در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌هایی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع داده‌ها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۱۱ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۳.۶ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۷.۱ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۲۶
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۱.۷ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۴ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۱۸
 • نمادهای منفی : ۲۳۱
 • نمادهای صف خرید : ۶۶
 • نمادهای صف فروش : ۵۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۸۹ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۰۴ میلیارد تومان

امروز قیمت بیشتر نمادها از بخش کمی منفی تابلو به سمت مثبت حرکت کرد و در ساعت پایانی اندکی کاهش پیدا کرد.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپنا ۱۲۱.۶ ۱۷.۶ –۸.۲ ۱ ۴۴.۶ ۳۹.۸ ۱۷۲۵ ۱۱۳۴ ۳۷ –۱۴ ۰ ۴۸
شستا ۷۳.۵ ۱۰.۷ ۲۷.۵ ۱.۱ ۲۱.۴ ۳۳.۲ ۱۵۶۶ ۵۰۹ ۱۰ –۴ ۰ ۴۱
وبملت ۶۵.۳ ۱۴.۶ ۳۲.۹ ۰.۹ ۱۷.۷ ۴۴.۵ ۱۶۷۳ ۷۱۳ ۱۶ –۴ ۰ ۳۲
خودرو ۵۴.۳ ۱۰.۸ ۱۳.۳ ۱.۳ ۲۵.۳ ۲۶.۹ ۸۸۹ ۵۵۲ ۲۵ –۷ ۰ ۵۴
شبندر ۵۰.۳ ۱۲.۴ –۸.۵ ۰.۹ ۳۱.۱ ۲۷.۹ ۴۹۴ ۱۷۷۰ ۲۱ –۱۱ ۰ ۶۸
خساپا ۴۹.۹ ۱۱.۲ ۸.۲ ۰.۹ ۲۴.۴ ۳۴.۸ ۸۲۶ ۱۱۵۱ ۲۵ –۵ ۰ ۵۶
وغدیر ۴۰.۷ ۲۳.۵ ۵.۸ ۱.۴ ۴۶.۱ ۴۷ ۳۷۳۷ ۱۶۹۸ ۱۱ –۷ ۰ ۵۹
وتجارت ۳۹.۲ ۱۱.۳ –۰.۳ ۱.۲ ۳۶ ۲۸.۶ ۵۶۳ ۳۵۵ ۲۵ –۷ ۶ ۵۱
