در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌هایی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع داده‌ها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۵۰ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۶.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۸.۷ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۲.۷۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۲.۵ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۳ درصد
 • نمادهای مثبت : ۳۶۲
 • نمادهای منفی : ۱۲۳
 • نمادهای صف خرید : ۷۸
 • نمادهای صف فروش : ۳۸
 • ارزش صف‌های خرید : ۷۹۳ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۰۹ میلیارد تومان

امروز هم تا پایان ساعت مثل دیروز وضعیت بازار کاملاً مثبت بوده است. اما پس از ساعت ۱۱، تدریجاً تعداد زیادی از نمادها به سمت رنج منفی حرکت کردند و شاخص کل چند هزار واحد کاهش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپنا ۱۶۴.۵ ۱۷ ۹۹ ۴۱.۱ ۱.۱ ۲۴.۳ ۳۷.۷ ۳۴۷۷ ۱۹۴۳ ۴۳ −۱۳ ۰ ۴۰
خودرو ۱۴۶.۵ ۱۴.۷ ۵۷ ۳.۱ ۱.۵ ۴۳ ۲۹.۳ ۲۷۰۹ ۱۷۵۲ ۲۹ −۸ ۰ ۵۲
شستا ۱۰۵.۷ ۱۰.۵ ۶۸ ۲۵.۴ ۱.۲ ۲۳.۳ ۲۷.۸ ۱۵۹۴ ۱۰۸۲ ۱۴ −۳ ۰ ۲۳
خساپا ۹۵.۲ ۱۳.۲ ۴۶ ۶.۵ ۱ ۳۶.۱ ۴۰.۸ ۱۳۷۷ ۶۷۹ ۲۹ −۵ ۰ ۵۰
وبملت ۸۳ ۱۴.۵ ۶۸ ۵.۲ ۱ ۳۳.۳ ۳۷.۲ ۱۳۹۸ ۱۴۱۹ ۱۷ −۴ ۰ ۳۴
