در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ‍‍‍۱۱۲ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۳.۵ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۵ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۲۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۸ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۳ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۵۱
 • نمادهای منفی : ۲۵۸
 • نمادهای صف خرید : ۵۱
 • نمادهای صف فروش : ۴۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۵۶ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۷ میلیارد تومان

امروز تا این لحظه قیمت بیشتر نمادها از کمی منفی به کمی مثبت تغییر کرده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار نرمال بازار بورس امروز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپنا ۷۲.۸ ۱۸.۳ ۰.۴ ۱.۲ ۴۸.۱ ۴۱.۵ ۱۴۲۰ ۱۲۷۱ ۳۷ –۱۴ ۰ ۴۸
شستا ۴۰.۴ ۱۰.۲ ۸.۸ ۰.۹ ۲۳.۴ ۳۳ ۹۷۳ ۳۰۵ ۱۰ –۴ ۰ ۴۱
شبندر ۳۳.۲ ۱۳.۲ –۹.۶ ۰.۸ ۳۱.۳ ۲۷.۶ ۴۴۴ ۲۳۳۸ ۲۱ –۱۱ ۰ ۶۸
وبملت ۳۲.۵ ۱۴.۱ ۱۶.۲ ۰.۸ ۱۶.۶ ۴۲.۲ ۱۲۹۳ ۴۰۰ ۱۶ –۴ ۰ ۳۲
خودرو ۲۸.۴ ۹.۶ ۴.۲ ۱.۲ ۲۲.۵ ۲۲.۵ ۵۴۷ ۴۶۲ ۲۵ –۷ ۰ ۵۴
وتجارت ۲۷.۸ ۱۲.۵ –۳.۷ ۱.۱ ۴۰.۸ ۳۱.۶ ۱۸۶ ۳۳۹ ۲۵ –۷ ۶ ۵۱
خساپا ۲۳.۸ ۱۰.۵ ۲.۸ ۰.۹ ۲۵ ۳۱.۱ ۳۴۸ ۵۶۵ ۲۵ –۵ ۰ ۵۶
شتران ۲۲.۷ ۸.۱ –۲ ۱.۳ ۲۴.۶ ۱۷.۳ ۱۵۸ ۲۹۶ ۱۶ –۷ ۱۰ ۶۱
فولاد ۱۶.۶ ۸.۶ ۰.۲ ۱ ۱۶ ۱۶.۶ ۶۵۰ ۷۲۳ ۱۶ –۶ ۰ ۲۱
شپدیس ۱۵.۸ ۱۱.۷ ۵.۳ ۱.۷ ۲۸.۵ ۲۷.۲ ۷۳۹ ۵۲۱ ۱۹ –۶ ۰ ۷۳
فملی ۱۵.۵ ۱۰.۷ ۲.۷ ۱.۳ ۱۶.۸ ۱۷.۸ ۱۰۵۸ ۷۹۰ ۱۰ –۶ ۰ ۵۸
کگل ۱۵ ۲۹.۷ ۶ ۱.۶ ۳۰.۱ ۶۱.۳ ۴۱۲۷ ۷۱۰ ۲۱ –۲ ۰ ۵۲
شبریز ۱۳.۴ ۷.۵ –۰.۶ ۱.۲ ۲۲.۸ ۱۷.۵ ۳۸۹ ۴۳۹ ۲۳ –۷ ۰ ۷۹
اخابر ۱۱ ۱۳.۶ ۰ ۱ ۳۵.۳ ۳۵.۵ ۲۵۱ ۲۵۰ ۳۷ –۳ ۰ ۶۲
وبصادر ۱۰.۷ ۹.۳ ۱ ۱.۱ ۲۲.۴ ۲۳.۵ ۲۵۸ ۴۲۵ ۱۹ –۶ ۰ ۸۴
نوری ۹.۲ ۱۴.۵ ۰ ۱ ۲۷.۸ ۲۸.۹ ۳۴۳ ۲۰۹۳ ۲۷ –۸ ۰ ۶۶
حکشتی ۹.۲ ۸.۷ ۱.۹ ۰.۵ ۱۳.۸ ۳۳.۳ ۳۹۱ ۲۴۹ ۳۵ ۰ ۰ ۸۸
وغدیر ۸.۹ ۱۵.۵ ۱.۸ ۱.۲ ۲۹.۲ ۳۴.۷ ۸۶۴ ۵۰۶ ۱۱ –۷ ۰ ۵۹
فارس ۸.۲ ۱۳.۷ ۱ ۰.۵ ۱۴.۷ ۳۶.۶ ۱۰۰۸ ۱۰۰۰ ۵ –۱ ۰ ۸۵
ذوب ۷.۴ ۸ –۰.۳ ۰.۸ ۱۹.۴ ۲۱.۷ ۳۱۷ ۳۲۳ ۳۴ –۳ ۱۱ ۷۲
فخوز ۶.۴ ۱۲.۳ ۱.۲ ۱.۳ ۹.۷ ۱۳.۷ ۷۰۵ ۶۲۲ ۲۲ –۴ ۰ ۶۴
پارسان ۶.۴ ۱۳ ۲.۲ ۱.۱ ۱۸.۲ ۳۵ ۵۳۴ ۵۳۳ ۱۸ –۷ ۰ ۷۴
تاپیکو ۵.۷ ۹ ۱.۲ ۱.۱ ۱۵ ۱۹.۷ ۷۳۰ ۵۷۶ ۱۲ ۸ ۱۱ ۶۵
صبا ۵.۶ ۸.۷ ۰.۶ ۱.۹ ۱۸.۶ ۱۲ ۸۳۹ ۳۱۲ ۸ –۵ ۰ ۲۹
شفن ۴.۹ ۶.۸ –۰.۳ ۰.۹ ۱۸ ۱۷.۸ ۱۷۸ ۱۰۰۲ ۱۳ –۳ ۰ ۳۷
همراه ۴.۸ ۶.۳ –۲.۷ ۰.۳ ۱۲.۵ ۱۶.۱ ۲۸ ۲۶۵۲ ۱۱ –۱ ۰ ۶۲
شیراز ۴.۷ ۷.۶ –۱ ۰.۷ ۱۸.۲ ۲۰.۷ ۱۸۰ ۷۵۸ ۳۳ –۷ ۰ ۸۱
پارس ۳.۶ ۶ –۰.۵ ۰.۶ ۱۱.۸ ۱۵.۷ ۳۰۸ ۵۷۷ ۱۲ –۲ ۰ ۵۲
شگویا ۳.۲ ۷.۴ ۱.۱ ۱.۱ ۱۱ ۱۶.۲ ۵۲۶ ۹۵ ۲۸ –۲ ۷ ۷۳
کچاد ۳ ۸.۵ ۱.۴ ۰.۵ ۸.۸ ۳۵.۱ ۴۳۹ ۳۵۷ ۸ –۱ ۰ ۴۷
وپارس ۳ ۶.۷ ۰.۴ ۱.۱ ۱۶.۷ ۱۷.۴ ۱۳۹   ۲۶ ۱ ۰ ۶۶
بپاس ۲.۹ ۱۵.۶ ۲.۸ ۶.۸ ۶ ۳۹.۱ ۱۴۳۲   ۳ ۱ ۰ ۶۰
آریا ۲.۷ ۵.۱ ۰.۴ ۱.۸ ۱۲.۸ ۸.۵ ۳۸۳ ۱۶۲ ۷ –۳ ۰ ۷۰
ومعادن ۲.۷ ۴.۸ ۰.۳ ۰.۹ ۸.۷ ۱۱.۶ ۳۵۷ ۱۹۰ ۲۱ –۲ ۰ ۴۴
وصندوق ۲.۶ ۹.۸ –۰.۱ ۰.۶ ۱۷.۶ ۲۹.۳ ۱۴۰ ۳۹۶ ۲ –۱ ۰ ۸۱
کاوه ۲.۳ ۱۰.۴ ۰.۵ ۰.۹ ۱۸.۳ ۳۰.۶ ۳۶۳ ۹۵ ۱۰ –۲ ۰ ۸۵
زاگرس ۲.۱ ۵.۴ ۰.۷ ۰.۷ ۸.۹ ۱۸.۹ ۱۰۹   ۱۶ –۵ ۰ ۵۷
شخارک ۱.۹ ۷.۱ –۰.۱ ۰.۸ ۱۳.۷ ۱۵.۸ ۱۸۷ ۱۵۳ ۱۹ –۵ ۰ ۶۹
مبین ۱.۸ ۶.۵ ۰.۳ ۰.۴ ۷.۲ ۲۷.۵ ۳۹۴ ۳۰۱ ۷ ۳ ۰ ۴۵
کاریس ۱.۳ ۱۹.۵ ۰.۷ ۱.۶ ۲۱.۵ ۳۴.۹ ۲۹۳ ۷۶ ۵ –۲ ۰ ۷۸

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • شستا
 • شبندر
 • وبملت
 • خودرو
 • وتجارت
 • خساپا
 • شتران
 • فولاد

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • کگل
 • شپدیس
 • خودرو
 • بپارس
 • خساپا
 • فملی
 • پارسان

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شبندر
 • وتجارت
 • همراه
 • شتران
 • شیراز
 • شبریز
 • پارس
 • شپنا
 • ذوب

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کگل
 • وغدیر
 • شپنا
 • نوری
 • وبملت
 • اخابر
 • فارس
 • شبندر
 • پارسان

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۵۹.۲ ۱۳.۸ –۱.۱ ۰.۹ ۴۰ ۴۳.۵ ۲۴۳ ۸۱۸ ۵۳ –۹ ۳ ۵۵
حفارس ۳۱.۳ ۹.۱ –۶.۸ ۱ ۳۰.۲ ۲۲.۹ ۳۳۶ ۲۲۴۸ ۲۵ –۳ ۵ ۶۰
سبهان ۳۰.۶ ۳۲.۴ –۷.۹ ۰.۶ ۶۹.۷ ۷۳.۶ ۱۵۵۱ ۲۰۱۶ ۲۱ –۳ ۰ ۹۰
برکت ۲۱.۹ ۷.۳ –۰.۱ ۱.۱ ۲۱.۷ ۱۸.۸ ۳۰۸ ۱۷۲ ۲۸ –۱ ۰ ۶۲
دسبحان ۲۰.۱ ۲۰.۸ –۱۵.۱ ۰.۴ ۵۳.۴ ۲۳.۷ ۲۱۲ ۳۳۲۲ ۲۲ ۲۹ ۶ ۹۸
کاما ۱۹ ۷.۹ –۱.۳ ۱.۱ ۲۸.۵ ۲۳.۸ ۱۶۱ ۴۷۰ ۴۱ –۷ ۰ ۵۷
وساپا ۱۷.۲ ۱۱.۴ ۰.۵ ۱ ۳۳.۵ ۳۴.۳ ۳۵۲ ۵۱۵ ۳۷ –۱۰ ۰ ۵۴
فلوله ۱۶ ۱۵.۶ –۴.۷ ۲ ۷۵.۹ ۲۶ ۱۳۲ ۱۶۶۴ ۶۰ –۳ ۸ ۷۱
ورنا ۱۲.۵ ۱۱.۷ ۰.۳ ۰.۸ ۲۶.۱ ۳۳.۴ ۳۹۶ ۳۱۰ ۴۷ –۱۱ ۲ ۴۵
ثبهساز ۱۲.۳ ۹ ۱ ۱.۸ ۳۰ ۱۸.۳ ۳۶۴ ۱۶۸ ۴۷ ۰ ۰ ۷۵
شسینا ۱۱.۷ ۸.۸ –۰.۱ ۱.۶ ۳۲.۵ ۱۹.۷ ۴۱ ۳۱ ۷۰ –۸ ۱۱ ۵۱
وبهمن ۱۱.۴ ۴۲.۴ –۸.۱ ۰.۹ ۱۳۹ ۱۱.۸ ۲۶۱۴ ۲۱۳۶ ۴۲ ۶ ۰ ۸۷
فنورد ۱۰.۵ ۱۵.۲ –۳.۳ ۰.۹ ۴۰.۶ ۳۰.۵   ۶۵۰ ۲۳ –۴ ۳۲ ۷۳
قشهد ۹.۸ ۱۲ –۲.۸ ۰.۷ ۳۰.۵ ۳۱.۹   ۶۹۹ ۶۷ –۴ ۰ ۴۰
فاهواز ۹.۴ ۱۶.۵ ۰ ۰.۸ ۴۰.۷ ۵۳.۷     ۳۰ ۰ ۰ ۸۰
فجر ۸.۹ ۹.۶ ۱.۲ ۱.۱ ۲۶.۷ ۲۷.۷ ۳۶۳ ۵۹ ۲۱ –۵ ۰ ۸۵
خکاوه ۸.۷ ۲۵.۶ ۰ ۰.۴ ۴۴.۵ ۱۰۲.۸ ۱۴   ۱۹ ۰ ۲۳ ۸۳
شلعاب ۸.۳ ۸.۴ ۱.۵ ۰.۸ ۲۰.۹ ۳۱.۲ ۷۸۵ ۴۱ ۶۲ ۱۸ ۳۹ ۸۶
کپشیر ۸.۲ ۹ ۱.۱ ۰.۹ ۲۰.۹ ۲۶.۱ ۱۶۳ ۵۸ ۴۶ –۱۲ ۰ ۶۲
تپکو ۷.۶ ۹.۵ –۰.۱ ۰.۹ ۲۷ ۲۹.۸   ۲۹ ۱۶ ۰ ۴۶ ۹۱
ثفارس ۷.۵ ۱۰.۳ –۰.۴ ۱ ۲۸.۶ ۲۷.۵ ۷۱۵ ۳۶۶ ۳۴ –۵ ۷ ۶۹
کماسه ۷.۳ ۹.۸ –۲.۱ ۰.۸ ۳۰.۸ ۲۵.۲ ۴۳ ۵۶۰ ۵۸ ۳ ۳۱ ۷۷
غنوش ۷.۱ ۶.۵ ۰.۱ ۰.۶ ۱۴.۲ ۲۳.۷ ۲۳۳ ۴۵ ۳۵ –۳ ۵ ۲۷
ثنوسا ۷.۱ ۱۷.۹ –۰.۹ ۲ ۶۵.۴ ۲۶.۴   ۹۰۲ ۴۹ ۳ ۲۴ ۷۷
غدشت ۶.۷ ۱۲.۷ ۰.۳ ۱.۵ ۴۴.۸ ۳۱.۶ ۲۸۰   ۳۸ ۷ ۷ ۸۵
غپاک ۶.۷ ۱۵.۶ –۱.۲ ۰.۷ ۴۶.۱ ۵۶ ۴۲ ۶۲۲ ۳۳ ۴ ۶ ۸۱
های وب ۶.۵ ۶.۴ ۰.۲ ۰.۸ ۱۷.۹ ۲۴.۱ ۱۴۴ ۱۱۰ ۱۸ ۱ ۱۰ ۵۴
ثمسکن ۶.۵ ۸.۶ ۰.۷ ۱ ۱۹.۶ ۲۱.۲ ۲۳۰ ۱۰۳ ۷۸ –۱ ۲۱ ۵۶
ونیرو ۶.۳ ۱۰.۱ ۱.۳ ۱.۲ ۲۵.۳ ۲۷.۱ ۵۱۳ ۲۵۴ ۶۹ ۲ ۱۱ ۷۶
وسدید ۶.۲ ۱۸.۲ –۱.۸ ۱ ۴۵.۴ ۳۱.۷ ۳۷ ۱۸۷۰ ۳۹ –۱ ۴۴ ۱۹
غالبر ۶.۲ ۱۴.۷ ۰ ۰.۴ ۳۱.۴ ۷۳.۹ ۱۲۶ ۱۰۹ ۱۸ –۷ ۰ ۸۳
کالا ۶.۱ ۶.۲ –۰.۵ ۰.۷ ۱۴.۶ ۱۸.۵ ۱۰۱ ۴۴۳ ۳۳ ۴ ۱۱ ۶۶
خنصیر ۵.۹ ۸ –۰.۱ ۰.۸ ۱۶.۸ ۲۱.۵ ۴۵۸ ۷۳۲ ۳۵ –۱ ۱۳ ۶۷
سصفها ۵.۵ ۳.۱ ۰.۱ ۰.۹ ۲۱.۲ ۲۲.۵ ۵۱   ۸۳ ۴ ۱۳ ۷۲
خکمک ۵.۴ ۸ ۰.۲ ۱.۱ ۲۵.۱ ۲۲.۵ ۸۵ ۱۰۰ ۵۶ ۶ ۳۱ ۸۷
ثامان ۵.۳ ۲.۱ ۰ ۱.۶ ۴۱.۷ ۲۶.۴ ۲۲۷ ۷۴ ۶۳ –۲ ۲۸ ۸۱
چکاپا ۵.۳ ۱۰.۵ –۰.۱ ۰.۷ ۱۷.۱ ۲۲.۸ ۷۵۵ ۱۶۱۵ ۲۵ –۵ ۶ ۴۴
غاذر ۵.۱ ۶.۳ ۰ ۰.۷ ۱۳.۵ ۱۹.۸ ۶   ۳۷ ۱ ۱۳ ۸۸
فاذر ۴.۹ ۶.۵ ۰.۷ ۰.۹ ۱۸.۳ ۲۲.۸ ۶۹۷   ۲۹ ۴ ۷ ۶۵
تکشا ۴.۹ ۱۱.۸ –۱.۸ ۱.۲ ۳۵ ۱۸.۴ ۴۳ ۶۰۲ ۳۲ –۱۳ ۰ ۶۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • حفارس
 • سبهان
 • برکت
 • دسبحان
 • کاما
 • وساپا
 • فلوله
 • ورنا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • خریخت
 • دپارس
 • شلعاب
 • ساوه
 • خاهن
 • پلاست
 • ونیرو
 • شکربن
 • ختوقا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • دسبحان
 • وبهمن
 • سبهان
 • حفارس
 • فلوله
 • شدوص
 • فنورد
 • ثنوسا
 • قشهد

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

در مورد فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:

 • وبمهن
 • پلاست
 • دسبحان
 • شصفها
 • شکف
 • واتی
 • کورز
 • قشرین
 • شپاکسا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۱۰۴.۷ ۴۱.۴ ۱۷.۶ ۱ ۴۹.۴ ۶۵.۵ ۱۰۸۶۳ ۲۴۴۵ ۰ –۱ ۰ ۳۹
اعتماد ۵۱.۸ ۴۸.۲ ۲۸.۷ ۱.۳ ۴۷.۱ ۹۴.۱ ۱۰۹۹۲ ۱۴۲۳ ۰ –۱ ۰ ۵۵
هامرز ۴۷.۴ ۴۱۹.۵ ۰.۶ ۰.۸ ۱۲۴.۳ ۲۱۲.۷ ۴۵۶۶۱ ۱۱۲۶۵ ۰ ۰ ۰ ۸۸
همای ۴۱.۹ ۳۵.۴ ۵.۶ ۰.۷ ۶۴ ۱۱۳.۴ ۲۸۸۴ ۲۰۲ ۱ ۰ ۰ ۲۳
کمند ۳۷.۸ ۴۸.۴ ۷.۷ ۱.۱ ۷۶.۶ ۹۵.۱ ۷۳۱۱ ۳۴۸۲ ۰ ۰ ۰ ۶۲
صایند ۳۶.۲ ۱۰۲.۱ –۷.۸ ۰.۶ ۹۲.۵ ۷۹.۹ ۶۷۶۰ ۹۳۷۱ ۰ –۱ ۰ ۵۷
کیان ۳۳.۲ ۳۰ ۷.۴ ۱ ۳۵.۲ ۵۰.۳ ۱۵۸۷۱ ۹۴۲ ۰ –۱ ۰ ۶۲
ثبات ۲۷.۸ ۱۰۷.۷ –۷.۲ ۱.۹ ۲۰۸.۲ ۵۷.۸ ۳۲۵۲ ۳۳۶۱ ۰ –۱ ۰ ۶۲
یاقوت ۲۲.۲ ۲۳.۸ ۵ ۰.۶ ۴۷.۵ ۱۱۱.۷ ۱۲۷۸ ۱۰۰ ۰ –۱ ۰ ۳۶
کارین ۱۹.۴ ۱۹۷.۵ –۰.۴ ۰.۸ ۳۷.۹ ۳۰.۵ ۹۱۶۵ ۶۲۲۸ ۱ ۰ ۰ ۹۸
داریک ۱۹.۴ ۲۶.۲ ۴.۹ ۱ ۴۴.۳ ۶۱.۳ ۱۸۰۶ ۵۲۴ ۰ –۱ ۰ ۵۶
سپیدما ۱۸.۷ ۲۵۲.۹ ۱.۱ ۳.۵ ۲۶.۹ ۳۵.۳ ۶۱۳۸ ۵۷۷۷ ۰ –۱ ۰ ۹۵
سپر ۱۸ ۵۴.۸ ۵ ۱.۱ ۳۴.۶ ۶۷.۴ ۴۴۴۰ ۴۱۵۶ ۰ –۱ ۰ ۷۶
فیروزا ۱۵.۴ ۷۰.۳ ۴.۱ ۱.۲ ۵۰.۶ ۸۴.۶ ۳۶۶۵ ۲۲۸۲ ۰ –۱ ۰ ۷۰
تصمیم ۱۴.۹ ۱۰۵.۴ ۱.۱ ۱ ۲۶.۵ ۴۵.۸ ۶۶۶۸ ۶۱۲۹ ۰ –۱ ۰ ۸۱
آکورد ۱۱.۵ ۴۲ –۰.۱ ۱.۶ ۸۱.۷ ۵۰.۵ ۴۰۶۸ ۱۳۷۷ ۰ –۱ ۰ ۶۶
پارند ۴.۳ ۳۱.۲ –۰.۹ ۰.۷ ۶۲.۴ ۷۳.۵   ۴۲۵ ۰ –۱ ۰ ۵۹
مانی ۳.۱ ۲۲.۵ –۰.۶ ۰.۶ ۲۹.۱ ۳۴.۶ ۷۹۰ ۱۴۱۶ ۰ –۱ ۰ ۵۵
آسامید ۳.۱ ۶۸.۱ –۰.۳ ۰.۷ ۸۹.۵ ۱۰۵.۱ ۵۳۶ ۱۳۴۳ ۰ –۱ ۰ ۹۲
امین یکم ۲.۲ ۱۳.۶ ۰ ۱.۱ ۳۴.۷ ۳۱.۱ ۱۰۱ ۵۱ ۰ ۰ ۰ ۸۹
خاتم ۱.۸ ۱۳.۵ –۱ ۵.۸ ۹۳ ۶.۸ ۷۶ ۱۰۸۸ ۰ –۱ ۰ ۵۳
گنجینه ۱.۷ ۱۷۴.۹ –۱.۷ ۰ ۲۴۹.۹     ۱۷۴۹ ۱ ۱ ۰ ۹۹
فردا ۱.۳ ۳۰ ۰ ۱.۲ ۳۱.۱ ۲۶.۶ ۳۶۶ ۷۰۶ ۰ –۱ ۰ ۶۱
دارا ۰.۵ ۳۳.۴ ۰.۱ ۰.۶ ۲۶.۲ ۷۰.۹ ۲۸۴ ۱۸۳ ۰ –۱ ۰ ۷۹
یارا ۰.۲ ۱۳.۶ –۰.۲ ۱.۱ ۲۶.۹ ۷.۱ ۳۰ ۱۸۲ ۰ –۱ ۰ ۹۵
سخند ۰.۱ ۷.۸ ۰.۱ ۲ ۱.۵ ۱۵.۶ ۶۰   ۰ –۱ ۰ ۹۲
گنجین ۰ ۰.۶ ۰ ۰ ۰.۶     ۱ ۰ –۱ ۰ ۹۹
سپاس ۰ ۶ ۰ Infinity   ۶ ۱۲   ۰ –۱ ۰ ۱۰۰
ارمغان ۰ ۷.۴ ۰ ۰.۶ ۷.۴ ۱۲.۴     ۰ ۰ ۰ ۹۹