فولاد ۳۶.۴ ۱۰.۱ ۲.۹ ۱ ۱۴.۸ ۱۷.۱ ۱۲۷۰ ۱۳۵۸ ۱۶ –۶ ۰ ۲۱
فملی ۳۵ ۱۲.۷ ۷.۵ ۱.۴ ۱۹.۵ ۱۹.۹ ۱۹۱۰ ۱۲۹۳ ۱۰ –۶ ۰ ۵۸
شتران ۳۴.۵ ۷.۹ –۷.۱ ۱.۱ ۲۲.۲ ۱۶.۴ ۱۴۹ ۵۴۵ ۱۶ –۷ ۱۰ ۶۱
کگل ۲۷.۱ ۲۹.۹ ۹.۶ ۱.۷ ۲۳.۸ ۵۰.۶ ۵۸۵۱ ۱۵۳۳ ۲۱ –۲ ۰ ۵۲
شپدیس ۲۳.۸ ۱۰.۸ ۷.۷ ۱.۶ ۲۵.۷ ۲۶.۴ ۹۴۸ ۵۲۵ ۱۹ –۶ ۰ ۷۳
شبریز ۲۳.۲ ۸.۳ –۲.۵ ۱.۱ ۲۴.۲ ۱۹.۱ ۵۲۴ ۷۹۹ ۲۳ –۷ ۰ ۷۹
اخابر ۱۹.۵ ۱۳.۲ ۰.۶ ۰.۹ ۳۴.۳ ۳۹.۲ ۴۳۵ ۲۹۵ ۳۷ –۳ ۰ ۶۲
وبصادر ۱۸.۵ ۸.۳ ۲.۷ ۱ ۱۹ ۲۲.۹ ۴۱۹ ۴۸۸ ۱۹ –۶ ۰ ۸۴
حکشتی ۱۷.۸ ۸.۹ ۲.۷ ۰.۵ ۱۶ ۳۶.۸ ۷۲۷ ۵۵۳ ۳۵ ۰ ۰ ۸۸
شفن ۱۵.۲ ۸.۶ –۱.۵ ۱ ۲۲.۴ ۱۸.۸ ۶۵۲ ۱۵۷۸ ۱۳ –۳ ۰ ۳۷
وصندوق ۱۴.۹ ۲۷.۲ –۶.۴ ۰.۴ ۴۷.۱ ۳۱.۹ ۴۴۰ ۳۰۳۴ ۲ –۱ ۰ ۸۱
فارس ۱۴.۴ ۱۲.۸ ۰.۱ ۰.۵ ۱۷.۶ ۳۲.۷ ۱۲۰۳ ۱۷۷۲ ۵ –۱ ۰ ۸۵
ذوب ۱۳.۴ ۸.۲ –۱.۱ ۰.۹ ۲۰.۳ ۲۰.۳ ۳۹۹ ۶۶۸ ۳۴ –۳ ۱۱ ۷۲
ومعادن ۱۳.۲ ۱۰.۹ ۰.۶ ۰.۹ ۱۶.۸ ۱۹.۸ ۹۲۸ ۱۱۳۹ ۲۱ –۲ ۰ ۴۴
صبا ۱۲.۵ ۹.۲ ۳.۳ ۲.۱ ۲۱.۷ ۱۶.۱ ۱۳۳۶ ۳۸۲ ۸ –۵ ۰ ۲۹
نوری ۱۲.۴ ۱۱.۳ ۰.۳ ۱ ۲۲.۸ ۲۳.۴ ۴۸۲ ۸۴۷ ۲۷ –۸ ۰ ۶۶
پارسان ۱۱.۱ ۱۳ ۳ ۱ ۲۲.۶ ۳۶.۲ ۷۸۴ ۸۲۴ ۱۸ –۷ ۰ ۷۴
تاپیکو ۱۱ ۹.۳ ۱.۷ ۱.۱ ۲۰.۲ ۲۲.۳ ۷۵۴ ۵۱۵ ۱۲ ۸ ۱۱ ۶۵
فخوز ۱۰.۸ ۱۱.۸ ۰.۹ ۱.۲ ۱۴.۶ ۱۵.۱ ۵۸۵ ۶۹۶ ۲۲ –۴ ۰ ۶۴
شگویا ۹.۵ ۷.۵ ۳.۹ ۱.۲ ۱۲.۱ ۲۱ ۱۹۰۷ ۳۰۷ ۲۸ –۲ ۷ ۷۳
شیراز ۸.۸ ۸.۱ ۰.۳ ۰.۸ ۱۸.۹ ۲۴.۲ ۴۹۲ ۳۳۱ ۳۳ –۷ ۰ ۸۱
زاگرس ۸.۷ ۱۰.۹ ۳.۸ ۱ ۱۰.۱ ۲۴.۳ ۸۷۴ ۷۶۱ ۱۶ –۵ ۰ ۵۷
همراه ۷.۷ ۶ –۲ ۰.۵ ۱۱.۸ ۱۶.۷ ۶۲۸ ۳۲۲۸ ۱۱ –۱ ۰ ۶۲
پارس ۷.۴ ۷.۳ –۰.۷ ۰.۶ ۱۴.۶ ۲۱.۸ ۵۹۸ ۶۱۶ ۱۲ –۲ ۰ ۵۲
کچاد ۶.۴ ۸.۲ ۲.۶ ۰.۶ ۸.۴ ۲۸.۸ ۵۶۳ ۳۲۰ ۸ –۱ ۰ ۴۷
بپاس ۶.۱ ۱۵.۴ ۳.۳ ۴.۲ ۲۶ ۳۶.۸ ۲۷۳۳ ۲۱۶۴ ۳ ۱ ۰ ۶۰
مبین ۵ ۹ ۱.۷ ۰.۳ ۱۲.۷ ۶۹.۶ ۵۷۱ ۲۸۷ ۷ ۳ ۰ ۴۵
شخارک ۴.۹ ۹.۸ ۱ ۱ ۱۹.۴ ۲۵.۸ ۴۶۸ ۱۵۲ ۱۹ –۵ ۰ ۶۹
وپارس ۴.۶ ۵.۶ ۰.۲ ۰.۹ ۱۳ ۱۶.۱ ۱۳۷ ۱۹۴ ۲۶ ۱ ۰ ۶۶
آریا ۳.۹ ۴.۱ ۰.۹ ۱.۹ ۱۰.۶ ۷.۵ ۶۲۴ ۱۲۲ ۷ –۳ ۰ ۷۰
کاوه ۳.۸ ۱۰.۷ ۰.۸ ۱ ۱۵.۱ ۲۲.۲ ۷۷۷ ۲۶۲ ۱۰ –۲ ۰ ۸۵
کاریس ۲.۹ ۱۷.۴ ۱.۵ ۱.۵ ۲۱.۸ ۳۹.۸ ۶۶۵ ۱۲۴ ۵ –۲ ۰ ۷۸

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • شستا
 • وبملت
 • خودرو
 • شبندر
 • خساپا
 • وغدیر
 • وتجارت
 • فولاد

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • کگل
 • خساپا
 • شپدیس
 • فملی
 • وغدیر
 • شگویا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شبندر
 • شپنا
 • شتران
 • شبریز
 • همراه
 • شفن
 • ذوب
 • پارس
 • وتجارت

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کگل
 • وغدیر
 • شپنا
 • وبملت
 • اخابر
 • پارسان
 • فارس
 • فملی
 • شبندر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۸۳.۴ ۱۳.۵ –۶.۵ ۰.۹ ۳۹ ۴۱.۳ ۱۷۹ ۲۴۰۹ ۵۳ –۹ ۳ ۵۵
برکت ۴۶.۹ ۸.۸ –۱۳.۳ ۰.۹ ۲۴.۷ ۱۹.۷ ۴۶۸ ۲۴۶۹ ۲۸ –۱ ۰ ۶۲
حفارس ۴۳.۱ ۸.۳ –۶.۷ ۰.۹ ۲۷ ۲۵.۶ ۲۹۴ ۲۳۷۷ ۲۵ –۳ ۵ ۶۰
سبهان ۳۷.۸ ۲۵.۷ –۶.۳ ۰.۶ ۵۶.۹ ۷۷.۴ ۹۵۷ ۱۹۷۴ ۲۱ –۳ ۰ ۹۰
کاما ۳۰.۲ ۸.۴ ۱ ۱.۱ ۲۸.۵ ۲۷.۲ ۱۲۹۴ ۴۰۴ ۴۱ –۷ ۰ ۵۷
وبهمن ۲۹.۸ ۴۳.۸ –۲۴.۱ ۰.۴ ۱۰۵.۲ ۲۱.۲ ۳۶۶۲ ۵۵۴۵ ۴۲ ۶ ۰ ۸۷
فلوله ۲۷.۲ ۱۳.۹ –۴.۷ ۱ ۴۲.۹ ۳۴.۷ ۱۳۲ ۱۶۶۳ ۶۰ –۳ ۸ ۷۱
وساپا ۲۶.۹ ۱۱.۳ ۱.۳ ۱ ۳۳.۹ ۳۵.۵ ۵۹۸ ۲۵۷ ۳۷ –۱۰ ۰ ۵۴
ثفارس ۲۵.۶ ۱۵.۴ ۴.۵ ۰.۷ ۳۲.۶ ۶۱.۱ ۶۰۴۵ ۳۹۴ ۳۴ –۵ ۷ ۶۹