شتران ۸۱.۳ ۱۵.۳ ۱۰۴ ۱۳ ۰.۹ ۱۷.۷ ۲۷.۹ ۲۶۸۹ ۲۲۱۷ ۱۹ −۹ ۰ ۵۸
وتجارت ۷۸.۵ ۱۶.۹ ۱۰۱ ۲۷ ۱.۴ ۲۵.۶ ۳۸.۵ ۲۹۱۹ ۹۹۳ ۲۹ −۸ ۶ ۳۴
فولاد ۶۸.۷ ۱۳.۹ ۱۱۵ −۷.۱ ۰.۷ ۱۵.۷ ۱۶.۷ ۱۷۶۸ ۲۲۳۳ ۱۹ −۵ ۰ ۱۸
شبندر ۵۷.۲ ۱۲.۱ ۵۱ ۶.۶ ۰.۹ ۲۲.۷ ۳۰.۸ ۸۹۴ ۸۷۲ ۲۱ −۱۰ ۰ ۵۹
فملی ۵۳.۲ ۱۳.۷ ۱۰۷ ۱۹.۳ ۱.۲ ۱۲.۷ ۲۴.۳ ۳۴۴۹ ۱۱۶۸ ۱۲ −۶ ۰ ۴۳
شپدیس ۴۷.۲ ۱۲.۵ ۷۱ ۱۸.۸ ۰.۹ ۱۹.۵ ۴۰.۷ ۱۷۵۶ ۱۰۶۹ ۲۲ −۸ ۰ ۷۰
شبریز ۴۴.۶ ۱۳.۳ ۷۹ ۱۴.۵ ۱ ۲۳.۴ ۳۹.۴ ۲۴۶۳ ۱۷۰۸ ۲۴ −۹ ۰ ۷۹
وبصادر ۳۷.۶ ۱۳.۵ ۷۷ ۱۸.۶ ۲.۱ ۲۶.۱ ۲۹ ۱۳۰۵ ۴۶۸ ۲۰ −۶ ۰ ۸۲
نوری ۲۸.۵ ۱۳ ۳۹ ۳.۸ ۱.۱ ۲۷.۲ ۲۸.۲ ۹۲۹ ۴۵۸ ۳۰ −۸ ۰ ۵۸
حکشتی ۲۸.۱ ۱۱.۸ ۷۷ −۱.۹ ۰.۶ ۲۰.۳ ۲۸.۲ ۲۴۲۴ ۱۴۵۱ ۳۸ −۱ ۰ ۸۴
شگویا ۲۲.۶ ۸ ۳۹ −۱.۳ ۰.۶ ۱۷.۱ ۲۷.۹ ۷۴۸ ۸۳۷ ۲۴ −۱ ۶ ۷۲
وغدیر ۲۰.۷ ۱۷ ۱۲۸ ۴.۸ ۱.۳ ۱۶ ۲۴.۴ ۱۷۳۰ ۱۵۴۱ ۱۶ −۷ ۰ ۴۱
بپاس ۲۰ ۴۱ ۹۸ ۱.۸ ۱.۵ ۱۲۱.۷ ۹۶.۲ ۵۴۲۰ ۹۰۵۱ ۳ ۱ ۰ ۵۶
فارس ۱۹.۷ ۱۴.۸ ۹۳ −۵.۴ ۰.۹ ۳۲.۴ ۲۰.۸ ۱۶۱۸ ۲۳۶۲ ۶ −۱ ۰ ۷۷
ذوب ۱۸.۷ ۷.۷ ۱۷ −۲.۳ ۰.۸ ۱۹.۳ ۲۱.۱ ۱۳۰ ۵۳۳ ۳۸ −۴ ۱۱ ۵۸
تاپیکو ۱۸.۴ ۱۰.۳ ۸۷ ۶.۷ ۰.۹ ۱۴.۵ ۳۲.۶ ۱۴۲۴ ۶۶۹ ۱۳ ۵ ۱۱ ۶۵
ومعادن ۱۷.۳ ۹.۶ ۱۰۱ −۳.۸ ۰.۹ ۲۰.۶ ۱۵.۲ ۹۷۶ ۸۸۴ ۲۴ −۳ ۰ ۴۶
مبین ۱۶.۵ ۲۶.۷ ۱۵۴ −۳.۳ ۰.۸ ۲۵.۷ ۱۲.۹ ۱۲۳۳ ۱۷۹۷ ۷ ۲ ۰ ۵۲
شفن ۱۶.۳ ۶.۹ ۱۳ −۱.۲ ۰.۸ ۱۸ ۲۰.۸ ۸۸ ۵۳۷ ۱۴ −۵ ۰ ۲۴
جم ۱۵.۸ ۲۸ ۱۴۷ −۴.۴ ۰.۶ ۳۱.۵ ۱۵.۹ ۱۸۸۴ ۲۳۱۲ ۱۲ −۱ ۰ ۹۱
شیراز ۱۵ ۹.۴ ۲۷ ۱.۲ ۰.۸ ۲۳.۷ ۳۴.۳ ۳۷۱ ۴۵۶ ۳۳ −۸ ۰ ۸۰
پارسان ۱۴.۴ ۱۵.۲ ۱۱۱ ۲.۱ ۱.۱ ۲۴.۵ ۳۰.۹ ۱۱۳۴ ۹۹۶ ۲۲ −۸ ۰ ۶۷
فخوز ۱۳.۴ ۱۱.۴ ۱۲۵ ۳.۷ ۰.۹ ۸.۶ ۱۹.۹ ۱۲۷۲ ۱۰۸۳ ۲۴ −۶ ۰ ۵۶
کگل ۱۲.۴ ۱۴.۱ ۱۳۶ ۲.۶ ۱.۲ ۱۰.۸ ۱۸.۵ ۳۲۱۵ ۱۱۷۵ ۲۱ −۲ ۰ ۴۴
شیران ۱۱.۷ ۶.۶ ۷۱ −۲.۲ ۱.۱ ۲۱.۲ ۱۴.۹ ۳۸۲ ۶۶۱ ۱۵ −۱ ۲ ۸۹
کچاد ۹.۱ ۶.۷ ۱۱۴ ۰.۳ ۰.۵ ۸.۱ ۱۸.۵ ۱۰۷۹ ۱۰۱۳ ۷ −۱ ۰ ۳۸
وپارس ۸.۷ ۶.۱ ۱۰ −۰.۱ ۱ ۱۸.۶ ۱۹.۴ ۹۵ ۶۹ ۲۷ −۱ ۰ ۶۶
پارس ۸.۳ ۶.۵ ۴۱ −۲.۵ ۰.۸ ۱۷.۸ ۱۴.۴ ۱۰۵ ۲۷۰ ۱۳ −۴ ۰ ۴۲
همراه ۷.۷ ۸.۱ ۳۶ −۲.۱ ۰.۷ ۱۹.۶ ۱۸.۶ ۱۰۵ ۶۰۷ ۱۱ −۲ ۰ ۵۳
آریا ۷.۷ ۵.۲ ۳۳ −۱.۹ ۱.۵ ۱۵.۲ ۷.۷ ۳۲۹ ۳۶۴ ۸ −۳ ۰ ۶۹
صبا ۵.۹ ۴.۶ ۴۴ ۲.۴ ۲.۱ ۱۳ ۱۰.۵ ۳۱۳ ۶۰ ۱۰ −۵ ۰ ۲۴
شخارک ۴.۸ ۶.۷ ۳۸ ۰ ۱ ۱۵.۹ ۱۶.۸ ۳۰۵ ۲۹۷ ۲۰ −۶ ۰ ۶۷
کاوه ۴.۶ ۱۰.۹ ۱۵۲ ۰.۸ ۱.۴ ۷.۸ ۱۲.۳ ۹۸۲ ۱۰۳۱ ۱۱ −۳ ۰ ۷۹
کاریس ۴ ۱۲.۳ ۷۳ ۰.۴ ۰.۸ ۲۹.۳ ۴۲.۹ ۸۰۸ ۴۱۸ ۶ −۲ ۰ ۷۵
زاگرس ۳.۷ ۵.۷ ۱۸ ۰.۱ ۰.۷ ۱۰.۶ ۱۶.۸ ۱۲۸ ۱۲۵ ۱۹ −۷ ۰ ۵۱
وصندوق ۳.۴ ۸.۸ ۶۳ ۰ ۰.۹ ۲۱ ۲۲.۳ ۱۲۲ ۳۶۷ ۲ −۱ ۰ ۷۳
اپال ۳.۳ ۴.۲ ۱۹ −۰.۲ ۱.۵ ۱۳.۴ ۸.۵ ۲۳۱ ۶۶ ۲ ۱ ۰ ۷۴
شکبیر ۱.۹ ۱۴ ۷۶ −۱.۵ ۰.۴ ۲۶.۵ ۱۵   ۱۴۹۹ ۱۳ ۲ ۰ ۷۴
مارون ۱.۱ ۱۰.۴ ۵۷ ۰.۱ ۰.۴ ۱۱.۴ ۳۰.۱ ۱۷۰ ۲۸۱ ۲ ۰ ۰ ۳۶
هرمز ۱ ۳.۸ ۶۸ −۰.۱ ۱.۱ ۸.۳ ۶.۷ ۱۰۳ ۹۶ ۲۵ −۲ ۰ ۹۱
وامید ۰.۶ ۵.۷ ۷۵ ۰.۳ ۱.۱ ۶.۳ ۱۳.۳ ۱۹۸ ۴۲ ۱ ۰ ۰ ۷۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • خودرو
 • شستا
 • خساپا
 • وبملت
 • شتران
 • وتجارت
 • فولاد
 • شبندر
 • فملی
 • شپدیس
 • شبریز

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فولاد
 • فارس
 • جم
 • ومعادن
 • مبین
 • پارس
 • ذوب
 • شیران
 • همراه
 • حکشتی
 • آریا
 • شکبیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • وتجارت
 • شستا
 • فملی
 • شپدیس
 • وبصادر
 • شبریز
 • شتران
 • تاپیکو
 • شبندر
 • خساپا
 • وبملت

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خودرو
 • وبصادر
 • شبریز
 • خساپا
 • نوری
 • شپدیس
 • شستا
 • مارون
 • شیراز
 • وصندوق
 • شگویا
 • ذوب

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۱۲۳.۸ ۱۲.۴ ۴ −۱.۸ ۰.۷ ۳۴.۱ ۴۶.۹ ۲۱۱ ۵۰۴ ۶۲ −۱۰ ۳ ۴۵
وساپا ۴۷.۸ ۱۴.۴ ۱۴ ۳.۸ ۰.۸ ۳۷.۲ ۵۰.۷ ۱۲۸۷ ۴۷۳ ۴۱ −۱۲ ۰ ۵۸
کاما ۴۲.۴ ۸.۷ ۲ ۰.۱ ۰.۸ ۲۴.۹ ۳۰ ۸۹ ۹۰ ۴۸ −۹ ۰ ۵۰
ورنا ۳۸.۴ ۱۴.۶ ۱۸ ۴.۹ ۰.۹ ۳۸.۶ ۴۷.۴ ۱۱۵۰ ۲۳۱ ۵۰ −۱۲ ۲ ۴۷
برکت ۳۶.۷ ۷.۶ ۱۲ ۰.۱ ۰.۹ ۱۸.۱ ۲۰.۴ ۲۳۵ ۴۰۷ ۳۳ −۴ ۰ ۶۱
ثفارس ۳۲.۱ ۱۸.۷ ۲۱ −۵.۴ ۱ ۵۵.۳ ۴۵.۲ ۳۰۸ ۱۴۷۹ ۳۲ −۳ ۱۶ ۷۲
بنیرو ۳۰.۳ ۲۳.۷ ۸۸ −۱۲.۴ ۱ ۵۳.۹ ۲۵.۶ ۲۳۴۴ ۴۸۶۵ ۴۳ −۴ ۰ ۷۰
سیلام ۲۸.۲ ۱۱.۷ ۶۰ −۱۶ ۰.۲ ۲۲.۵ ۵۰.۱ ۲۶۷ ۵۴۸۰ ۶۶ ۹ ۳۲ ۹۰
ثبهساز ۲۸.۱ ۶.۷ ۶ ۰.۲ ۱.۲ ۲۲.۹ ۱۹.۶ ۲۴۳ ۱۴۸ ۴۸ −۱ ۰ ۷۰
ثامان ۲۱.۶ ۲.۸ ۳ −۰.۴ ۱.۳ ۵۸.۳ ۴۵.۶ ۵۳ ۲۷۳ ۶۰۰ ۰ ۲۹ ۸۳
ختوقا ۲۱.۲ ۹.۵ ۵ ۰ ۱.۴ ۳۷.۲ ۲۷.۵ ۱۶۸ ۲۴۴ ۵۵ −۳ ۶ ۵۹
سبهان ۲۰.۸ ۱۴.۱ ۶۲ ۶.۹ ۰.۷ ۲۷.۶ ۶۷.۹ ۱۲۲۶ ۶۰۵ ۲۲ −۵ ۰ ۸۶
لپارس ۲۰.۶ ۱۱.۱ ۲۷ −۵.۶ ۰.۹ ۲۹.۲ ۲۴.۳   ۱۸۳۲ ۲۴ −۴ ۳۳ ۷۸
شغدیر ۲۰.۴ ۱۶.۸ ۹۵ −۳.۸ ۰.۹ ۳۶.۸ ۲۶.۹ ۱۵۸۰ ۱۹۶۵ ۱۹ −۱ ۱۸ ۶۸
وتوس ۲۰.۳ ۱۰.۸ ۱۶ −۲.۸ ۰.۷ ۳۰.۶ ۳۷ ۱۲۳ ۶۰۰ ۶۹ −۳ ۶ ۱۴
پتایر ۱۸.۸ ۹ ۱۸ ۱.۵ ۰.۹ ۲۳.۷ ۲۷.۴ ۱۱۹۸ ۱۸۲ ۴۶ −۳ ۰ ۸۰
کالا ۱۷.۹ ۶ ۱۳ −۱ ۰.۸ ۱۹ ۲۱.۸ ۱۶۷ ۳۳۰ ۳۳ ۳ ۱۰ ۵۶
غزر ۱۷.۴ ۷.۵ ۶۵ −۱.۱ ۱.۱ ۱۶.۳ ۱۳.۶ ۷۲۶ ۱۲۴۳ ۱۸ ۰ ۵ ۳۷
کساپا ۱۶.۸ ۱۶.۶ ۲ −۰.۴ ۱.۲ ۷۴.۳ ۶۰.۹   ۴۱۶ ۲۱ ۳ ۰ ۵۶
ساذری ۱۶.۳ ۴۷.۸ ۱ −۰.۱ ۰.۶ ۱۱۸.۷ ۱۸۸   ۹۸ ۱۸ ۰ ۴۷ ۹۹
غبشهر ۱۶.۲ ۷.۴ ۵۴ −۱.۹ ۰.۴ ۱۸.۳ ۳۵.۳ ۶۸۵ ۶۵۹ ۲۴ −۲ ۷ ۷۲
های وب ۱۵.۸ ۵.۹ ۲۴ −۱.۴ ۰.۷ ۱۶.۶ ۲۲.۶ ۱۵۰ ۵۲۶ ۱۹ ۱ ۹ ۵۳
خمحرکه ۱۵.۶ ۱۰.۱ ۱۸ −۱.۴ ۱.۵ ۳۴.۹ ۲۰.۵ ۱۷۳ ۵۱۷ ۵۳ −۲ ۱۲ ۵۸
کدما ۱۵.۵ ۶.۷ ۶ −۱ ۰.۸ ۱۷.۱ ۲۰.۷   ۳۱۷ ۳۴ −۵ ۰ ۶۳
خنصیر ۱۴.۹ ۸.۳ ۲۰ −۱.۸ ۰.۸ ۲۰.۹ ۲۳.۱ ۱۸۱ ۵۹۰ ۳۵ −۲ ۱۵ ۶۲
وخارزم ۱۴.۸ ۸.۴ ۱۶ ۰.۶ ۰.۹ ۲۲.۱ ۲۶.۸ ۳۷۶ ۲۹۵ ۲۲ −۳ ۰ ۶۷
بورس ۱۴.۷ ۸.۹ ۱۷ ۱.۱ ۰.۸ ۲۱.۶ ۳۰.۱ ۴۵۰ ۱۱۵ ۳۰ −۳ ۰ ۵۱
فلوله ۱۴.۶ ۹.۳ ۲۶ ۳.۹ ۰.۸ ۲۰.۹ ۳۷.۸ ۳۷۹۹ ۰ ۶۴ −۸ ۸ ۶۶
خپارس ۱۴.۵ ۷.۶ ۴ ۰.۱ ۱.۱ ۳۲.۵ ۳۰.۹ ۹۶ ۱۱۷ ۱۹ ۰ ۹ ۵۵
فباهنر ۱۴.۳ ۶.۵ ۲۸ −۲.۷ ۰.۹ ۱۷.۶ ۱۶ ۲۱۴ ۶۷۱ ۲۶ −۵ ۰ ۴۴
وسدید ۱۴.۲ ۲۴.۸ ۷۴ −۹.۸ ۱.۲ ۹۸.۹ ۲۴.۳ ۱۵۹ ۳۳۸۵ ۳۹ −۴ ۳۹ −۲۵
دانا ۱۴.۱ ۸.۲ ۱۰ ۰ ۱ ۲۷.۳ ۲۷.۴ ۲۳۵ ۱۷۹ ۳۸ −۱ ۰ ۶۷
زکوثر ۱۴ ۱۶.۷ ۱۱۱ −۲ ۱.۸ ۴۲.۴ ۱۶.۵ ۸۴۷ ۱۷۶۳ ۳۳ −۲ ۰ ۷۶
وآذر ۱۳.۷ ۷ ۲۵ −۳.۴ ۰.۶ ۱۸ ۲۳.۷ ۱۹ ۸۵۱ ۲۴ ۳ ۸ ۷۸
فاراک ۱۳.۷ ۸ ۱۷ ۰.۹ ۰.۹ ۲۳.۹ ۲۷.۷ ۳۹۰ ۲۳۶ ۳۲ −۳ ۸ ۷۲
چکارن ۱۳.۱ ۱۴.۷ ۹ −۰.۳ ۱.۴ ۵۳.۴ ۳۸.۱ ۲۳۱ ۱۹۰ ۴۷ ۱۰ ۳۲ ۷۴
غنوش ۱۳ ۶.۵ ۶ ۰ ۰.۷ ۱۵.۶ ۲۲.۷ ۱۲۵ ۱۳۰ ۳۶ −۳ ۵ ۲۷
شدوص ۱۲.۹ ۱۱.۶ ۴۶ ۴.۶ ۰.۴ ۱۷.۱ ۷۴.۴ ۱۳۱۶ ۷۰۰ ۱۷ −۵ ۰ ۸۸
حفارس ۱۲.۴ ۷.۸ ۲ ۰.۲ ۱.۱ ۲۵.۸ ۲۳ ۱۱۹ ۲۶ ۲۶ −۸ ۵ ۵۶
ثنوسا ۱۱.۹ ۹.۸ ۷ ۰.۶ ۱.۱ ۳۰.۵ ۲۹.۱ ۱۳۶ ۱۱۴ ۴۸ −۲ ۱۹ ۷۰
شفارس ۱۱.۵ ۶.۴ ۶ −۰.۱ ۱.۱ ۱۹.۹ ۱۸.۵ ۸۹ ۱۲۳ ۵۳ −۸ ۰ ۴۸
غاذر ۱۱.۴ ۶.۶ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۷ ۲۴.۱ ۳۲ ۷ ۳۵ ۱ ۱۱ ۴۶
دکوثر ۱۱.۴ ۳۲.۱ ۶۵ −۵.۲ ۱.۶ ۱۱۲.۹ ۳۵.۴ ۵۷۵ ۱۵۸۱ ۲۳ −۲ ۰ ۷۷
چکاپا ۱۱.۳ ۸.۳ ۱۷ ۱.۹ ۱ ۲۱.۴ ۲۶.۳ ۳۸۷ ۱۴ ۲۹ −۶ ۴ ۴۳
شلعاب ۱۱.۳ ۸.۶ ۱۱ −۰.۴ ۱ ۲۲.۶ ۲۲.۷ ۱۹۷ ۲۷۲ ۶۲ ۱۱ ۴۲ ۸۳
خکمک ۱۱.۲ ۷.۷ ۳۵ ۱.۴ ۱.۱ ۲۱.۷ ۲۲.۹ ۳۶۷ ۴۰۱ ۵۸ ۴ ۳۳ ۸۳
سهرمز ۱۱.۱ ۸.۴ ۹۳ ۰.۸ ۱.۲ ۶۴.۴ ۶۰.۴ ۱۰۹۷ ۱۱۷۰ ۲۳ −۵ ۳۲ ۹۰
اسیاتک ۱۱.۱ ۷.۲ ۶۸ ۰.۴ ۱.۳ ۱۶.۷ ۱۳.۷ ۴۹۳ ۸۸۷ ۱۹ ۲ ۰ ۴۶
غدشت ۱۰.۶ ۷ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۵.۴ ۳۲.۸     ۳۹ ۴ ۸ ۷۸
ولغدر ۱۰.۳ ۹.۱ ۶ −۰.۳ ۱.۴ ۴۰.۲ ۲۷.۹ ۱۴۹ ۴۶۷ ۷۷ −۲ ۰ ۶۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • وساپا
 • کاما
 • ورنا
 • برکت
 • ثفارس
 • بنیرو
 • سیلام
 • ثبهساز
 • ثامان
 • ختوقا
 • سبهان

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • سیلام
 • بنیرو
 • وسدید
 • کترام
 • لپارس
 • ثفارس
 • دکوثر
 • شغدیر
 • وآذر
 • کماسه
 • سغدیر
 • وتوس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • سبهان
 • دسینا
 • ورنا
 • شدوص
 • سپاها
 • فلوله
 • وساپا
 • غگل
 • کویر
 • وسینا
 • خاهن
 • خپویش

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ساذری
 • دکوثر
 • وسدید
 • قنقش
 • کماسه
 • ثفارس
 • کورز
 • کساپا
 • سغدیر
 • کسرام
 • چکارن
 • ورنا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۵۸۷.۷ ۸۱.۴ ۱۳۰ ۵۷.۱ ۰.۷ ۵۹.۳ ۱۰۵.۸ ۱۲۴۴۴ ۱۰۱۰۱ ۰ −۱ ۰ ۳۷
اعتماد ۵۴۴.۴ ۱۷۳.۳ ۱۶۶ −۱۵.۳ ۰.۸ ۸۲.۶ ۸۹.۷ ۲۰۱۸۳ ۲۲۹۶۴ ۰ −۱ ۰ ۶۳
کیان ۲۶۷.۳ ۷۰.۸ ۱۳۸ −۵۵.۱ ۰.۵ ۶۲.۹ ۵۷.۸ ۶۰۳۹ ۱۵۱۵۳ ۰ −۱ ۰ ۶۲
یاقوت ۲۲۴.۷ ۵۷.۱ ۱۳۱ −۲۳.۴ ۰.۶ ۴۵.۴ ۵۳ ۸۵۰۲ ۳۱۸۷۹ ۰ −۱ ۰ ۳۶
سپر ۱۹۳.۳ ۱۸۷.۹ ۱۴۶ −۷۹.۵ ۰.۷ ۲۳۲.۹ ۴۷ ۱۴۵۴۳ ۱۸۱۲۸ ۰ −۱ ۰ ۶۱
پارند ۱۶۰.۳ ۲۰۳.۸ ۱۴۷ −۵۶.۲ ۰.۹ ۳۴۸.۸ ۷۷.۵ ۱۷۸۹۷ ۲۴۲۸۷ ۰ −۱ ۰ ۶۹
فیروزا ۱۵۵.۶ ۱۹۰.۴ ۱۵۸ −۳.۶ ۰.۷ ۱۱۵.۱ ۱۴۱.۳ ۵۵۱۸ ۱۲۵۰۴ ۰ −۱ ۰ ۶۳
همای ۱۳۳.۵ ۳۶.۱ ۳۹ −۲.۴ ۰.۶ ۷۲.۶ ۱۱۹.۲ ۸۳۱۷ ۳۹۱۳ ۱ ۰ ۰ ۲۷
تصمیم ۱۲۶.۳ ۲۴۷.۷ ۱۷۸ ۱۰.۳ ۰.۶ ۴۶.۴ ۱۷۲ ۱۴۷۱۲ ۱۷۹۰۱ ۰ −۱ ۰ ۷۹
سپیدما ۱۲۳.۳ ۱۸۹.۵ ۱۸۷ −۵.۲ ۱ ۴۳.۴ ۲۰.۷ ۲۲۵۸۳ ۱۶۸۷۶ ۰ −۱ ۰ ۹۵
کمند ۱۱۹ ۵۲.۵ ۳۹ ۳۲.۹ ۱.۲ ۱۱۰.۵ ۱۲۸.۷ ۴۹۳۱ ۸۱۸ ۰ −۱ ۰ ۶۶
سپاس ۱۱۵.۸ ۷۱۹.۹ ۱۹۲ −۹.۳ ۰.۲ ۲۵۱.۳ ۲۶.۸ ۲۶۵۸۲ ۱۱۵۶۶۴ ۰ −۱ ۰ ۱۰۰
ثبات ۱۱۳.۹ ۱۴۹.۹ ۱۳۸ ۶.۵ ۰.۸ ۱۱۵.۹ ۱۸۴.۱ ۶۸۲۶ ۵۰۲۷ ۰ −۱ ۰ ۶۷
هامرز ۸۶.۸ ۳۶۰.۵ ۱۷۲ −۱۷.۲ ۰.۷ ۴۹۰.۴ ۱۱۵.۸ ۱۳۲۴۹ ۱۶۶۹۷ ۰ −۱ ۰ ۸۸
آکورد ۸۳.۱ ۶۴.۸ ۱۴۵ ۵.۳ ۱.۱ ۴۶.۳ ۵۲.۳ ۷۸۸۳ ۱۹۲۵۸ ۰ −۱ ۰ ۶۹
داریک ۷۸ ۳۹.۳ ۸۵ −۴.۱ ۰.۶ ۵۲.۴ ۷۸.۶ ۳۴۴۴ ۷۰۱۳ ۰ −۱ ۰ ۵۸
فردا ۶۳.۳ ۴۰۶.۹ ۱۹۶ −۰.۱ ۱.۱ ۲۸.۱ ۲۳.۹ ۱۵۴۶۶ ۶۱۹۴۱ ۰ −۱ ۰ ۷۱
صایند ۴۴.۴ ۵۵ ۱۲۷ −۱۰.۴ ۰.۶ ۵۹.۶ ۵۲.۹ ۷۶۶۲ ۸۳۶۰ ۰ −۱ ۰ ۵۲
آسامید ۱۸.۷ ۹۰.۵ ۱۰۴ −۱ ۱ ۱۱۶.۴ ۹۹.۳ ۹۲۵۱ ۲۰۴۹ ۰ −۱ ۰ ۹۳
خاتم ۹.۳ ۵۱.۲ ۱۲۱ ۰.۸ ۰.۳ ۲۷.۹ ۱۲۰.۲ ۳۰۱۳ ۲۶۱۸ ۰ −۱ ۰ ۶۳
مانی ۸.۸ ۲۱.۹ ۵۵ ۰.۷ ۰.۹ ۳۵.۴ ۴۳.۸ ۹۱۰ ۱۰۳۹ ۰ −۱ ۰ ۶۶
امین یکم ۷.۴ ۱۹ ۲ −۰.۱ ۱.۲ ۶۱ ۵۱.۸   ۱۲۸ ۱ ۰ ۰ ۹۰
کارین ۶.۴ ۳۹.۴ ۶۱ ۱.۲ ۰.۹ ۶۶.۸ ۱۰۱ ۲۵۴۰ ۴۵۴ ۱ ۰ ۰ ۹۷
دارا ۵.۸ ۱۵۶.۵ ۱۸۸ −۰.۵ ۱.۲ ۶۱.۵ ۸.۱ ۲۵۸۳ ۱۸۹۴ ۰ −۱ ۰ ۸۵
ارمغان ۳.۴ ۵۰.۵ ۹۵ −۳.۲ ۰.۵ ۱۶۰.۹ ۱۸.۱   ۳۱۹۸ ۰ ۰ ۰ ۹۹
یارا ۳.۲ ۳۵.۹ ۱۴ ۰.۱ ۱.۲ ۱۰۴.۶ ۹۲.۹ ۱۵۱ ۱۶۳ ۰ −۱ ۰ ۹۶
گنجینه ۰.۵ ۲۸.۶ ۹۵ ۰.۵ ۱.۵ ۴ ۵۷.۱ ۴۹۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۹۹
گنجین ۰.۳ ۲۵.۵ ۱۰۰ −۰.۱ ۱.۳ ۴۸.۸ ۱۷.۳ ۸۵ ۱۹۴ ۰ −۱ ۰ ۹۶
سخند ۰.۲ ۶ ۸۷ ۰.۱ ۰.۵ ۵.۳ ۲۲.۳ ۱۲۸ ۵۲ ۰ −۱ ۰ ۹۲

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است. به همین صورت موارد زیر رسم شده است:

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر