در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۵۳ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۷.۲ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۵ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۲.۱۷
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۲۹ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۲ درصد
 • نمادهای مثبت : ۳۰۶
 • نمادهای منفی : ۲۲۵
 • نمادهای صف خرید : ۵۲
 • نمادهای صف فروش : ۳۴
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۵۶ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۸ میلیارد تومان

امروز تا این لحظه قیمت اغلب نمادها به بخش مثبت تابلو حرکت کرده و سپس کمی کاهش پیدا کرده ولیکن هنوز وضعیت شاخص مثبت 0.8 درصد است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار نرمال بازار بورس امروز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپنا ۱۲۲.۱ ۱۷.۴ ۹۵ ۲۵.۶ ۱ ۲۵.۴ ۴۰.۱ ۲۷۱۸ ۱۷۳۹ ۴۳ −۱۳ ۰ ۴۰
خودرو ۱۰۶.۱ ۱۴.۷ ۵۲ ۴.۴ ۱.۷ ۴۵.۸ ۲۸.۷ ۲۲۶۲ ۱۷۸۹ ۲۹ −۸ ۰ ۵۲
شستا ۶۹.۲ ۱۰.۴ ۷۳ ۱۱.۷ ۱.۴ ۲۴.۶ ۲۳.۵ ۱۳۹۱ ۱۰۰۳ ۱۴ −۳ ۰ ۲۳
خساپا ۶۴.۲ ۱۳ ۴۸ ۳.۴ ۱ ۳۳.۸ ۳۷.۵ ۱۰۶۱ ۶۴۷ ۲۹ −۵ ۰ ۵۰
شتران ۵۸.۸ ۱۶.۵ ۱۰۱ ۶ ۰.۸ ۱۸.۷ ۳۰.۴ ۲۳۲۵ ۱۸۹۵ ۱۹ −۹ ۰ ۵۸
وبملت ۵۰.۱ ۱۲.۴ ۵۳ ۳.۴ ۱ ۳۱.۷ ۳۴.۴ ۷۸۳ ۸۲۳ ۱۷ −۴ ۰ ۳۴
وتجارت ۴۸ ۱۶.۳ ۹۳ ۱۹.۷ ۱.۷ ۲۱.۸ ۳۲.۸ ۱۹۸۷ ۵۳۷ ۲۹ −۸ ۶ ۳۴
شبندر ۳۹.۶ ۱۱.۸ ۵۸ ۶.۶ ۰.۸ ۱۹.۶ ۳۱.۵ ۸۵۶ ۸۰۳ ۲۱ −۱۰ ۰ ۵۹
فولاد ۳۵.۵ ۱۲.۳ ۹۵ −۲.۸ ۰.۸ ۱۶.۱ ۱۶.۹ ۱۰۲۶ ۱۳۹۷ ۱۹ −۵ ۰ ۱۸
شبریز ۳۴ ۱۴.۴ ۸۵ ۸.۳ ۱ ۲۴.۶ ۳۷.۷ ۱۸۵۵ ۲۵۶۱ ۲۴ −۹ ۰ ۷۹
شپدیس ۳۳.۴ ۱۱.۹ ۷۲ ۹.۳ ۰.۸ ۲۰.۳ ۳۷.۸ ۱۲۷۴ ۱۴۶۴ ۲۲ −۸ ۰ ۷۰
فملی ۲۹.۵ ۱۱.۷ ۹۶ ۷.۶ ۱ ۱۳.۳ ۲۱.۵ ۱۹۸۳ ۷۳۵ ۱۲ −۶ ۰ ۴۳
حکشتی ۲۲.۶ ۱۳.۳ ۸۵ −۰.۹ ۰.۶ ۲۰.۶ ۳۰.۱ ۳۰۳۳ ۱۲۴۷ ۳۸ −۱ ۰ ۸۴
وبصادر ۲۲.۳ ۱۳ ۶۵ ۹.۴ ۲.۲ ۳۰.۱ ۲۵.۵ ۸۴۲ ۳۱۹ ۲۰ −۶ ۰ ۸۲
نوری ۲۰.۷ ۱۴ ۳۹ ۱.۱ ۱.۱ ۲۸.۷ ۲۹.۲ ۶۵۵ ۴۹۹ ۳۰ −۸ ۰ ۵۸
شگویا ۱۷.۸ ۸.۳ ۱۳ −۱.۶ ۰.۵ ۱۷.۹ ۳۲.۶ ۹۰ ۵۰۰ ۲۴ −۱ ۶ ۷۲
تاپیکو ۱۲.۹ ۱۱.۳ ۹۵ ۳.۸ ۰.۸ ۱۵.۲ ۳۵.۶ ۱۶۱۱ ۷۰۲ ۱۳ ۵ ۱۱ ۶۵
شفن ۱۲.۷ ۷.۴ ۱۴ −۱.۱ ۰.۸ ۱۹.۵ ۲۱.۴ ۱۰۸ ۴۶۸ ۱۴ −۵ ۰ ۲۴
ذوب ۱۲.۲ ۸ ۲۲ −۱.۹ ۰.۹ ۱۹.۳ ۱۸.۳ ۱۳۰ ۴۴۶ ۳۸ −۴ ۱۱ ۵۸
ومعادن ۱۱.۸ ۱۰.۲ ۸۴ −۳.۵ ۰.۹ ۲۶.۱ ۱۶.۶ ۵۳۱ ۹۵۶ ۲۴ −۳ ۰ ۴۶
وغدیر ۱۱.۵ ۱۴.۵ ۱۰۴ ۲.۸ ۱.۱ ۱۸ ۲۶.۹ ۱۰۵۰ ۶۵۲ ۱۶ −۷ ۰ ۴۱
فارس ۱۰.۵ ۱۳.۶ ۷۱ −۲.۵ ۰.۹ ۳۰.۳ ۲۲.۲ ۱۲۴۷ ۱۲۳۷ ۶ −۱ ۰ ۷۷
شیراز ۹.۴ ۸.۵ ۹ ۰.۲ ۰.۷ ۲۳.۴ ۳۳.۶ ۱۰۶ ۱۶۱ ۳۳ −۸ ۰ ۸۰
کگل ۸.۴ ۱۳.۴ ۱۲۷ ۱.۹ ۱.۱ ۱۱.۳ ۱۹.۱ ۲۰۹۱ ۷۲۴ ۲۱ −۲ ۰ ۴۴
پارسان ۷.۴ ۱۳ ۸۰ ۰.۹ ۱.۱ ۲۶.۳ ۲۸.۶ ۴۲۲ ۶۲۱ ۲۲ −۸ ۰ ۶۷
فخوز ۷.۱ ۱۰.۴ ۱۱۱ ۲.۸ ۰.۹ ۷ ۲۰.۵ ۶۶۳ ۵۰۸ ۲۴ −۶ ۰ ۵۶
وپارس ۶.۸ ۷ ۱۰ ۰.۱ ۱.۱ ۲۲.۹ ۲۰.۲ ۹۴ ۶۵ ۲۷ −۱ ۰ ۶۶
کچاد ۶.۶ ۶.۵ ۱۰۸ ۰.۲ ۰.۵ ۸.۴ ۱۹.۵ ۷۲۴ ۸۶۶ ۷ −۱ ۰ ۳۸
شیران ۶.۴ ۷.۹ ۴۳ −۲.۱ ۱ ۲۲.۵ ۱۴.۵ ۶۵ ۳۴۷ ۱۵ −۱ ۲ ۸۹
همراه ۶.۳ ۹.۴ ۳۲ −۲ ۰.۸ ۲۴.۲ ۲۰.۸ ۱۶ ۶۶۰ ۱۱ −۲ ۰ ۵۳
پارس ۵.۹ ۶.۱ ۴۵ −۱.۹ ۱ ۱۸.۵ ۱۲.۲ ۱۰۲ ۳۲۴ ۱۳ −۴ ۰ ۴۲
آریا ۵.۹ ۵.۶ ۳۵ −۱.۴ ۱.۵ ۱۶.۵ ۸.۴ ۳۲۹ ۳۴۳ ۸ −۳ ۰ ۶۹
بپاس ۵.۹ ۳۵.۲ ۹۴ ۵.۵ ۲.۲ ۱۴.۹ ۱۲۰.۶ ۵۵۸۲   ۳ ۱ ۰ ۵۶
کاریس ۳.۵ ۱۸ ۶۷ ۰.۳ ۰.۹ ۴۴.۸ ۵۶.۹ ۶۵۳ ۱۰۰۸ ۶ −۲ ۰ ۷۵
شخارک ۳.۲ ۶.۲ ۴۳ −۰.۵ ۱ ۱۵.۷ ۱۲.۹ ۱۴۷ ۳۱۳ ۲۰ −۶ ۰ ۶۷
زاگرس ۲.۵ ۶ ۱۷ −۰.۱ ۰.۶ ۱۰.۶ ۱۷.۱ ۶۰ ۱۲۵ ۱۹ −۷ ۰ ۵۱
وصندوق ۲.۴ ۹.۲ ۶۰ −۰.۲ ۱.۱ ۲۲.۳ ۱۸.۵ ۱۰۶ ۲۸۷ ۲ −۱ ۰ ۷۳
صبا ۲.۳ ۴ ۳۸ ۰.۶ ۲.۱ ۱۰.۱ ۷ ۱۲۵ ۶۰ ۱۰ −۵ ۰ ۲۴
مبین ۲.۲ ۸.۸ ۱۰۲ −۰.۲ ۰.۷ ۱۱.۱ ۱۳.۸ ۲۱۲ ۴۰۹ ۷ ۲ ۰ ۵۲
اپال ۲.۲ ۴ ۱۹ ۰ ۱.۴ ۱۱.۴ ۸.۳ ۲۳۱ ۳۱ ۲ ۱ ۰ ۷۴
کاوه ۱.۸ ۸.۴ ۱۱۸ ۰.۴ ۱.۴ ۹.۱ ۱۱.۱ ۳۱۴ ۸۸۶ ۱۱ −۳ ۰ ۷۹
جم ۱.۵ ۷.۷ ۴۷ −۰.۷ ۰.۸ ۱۸.۶ ۱۲.۹ ۹ ۱۷۵ ۱۲ −۱ ۰ ۹۱
شکبیر ۱.۴ ۱۴.۷ ۷۹ −۱.۱ ۰.۴ ۲۷.۵ ۱۴.۴   ۱۱۲۷ ۱۳ ۲ ۰ ۷۴
مارون ۱ ۱۵.۳ ۶۴ ۰.۱ ۰.۵ ۱۶.۸ ۳۴.۶ ۱۷۲ ۲۷۴ ۲ ۰ ۰ ۳۶
هرمز ۰.۷ ۴.۲ ۵۰ ۰ ۱ ۸.۵ ۸.۱ ۵۴ ۶۰ ۲۵ −۲ ۰ ۹۱
وامید ۰.۶ ۶.۵ ۷۵ ۰.۲ ۱.۱ ۸.۲ ۱۶.۱ ۱۶۵ ۴۲ ۱ ۰ ۰ ۷۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • خودرو
 • شستا
 • خساپا
 • شتران
 • وبملت
 • وتجارت
 • شبندر
 • فولاد
 • شبریز
 • شپدیس
 • فملی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ومعادن
 • فولاد
 • فارس
 • شیران
 • همراه
 • ذوب
 • پارس
 • شگویا
 • آریا
 • شفن
 • شکبیر
 • حکشتی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • وتجارت
 • شستا
 • وبصادر
 • شپدیس
 • شبریز
 • فملی
 • شبندر
 • شتران
 • بپاس
 • خودرو
 • تاپیکو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • مارون
 • خودرو
 • نوری
 • خساپا
 • وبصادر
 • شپدیس
 • وصندوق
 • شیراز
 • شگویا
 • ذوب
 • شیران
 • جم

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۸۰.۳ ۱۲.۸ ۴ −۱.۲ ۰.۷ ۳۳.۵ ۴۶.۹ ۱۳۲ ۳۹۳ ۶۲ −۱۰ ۳ ۴۵
ثفارس ۲۷ ۲۰.۸ ۱۸ −۳.۵ ۱.۲ ۶۶.۳ ۴۶.۷ ۳۰۷ ۱۳۵۴ ۳۲ −۳ ۱۶ ۷۲
کاما ۲۶.۴ ۸.۵ ۲ ۰ ۱ ۲۴.۶ ۲۵.۷ ۶۹ ۲۳۷ ۴۸ −۹ ۰ ۵۰
برکت ۲۵.۹ ۷.۴ ۱۱ −۱.۴ ۰.۸ ۱۷.۱ ۱۹.۳ ۲۱۸ ۴۰۴ ۳۳ −۴ ۰ ۶۱
وساپا ۲۵.۲ ۱۲.۶ ۱۵ ۰.۸ ۰.۹ ۳۳.۵ ۳۶.۹ ۷۵۰ ۴۷۴ ۴۱ −۱۲ ۰ ۵۸
بنیرو ۲۵.۲ ۲۲.۲ ۷۲ −۱۲.۱ ۰.۹ ۵۳.۶ ۲۶.۹ ۱۰۰۸ ۵۰۲۵ ۴۳ −۴ ۰ ۷۰
ورنا ۲۳.۷ ۱۴.۱ ۱۷ ۲ ۱.۱ ۳۸.۳ ۳۹.۱ ۵۸۱ ۲۳۵ ۵۰ −۱۲ ۲ ۴۷
ثبهساز ۱۸.۲ ۷.۳ ۶ −۰.۴ ۱.۲ ۲۴.۲ ۱۹.۳ ۱۰۹ ۱۴۹ ۴۸ −۱ ۰ ۷۰
لپارس ۱۷.۷ ۱۲.۴ ۳۲ −۵.۶ ۰.۹ ۳۲ ۲۴.۵   ۲۷۳۳ ۲۴ −۴ ۳۳ ۷۸
ختوقا ۱۷.۲ ۱۰ ۴ ۰ ۱.۵ ۴۱.۵ ۲۷.۹ ۱۵۴ ۳۴۷ ۵۵ −۳ ۶ ۵۹
سبهان ۱۶.۸ ۱۴.۴ ۶۴ ۶.۵ ۰.۸ ۳۰.۹ ۶۵.۳ ۱۲۱۱ ۵۱۹ ۲۲ −۵ ۰ ۸۶
پتایر ۱۵.۷ ۹.۹ ۱۸ ۲.۱ ۱ ۲۵.۴ ۲۹.۱ ۱۱۸۸ ۱۲۱ ۴۶ −۳ ۰ ۸۰
غزر ۱۳.۷ ۸.۷ ۷۴ −۰.۵ ۱.۱ ۱۷.۵ ۱۵.۲ ۶۸۰ ۱۰۵۶ ۱۸ ۰ ۵ ۳۷
ثامان ۱۲.۵ ۲.۱ ۳ ۰ ۱.۸ ۵۸.۸ ۳۲.۶ ۵۳ ۲۰۲ ۶۰۰ ۰ ۲۹ ۸۳
کالا ۱۱.۶ ۵.۹ ۸ −۰.۸ ۰.۸ ۱۶.۷ ۲۰.۴ ۲۹ ۱۶۷ ۳۳ ۳ ۱۰ ۵۶
کدما ۱۱.۵ ۶.۸ ۸ −۰.۹ ۰.۹ ۱۸.۲ ۱۸.۳   ۹۲۵ ۳۴ −۵ ۰ ۶۳
خمحرکه ۱۱.۲ ۱۰.۵ ۱۱ −۰.۸ ۱.۶ ۳۶.۴ ۲۰.۷ ۱۰۲ ۳۳۲ ۵۳ −۲ ۱۲ ۵۸
های وب ۱۱.۱ ۶ ۳۵ −۱.۵ ۰.۷ ۱۶.۲ ۱۹.۳ ۱۹۹ ۵۲۶ ۱۹ ۱ ۹ ۵۳
وتوس ۱۱ ۱۰.۸ ۲۲ −۲.۵ ۰.۶ ۲۴.۲ ۳۰   ۴۷۹ ۶۹ −۳ ۶ ۱۴
بورس ۱۰.۸ ۹.۴ ۱۳ ۰ ۰.۸ ۲۳.۹ ۳۱ ۲۳۱ ۱۳۷ ۳۰ −۳ ۰ ۵۱
خنصیر ۱۰.۷ ۸.۴ ۲۰ −۱.۲ ۰.۹ ۲۱ ۲۱.۶ ۱۵۹ ۴۱۳ ۳۵ −۲ ۱۵ ۶۲
وخارزم ۱۰.۶ ۸.۹ ۱۱ ۰.۵ ۱ ۲۵.۷ ۲۷.۴ ۲۰۲ ۱۶۱ ۲۲ −۳ ۰ ۶۷
فباهنر ۱۰.۵ ۷ ۳۷ −۲.۹ ۰.۹ ۱۸.۱ ۱۳.۹ ۱۶۷ ۶۷۰ ۲۶ −۵ ۰ ۴۴
سیلام ۹.۹ ۱۰.۴ ۸۷ −۷.۷ ۰.۳ ۲۰.۷ ۱۰.۷ ۲۱۹ ۲۶۸۵ ۶۶ ۹ ۳۲ ۹۰
فاراک ۹.۷ ۸.۴ ۱۸ ۰.۷ ۰.۸ ۲۳.۲ ۳۰.۸ ۳۹۷ ۲۴۶ ۳۲ −۳ ۸ ۷۲
ساذری ۹.۶ ۴۸.۵ ۱ −۰.۱ ۰.۷ ۱۲۶.۹ ۱۷۶.۸   ۹۸ ۱۸ ۰ ۴۷ ۹۹
شدوص ۹.۴ ۱۲.۱ ۵۷ ۳.۹ ۰.۳ ۱۵.۶ ۸۲.۱ ۱۵۲۸ ۷۰۰ ۱۷ −۵ ۰ ۸۸
شلعاب ۹.۲ ۹.۲ ۱۱ −۰.۵ ۰.۹ ۲۳.۱ ۲۳.۶ ۱۰۶ ۲۴۳ ۶۲ ۱۱ ۴۲ ۸۳
ثنوسا ۹.۲ ۱۰.۳ ۴ ۰.۱ ۱.۲ ۳۲.۳ ۲۷.۲ ۵۹ ۱۱۴ ۴۸ −۲ ۱۹ ۷۰
وآذر ۹.۱ ۶.۴ ۱۴ −۱.۲ ۰.۶ ۱۶.۱ ۲۳.۳ ۱۹ ۴۰۵ ۲۴ ۳ ۸ ۷۸
خپارس ۹ ۷.۲ ۶ ۰.۱ ۱ ۲۸ ۲۷.۴ ۱۴۱ ۲۳۰ ۱۹ ۰ ۹ ۵۵
شفارس ۹ ۶.۸ ۵ ۰ ۱ ۱۹ ۱۹.۲ ۷۷ ۸۲ ۵۳ −۸ ۰ ۴۸
غبشهر ۸.۷ ۷.۴ ۳۷ −۰.۵ ۰.۶ ۱۹ ۳۲ ۳۳۳ ۳۰۲ ۲۴ −۲ ۷ ۷۲
اسیاتک ۸.۶ ۷.۸ ۶۵ ۰.۲ ۱.۱ ۱۶.۶ ۱۵.۵ ۴۸۳ ۱۳۴۶ ۱۹ ۲ ۰ ۴۶
دانا ۸.۶ ۸ ۱۰ −۰.۵ ۱.۴ ۳۱.۵ ۲۱.۴ ۸۷ ۲۳۶ ۳۸ −۱ ۰ ۶۷
ولغدر ۸.۴ ۹.۶ ۶ −۰.۴ ۱.۷ ۴۷.۳ ۲۶.۵ ۷۱ ۴۵۵ ۷۷ −۲ ۰ ۶۱
چکاپا ۸.۲ ۹.۳ ۱۳ ۱ ۰.۹ ۲۲.۶ ۲۹.۹ ۲۵۳ ۱۴ ۲۹ −۶ ۴ ۴۳
غنوش ۸.۲ ۶.۵ ۹ −۰.۱ ۰.۷ ۱۴.۶ ۲۰.۳ ۱۰۵ ۱۳۱ ۳۶ −۳ ۵ ۲۷
زکوثر ۸ ۱۴.۷ ۹۶ −۲.۶ ۱.۷ ۴۴.۲ ۱۳.۵ ۳۵۷ ۱۲۸۲ ۳۳ −۲ ۰ ۷۶
غاذر ۷.۹ ۷ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۶.۹ ۲۶.۲ ۱۲ ۷ ۳۵ ۱ ۱۱ ۴۶
فلوله ۷.۷ ۸ ۲۶ ۲ ۰.۸ ۱۶.۱ ۲۸.۷ ۱۹۵۵   ۶۴ −۸ ۸ ۶۶
شاملا ۷.۱ ۳۰.۷ ۱۳۳ −۱.۲ ۰.۴ ۳۷.۵ ۵۱.۱ ۱۰۱۶ ۸۸۱ ۱۹ −۱ ۰ ۷۰
دکوثر ۶.۸ ۲۷.۶ ۲۹ −۲ ۱.۶ ۱۰۳.۶ ۴۵.۹ ۱ ۶۵۸ ۲۳ −۲ ۰ ۷۷
غپاک ۶.۸ ۸.۹ ۲ −۰.۱ ۰.۸ ۲۲.۳ ۲۹.۲   ۱۱۲ ۳۴ −۲ ۳ ۷۷
سپید ۶.۷ ۱۱.۵ ۱۳۴ −۱.۷ ۱.۹ ۲۵.۱ ۵.۸ ۷۳۵ ۸۹۵ ۲۴ −۱ ۰ ۸۰
بترانس ۶.۶ ۶.۵ ۲۷ ۰.۴ ۰.۹ ۱۶.۸ ۱۹.۸ ۱۷۹ ۱۷۳ ۳۷ −۳ ۰ ۶۵
خکمک ۶.۶ ۷ ۱۷ ۰.۵ ۱.۱ ۲۱.۷ ۲۱.۲ ۱۹۵ ۱۶۱ ۵۸ ۴ ۳۳ ۸۳
کساپا ۶.۶ ۱۳ ۳ −۰.۲ ۰.۹ ۴۵.۱ ۴۸.۵   ۱۸۸ ۲۱ ۳ ۰ ۵۶
قشهد ۶.۶ ۱۲.۵ ۴ −۰.۱ ۲ ۵۷.۱ ۲۸.۲ ۴۷ ۱۵۰ ۶۸ ۱ ۰ ۵۶
وسدید ۶.۵ ۲۱.۶ ۶۹ −۴.۲ ۱.۲ ۶۶.۲ ۱۸.۵ ۷۹ ۲۱۸۲ ۳۹ −۴ ۳۹ −۲۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • ثفارس
 • کاما
 • برکت
 • وساپا
 • بنیرو
 • ورنا
 • ثبهساز
 • لپارس
 • ختوقا
 • سبهان
 • پتایر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • بنیرو
 • سیلام
 • لپارس
 • وسدید
 • ثفارس
 • شغدیر
 • سغدیر
 • فباهنر
 • زکوثر
 • کسرام
 • وتوس
 • کماسه

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • سبهان
 • شدوص
 • غگل
 • خپویش
 • سپاها
 • پتایر
 • ورنا
 • فلوله
 • وسینا
 • کویر
 • سیمرغ
 • حفاری

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ساذری
 • دکوثر
 • بنیرو
 • وسدید
 • سغدیر
 • ثفارس
 • کماسه
 • کورز
 • کسرام
 • مرقام
 • سبهان
 • ورنا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۳۵۰.۷ ۹۸.۸ ۱۳۴ ۸۷.۴ ۱.۱ ۵۵.۲ ۱۱۲.۳ ۴۶۴۵۷ ۹۱۰۹ ۰ −۱ ۰ ۳۷
سپاس ۱۰۴.۲ ۸۵۴ ۱۹۴ −۵.۹ ۰.۱ ۲۷۴ ۳۴.۵ ۳۲۷۱۰ ۱۰۴۰۵۶ ۰ −۱ ۰ ۱۰۰
اعتماد ۸۹.۲ ۶۰.۸ ۱۰۰ ۴۰.۵ ۱.۵ ۵۴.۸ ۹۶.۴ ۱۶۱۷۷ ۲۲۰۳ ۰ −۱ ۰ ۶۳
ثبات ۷۳.۸ ۱۸۹.۸ ۱۵۰ ۶.۵ ۱.۲ ۱۳۶.۳ ۱۵۸.۲ ۱۴۶۷۰ ۵۷۹۶ ۰ −۱ ۰ ۶۷
کیان ۷۰.۸ ۳۷.۵ ۱۰۳ ۷.۱ ۰.۷ ۳۴.۴ ۵۹.۱ ۳۰۹۰ ۲۷۶۰ ۰ −۱ ۰ ۶۲
سپر ۶۲.۷ ۱۱۶.۷ ۱۷۷ ۳.۷ ۱.۲ ۳۴.۸ ۴۹ ۲۸۶۹۲ ۱۰۷۲۸ ۰ −۱ ۰ ۶۱
همای ۵۸.۶ ۳۷.۶ ۴۰ ۲۰.۶ ۰.۷ ۵۱.۳ ۱۱۵ ۲۱۹۵۴ ۳۳۹ ۱ ۰ ۰ ۲۷
کمند ۵۵.۱ ۴۶.۸ ۴۵ ۲۲.۷ ۱.۷ ۹۱.۹ ۹۲ ۴۷۵۸ ۳۷۶ ۰ −۱ ۰ ۶۶
پارند ۵۱ ۱۵۰.۴ ۱۴۱ −۱۰.۳ ۱.۶ ۲۵۲ ۷۶.۷ ۷۶۹۲ ۱۳۶۷۹ ۰ −۱ ۰ ۶۹
آکورد ۴۴.۳ ۹۹.۱ ۱۵۵ ۳.۳ ۱.۷ ۶۷.۴ ۵۷.۹ ۷۱۸۷ ۱۶۳۴۲ ۰ −۱ ۰ ۶۹
سپیدما ۳۶.۶ ۳۲۳.۷ ۱۸۵ −۲.۳ ۲.۷ ۱۸۵.۷ ۲۹.۳ ۱۶۳۳۵ ۱۷۴۶۵ ۰ −۱ ۰ ۹۵
داریک ۳۴.۸ ۳۸.۱ ۶۲ ۱۸.۵ ۱.۱ ۴۳.۳ ۸۸.۳ ۲۰۰۷۸ ۳۹۲ ۰ −۱ ۰ ۵۸
فیروزا ۳۲.۲ ۸۹.۶ ۸۷ ۵.۶ ۱.۳ ۱۳۵.۵ ۱۴۷.۴ ۸۴۳۲ ۲۸۱۲ ۰ −۱ ۰ ۶۳
یاقوت ۲۹ ۳۲.۶ ۵۷ −۱۳.۴ ۰.۶ ۶۳.۷ ۵۲.۸ ۷۸۸ ۷۵۰۱ ۰ −۱ ۰ ۳۶
صایند ۲۳.۳ ۵۹.۹ ۱۳۲ −۰.۶ ۰.۹ ۵۷ ۵۶.۱ ۷۵۸۱ ۷۸۶۶ ۰ −۱ ۰ ۵۲
هامرز ۷.۵ ۱۷۴.۴ ۱۸۲ ۱.۱ ۱ ۱۱.۵ ۸۶.۹ ۷۳۳۹ ۱۵۷۱ ۰ −۱ ۰ ۸۸
تصمیم ۶.۱ ۳۸.۵ ۸۹ −۲.۱ ۰.۹ ۶۳.۳ ۳۵.۵ ۱۶۶۰ ۱۸۹۱ ۰ −۱ ۰ ۷۹
خاتم ۳.۵ ۶۱.۸ ۱۴۹ ۰ ۱.۲ ۴۵.۱ ۳۵.۸ ۲۵۵۷ ۱۳۰۰ ۰ −۱ ۰ ۶۳
امین یکم ۳ ۱۴.۷ ۴ −۰.۱ ۱ ۴۰.۷ ۳۷.۴   ۱۲۸ ۱ ۰ ۰ ۹۰
مانی ۲.۸ ۱۶.۷ ۲۲ ۰.۶ ۱.۱ ۳۲ ۳۶.۱ ۳۰۳   ۰ −۱ ۰ ۶۶
یارا ۲.۶ ۵۸.۹ ۸ ۰.۲ ۰.۸ ۱۲۲.۲ ۱۷۶.۶ ۲۰۶   ۰ −۱ ۰ ۹۶
کارین ۱.۲ ۲۰.۶ ۵ −۰.۱ ۱.۴ ۶۲.۸ ۴۳.۵   ۶۲ ۱ ۰ ۰ ۹۷
آسامید ۰.۷ ۸.۷ ۰ ۰ ۲.۷ ۳۲.۳ ۱۱.۹   ۱ ۰ −۱ ۰ ۹۳
ارمغان ۰.۵ ۱۹.۸ ۷۶ −۰.۴ ۰.۹ ۶۷.۸ ۱۸.۷   ۳۶۲ ۰ ۰ ۰ ۹۹
فردا ۰.۴ ۸.۴ ۱۴ ۰.۱ ۱.۵ ۱۶.۹ ۱۲.۹ ۵۴   ۰ −۱ ۰ ۷۱
سخند ۰.۱ ۷.۱ ۸۸ ۰.۱ ۰.۴ ۲.۶ ۳۹.۲ ۱۰۳ ۳ ۰ −۱ ۰ ۹۲
گنجین ۰.۱ ۱۴.۹ ۹۹ ۰.۱ ۲ ۴.۵ ۲۰.۳ ۸۰ ۸ ۰ −۱ ۰ ۹۶
گنجینه ۰.۱ ۵.۶ ۵۸ ۰ ۱.۳ ۵.۹ ۱۱.۳ ۳۳   ۱ ۰ ۰ ۹۹
دارا ۰.۱ ۸.۷ ۴۰ ۰ ۱ ۱۷.۴ ۱۰.۴   ۲۱ ۰ −۱ ۰ ۸۵