دسبحان ۲۴.۸ ۲۱.۳ –۱۸.۱ ۰.۴ ۵۲.۱ ۲۰.۷ ۴۳۱ ۴۲۳۳ ۲۲ ۲۹ ۶ ۹۸
ثبهساز ۲۳.۱ ۷.۹ ۳.۳ ۱.۵ ۲۳.۱ ۱۷.۵ ۶۳۲ ۱۹۴ ۴۷ ۰ ۰ ۷۵
ورنا ۲۰ ۹.۸ ۰.۶ ۰.۸ ۲۵.۱ ۳۱ ۴۸۸ ۳۰۵ ۴۷ –۱۱ ۲ ۴۵
کپشیر ۱۷.۴ ۱۱.۲ ۶.۷ ۱.۱ ۲۲.۴ ۳۳.۹ ۱۰۱۶ ۳۳۸ ۴۶ –۱۲ ۰ ۶۲
فنورد ۱۶.۸ ۱۵.۴ –۵.۶ ۰.۹ ۳۷.۹ ۲۷.۱ ۱۹۴۷ ۱۲۶۳ ۲۳ –۴ ۳۲ ۷۳
کالا ۱۶.۸ ۷.۷ –۲.۶ ۰.۶ ۱۹.۱ ۲۴.۷ ۱۷۰ ۶۶۳ ۳۳ ۴ ۱۱ ۶۶
فجر ۱۶.۲ ۱۰.۸ –۰.۴ ۱ ۳۱.۳ ۳۰.۸ ۳۰۴ ۲۴۰ ۲۱ –۵ ۰ ۸۵
کماسه ۱۵.۸ ۱۳.۳ –۴ ۰.۷ ۴۳ ۴۴.۱ ۴۴ ۱۰۳۸ ۵۸ ۳ ۳۱ ۷۷
شلعاب ۱۴.۱ ۸ ۱.۴ ۰.۸ ۱۹.۸ ۲۸.۱ ۹۸۹ ۲۰۷ ۶۲ ۱۸ ۳۹ ۸۶
قشهد ۱۳.۶ ۱۴ –۴.۳ ۰.۷ ۳۶.۴ ۳۶.۵   ۱۰۷۸ ۶۷ –۴ ۰ ۴۰
شسینا ۱۳.۲ ۹ –۰.۱ ۱.۷ ۳۳.۴ ۱۹.۸ ۴۱ ۴۸ ۷۰ –۸ ۱۱ ۵۱
وآذر ۱۲.۹ ۷.۸ –۴.۸ ۰.۵ ۲۱.۶ ۲۸.۵ ۵۱ ۲۳۶۶ ۲۳ ۳ ۱۰ ۸۵
وخارزم ۱۲.۸ ۹.۶ ۶.۴ ۰.۷ ۱۳.۶ ۳۹.۶ ۱۶۵۷ ۸۳ ۲۰ –۳ ۰ ۶۸
زکوثر ۱۲.۶ ۱۹ –۵ ۱.۵ ۵۱.۹ ۱۷.۷ ۲۳۱ ۲۴۴۴ ۳۷ ۱ ۰ ۸۲
تپکو ۱۲.۲ ۹.۱ –۱.۸ ۱ ۳۱.۳ ۲۶.۴   ۶۰۹ ۱۶ ۰ ۴۶ ۹۱
بورس ۱۲ ۸.۵ ۰ ۰.۹ ۲۵.۱ ۲۸.۴ ۱۹۹ ۱۹۵ ۲۶ –۳ ۰ ۶۱
فاهواز ۱۱.۸ ۱۴.۵ ۰ ۰.۸ ۴۰.۶ ۴۸.۴     ۳۰ ۰ ۰ ۸۰
ثمسکن ۱۱.۴ ۸.۶ ۱.۶ ۱.۱ ۲۲.۳ ۲۴.۱ ۳۶۰ ۱۰۱ ۷۸ –۱ ۲۱ ۵۶
سصفها ۱۱.۳ ۳.۸ ۰.۲ ۰.۹ ۲۶.۷ ۲۹.۴ ۱۷۱   ۸۳ ۴ ۱۳ ۷۲
غنوش ۱۱.۳ ۵.۷ ۰.۲ ۰.۶ ۱۳.۹ ۲۲.۲ ۲۸۰ ۳۶ ۳۵ –۳ ۵ ۲۷
خصدرا ۱۱.۲ ۱۰.۹ ۰.۹ ۰.۸ ۳۳.۸ ۴۷.۳ ۹۰۵ ۴ ۱۴ ۱ ۲۹ ۲
سیلام ۱۱.۱ ۱۳.۱ ۱.۱ ۰.۶ ۲۷.۷ ۵۱.۳ ۵۶۳ ۳۱۰ ۶۶ ۱۳ ۳۵ ۹۳
خکمک ۱۰.۷ ۸.۸ ۲.۸ ۱.۱ ۲۴ ۲۸.۴ ۹۶۳ ۹۹ ۵۶ ۶ ۳۱ ۸۷
ثنوسا ۱۰.۷ ۲۲ –۵.۹ ۱.۴ ۸۱.۸ ۲۴.۱ ۳۶۱ ۲۱۰۴ ۴۹ ۳ ۲۴ ۷۷
غپاک ۱۰.۷ ۱۵.۵ –۱.۱ ۰.۵ ۴۰.۹ ۶۷.۲ ۶۵ ۶۷۳ ۳۳ ۴ ۶ ۸۱
های وب ۱۰.۳ ۵.۹ ۰ ۰.۸ ۱۷.۴ ۲۲.۶ ۱۱۸ ۱۰۹ ۱۸ ۱ ۱۰ ۵۴
ونیرو ۱۰.۳ ۱۰.۵ ۳.۵ ۱.۳ ۲۳.۷ ۲۹.۶ ۹۵۷ ۳۳۰ ۶۹ ۲ ۱۱ ۷۶
خریخت ۱۰.۲ ۱۸.۶ ۴.۴ ۱.۷ ۱۴.۹ ۳۵.۵ ۱۲۶۱ ۱۱۰۰ ۲۷ ۲ ۱۵ ۷۱
پلاست ۱۰.۱ ۳۳ ۲.۵ ۱.۱ ۸۶.۸ ۱۰۴.۴ ۶۱۰ ۲۹۰ ۱۱ ۳ ۰ ۸۸
غاذر ۱۰ ۶.۳ ۰ ۰.۷ ۱۵.۱ ۲۱.۹ ۱۶ ۲۴ ۳۷ ۱ ۱۳ ۸۸
کساپا ۹.۸ ۲۱.۵ ۰ ۱.۲ ۸۹.۸ ۷۵.۹ ۷۱۷ ۲۵۳ ۲۴ ۳ ۰ ۷۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • برکت
 • حفارس
 • سبهان
 • کاما
 • وبهمن
 • فلوله
 • وساپا
 • ثفارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • کپشیر
 • وخارزم
 • ثفارس
 • خریخت
 • البرز
 • ونیرو
 • ملت
 • ثبهساز
 • دانا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبهمن
 • دسبحان
 • برکت
 • حفارس
 • درازک
 • ثشاهد
 • سبهان
 • ثنوسا
 • فنورد

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

در مورد فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:

 • فنرژی
 • وبهمن
 • پلاست
 • فبیرا
 • سبهان
 • خکاوه
 • پلوله
 • ثنوسا
 • کقزوی

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۳۵۳.۷ ۵۸.۶ –۲۸.۵ ۰.۷ ۶۷.۱ ۷۵.۳ ۷۶۷۰ ۷۰۶۶ ۰ –۱ ۰ ۳۹
اعتماد ۲۰۴.۹ ۷۸.۷ –۱۲.۴ ۱ ۸۷.۳ ۷۷ ۹۷۹۰ ۱۰۸۲۷ ۰ –۱ ۰ ۵۵
همای ۲۰۴.۶ ۶۵.۴ ۳.۴ ۰.۶ ۷۱.۸ ۱۲۷.۶ ۲۲۲۳۹ ۲۱۵۵۰ ۱ ۰ ۰ ۲۳
یاقوت ۱۸۸.۴ ۲۳.۹ –۱۰۵.۷ ۰.۳ ۳۳.۱ ۴۹ ۱۱۵۰ ۱۷۰۶۶ ۰ –۱ ۰ ۳۶
کمند ۱۳۴.۶ ۷۳.۴ ۴.۴ ۰.۹ ۱۰۰.۲ ۱۱۸.۹ ۹۶۹۱ ۹۰۶۸ ۰ ۰ ۰ ۶۲
فیروزا ۱۲۱.۷ ۲۰۳.۲ –۹.۳ ۰.۷ ۱۱۶.۹ ۱۱۳.۵ ۱۵۳۷۳ ۱۲۶۸۹ ۰ –۱ ۰ ۷۰
هامرز ۹۷.۲ ۴۱۷.۲ ۰.۱ ۰.۷ ۹۴.۱ ۱۴۲.۱ ۱۳۴۶۹ ۱۵۷۰۳ ۰ ۰ ۰ ۸۸
کیان ۸۱.۶ ۳۱.۶ ۰.۵ ۰.۸ ۴۰.۶ ۴۹.۹ ۵۹۹۸ ۲۲۱۹ ۰ –۱ ۰ ۶۲
سپر ۷۹ ۹۶.۹ –۲.۴ ۰.۸ ۵۹ ۶۸.۲ ۷۴۴۶ ۱۵۴۸۶ ۰ –۱ ۰ ۷۶
ثبات ۷۶.۲ ۱۱۸ –۳۱.۶ ۰.۹ ۱۹۰.۷ ۶۳.۸ ۳۳۸۶ ۶۲۰۹ ۰ –۱ ۰ ۶۲
کارین ۶۱.۵ ۲۴۸.۲ –۰.۴ ۰.۸ ۴۵.۵ ۵۱.۳ ۱۹۶۰۰ ۱۹۷۳۹ ۱ ۰ ۰ ۹۸
سپیدما ۵۴.۹ ۱۱۴.۱ –۰.۹ ۱.۱ ۲۴ ۱۸ ۸۴۰۷ ۱۰۲۷۴ ۰ –۱ ۰ ۹۵
صایند ۴۹ ۶۰ –۱۰.۶ ۰.۵ ۷۵.۸ ۹۲.۸ ۶۹۵۵ ۱۰۵۰۱ ۰ –۱ ۰ ۵۷
داریک ۴۷.۸ ۲۹.۷ –۷.۵ ۰.۷ ۵۳.۸ ۶۰.۳ ۱۴۷۷ ۷۴۲۵ ۰ –۱ ۰ ۵۶
تصمیم ۳۹.۸ ۱۱۸ ۱۳.۲ ۰.۸ ۴۵.۱ ۱۷۳.۵ ۴۷۲۰ ۶۶۰۲ ۰ –۱ ۰ ۸۱
آکورد ۲۹.۲ ۳۱.۴ –۸.۴ ۰.۹ ۵۹.۴ ۴۰.۹ ۱۷۳۴ ۱۵۰۷ ۰ –۱ ۰ ۶۶
پارند ۲۷.۷ ۸۰.۴ –۹.۷ ۰.۶ ۱۲۶.۱ ۱۰۸.۹ ۴۳۵۳ ۴۵۹۵ ۰ –۱ ۰ ۵۹
آسامید ۱۷.۶ ۸۷.۸ –۳.۳ ۱.۳ ۱۲۲.۲ ۵۴.۹ ۱۵۲۱ ۲۴۹۱ ۰ –۱ ۰ ۹۲
فردا ۱۲.۲ ۱۱۶.۵ –۰.۳ ۰.۷ ۲۸.۷ ۳۰.۹ ۲۷۰۶ ۵۵۵۹ ۰ –۱ ۰ ۶۱
مانی ۹.۷ ۲۵.۷ –۴.۶ ۰.۶ ۴۴.۳ ۳۲.۴ ۷۵۶ ۶۰۷۹ ۰ –۱ ۰ ۵۵
امین یکم ۶ ۱۶.۶ –۱.۲ ۰.۹ ۴۵.۵ ۳۹.۹ ۱۰۱ ۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۸۹
خاتم ۵.۸ ۲۴.۱ ۰.۷ ۵.۷ ۸۳.۸ ۱۸.۴ ۲۹۰۶ ۲۱۸۸ ۰ –۱ ۰ ۵۳
گنجینه ۱.۸ ۱۲۰.۳ –۱.۸ ۰.۲ ۱۸۰.۳ ۱.۹   ۱۸۰۰ ۱ ۱ ۰ ۹۹
دارا ۱.۷ ۴۵ –۱.۱ ۰.۵ ۸۳.۳ ۳۳.۸ ۲۹۳ ۷۰۲ ۰ –۱ ۰ ۷۹
یارا ۱ ۱۹.۶ –۰.۸ ۱.۲ ۴۹.۵ ۸ ۳۰ ۸۳۵ ۰ –۱ ۰ ۹۵
ارمغان ۰.۳ ۱۷.۱ –۰.۳ ۱ ۴۲.۸ ۶.۱   ۲۹۳ ۰ ۰ ۰ ۹۹
سپاس ۰.۳ ۱۸.۵ ۰.۳ ۱ ۱.۱ ۴۳.۱ ۲۵۲   ۰ –۱ ۰ ۱۰۰
سخند ۰.۱ ۶.۷ ۰ ۰.۹ ۴.۴ ۱۲ ۷۹ ۳۰ ۰ –۱ ۰ ۹۲
گنجین ۰ ۶.۶ ۰ ۰.۳ ۰.۷ ۳۰.۱ ۳۰ ۳ ۰ –۱ ۰ ۹۹

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است. به همین صورت موارد زیر رسم شده است:

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر