۱۲.۳ ۱۲.۳ ۶۰ ۷.۳ ۱.۴ ۲۱.۸ ۳۷.۹ ۷۳۱۸ ۴۰ ۶۷ −۸ ۸ ۶۷
اخابر ۱۱.۶ ۱۷.۱ ۳۲ −۱.۵ ۰.۸ ۳۵.۵ ۳۶.۴ ۲۱۷ ۸۴۶ ۳۸ −۷ ۰ ۵۳
خنصیر ۱۱.۳ ۷.۷ ۱۱ ۱.۳ ۰.۴ ۱۵ ۴۰.۶ ۳۱۱   ۳۷ −۲ ۰ ۶۰
شپترو ۱۰.۲ ۱۲.۱ ۷ −۰.۷ ۱.۸ ۶۱.۵ ۳۲.۵   ۶۶۹ ۱۹ −۴ ۰ ۵۳
کمنگنز ۹.۶ ۸.۸ ۳۹ ۱ ۱.۳ ۲۲.۵ ۲۰ ۶۰۶ ۴۵۷ ۲۰ ۱ ۳۱ ۷۳
حکشتی ۹.۶ ۹ ۴۹ ۳.۲ ۱ ۱۶.۷ ۲۵.۵ ۱۳۰۶ ۲۴۰ ۳۸ −۱ ۰ ۸۴
وآذر ۹.۴ ۱۱.۴ ۸۱ ۰.۵ ۰.۹ ۱۹.۱ ۲۴ ۱۹۷۸ ۱۷۴۵ ۲۳ ۳ ۸ ۷۸
شیراز ۹ ۹.۹ ۴۴ ۲.۷ ۰.۸ ۲۲.۲ ۴۱.۹ ۸۲۷ ۱۵۰ ۳۳ −۸ ۰ ۷۷
اسیاتک ۸.۹ ۶.۹ ۲۱ ۱.۳ ۱.۸ ۲۳.۳ ۱۵.۲ ۳۹۹ ۱۳۰ ۱۹ ۱ ۰ ۴۶
وپاسار ۸.۹ ۱۳ ۱۴۱ ۳.۷ ۲.۷ ۱۰.۶ ۲۳ ۱۳۵۰ ۲۱۹۶ ۸ −۲ ۰ ۴۳
شبریز ۸.۸ ۹ ۷۵ ۶.۲ ۲.۲ ۱۱.۵ ۱۸.۸ ۲۰۹۷ ۱۶۴ ۲۵ −۹ ۰ ۷۵
خپارس ۸.۷ ۸.۶ ۲۴ ۱.۷ ۱ ۲۵.۷ ۳۲.۸ ۹۶۲ ۱۰۱ ۲۰ −۱ ۹ ۵۴
بکام ۸.۶ ۷.۹ ۹ −۰.۵ ۱ ۲۲.۳ ۲۱.۱ ۶۹ ۲۹۹ ۴۸ ۰ ۶ ۶۲
غاذر ۸.۴ ۶.۹ ۶ ۰.۱ ۰.۸ ۱۷.۳ ۲۰.۵ ۲۷۰ ۲۲۱ ۳۴ ۱ ۱۰ ۱۶
لپارس ۸.۴ ۱۰ ۳۲ ۲.۷ ۰.۸ ۱۵.۹ ۲۹.۵ ۱۳۵۵ ۱ ۲۴ −۷ ۳۰ ۷۴
قنقش ۸.۳ ۶۵.۹ ۲۴ ۲ ۰.۴ ۸۵.۸ ۲۷۸ ۱۹۹۳   ۱۷ ۸ ۲۲ ۱۰۰
ونوین ۸.۱ ۱۴.۳ ۹۰ ۴.۲ ۲ ۲۱.۶ ۳۰.۶ ۸۱۹ ۳۰۸ ۳۴ −۴ ۸ ۷۸
های وب ۷.۸ ۴.۶ ۱۸ ۱.۱ ۰.۶ ۱۲ ۲۱.۹ ۴۱۳ ۸۲ ۱۸ ۰ ۹ ۵۳
کسرام ۷.۸ ۱۴.۷ ۴ −۰.۳ ۱.۲ ۴۴.۸ ۳۴.۹   ۳۱۱ ۳۰ −۱ ۵ ۵۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • سصفها
 • خگستر
 • وسدید
 • شستا
 • خودرو
 • شپنا
 • وتجارت
 • شتران
 • خساپا
 • خکاوه
 • وبملت
 • خزامیا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • سصفها
 • پسهند
 • وسدید
 • ثفارس
 • اخابر
 • کاما
 • وبانک
 • شپترو
 • پکرمان
 • مبین
 • بکام
 • بورس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • وتجارت
 • شپنا
 • شتران
 • وبملت
 • خودرو
 • شپدیس
 • وبصادر
 • فملی
 • شبندر
 • فولاد
 • فلوله

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • قنقش
 • ساذری
 • خکاوه
 • ثفارس
 • غالبر
 • سصفها
 • وسدید
 • اخابر
 • سفار
 • زکوثر
 • کساوه
 • کماسه

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۲۵۹.۱ ۶۲.۶ ۱۲۵ ۱۳ ۰.۷ ۴۴.۵ ۷۱.۱ ۲۸۱۶۲ ۸۶۶۵ ۰ −۱ ۰ ۳۵
ثبات ۱۲۰.۲ ۲۵۳.۱ ۱۷۰ ۲۰.۲ ۰.۷ ۴۱.۷ ۲۰۶.۹ ۵۰۹۷ ۹۱۹۳ ۰ −۱ ۰ ۶۹
اعتماد ۱۱۳.۳ ۵۴.۹ ۱۱۳ ۲۵.۷ ۰.۵ ۳۱.۵ ۱۰۰.۱ ۱۹۲۰۶ ۸۵۱۳ ۰ −۱ ۰ ۵۶
کیان ۱۱۱ ۶۲.۳ ۱۳۳ ۳۶.۶ ۱.۲ ۲۶.۵ ۶۷.۱ ۴۶۰۴۵ ۶۱۷۰ ۰ −۱ ۰ ۵۶
پارند ۱۱۰ ۱۷۶.۳ ۱۵۴ ۱۱.۶ ۰.۳ ۶۶.۹ ۳۲۶.۸ ۳۰۱۵۹ ۲۶۲۷۹ ۰ −۱ ۰ ۶۹
سپاس ۱۰۰.۵ ۷۶۱.۷ ۱۹۸ ۲.۱ ۰.۷ ۲.۶ ۱۱۹.۹ ۱۰۰۴۷۶ ۳۲۷۹۴ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰
کمند ۱۰۰.۲ ۴۹.۶ ۶۷ −۱۰.۶ ۰.۴ ۶۴.۵ ۱۴۷.۶ ۹۳۵۱ ۶۴۳۶ ۰ −۱ ۰ ۶۹
سپر ۶۶.۱ ۱۱۷.۴ ۹۲ ۳۷ ۰.۶ ۶۰ ۳۲۳.۸ ۱۶۳۲۲ ۴۰۰۰ ۰ −۱ ۰ ۶۰
همای ۴۵.۲ ۲۸ ۳۱ ۱۳.۸ ۰.۸ ۴۰ ۷۳.۷ ۳۴۵۴ ۵۱ ۱ ۰ ۰ ۲۵
آکورد ۳۹.۵ ۹۰.۳ ۱۲۴ ۳.۵ ۰.۹ ۴۱ ۶۷.۴ ۱۳۱۳۴ ۱۱۳۸۸ ۰ −۱ ۰ ۶۱
فیروزا ۳۷.۵ ۹۲.۴ ۱۲۴ ۵.۴ ۰.۷ ۵۸.۴ ۱۲۷.۲ ۴۳۳۲ ۱۰۲۸۴ ۰ −۱ ۰ ۵۸
داریک ۲۷.۸ ۲۱.۷ ۲۹ −۰.۶ ۰.۶ ۳۶.۲ ۵۴.۸ ۳۷۸۲ ۲۱۶۷ ۰ −۱ ۰ ۵۴
یاقوت ۱۸.۸ ۱۶.۷ ۶ −۱.۲ ۰.۵ ۲۷.۹ ۵۶.۳   ۴۰۰ ۰ −۱ ۰ ۳۵
کارین ۱۴.۳ ۱۴۰.۱ ۱۷۲ −۰.۶ ۱.۱ ۸۱.۹ ۵۳.۱ ۱۲۰۰۱ ۶۳۲۳ ۱ ۰ ۰ ۹۷
صایند ۱۲ ۲۶.۹ ۶۱ ۰.۱ ۰.۶ ۳۱.۸ ۵۵.۶ ۱۸۴۴ ۱۲۰۱ ۰ −۱ ۰ ۴۶
ارمغان ۱۰.۹ ۱۹۷.۶ ۹۷ ۱۰.۶ ۲.۲ ۱۷.۳ ۴۴۸.۵ ۱۰۵۷۴   ۰ ۰ ۰ ۹۸
سپیدما ۸.۲ ۶۷.۲ ۹۲ ۶.۹ ۰.۹ ۱۶.۷ ۱۵۲ ۷۲۳۲ ۲۹۲ ۰ −۱ ۰ ۹۴
هامرز ۷.۹ ۵۹.۱ ۱۳۴ −۱.۶ ۰.۳ ۵۵.۳ ۱۰۰.۸ ۴۴۹۴ ۱۲۲۰ ۰ −۱ ۰ ۸۸
آسامید ۶.۹ ۵۰.۲ ۱۲ ۰.۹ ۰.۷ ۸۶ ۱۳۲.۳ ۸۵۸ ۱ ۰ −۱ ۰ ۹۱
مانی ۶.۵ ۲۷.۷ ۹۵ ۴.۶ ۰.۷ ۹.۹ ۷۵.۷ ۵۳۷۶ ۷۹۶ ۰ −۱ ۰ ۶۹
تصمیم ۴ ۱۹.۸ ۵۰ ۰.۵ ۰.۸ ۲۷.۳ ۳۹.۱ ۱۲۵۰ ۷۱۴ ۰ −۱ ۰ ۷۹
امین یکم ۳.۱ ۱۵.۴ ۵۱ −۱.۶ ۰.۹ ۴۵.۴ ۲۴.۹   ۱۵۶۹ ۱ ۰ ۰ ۹۱
خاتم ۲.۳ ۴۰.۶ ۹۵ ۱.۶ ۱.۳ ۱۷.۴ ۷۰.۴ ۱۸۹۰ ۲۸۲ ۰ −۱ ۰ ۶۳
یارا ۲.۲ ۳۲ ۶۷ ۰.۶ ۱ ۴۲.۹ ۶۳.۶ ۱۰۴۷ ۲۱۲ ۰ −۱ ۰ ۹۶
فردا ۱ ۲۰.۱ ۷۸ ۰.۵ ۱ ۱۵.۷ ۳۵.۸ ۶۳۵ ۸۴ ۰ −۱ ۰ ۵۹
گنجینه ۰.۶ ۱۵۲.۸ ۹۹ ۰.۶ ۱.۵ ۱.۸ ۲۰۳.۸ ۶۰۸   ۱ ۰ ۰ ۹۹
دارا ۰.۳ ۱۶.۶ ۷۵ ۰.۱ ۱.۱ ۲۶ ۳۱.۶ ۱۶۶ ۴۸ ۰ −۱ ۰ ۸۷
گنجین ۰.۲ ۶۲.۶ ۱۰۰ ۰.۲ ۲ ۰.۵ ۹۳.۷ ۱۸۷ ۰ ۰ −۱ ۰ ۹۳
سخند ۰.۱ ۴.۹ ۷۷ ۰.۱ ۲.۲ ۴ ۷.۹ ۷۹ ۰ ۰ −۱ ۰ ۹۱