در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ‍‍‍‍۱۰۸ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۳.۸ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۳.۳ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۰۵
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۷ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۹ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۵۲
 • نمادهای منفی : ۲۹۲
 • نمادهای صف خرید : ۵۴
 • نمادهای صف فروش : ۳۲
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۶۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۶۰ میلیارد تومان

امروز تا اواسط ساعت معاملات بورس تهران، قیمت بیشتر نمادها از بخش مثبت تابلو به منفی تغییر کرده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار نرمال بازار بورس امروز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شستا ۸۱.۸ ۱۰.۸ ۴۵.۱ ۰.۷ ۱۳.۳ ۴۸.۵ ۱۴۷۶ ۹۰۲ ۱۰ –۳ ۰ ۴۳
وتجارت ۵۸ ۱۶.۹ ۲.۱ ۱.۱ ۵۲.۹ ۵۰.۴ ۲۴۷۶ ۸۷۰ ۲۵ –۷ ۷ ۵۳
شپنا ۴۵ ۱۶.۲ ۹ ۱.۳ ۲۸.۵ ۲۹.۹ ۱۴۵۳ ۹۸۹ ۳۶ –۱۴ ۰ ۴۷
وبملت ۳۷.۹ ۱۳.۲ ۳.۵ ۰.۹ ۲۸.۵ ۳۵.۱ ۱۰۶۹ ۸۷۳ ۱۶ –۳ ۰ ۲۵
خساپا ۳۷.۲ ۱۲.۲ ۵.۴ ۱.۱ ۲۹.۸ ۳۳ ۱۲۴۰ ۱۴۰۵ ۲۴ –۴ ۰ ۶۴
خودرو ۳۴.۷ ۹.۷ ۳.۵ ۱.۳ ۲۴.۹ ۲۲.۵ ۵۱۸ ۶۰۰ ۲۵ –۶ ۰ ۵۵
فولاد ۲۷.۹ ۱۰ ۸ ۰.۷ ۸.۳ ۲۰.۵ ۱۲۵۴ ۱۳۷۴ ۱۶ –۵ ۰ ۲۰
وبصادر ۲۱ ۱۰.۵ ۸.۷ ۱.۱ ۱۹.۴ ۳۰.۵ ۵۲۲ ۱۷۴ ۱۹ –۶ ۰ ۸۵
شبندر ۲۰.۵ ۹.۳ ۵.۴ ۰.۶ ۱۳.۷ ۳۳ ۶۷۲ ۳۴۵ ۲۱ –۱۰ ۰ ۶۷
فملی ۱۹.۳ ۹.۸ ۸.۷ ۱.۱ ۸.۳ ۱۸.۵ ۱۸۵۶ ۶۲۷ ۱۰ –۵ ۰ ۵۶
اخابر ۱۸.۱ ۱۳ –۱.۶ ۰.۹ ۳۳.۷ ۳۵.۳ ۶۷ ۴۵۶ ۳۵ –۱ ۰ ۵۸
شپدیس ۱۷.۵ ۱۳.۱ ۵.۶ ۱.۴ ۲۶.۸ ۳۲.۲ ۹۵۱ ۷۳۹ ۱۹ –۶ ۰ ۷۴
پترول ۱۶.۵ ۶.۳ ۴.۳ ۰.۶ ۱۱.۷ ۲۶.۱ ۱۱۴۳ ۱۰۴ ۲۴ –۵ ۶ ۶۱
کگل ۱۵.۹ ۲۸.۱ ۴ ۱.۳ ۱۰.۱ ۳۴.۶ ۴۸۳۹ ۱۵۰۵ ۲۱ –۲ ۰ ۶۱
نوری ۱۵ ۱۸.۳ ۳.۸ ۱ ۱۶.۲ ۲۸ ۱۵۹۵ ۱۹۳۳ ۲۷ –۸ ۰ ۶۸
ذوب ۱۲.۷ ۹.۴ ۳.۸ ۱ ۱۹.۲ ۲۸.۷ ۱۹۰۴ ۳۳ ۳۴ –۲ ۱۱ ۷۳
وغدیر ۱۱.۹ ۱۴.۴ ۵.۴ ۱.۳ ۱۶ ۳۰.۶ ۱۱۴۸ ۵۳۴ ۱۱ –۷ ۰ ۶۰
شتران ۱۱ ۵.۶ ۰.۵ ۱ ۱۴ ۱۴.۴ ۲۰۰ ۱۰۲ ۱۶ –۵ ۹ ۶۱
پارسان ۱۰.۶ ۱۵.۱ ۴.۹ ۰.۸ ۲۷.۱ ۶۸.۵ ۹۴۸ ۱۶۲ ۱۸ –۷ ۰ ۷۴
ومعادن ۹.۲ ۹.۲ ۴.۷ ۰.۶ ۱۰.۱ ۳۸ ۹۵۸ ۱۰۹ ۲۱ –۱ ۰ ۴۶
شبریز ۸.۶ ۷.۵ –۰.۳ ۱.۲ ۲۵.۱ ۱۹.۹ ۲۶۰ ۱۴۲ ۲۲ –۶ ۰ ۸۰
وپارس ۷.۴ ۸.۳ –۲.۴ ۰.۷ ۲۳.۴ ۲۲.۸ ۵۶ ۱۲۱۹ ۲۶ ۲ ۰ ۶۸
همراه ۶.۷ ۶.۹ ۲.۲ ۰.۹ ۱۲.۶ ۲۱.۸ ۱۲۱۸ ۱۱۷ ۱۱ –۱ ۰ ۶۶
فارس ۶.۳ ۱۲.۷ ۲.۱ ۱.۴ ۸ ۱۶.۷ ۱۳۸۴ ۱۰۱۸ ۵ –۱ ۰ ۸۴
حکشتی ۶.۳ ۶.۵ –۰.۶ ۰.۶ ۱۳.۸ ۱۹.۸ ۵۴ ۳۳۸ ۳۴ ۱ ۰ ۸۶
تاپیکو ۶ ۱۰.۸ ۱.۱ ۰.۷ ۱۲.۸ ۲۴ ۶۱۹ ۶۶۷ ۱۲ ۴ ۱۱ ۶۰
پارس ۵.۲ ۹.۱ ۳ ۰.۷ ۸.۵ ۳۲.۸ ۷۱۶ ۱۹۳ ۱۲ –۲ ۰ ۵۷
شگویا ۴.۹ ۷ ۰.۳ ۱.۲ ۱۱.۶ ۱۱.۱ ۱۲۸۳ ۳۸۵ ۳۱ –۲ ۸ ۷۴
فخوز ۴.۸ ۸.۲ ۰.۱ ۱.۲ ۱۳.۷ ۱۱.۸ ۲۷۰ ۲۹۲ ۲۲ –۳ ۰ ۶۵
شفن ۳.۹ ۵.۳ –۰.۶ ۰.۵ ۱۰.۹ ۱۷.۳ ۱۶۷ ۷۹۲ ۱۳ –۳ ۰ ۵۲
رمپنا ۳.۸ ۱۰ ۱.۴ ۰.۹ ۱۳.۱ ۲۷.۳ ۴۳۸ ۱۰۹ ۲۳ –۲ ۷ ۸۶
شخارک ۳.۶ ۷.۷ ۰.۴ ۱.۲ ۱۸.۶ ۱۷.۹ ۱۸۶ ۳۱۶ ۲۰ –۵ ۰ ۶۹
زاگرس ۳.۶ ۸.۲ –۰.۱ ۰.۸ ۱۰.۱ ۱۲.۱ ۳۶۸ ۱۹۴۹ ۱۶ –۵ ۰ ۵۶
کچاد ۳.۴ ۸.۱ ۰.۳ ۰.۵ ۸.۱ ۱۷.۶ ۴۳۳ ۲۹۱ ۸ –۱ ۰ ۵۷
صبا ۳.۲ ۳.۹ ۰ ۱.۶ ۱۱.۴ ۷.۵ ۴۷۳ ۳۰۱ ۸ –۴ ۰ ۲۸
آریا ۳.۱ ۴.۵ –۰.۵ ۱.۱ ۶ ۴ ۷۲۸ ۳۸۱ ۷ –۳ ۰ ۷۲
شیران ۳ ۴.۴ ۱.۱ ۰.۶ ۷.۶ ۲۰ ۲۹۴ ۳۴ ۱۸ ۷ ۲ ۸۳
شیراز ۲.۹ ۷.۷ ۰.۸ ۱.۲ ۱۹ ۲۲.۶ ۲۱۲ ۸۲ ۳۳ –۷ ۰ ۸۱
بپاس ۲.۵ ۱۸.۲ ۰.۴ ۲.۱ ۸.۸ ۱۳.۹ ۱۱۴۴ ۱۸۴۵ ۳ ۱ ۰ ۶۰
وامید ۲.۳ ۱۴.۲ ۰.۱ ۰.۸ ۷.۵ ۱۳.۲ ۱۰۴۷ ۶۶۰ ۱ ۱ ۰ ۵۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • وتجارت
 • شپنا
 • وبملت
 • خساپا
 • خودرو
 • فولاد
 • شبندر
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • فولاد
 • وبصادر
 • شپدیس
 • شبندر
 • وغدیر
 • خساپا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وپارس
 • اخابر
 • شفن
 • آریا
 • شبریز
 • مبین
 • حکشتی
 • هرمز
 • زاگرس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کگل
 • نوری
 • وتجارت
 • شپنا
 • پارسان
 • وغدیر
 • شپدیس
 • وبملت
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۶۱.۲ ۱۲.۲ ۰ ۰.۶ ۳۰.۵ ۴۸.۷ ۲۴۰ ۱۸۸ ۵۱ –۸ ۳ ۶۳
فجر ۴۶.۶ ۱۷.۸ –۱۶.۵ ۰.۷ ۴۸.۱ ۴۵.۳ ۲۵۴ ۱۲۵۸ ۲۰ –۳ ۰ ۸۵
وساپا ۲۸.۹ ۱۲.۸ ۴.۹ ۰.۸ ۳۰.۸ ۴۸.۷ ۱۳۵۳ ۳۴۲ ۳۵ –۹ ۰ ۵۷
ورنا ۲۲ ۱۴.۶ ۰.۱ ۱ ۴۰.۱ ۴۱.۱ ۲۳۹ ۲۷۰ ۴۶ –۱۱ ۲ ۴۳
برکت ۲۰.۴ ۹.۳ –۲.۸ ۱.۱ ۲۶.۹ ۲۰.۸ ۱۴۰ ۷۸۰ ۲۸ ۰ ۰ ۶۹
ثمسکن ۲۰ ۱۱.۸ ۶.۳ ۱.۳ ۲۵.۹ ۲۹.۲ ۱۵۱۷ ۱۸۳ ۸۲ ۲ ۲۵ ۶۴
سبهان ۱۸.۵ ۵۴.۸ –۸.۲ ۱.۵ ۱۶۵.۸ ۵۷.۶ ۱۰۷۹ ۱۱۵۹ ۲۰ –۱ ۰ ۹۱
غنوش ۱۷.۹ ۹.۴ –۱.۶ ۱.۲ ۳۰.۶ ۲۳.۷ ۱۵۹ ۷۰۳ ۳۵ –۱ ۶ ۲۷
حفارس ۱۷.۵ ۱۴.۳ –۳.۲ ۱.۷ ۵۶.۱ ۲۶ ۷۵۸ ۲۳۲۴ ۲۴ –۱ ۵ ۶۵
کپشیر ۱۶ ۱۵.۸ ۵.۵ ۱.۳ ۳۶.۸ ۴۵.۷ ۱۲۰۴ ۴۳۱ ۴۵ –۹ ۰ ۶۶
شسینا ۱۵.۹ ۸.۷ –۱.۷ ۱ ۲۴ ۲۲.۵   ۵۷۰ ۷۰ –۵ ۱۱ ۵۶
خکمک ۱۵.۹ ۱۰.۳ –۵.۱ ۱ ۳۴.۷ ۲۲.۴ ۵۰۸ ۶۹۲ ۵۶ ۹ ۳۱ ۹۰
کاما ۱۵ ۷.۸ –۰.۷ ۰.۷ ۱۹.۳ ۲۶.۸ ۱۹۴ ۲۶۶ ۴۰ –۶ ۰ ۶۰
کماسه ۱۴.۱ ۲۱.۶ ۹.۲ ۰.۷ ۱۸.۸ ۸۸.۹ ۱۹۳۵ ۱۷۰ ۵۸ ۵ ۳۲ ۷۷
شپترو ۱۳.۷ ۱۳.۷ ۲ ۱.۶ ۷۰ ۵۰.۷ ۶۵۳ ۶۲۷ ۱۸ ۵ ۰ ۶۹
ثبهساز ۱۳ ۵.۷ ۰.۲ ۱.۴ ۱۸.۹ ۱۳.۴ ۱۲۹ ۳۰ ۴۶ ۱ ۰ ۷۵
وسدید ۱۳ ۱۴.۴ –۲.۴ ۱.۱ ۴۷.۱ ۳۳.۸ ۸۶ ۹۱۰ ۳۹ ۲ ۴۵ ۵۴
ثفارس ۱۲.۸ ۱۳.۷ ۲.۴ ۰.۹ ۲۹ ۴۰.۲ ۱۲۳۱ ۲۵۶ ۳۶ –۶ ۷ ۶۸
قثابت ۱۲.۷ ۱۱.۵ –۱ ۱.۶ ۴۸.۳ ۲۷.۲ ۷۱ ۱۱۱۵ ۳۷ ۲ ۱۱ ۵۵
سخزر ۱۲.۳ ۱۵.۳ ۰.۱ ۱.۱ ۴۴.۶ ۴۰.۸ ۵۳ ۴۰ ۴۶ ۸ ۱۹ ۵۷
های وب ۱۲.۳ ۷.۸ –۱.۳ ۰.۶ ۱۹.۲ ۲۸.۱ ۱۴۶ ۵۵۳ ۱۹ ۲ ۱۰ ۵۷
خکاوه ۱۱.۸ ۱۷.۸ ۰.۱ ۰.۸ ۴۱.۴ ۵۳.۴ ۵۴ ۲۹ ۲۰ ۱ ۲۱ ۹۲
تکنو ۱۱.۲ ۱۵.۷ –۱.۱ ۰.۹ ۵۱.۴ ۵۰.۳ ۲۷ ۵۶۰ ۳۶ –۱۱ ۰ ۵۹
فلوله ۱۰.۶ ۶.۷ ۳.۴ ۰.۹ ۱۵.۲ ۲۵.۶ ۱۱۳۲   ۶۰ –۲ ۸ ۷۱
وخارزم ۹.۳ ۹ ۰.۳ ۰.۹ ۲۰.۸ ۲۲.۸ ۴۶۹ ۲۸۹ ۲۰ –۳ ۰ ۶۸
وتوصا ۹.۱ ۵ –۲.۶ ۰.۶ ۱۲.۶ ۱۵.۸ ۳۵ ۶۵۴ ۳ ۰ ۱۰۰ ۰
شپلی ۹ ۱۹.۶ ۳.۱ ۰.۵ ۲۶ ۷۵.۹ ۱۰۴۱   ۱۹ –۱ ۶ ۷۲
ثاخت ۹ ۱۵ –۳.۹ ۱.۵ ۵۰.۹ ۱۸.۹   ۷۷۵ ۳۰ ۳ ۴۴ ۷۹
کورز ۸.۹ ۱۳ –۰.۱ ۰.۷ ۳۱.۲ ۴۵.۴ ۱۰ ۲۱ ۱۰ ۱۲ ۰ ۹۸
دانا ۸.۷ ۱۱.۱ ۱.۷ ۱.۱ ۲۲.۶ ۲۷.۹ ۱۵۶۲ ۷۳۸ ۳۸ –۱ ۰ ۷۵
ثامان ۸.۵ ۴ ۰ ۱.۲ ۳۵.۲ ۲۹.۱ ۳۰۰ ۲۷۰ ۶۳ –۴ ۲۸ ۸۶
ثشرق ۸.۲ ۱۲.۷ ۰.۷ ۰.۷ ۲۹.۱ ۴۸ ۷۳۹ ۳۵ ۶۱ ۲ ۲۸ ۷۵
سیلام ۷.۹ ۱۳.۴ –۱ ۰.۹ ۳۷.۴ ۳۷.۷ ۱۰۹ ۵۸۸ ۶۶ ۱۶ ۳۷ ۹۴
شلعاب ۷.۵ ۶ ۱.۱ ۱ ۱۳.۹ ۱۶.۸ ۶۰۶ ۴۸ ۶۲ ۱۹ ۳۹ ۸۹
وآذر ۷.۴ ۱۱.۹ ۰ ۱.۱ ۳۵.۹ ۳۳.۴ ۲۱   ۲۴ ۳ ۱۰ ۸۸
ختوقا ۷.۲ ۷.۵ ۰.۲ ۰.۶ ۱۶.۱ ۲۸ ۳۳۱ ۱۱۰ ۴۹ –۱ ۵ ۵۹
فاذر ۶.۹ ۶.۷ ۰.۱ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۴.۹ ۵۵   ۲۹ ۵ ۷ ۶۶
کقزوی ۶.۹ ۲۳.۲ –۲.۳ ۱.۱ ۶۷.۱ ۴۰.۲   ۱۱۴۵ ۱۷ –۶ ۰ ۷۲
سصفها ۶.۹ ۴.۱ ۰.۱ ۱.۱ ۲۸.۱ ۲۶.۷ ۷۵   ۸۴ ۳ ۱۳ ۷۳
بترانس ۶.۸ ۷.۶ ۱ ۱ ۲۱.۶ ۲۴.۴ ۴۹۷ ۲۵۳ ۳۴ –۱ ۰ ۸۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • فجر
 • وساپا
 • ورنا
 • برکت
 • ثمسکن
 • غنوش
 • سبهان
 • کپشیر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • کماسه
 • ثمسکن
 • کپشیر
 • وساپا
 • فلوله
 • شپلی
 • ثفارس
 • زکوثر
 • شپترو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فجر
 • سبهان
 • خکمک
 • ثاخت
 • حفارس
 • برکت
 • وسدید
 • وتوصا
 • ولیز

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

در مورد فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:

 • فنرژی
 • فاهواز
 • کقزوی
 • پلوله
 • غناب
 • کماسه
 • کلوند
 • کساپا
 • شپلی
 • فبیرا
 • ثنوسا
 • خکاوه

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۱۸۰.۲ ۳۷.۶ –۷.۶ ۰.۶ ۴۶ ۷۲.۵ ۶۶۵۸ ۵۱۹۵ ۰ –۱ ۰ ۳۸
ثبات ۱۷۵.۲ ۳۱۰.۱ ۷۰.۱ ۱.۱ ۴۷.۸ ۳۵۶.۱ ۲۷۶۴۰ ۱۳۶۸۰ ۰ –۱ ۰ ۷۰
کمند ۸۲.۴ ۵۵.۱ ۷.۸ ۱.۱ ۷۶.۹ ۸۲.۸ ۱۲۶۹۲ ۱۰۰۸۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵
کیان ۷۰.۲ ۳۲.۹ ۲۸.۵ ۰.۹ ۲۶.۱ ۶۱.۵ ۲۱۴۶۳ ۱۴۴۰ ۰ –۱ ۰ ۶۳
سپر ۶۳.۲ ۱۱۰.۱ ۳۰.۹ ۰.۶ ۱۴.۳ ۱۹۷.۶ ۲۹۴۴۰ ۵۶۰۱ ۰ –۱ ۰ ۷۸
تصمیم ۴۹.۹ ۱۶۸.۷ –۰.۲ ۰.۵ ۱۸ ۳۱ ۲۳۵۲۲ ۱۱۷۹۹ ۰ –۱ ۰ ۸۰
همای ۴۹ ۲۷.۶ –۱.۷ ۰.۶ ۴۷.۴ ۷۴.۷ ۱۰۶۹ ۳۰۰۴ ۰ ۱ ۰ ۱۹
پارند ۴۸ ۱۵۲.۵ ۱۰.۲ ۰.۶ ۳۴.۵ ۱۸۴.۲ ۱۴۴۱۰ ۶۵۹۸ ۰ –۱ ۰ ۵۶
فردا ۴۵ ۳۲۶.۲ ۵.۵ ۰.۶ ۳.۸ ۱۵۵.۱ ۲۲۳۸۳ ۱۳۰۹۳ ۰ –۱ ۰ ۶۸
داریک ۳۲ ۲۴.۷ ۸.۱ ۰.۸ ۳۲.۶ ۵۴.۶ ۵۹۲۷ ۱۲۵۹ ۰ –۱ ۰ ۵۶
صایند ۲۳.۶ ۴۲.۱ ۱۵.۲ ۰.۸ ۳۲.۶ ۱۲۲.۶ ۷۶۰۹   ۰ –۱ ۰ ۵۴
یاقوت ۲۲.۷ ۲۵.۱ ۳.۵ ۰.۴ ۲۹.۷ ۹۳.۲ ۱۷۲۹ ۵۶۳ ۰ –۱ ۰ ۳۰
آکورد ۲۱.۹ ۴۶.۳ ۱۴.۴ ۱ ۱۷ ۸۳.۳ ۱۸۳۳۶ ۱۹۸۹ ۰ –۱ ۰ ۶۸
اعتماد ۴۱۴.۹ ۱۷۵.۴ ۷۵.۱ ۱.۴ ۳۱.۵ ۸۷.۳ ۹۲۲۵۳ ۴۱۹۸۳ ۰ –۱ ۰ ۵۴
فیروزا ۱۹.۷ ۴۸.۳ –۸.۶ ۱ ۹۲.۱ ۴۸.۵ ۱۲۳۱ ۵۵۲۹ ۰ –۱ ۰ ۶۷
سپاس ۱۶ ۵۱۵.۳ ۱.۱ ۰.۶ ۳۰۲ ۶۹۲.۴ ۱۲۹۵۴ ۵۹۱۰ ۰ –۱ ۰ ۱۰۰
هامرز ۱۴.۳ ۱۵۹.۱ ۱.۵ ۰.۷ ۶۴.۷ ۱۵۴.۴ ۶۱۵۷ ۲۶۹۲ ۰ ۰ ۰ ۸۷
مانی ۵.۷ ۲۴.۴ ۳ ۰.۷ ۱۸.۵ ۶۱.۱ ۱۶۷۹ ۳۹۵ ۰ –۱ ۰ ۴۸
یارا ۳.۲ ۵۰.۳ ۲.۷ ۱.۳ ۱۷.۶ ۱۰۴.۱ ۲۷۶۷ ۴۷ ۰ –۱ ۰ ۹۵
امین یکم ۲.۹ ۱۳.۲ ۰.۱ ۰.۸ ۲۶.۹ ۳۴.۹ ۵۰   ۰ ۱ ۰ ۸۸
کارین ۲.۵ ۲۹.۷ ۱.۴ ۱.۲ ۳۶.۶ ۶۷.۴ ۶۹۷   ۰ ۱ ۰ ۹۷
سپیدما ۲.۵ ۲۲ ۱.۲ ۲.۸ ۴۰.۴ ۳۱.۴ ۷۰۶ ۱۰۱ ۰ –۱ ۰ ۹۴
دارا ۲.۴ ۹۷.۱ ۰.۲ ۰.۵ ۲۳.۲ ۷۳.۱ ۲۰۵۷ ۱۸۴۳ ۰ –۱ ۰ ۷۰
آسامید ۲.۳ ۲۶ –۰.۷ ۰.۷ ۴۵.۴ ۴۱.۹ ۱۷۳ ۴۳۹ ۰ –۱ ۰ ۹۳
خاتم ۱.۵ ۱۹.۵ –۰.۳ ۲.۲ ۵۷.۱ ۱۹.۴ ۱۶۸ ۴۹۳ ۰ –۱ ۰ ۵۶
ارمغان ۱.۱ ۴۹.۳ –۱ ۱ ۱۵۴.۶ ۹.۶   ۱۰۱۵ ۰ ۰ ۰ ۹۹
گنجینه ۰.۲ ۳۱.۳ ۰ ۰.۶ ۴۳.۸ ۶۳.۳   ۲۹ ۱ ۱ ۰ ۹۹
سخند ۰.۱ ۱۱.۳ ۰ ۰.۷ ۶.۵ ۳۳.۹ ۴۸   ۰ –۱ ۰ ۹۲
گنجین ۰.۱ ۱۷.۳ ۰.۱ ۰.۴ ۰.۷ ۶۸ ۱۳۵ ۳ ۰ –۱ ۰ ۹۹