در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۴ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۰ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۵۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۵.۲ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۴ درصد
 • نمادهای مثبت : ۴۳۱
 • نمادهای منفی : ۱۳۹
 • نمادهای صف خرید : ۶۳
 • نمادهای صف فروش : ۳۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۹۷ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۱ میلیارد تومان

امروز تا این لحظه قیمت بیشتر نمادها از بخش منفی تابلو به مثبت تغییر کرده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شستا ۱۳۸ ۱۱.۸ ۶۵ −۴۱.۲ ۱.۵ ۵۰.۶ ۲۱.۲ ۶۸۹ ۱۴۲۲ ۱۲ −۴ ۰ ۳۵
خودرو ۵۸.۱ ۱۳.۴ ۵۷ ۱۷.۸ ۱.۲ ۲۷.۴ ۳۵.۴ ۱۱۵۳ ۶۸۸ ۲۷ −۸ ۰ ۵۴
شتران ۴۷.۳ ۱۱.۳ ۴۳ −۱۰.۵ ۱.۱ ۳۳.۵ ۲۳.۱ ۳۳۸ ۹۸۵ ۱۸ −۸ ۰ ۶۰
شبندر ۴۴.۱ ۱۱.۹ ۴۵ ۲.۶ ۰.۹ ۲۷.۲ ۳۱.۲ ۷۵۵ ۱۰۸۷ ۲۱ −۱۱ ۰ ۶۴
نوری ۴۱.۳ ۲۱.۶ ۶۸ ۱۲.۶ ۱.۹ ۴۴.۵ ۳۷ ۲۵۴۹ ۱۲۹۸ ۲۸ −۹ ۰ ۶۲
خساپا ۴۱.۳ ۱۱.۸ ۴۸ −۱.۸ ۰.۸ ۳۱.۲ ۳۵.۳ ۶۴۳ ۸۲۷ ۲۷ −۶ ۰ ۵۶
تاپیکو ۳۶.۴ ۲۰.۱ ۱۱۱ −۹.۹ ۰.۹ ۳۷.۲ ۲۲.۳ ۲۵۲۹ ۲۲۷۷ ۱۲ ۸ ۱۲ ۶۵
وبملت ۳۵.۲ ۱۳.۹ ۵۰ ۶.۴ ۱ ۲۶.۷ ۳۴.۴ ۱۱۹۹ ۵۰۸ ۱۷ −۴ ۰ ۳۲
فولاد ۳۱.۳ ۱۱.۶ ۶۲ ۱.۷ ۱.۲ ۲۱.۵ ۱۹.۶ ۹۷۰ ۸۹۴ ۱۸ −۶ ۰ ۲۰
حکشتی ۲۸.۱ ۱۷.۶ ۱۱۷ −۰.۶ ۱ ۲۴ ۲۲.۶ ۲۷۰۲ ۲۸۱۱ ۳۷ −۱ ۰ ۸۶
وتجارت ۲۵.۸ ۱۱ ۳۴ ۰.۳ ۱.۵ ۳۷ ۲۵.۳ ۴۹۹ ۲۰۲ ۲۷ −۷ ۶ ۴۵
فملی ۲۳.۷ ۱۰.۹ ۸۰ −۰.۴ ۱.۲ ۱۹.۴ ۱۵.۱ ۹۲۳ ۹۶۵ ۱۱ −۶ ۰ ۵۳
شفن ۲۳.۱ ۱۱.۹ ۵۱ −۰.۶ ۱.۳ ۳۴ ۲۵.۸ ۱۸۸۳ ۱۵۶۶ ۱۳ −۴ ۰ ۳۴
شپدیس ۲۱.۵ ۱۲.۹ ۴۰ ۴ ۱.۱ ۳۰.۴ ۳۶.۳ ۴۸۴ ۵۷۳ ۱۹ −۷ ۰ ۷۱
ذوب ۱۴.۶ ۱۰ ۴۰ −۰.۶ ۱.۲ ۲۶ ۲۰.۴ ۴۳۷ ۶۵۰ ۳۶ −۴ ۱۱ ۶۶
شبریز ۱۴.۴ ۸.۴ ۳۰ ۱.۶ ۱.۱ ۲۱ ۲۲ ۷۴۷ ۶۹۴ ۲۳ −۹ ۰ ۷۹
شگویا ۱۴.۳ ۸.۴ ۶۶ −۶.۲ ۰.۴ ۱۷ ۲۱.۳ ۵۲۹ ۱۱۰۸ ۲۵ −۲ ۶ ۷۳
اخابر ۱۳.۶ ۱۳.۴ ۳۸ −۴.۹ ۰.۸ ۳۷.۹ ۲۹.۱ ۸۵ ۷۱۷ ۳۸ −۵ ۰ ۶۱
کگل ۱۳.۱ ۲۰.۱ ۱۳۷ ۳.۳ ۰.۸ ۱۱.۴ ۳۶.۲ ۳۵۴۰ ۸۰۹ ۲۱ −۲ ۰ ۴۵
شیراز ۱۳ ۱۴.۸ ۲۶ −۲.۶ ۰.۷ ۳۹.۵ ۴۴.۸ ۱۴۶ ۱۰۰۲ ۳۳ −۷ ۰ ۷۹
صبا ۱۲.۷ ۱۱.۳ ۷۷ ۰.۸ ۲.۲ ۴۰.۳ ۲۰.۱ ۷۶۲ ۶۴۱ ۹ −۵ ۰ ۲۸
وبصادر ۱۲.۲ ۱۰ ۳۵ ۰.۸ ۱.۴ ۲۶.۹ ۲۱.۵ ۴۲۵ ۲۹۵ ۱۹ −۶ ۰ ۸۲
شپنا ۱۵۸.۷ ۲۱.۴ ۷۴ −۱۷.۷ ۱ ۵۵.۴ ۴۵.۲ ۱۵۲۴ ۲۷۲۷ ۴۱ −۱۴ ۰ ۴۰
پارسان ۱۰.۹ ۱۴.۹ ۶۲ −۲.۸ ۰.۸ ۳۷.۲ ۳۰.۹ ۳۹۱ ۴۷۵ ۱۹ −۷ ۰ ۶۹
فارس ۹.۹ ۱۴.۴ ۹۶ ۱ ۰.۹ ۲۰.۳ ۲۶.۵ ۱۷۶۵ ۱۴۲۰ ۵ −۱ ۰ ۸۴
ومعادن ۹.۹ ۱۱.۳ ۱۳۶ ۰.۷ ۱ ۹.۴ ۱۱.۸ ۱۷۷۸ ۷۰۹ ۲۳ −۳ ۰ ۴۵
فخوز ۸.۳ ۱۱.۲ ۷۵ ۱.۹ ۱ ۱۶.۹ ۲۵.۱ ۵۷۹ ۲۱۷ ۲۳ −۵ ۰ ۶۳
وغدیر ۸ ۱۰.۸ ۶۰ −۰.۶ ۱.۲ ۲۸.۸ ۲۱ ۶۹۳ ۳۴۰ ۱۳ −۷ ۰ ۴۸
مبین ۷.۴ ۳۴.۱ ۱۸۳ −۰.۱ ۰.۵ ۷.۷ ۱۴.۲ ۲۲۳۹ ۳۴۰۹ ۷ ۲ ۰ ۵۳
کچاد ۷.۲ ۶.۹ ۸۴ ۳.۴ ۰.۵ ۷.۸ ۳۸.۲ ۱۵۸۵ ۶۹۱ ۸ −۱ ۰ ۴۵
آریا ۶.۶ ۸.۵ ۷۸ −۱.۳ ۱.۶ ۱۷.۹ ۸.۳ ۱۹۴۵ ۵۴۵ ۷ −۳ ۰ ۶۹
بپاس ۶.۲ ۳۹.۲ ۹۵ ۵.۹ ۲.۶ ۱۳ ۱۰۰.۵ ۲۹۶۰   ۳ ۱ ۰ ۶۴
شخارک ۵.۲ ۸.۸ ۶۰ −۲.۶ ۰.۶ ۲۰.۲ ۱۶.۳ ۷۹ ۹۷۳ ۱۸ −۵ ۰ ۶۸
وپارس ۵.۲ ۷.۹ ۱۸ −۰.۸ ۱ ۲۲.۵ ۱۸.۶ ۲۸ ۲۱۸ ۲۷ ۰ ۰ ۶۸
همراه ۴.۵ ۶ ۱۰ −۰.۴ ۰.۵ ۱۲ ۲۲.۱ ۲۸ ۴۱۰ ۱۱ −۱ ۰ ۵۶
پارس ۳.۴ ۷.۳ ۸۰ ۰.۷ ۱ ۱۰.۶ ۱۴.۸ ۴۴۳ ۲۶۰ ۱۲ −۳ ۰ ۴۷
کاریس ۳.۱ ۲۶.۴ ۱۰۴ −۰.۹ ۰.۹ ۵۵.۸ ۳۵.۷ ۲۳۴ ۳۳۹ ۶ −۲ ۰ ۷۹
شیران ۳ ۵.۲ ۶ −۰.۱ ۰.۶ ۱۲.۴ ۱۸.۸ ۴۴ ۴۵ ۱۷ ۳ ۲ ۸۷
زاگرس ۲.۹ ۷.۴ ۱۹ −۰.۱ ۱ ۱۵.۵ ۱۵.۴ ۶۳ ۱۵۷ ۱۶ −۶ ۰ ۵۲
وصندوق ۲.۴ ۱۰ ۶۸ −۰.۴ ۱.۴ ۲۷.۷ ۱۵.۶ ۳۱۴ ۲۰۵ ۲ −۱ ۰ ۸۱
کاوه ۱.۹ ۷.۵ ۹۲ ۰.۹ ۱ ۹.۱ ۲۱.۱ ۶۵۴ ۱۵۳ ۱۰ −۳ ۰ ۸۴
شکبیر ۱.۶ ۳۳.۲ ۱۲ ۰.۲ ۰.۹ ۶۱.۵ ۷۷.۸ ۱۹۹   ۱۳ ۲ ۰ ۷۲
مارون ۱.۳ ۱۰.۷ ۱۲۱ −۰.۳ ۰.۴ ۱۶.۷ ۲۱.۴ ۳۳۱ ۳۲۲ ۲ ۱ ۰ ۵۵
جم ۱.۲ ۱۳.۴ ۷۷ −۰.۵ ۰.۷ ۲۴.۸ ۱۷.۲ ۲۲۴ ۲۴۲ ۱۲ −۱ ۰ ۹۱
اپال ۱ ۳.۱ ۳۶ ۰.۴ ۱.۶ ۵.۵ ۵.۵ ۳۶۰ ۳ ۲ ۲ ۰ ۷۴
هرمز ۰.۹ ۷.۱ ۱۴۲ ۰.۲ ۱.۳ ۵.۳ ۷.۷ ۱۸۷ ۲۹۵ ۲۴ −۱ ۰ ۹۳
وامید ۰.۲ ۴.۷ ۵۵ ۰.۱ ۱.۴ ۷ ۱۰.۳ ۵۶ ۳ ۱ ۰ ۰ ۶۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • شستا
 • خودرو
 • شتران
 • شبندر
 • نوری
 • خساپا
 • تاپیکو
 • وبملت
 • فولاد
 • حکشتی
 • وتجارت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شستا
 • شپنا
 • شتران
 • تاپیکو
 • شگویا
 • اخابر
 • پارسان
 • شیراز
 • شخارک
 • خساپا
 • آریا
 • کاریس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خودرو
 • نوری
 • وبملت
 • بپاس
 • شپدیس
 • کچاد
 • کگل
 • شبندر
 • فخوز
 • فولاد
 • شبریز
 • فارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • نوری
 • شپنا
 • پارسان
 • شیراز
 • خودرو
 • اخابر
 • شبندر
 • شفن
 • شستا
 • خساپا
 • فولاد
 • شتران

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۵۴.۳ ۱۴.۶ ۱۱ −۵.۹ ۱.۲ ۴۶.۴ ۳۳.۳ ۶۹ ۱۰۲۱ ۵۷ −۱۰ ۳ ۴۹
برکت ۳۶.۶ ۹.۳ ۲۸ −۹.۳ ۱ ۲۵.۵ ۱۹.۵ ۱۴۷ ۱۶۴۱ ۳۰ −۳ ۰ ۶۱
ثفارس ۳۴.۴ ۲۰.۴ ۷۹ −۷.۸ ۰.۶ ۳۹.۹ ۴۵.۱ ۳۲۱۸ ۵۸۱۳ ۳۳ −۵ ۷ ۷۲
کاما ۲۶.۶ ۱۰ ۱۹ ۳.۳ ۱.۳ ۳۱.۲ ۲۷.۸ ۱۴۳۰ ۲۳۵ ۴۴ −۸ ۰ ۵۵
ورنا ۲۶.۶ ۱۴.۹ ۲۱ ۳.۵ ۱ ۳۷.۸ ۴۳.۵ ۱۵۰۰ ۲۵۷ ۴۹ −۱۲ ۲ ۴۷
کماسه ۲۵.۶ ۳۲.۸ ۶۵ −۲.۸ ۱.۷ ۱۰۳.۹ ۵۱.۴ ۳۴۶۰ ۲۴۴۱ ۵۷ ۲ ۲۹ ۷۲
وساپا ۲۵.۱ ۱۳.۵ ۹ ۰.۴ ۱.۶ ۵۳.۵ ۳۳.۲ ۴۶۹ ۴۸۴ ۴۰ −۱۱ ۰ ۵۳
شسینا ۲۲.۲ ۱۱.۲ ۶ −۰.۸ ۱ ۳۱.۸ ۳۰ ۱۳۰ ۵۲۲ ۷۳ −۱۰ ۱۰ ۴۹
ثنوسا ۲۱ ۱۷.۲ ۳۴ −۴.۸ ۰.۹ ۵۳.۱ ۴۳.۵ ۳۷۳ ۵۹۵۹ ۴۸ ۱ ۲۳ ۷۶
خکاوه ۱۹.۴ ۲۱.۹ ۳ ۰.۷ ۰.۷ ۴۸.۹ ۷۴.۲ ۶۸۱   ۱۹ ۰ ۲۲ ۷۳
چکاپا ۱۹.۱ ۱۳.۶ ۳۹ ۴.۳ ۱ ۳۳.۸ ۴۶.۶ ۴۵۱ ۲۱۹ ۲۷ −۵ ۶ ۴۳
وبهمن ۱۸.۳ ۱۴.۶ ۴۳ −۱.۱ ۰.۵ ۲۹.۶ ۵۳.۲ ۱۱۰۵ ۱۴۷۴ ۴۳ ۱ ۰ ۸۵
کالا ۱۶.۹ ۹.۱ ۳۰ −۱.۳ ۰.۹ ۲۲.۸ ۲۳.۳ ۴۷۳ ۵۳۸ ۳۳ ۴ ۱۰ ۶۸
ثبهساز ۱۵.۶ ۷.۱ ۳ −۰.۴ ۱.۵ ۲۴.۱ ۱۵.۶ ۱۰ ۸۴ ۴۹ ۰ ۰ ۷۴
بورس ۱۵.۶ ۱۱.۴ ۵۰ −۳ ۰.۸ ۲۹.۲ ۲۶.۸ ۷۸۰ ۷۶۴ ۲۸ −۳ ۰ ۶۱
خنصیر ۱۴.۴ ۱۰.۶ ۳۷ −۲.۶ ۰.۷ ۲۳.۹ ۲۹.۲ ۶۶۹ ۹۷۹ ۳۵ −۱ ۱۵ ۶۷
البرز ۱۴.۳ ۳۳.۷ ۱۶۷ ۰.۸ ۰.۹ ۳۲.۸ ۴۸.۳ ۲۰۵۶ ۲۸۸۶ ۲۲ −۴ ۰ ۶۹
حفارس ۱۳.۷ ۷.۴ ۶ ۰.۶ ۱.۲ ۲۵.۱ ۲۱ ۲۱۸ ۱۰۵ ۲۶ −۶ ۵ ۵۸
فلوله ۱۱.۶ ۷.۸ ۱۷ ۲ ۰.۶ ۱۶.۴ ۳۰.۹ ۹۹۸   ۶۱ −۷ ۸ ۶۶
ثامان ۱۱.۵ ۱.۸ ۳ −۰.۳ ۲ ۵۴.۵ ۲۶.۴ ۲۶ ۱۷۲ ۶۴ ۰ ۲۸ ۸۴
وخارزم ۱۱.۲ ۱۱.۶ ۷۲ −۳.۳ ۰.۸ ۲۳.۷ ۱۸.۳ ۴۰۱ ۱۴۲۶ ۲۱ −۳ ۰ ۶۸
کدما ۱۰.۹ ۷.۳ ۱۷ −۱.۹ ۱.۴ ۲۵.۹ ۱۵.۸   ۱۹۱۳ ۳۳ −۴ ۰ ۶۴
فجر ۱۰.۵ ۱۰.۹ ۵۹ ۲.۶ ۰.۷ ۱۹.۷ ۳۸.۲ ۱۴۶۶ ۴۵۵ ۲۳ −۶ ۰ ۸۵
خمحرکه ۱۰.۳ ۱۲.۴ ۴۷ ۰.۱ ۱.۳ ۳۴.۷ ۲۷.۳ ۶۲۰ ۷۸۵ ۵۲ −۲ ۱۲ ۵۸
های وب ۱۰.۲ ۶.۵ ۲۹ −۲.۵ ۰.۶ ۱۷.۷ ۲۲.۵ ۴۱ ۹۱۱ ۱۹ ۱ ۱۰ ۵۴
سیلام ۹.۹ ۸.۵ ۱۷ ۱.۴ ۰.۷ ۱۶.۹ ۲۶.۵ ۷۸۱ ۵۴ ۶۶ ۱۲ ۳۴ ۹۳
تکشا ۹.۸ ۲۱.۸ ۱۰ −۰.۸ ۱.۱ ۵۹.۸ ۵۰.۵ ۴۲ ۴۴۵ ۳۱ −۱۴ ۰ ۶۳
شفارس ۹.۷ ۷.۶ ۶ −۰.۴ ۱.۱ ۲۷.۷ ۲۴.۷ ۵۸ ۱۶۱ ۴۹ −۸ ۰ ۵۵
کساپا ۹.۶ ۲۴.۲ ۵ ۰.۴ ۱.۱ ۹۹ ۹۷.۵ ۴۴۳   ۲۳ ۳ ۰ ۶۷
لپارس ۹.۵ ۱۲.۴ ۲۸ −۲.۶ ۱.۹ ۴۲.۳ ۱۶.۲ ۴ ۱۳۱۷ ۲۳ −۳ ۳۲ ۸۴
غالبر ۸.۹ ۱۳.۵ ۷ ۰.۵ ۰.۹ ۳۵.۶ ۴۰.۱ ۱۷۵ ۳۶ ۱۷ −۵ ۰ ۸۶
غنوش ۸.۶ ۶.۵ ۳ −۰.۳ ۰.۷ ۱۶ ۲۱.۴   ۱۳۱ ۳۶ −۳ ۵ ۳۴
غزر ۸.۴ ۶.۹ ۷۹ −۱ ۱.۹ ۱۷.۵ ۷.۷ ۹۴۰ ۹۵۶ ۱۷ ۰ ۶ ۴۶
پتایر ۸.۳ ۹ ۴۴ −۳.۴ ۱.۸ ۳۸.۵ ۱۲.۳ ۵۱ ۷۱۱ ۵۰ ۰ ۰ ۸۰
پردیس ۸.۲ ۱۸.۴ ۱ ۰.۱ ۰.۴ ۴۴.۱ ۱۲۰.۱ ۸۲   ۲۴ ۴ ۱۵ ۷۱
سصفها ۷.۹ ۳.۷ ۲ ۰.۲ ۰.۷ ۲۱.۱ ۳۱.۷ ۱۹۱   ۸۰ ۳ ۱۳ ۷۴
زکوثر ۷.۹ ۱۲.۵ ۸۱ ۱.۹ ۱.۸ ۳۳ ۲۶.۸ ۵۲۳ ۳۲۱ ۳۴ ۰ ۰ ۸۲
سبهان ۷.۸ ۱۴.۱ ۲۲ ۱.۳ ۱.۷ ۴۸.۱ ۳۴.۸ ۷۷۹ ۹۷ ۲۱ −۴ ۰ ۸۹
غپاک ۷.۶ ۱۳.۸ ۱۴ −۱.۱ ۰.۸ ۳۶.۹ ۴۰.۸   ۱۰۷۱ ۳۴ ۱ ۴ ۸۱
ددام ۷.۶ ۱۴.۹ ۴ −۰.۲ ۱.۹ ۶۵.۶ ۳۳.۵ ۶۶ ۱۱۵ ۴۳ −۳ ۱۹ ۷۷
فاسمین ۷ ۹.۷ ۷۳ ۱.۲ ۰.۹ ۱۹ ۲۹ ۷۸۹ ۳۲۸ ۱۷ −۳ ۰ ۶۰
دانا ۷ ۹ ۱۰ ۰.۴ ۰.۸ ۲۱.۹ ۲۹.۷ ۲۷۱ ۱۵۶ ۳۹ −۱ ۰ ۷۱
وسینا ۶.۸ ۱۵.۱ ۴۱ −۱.۶ ۰.۹ ۵۱.۷ ۴۰.۸ ۲۹۰ ۳۱۱ ۴۵ −۵ ۰ ۸۹
بترانس ۶.۷ ۷ ۲۹ −۰.۱ ۰.۷ ۱۷.۲ ۲۳.۳ ۲۳۹ ۳۳۷ ۳۶ −۳ ۰ ۶۷
بکام ۶.۷ ۸.۴ ۱۲ −۰.۸ ۱.۴ ۳۴.۳ ۲۱.۷ ۲۶ ۷۹۵ ۴۷ ۱ ۶ ۵۱
خصدرا ۶.۶ ۹.۱ ۲۶ −۱.۷ ۱.۶ ۵۵.۷ ۲۶.۳   ۴۲۶ ۱۵ ۲ ۳۱ ۱
کپشیر ۶.۵ ۹ ۳۰ ۱ ۱ ۲۲.۷ ۲۶.۴ ۲۴۲ ۲۳۶ ۴۵ −۱۴ ۰ ۶۱
خپارس ۶.۴ ۶.۹ ۲۴ ۰.۹ ۱.۴ ۲۲.۴ ۱۸.۳ ۲۴۵ ۱۰۹ ۱۸ ۰ ۹ ۵۴
ولکار ۶.۴ ۶.۷ ۵۶ −۳.۳ ۱.۴ ۱۸.۹ ۶.۵ ۵۷ ۸۶۶ ۲۸ ۰ ۰ ۸۰
ثمسکن ۶.۲ ۸.۹ ۴۳ −۲.۱ ۱ ۲۸.۳ ۱۸.۳ ۸۶ ۴۷۷ ۷۴ −۲ ۲۰ ۵۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • برکت
 • ثفارس
 • کاما
 • ورنا
 • کماسه
 • وساپا
 • شسینا
 • ثنوسا
 • خکاوه
 • چکاپا
 • وبهمن

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • برکت
 • ثفارس
 • ثشاهد
 • ثنوسا
 • وسدید
 • پتایر
 • وخارزم
 • ولکار
 • بورس
 • فبیرا
 • کماسه
 • خنصیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • چکاپا
 • ورنا
 • کاما
 • فجر
 • وپترو
 • دسبحان
 • فلوله
 • زکوثر
 • بجهرم
 • ونفت
 • غشان
 • سیلام

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شمواد
 • رتکو
 • کماسه
 • کقزوی
 • تکشا
 • ثفارس
 • فبیرا
 • پردیس
 • ثنوسا
 • قشرین
 • قلرست
 • وپترو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

همای ۳۹۱.۵ ۱۷۳.۲ ۱۶۴ −۱۴.۲ ۱ ۱۲۱.۴ ۱۰۱.۵ ۱۵۷۰۳۲ ۱۰۹۴۲۳ ۱ ۰ ۰ ۳۱
افران ۱۹۰.۵ ۵۵.۶ ۸۱ ۹۸.۴ ۱.۷ ۶۸.۷ ۱۰۳.۸ ۱۵۷۴۶ ۳۴۴۱ ۰ −۱ ۰ ۴۲
کیان ۱۰۷.۳ ۶۸.۷ ۱۵۰ ۱۹.۳ ۱.۵ ۳۴.۱ ۴۷.۹ ۳۰۰۹۲ ۸۸۷۸ ۰ −۱ ۰ ۶۴
اعتماد ۱۰۱.۵ ۶۷.۴ ۸۸ ۷۹.۹ ۲.۱ ۴۵.۳ ۱۲۶.۶ ۱۴۱۱۲ ۷۹۵ ۰ −۱ ۰ ۶۰
یاقوت ۸۹ ۱۰۴.۴ ۶۲ −۴۵.۵ ۰.۸ ۲۳۵.۳ ۱۳۶.۸ ۴۹۹۸ ۱۲۶۱۹ ۰ −۱ ۰ ۳۵
سپیدما ۸۲.۶ ۸۵۲.۱ ۱۹۶ ۳.۱ ۲ ۱۹.۲ ۱۱۳.۸ ۸۲۳۴۹ ۱۹۸۰۶ ۰ −۱ ۰ ۹۵
کمند ۶۳.۹ ۶۰.۲ ۶۳ ۱۶.۹ ۱.۴ ۱۱۱.۳ ۱۱۶.۳ ۹۵۰۹ ۳۸۵۸ ۰ −۱ ۰ ۶۵
ثبات ۵۰ ۱۴۰.۸ ۱۳۵ ۱۳.۱ ۱.۸ ۱۰۲.۹ ۱۳۵.۲ ۸۰۸۵ ۵۴۵۷ ۰ −۱ ۰ ۶۵
سپر ۴۵.۴ ۱۰۸.۴ ۱۵۹ ۷.۷ ۱.۲ ۳۵.۴ ۷۴.۳ ۲۰۰۱۱ ۱۰۷۷۵ ۰ −۱ ۰ ۶۹
داریک ۳۳.۳ ۳۴.۷ ۷۰ ۲۳ ۱.۴ ۳۴ ۷۸.۳ ۱۱۵۴۶ ۴۹ ۰ −۱ ۰ ۵۹
فیروزا ۳۲.۸ ۱۰۸.۲ ۹۸ ۲۴.۹ ۱.۳ ۴۰.۲ ۲۱۴.۴ ۹۵۰۵ ۱۸۱۰ ۰ −۱ ۰ ۶۷
آکورد ۲۰ ۴۸ ۶۵ ۱۱.۲ ۲.۱ ۴۵.۳ ۷۲.۸ ۱۲۰۹۲ ۴۳۸ ۰ −۱ ۰ ۶۷
صایند ۱۷.۵ ۳۵.۳ ۸۰ ۱.۴ ۰.۸ ۴۳.۹ ۶۵ ۳۸۶۱ ۶۳۲۲ ۰ −۱ ۰ ۵۰
تصمیم ۱۰ ۵۵ ۱۳۴ ۰.۴ ۱.۲ ۴۶.۴ ۴۵.۴ ۳۴۶۶ ۳۲۵۱ ۰ −۱ ۰ ۷۹
پارند ۸ ۴۵ ۷۷ −۲.۷ ۱.۶ ۱۲۵.۱ ۴۳.۸ ۱۷۵۵ ۴۴۲۱ ۰ −۱ ۰ ۶۲
آسامید ۶.۱ ۶۴.۴ ۹۱ −۱.۴ ۱.۵ ۱۲۹ ۵۵.۵ ۱۰۲۷ ۱۷۲۲ ۰ −۱ ۰ ۹۲
امین یکم ۴.۸ ۱۸.۲ ۳۴ −۱.۱ ۰.۷ ۴۳.۲ ۴۸.۹ ۹۳ ۴۴۸ ۱ ۰ ۰ ۹۰
فردا ۴.۸ ۱۰۸.۳ ۹۶ ۴.۶ ۱.۹ ۱۴.۸ ۱۸۳.۳ ۴۵۵۸   ۰ −۱ ۰ ۷۳
کارین ۴.۴ ۷۴.۱ ۹۰ ۳.۲ ۱.۳ ۳۶.۷ ۱۴۰.۱ ۳۶۰۴ ۳۸۵ ۱ ۰ ۰ ۹۷
یارا ۲.۹ ۷۲.۷ ۹۰ ۱.۷ ۱.۲ ۴۳.۱ ۱۲۳.۱ ۲۱۷۶ ۴۴۶ ۰ −۱ ۰ ۹۶
مانی ۲.۸ ۱۷.۳ ۷۱ ۰.۷ ۱.۱ ۲۱.۹ ۲۹ ۶۵۸ ۶۶۲ ۰ −۱ ۰ ۶۲
هامرز ۲.۷ ۹۲.۱ ۱۰۰ ۲ ۰.۸ ۲۷.۲ ۲۳۲.۴ ۲۳۱۷ ۱۷۳ ۰ −۱ ۰ ۸۸
گنجینه ۱.۶ ۱۲۹.۲ ۱۶۵ ۰.۱ ۰.۷ ۳۷.۲ ۷۹.۸ ۱۳۲۷ ۶۱۶ ۱ ۱ ۰ ۹۹
خاتم ۱.۳ ۲۴.۸ ۸۳ ۰.۶ ۱.۴ ۲۸.۷ ۴۶.۵ ۴۰۲ ۲۴۱ ۰ −۱ ۰ ۵۷
دارا ۱.۳ ۶۳.۴ ۱۰۰ ۰.۲ ۳.۳ ۱۷۹.۷ ۷۲.۸ ۷۲۸ ۵۳۹ ۰ −۱ ۰ ۷۹
گنجین ۰.۱ ۹۰ ۱۰۰ −۰.۱ ۰ ۹۰     ۹۰ ۰ −۱ ۰ ۹۹
ارمغان ۰.۱ ۵.۵ ۴۸ ۰ ۰.۶ ۱۱.۱ ۱۰   ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۹۹
سپاس ۰.۱ ۱۲.۴ ۱۰۰ ۰.۱ ۶ ۰ ۲۴.۸ ۱۴۹   ۰ −۱ ۰ ۱۰۰
سخند ۰ ۳.۷ ۱۰۰ ۰ ۱ ۴.۳ ۳.۲ ۱۰ ۱۳ ۰ −۱ ۰ ۹۲