در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۰۲ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) :  ۷۰۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۳.۲ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۲.۴۴
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۵.۶ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۳ درصد
 • نمادهای مثبت : ۴۳۲
 • نمادهای منفی : ۱۳۴
 • نمادهای صف خرید : ۵۱
 • نمادهای صف فروش : ۲۹
 • ارزش صف‌های خرید :  ۳۵۹ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش :  ۲۰ میلیارد تومان

امروز تا این لحظه قیمت بیشتر نمادها از کمی منفی تابلو به مثبت تغییر کرده است و شاخص مقاومت رند ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را پشت سر گذاشته است.

آمار بازار با حذف داده‌های آماری که از میانه فاصله‌ی زیادی دارند، در یک نگاه به صورت زیر است. بعضی از ارقام با آمار ظاهری بازار تفاوت زیاد دارد و بعضی از ارقام مشابه است:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار نرمال بازار بورس امروز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شستا ۷۲.۵ ۱۲.۵ –۱۹ ۱.۳ ۴۶.۹ ۲۳.۸ ۱۰۸۸ ۲۸۸۸ ۱۰ –۳ ۰ ۴۸
وتجارت ۵۷.۳ ۱۴.۴ –۱۵.۵ ۲.۵ ۷۶.۴ ۲۱.۲ ۸۴۲ ۴۰۴۸ ۲۵ –۴ ۸ ۶۲
خودرو ۵۲.۳ ۱۱.۴ ۱۱.۳ ۱.۲ ۲۷.۷ ۲۹.۷ ۱۰۹۹ ۷۲۶ ۲۷ –۴ ۰ ۶۱
وبملت ۴۵.۵ ۱۹.۷ ۱۷.۴ ۱.۵ ۳۰.۳ ۴۰.۱ ۲۴۳۴ ۱۰۳۱ ۱۶ –۲ ۰ ۲۹
اخابر ۴۰.۳ ۲۱.۱ –۱۶.۸ ۱.۵ ۷۹.۷ ۲۹.۹ ۳۰۹ ۱۸۲۱ ۳۶ ۳ ۰ ۵۸
فولاد ۳۸.۳ ۱۶ ۹.۷ ۱.۵ ۲۳.۸ ۲۴.۹ ۲۴۸۱ ۱۵۸۵ ۱۷ –۴ ۰ ۲۶
خساپا ۲۷.۵ ۱۰ ۱.۴ ۱.۳ ۳۱.۱ ۲۴.۵ ۳۳۸ ۳۱۴ ۲۵ –۳ ۰ ۶۵
شپنا ۲۷ ۱۲ ۰.۴ ۱.۲ ۲۵ ۲۰.۷ ۱۳۰۲ ۴۶۱ ۳۷ –۱۳ ۰ ۵۴
وبصادر ۲۴.۶ ۱۲.۲ –۲.۹ ۱.۴ ۴۳.۷ ۲۶.۷ ۴۴۰ ۷۹۵ ۲۰ –۴ ۰ ۸۶
فملی ۲۳.۲ ۱۱.۲ ۱۴.۸ ۲.۲ ۱۰.۹ ۱۹.۳ ۲۹۸۹ ۱۰۴۹ ۱۰ –۴ ۰ ۵۶
شپدیس ۲۲.۱ ۱۲.۹ ۴.۹ ۱.۶ ۳۰.۷ ۲۶.۱ ۷۱۸ ۱۱۰۰ ۱۹ –۵ ۰ ۷۵
تاپیکو ۱۸.۹ ۲۱.۷ ۱۱.۱ ۱.۱ ۱۸.۳ ۶۶ ۳۰۶۹ ۶۸۷ ۱۳ ۲ ۱۰ ۶۱
همراه ۱۶ ۸.۵ –۱.۷ ۱.۳ ۲۹.۹ ۲۱.۲ ۱۱۱ ۳۱۰ ۱۱ ۰ ۰ ۶۶
نوری ۱۵.۱ ۲۴.۳ ۲.۶ ۱.۵ ۱۶.۴ ۱۹.۷ ۱۹۰۹ ۱۴۷۲ ۲۷ –۸ ۰ ۶۹
فارس ۱۴.۱ ۲۲.۹ ۲.۶ ۱.۵ ۱۲.۳ ۲۱.۱ ۳۰۹۱ ۱۹۶۱ ۵ ۰ ۰ ۸۵
شبندر ۱۳.۸ ۹.۴ ۶.۳ ۱.۲ ۱۱.۶ ۲۰.۱ ۱۵۲۱ ۴۲۴ ۲۱ –۱۰ ۰ ۶۹
ذوب ۱۳.۷ ۹.۶ –۰.۲ ۱.۴ ۳۲.۱ ۲۳.۲ ۱۰۱ ۱۲۱ ۳۶ ۰ ۱۰ ۷۵
پارسان ۱۳ ۱۵.۸ ۶.۴ ۱.۱ ۲۷.۸ ۵۵.۵ ۱۹۰۷ ۶۴۹ ۱۹ –۷ ۰ ۷۵
شتران ۱۲.۷ ۸.۶ ۳.۲ ۱.۴ ۱۶.۱ ۱۶.۱ ۱۵۳۰ ۳۵۳ ۱۶ –۵ ۹ ۶۵
پترول ۱۱.۴ ۶.۹ –۲ ۰.۹ ۱۸.۱ ۱۶.۸ ۵۴ ۵۷۰ ۲۵ –۵ ۷ ۶۵
شخارک ۱۰.۷ ۹.۲ –۰.۵ ۰.۸ ۲۲.۸ ۲۶.۱ ۴۷۸ ۹۸۶ ۲۳ –۵ ۰ ۶۹
شگویا ۱۰ ۱۱.۵ ۱.۹ ۱.۴ ۱۱.۲ ۱۴.۹ ۲۵۶۷ ۱۱۵۲ ۳۱ ۰ ۱۳ ۷۶
کگل ۹.۷ ۲۶.۸ ۵.۴ ۱.۷ ۸.۸ ۵۴.۳ ۴۵۵۲ ۴۶۵ ۲۱ –۲ ۰ ۶۶
پارس ۹.۲ ۱۲.۵ ۲.۴ ۱.۱ ۲۲.۹ ۳۳.۸ ۲۵۰۰ ۳۱۹ ۱۲ –۲ ۰ ۶۴
رمپنا ۷.۹ ۲۰.۳ ۲.۸ ۲.۳ ۳۲.۵ ۳۵.۷ ۱۲۰۴ ۶۳۸ ۲۳ –۲ ۸ ۸۶
شیراز ۷.۵ ۱۰.۲ ۲ ۱.۳ ۲۲.۵ ۲۳.۶ ۵۳۳ ۶۶ ۳۲ –۷ ۰ ۸۵
فخوز ۷.۵ ۱۴.۹ –۰.۱ ۱.۵ ۲۱.۳ ۱۳.۶ ۱۱۰۸ ۶۴۴ ۲۳ –۲ ۰ ۶۶
صبا ۷.۳ ۹.۱ ۴.۵ ۲.۶ ۱۸.۲ ۲۰.۱ ۱۶۳۸ ۱۴۳ ۹ –۴ ۰ ۱۶
وغدیر ۶.۸ ۱۱.۵ ۰.۵ ۱.۴ ۱۹.۸ ۱۶.۵ ۵۴۸ ۱۳۷۷ ۱۲ –۶ ۰ ۶۶
ومعادن ۶.۶ ۹.۲ ۴.۴ ۱.۹ ۱۲ ۲۰.۲ ۲۳۳۸ ۶۸ ۲۲ ۰ ۰ ۷۴
شفن ۶.۲ ۶.۲ –۳ ۰.۴ ۱۲.۴ ۱۴.۵ ۳۵ ۱۰۱۸ ۱۳ –۲ ۰ ۵۲
حکشتی ۶.۱ ۷.۶ –۱.۳ ۰.۸ ۱۷.۷ ۱۶.۷ ۱۸ ۶۷۹ ۳۴ ۳ ۰ ۸۷
وپارس ۵.۱ ۷.۶ –۰.۵ ۱.۱ ۲۳.۶ ۱۹.۳   ۴۹۳ ۲۶ ۴ ۰ ۷۰
کاریس ۵ ۱۸.۳ ۰.۱ ۲.۲ ۵۱.۱ ۲۵ ۹۱۰ ۱۱۸۶ ۵ –۱ ۰ ۸۲
شبریز ۳.۶ ۶ ۰.۷ ۱.۶ ۱۲.۹ ۱۰.۶ ۵۵۷ ۱۹۴ ۲۳ –۵ ۰ ۸۱
زاگرس ۳.۵ ۶.۷ ۰.۵ ۰.۹ ۱۳.۳ ۱۶.۶ ۱۰۵   ۱۷ –۵ ۰ ۵۷
بپاس ۳.۴ ۲۳.۹ ۳.۳ ۵.۲ ۹.۲ ۵۰.۱ ۱۶۴۵   ۳ ۲ ۰ ۶۰
آریا ۳.۱ ۴.۷ ۰.۵ ۲.۴ ۹ ۵.۱ ۱۶۵۰ ۲۹۰ ۷ –۲ ۰ ۷۲
کچاد ۳.۱ ۸.۳ ۰.۷ ۱.۴ ۱۰.۳ ۱۳.۵ ۵۴۸ ۳۶۲ ۸ –۱ ۰ ۶۲
شیران ۲.۸ ۵.۴ ۰.۶ ۰.۵ ۹.۶ ۲۳.۹ ۱۵۵ ۱۵ ۱۹ ۹ ۲ ۸۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • وتجارت
 • خودرو
 • وبملت
 • اخابر
 • فولاد
 • خساپا
 • شپنا
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • وبملت
 • فملی
 • خودرو
 • تاپیکو
 • فولاد
 • پارسان
 • شبندر
 • کگل
 • شپدیس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • اخابر
 • وتجارت
 • شفن
 • وبصادر
 • پترول
 • همراه
 • حکشتی
 • وپارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کگل
 • نوری
 • فارس
 • تاپیکو
 • رمپنا
 • اخابر
 • وبملت
 • فولاد
 • پارسان

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۹۶.۲ ۱۵.۲ ۱.۶ ۰.۹ ۴۴.۸ ۵۲.۱ ۶۴۷ ۲۹۳ ۵۲ –۴ ۳ ۶۴
وساپا ۶۴.۹ ۱۶.۵ –۱.۹ ۱ ۶۱ ۵۹.۶ ۳۷۷ ۶۹۹ ۳۶ –۷ ۰ ۵۸
وسدید ۵۶ ۱۸.۹ –۱۰.۷ ۰.۸ ۶۱ ۵۹.۸ ۳۴۳ ۱۳۰۲ ۳۹ ۳ ۶۰ ۶۷
ورنا ۳۹.۷ ۱۴.۴ ۰.۷ ۰.۸ ۴۱.۲ ۴۹.۶ ۶۲۹ ۲۴۰ ۴۷ –۱۰ ۲ ۴۳
فلوله ۲۹.۸ ۱۲.۲ –۰.۹ ۰.۹ ۳۴.۴ ۳۶.۹ ۴۹۸ ۳۸۰ ۶۰ ۸ ۸ ۷۳
خنصیر ۲۸.۶ ۱۰.۲ ۲.۱ ۱ ۳۰.۳ ۳۳ ۵۲۱   ۳۵ ۸ ۱۵ ۷۲
ثفارس ۲۵.۶ ۱۹.۴ –۴.۳ ۱.۸ ۸۴.۳ ۳۷.۹   ۲۱۸۵ ۳۸ –۵ ۷ ۷۱
کاما ۲۵.۲ ۱۱.۳ –۳ ۱.۲ ۳۷.۲ ۲۷.۹ ۲۹ ۷۹۰ ۴۱ –۴ ۰ ۵۹
حفارس ۲۲.۹ ۱۳.۷ ۳.۴ ۲ ۴۴.۲ ۲۷.۷ ۴۸۸۹ ۲۱۳۶ ۲۴ ۱ ۵ ۶۹
فاذر ۱۹.۱ ۱۱.۶ –۳.۵ ۱ ۴۰.۴ ۳۳.۹ ۲۰۳ ۱۹۷۸ ۳۰ ۷ ۹ ۶۷
ثبهساز ۱۷.۸ ۷.۷ –۱.۵ ۲.۳ ۳۷.۵ ۱۴.۹ ۱۰۳ ۳۳۲ ۴۶ ۳ ۰ ۷۴
ثمسکن ۱۷.۳ ۱۹.۱ ۱۳.۳ ۲.۲ ۲۰.۱ ۴۴.۲ ۲۳۱۳ ۳۳۱ ۸۵ ۸ ۲۶ ۶۶
شسینا ۱۶.۵ ۹ ۰.۷ ۰.۹ ۲۴.۱ ۲۸ ۴۵۵ ۱۷۹ ۷۱ ۰ ۱۴ ۵۸
سخزر ۱۵.۶ ۹.۴ ۰.۳ ۰.۴ ۱۹.۷ ۵۰.۳ ۱۲۹ ۳ ۴۳ ۶ ۲۲ ۶۵
چافست ۱۵.۶ ۸.۶ ۲.۶ ۰.۵ ۱۶ ۴۱.۷ ۱۳۴۸ ۴۵ ۳۳ –۱ ۲۰ ۶۷
کپشیر ۱۳.۹ ۱۴.۹ ۲ ۱ ۴۰.۴ ۴۸.۸ ۵۴۵ ۱۵۳ ۴۸ –۸ ۰ ۶۵
خکاوه ۱۳.۳ ۲۵.۴ ۱ ۱.۳ ۶۶.۴ ۵۶.۵ ۱۰۳۱   ۲۰ ۳ ۲۳ ۹۴
سصفها ۱۳.۲ ۵.۷ ۰ ۱.۳ ۳۴ ۲۵.۵ ۷۴ ۱۰۴ ۸۵ ۳ ۱۴ ۷۷
کالا ۱۲.۷ ۱۰.۳ –۵.۴ ۰.۷ ۲۱.۳ ۱۴.۶ ۴۱۸ ۱۴۲۲ ۳۴ ۵ ۱۱ ۷۹
وسپه ۱۲.۵ ۱۱.۲ ۱.۳ ۰.۶ ۲۶.۶ ۵۴.۲ ۳۷۲ ۴۲۴ ۷ ۴ ۰ ۱۰۰
شلعاب ۱۱.۱ ۸.۸ –۰.۴ ۰.۹ ۲۳.۵ ۲۵.۵ ۱۱۹ ۳۷۷ ۶۳ ۲۷ ۳۸ ۸۸
های وب ۱۰.۹ ۸.۴ –۱.۱ ۱.۲ ۲۸.۸ ۲۱.۶ ۱۷۹ ۵۹۵ ۱۹ ۳ ۱۰ ۶۵
ثشرق ۱۰.۴ ۱۵.۷ –۰.۴ ۱.۴ ۵۶.۱ ۳۷.۵ ۱۳ ۴۱۹ ۶۳ ۳ ۳۱ ۷۴
قشهد ۹.۸ ۱۲.۱ ۰.۴ ۰.۶ ۲۸.۶ ۴۶.۷ ۲۱۸ ۲۶ ۶۷ –۱۰ ۰ ۴۰
ثامان ۹.۶ ۳.۲ –۰.۲ ۱.۳ ۳۷.۵ ۲۹.۴ ۰ ۱۶۵ ۶۳ –۴ ۲۸ ۸۵
وسینا ۹.۳ ۱۹ –۴.۲ ۱.۱ ۶۸ ۳۲.۴ ۶۷ ۶۳۶ ۴۸ ۰ ۰ ۹۲
تپکو ۹.۳ ۹.۹ ۱.۴ ۱.۹ ۳۷.۹ ۲۳.۲ ۱۴۲۹   ۱۸ ۰ ۵۴ ۹۷
درازک ۸.۹ ۱۱.۸ –۱.۳ ۰.۳ ۲۰.۹ ۶۶.۸ ۲۸۲ ۶۲۳ ۲۴ ۳ ۰ ۹۱
بورس ۸.۱ ۱۱ ۰.۵ ۱.۱ ۱۷.۵ ۱۷.۷ ۷۱۱ ۷۶۲ ۲۵ –۱ ۰ ۶۱
شپلی ۷.۶ ۱۳.۳ ۰ ۰.۶ ۳۲.۹ ۵۵.۶     ۱۹ –۲ ۷ ۷۳
دانا ۷.۵ ۷.۵ ۱.۳ ۱.۴ ۲۵.۱ ۲۱.۴ ۶۹۱ ۷۹ ۳۸ ۰ ۰ ۷۶
ختوقا ۷.۴ ۸.۶ ۰ ۱.۲ ۲۶ ۲۱.۱ ۱۲۴ ۳۴۸ ۵۱ ۲ ۵ ۶۵
وخارزم ۷.۲ ۹ –۱.۲ ۱.۲ ۱۹.۹ ۱۱.۸ ۲۵۷۳ ۹۵۲ ۲۱ –۲ ۰ ۷۱
بترانس ۶.۹ ۷.۳ ۱.۲ ۱.۵ ۲۲ ۱۸.۸ ۵۵۵ ۳۴۶ ۳۴ ۱ ۰ ۸۸
لازما ۶.۴ ۴۶.۷ ۱.۵ ۱.۵ ۹۶.۷ ۸۷.۶ ۷۷۷   ۹ ۸ ۰ ۹۸
خپارس ۶.۴ ۶.۴ ۰.۹ ۲.۴ ۲۸.۳ ۱۳.۹ ۴۵۹ ۲۴۵ ۱۹ ۷ ۹ ۶۱
بکاب ۶.۴ ۶.۲ ۰ ۱.۳ ۱۹.۲ ۱۵.۱ ۱۲   ۶ ۲ ۴۶ ۶۱
برکت ۶.۴ ۴.۹ ۰.۲ ۰.۹ ۱۰.۹ ۱۲.۶ ۱۳۷ ۴۹ ۲۹ ۱ ۰ ۷۲
غزر ۶.۳ ۵.۵ –۰.۷ ۲ ۲۱.۶ ۹.۵ ۷۲ ۲۳۵ ۱۷ ۲ ۷ ۵۲
تکشا ۶.۳ ۱۵.۸ –۰.۸ ۱ ۴۱.۸ ۳۵.۹ ۳ ۲۸۲ ۳۲ –۱۱ ۱۳ ۶۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • وساپا
 • وسدید
 • ورنا
 • فلوله
 • خنصیر
 • ثفارس
 • کاما
 • سخزر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • ثمسکن
 • حفارس
 • چافست
 • فجر
 • خنصیر
 • کپشیر
 • لازما
 • ونفت
 • ملت

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وسدید
 • ثفارس
 • کالا
 • وسینا
 • فاذر
 • کاما
 • وخارزم
 • حتاید
 • وساپا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

در مورد فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:

 • وملت
 • فمراد
 • خوساز
 • ولصنم
 • ما
 • شفارس
 • بکاب
 • خفنر
 • وکار

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۲۶۰.۱ ۵۰.۲ ۱۳۴.۸ ۴ ۵۶.۷ ۵۱.۲ ۵۲۱۷۲ ۷۳۸۶ ۰ –۱ ۰ ۴۰
اعتماد ۱۰۰.۳ ۴۶ ۵.۲ ۴.۱ ۱۲۴ ۳۳.۸ ۱۸۲۶۵ ۹۹۲۱ ۰ –۱ ۰ ۵۳
ثبات ۷۴.۳ ۱۶۱.۶ –۳۳.۹ ۴.۴ ۶۲۱.۷ ۲۹.۳ ۱۰۴۶۹ ۳۲۶۷۳ ۰ –۱ ۰ ۷۱
همای ۶۸.۶ ۲۸.۵ ۲۸.۷ ۲.۹ ۶۹.۴ ۴۲.۷ ۱۰۷۶۴ ۱۸۱۴ ۰ ۱ ۰ ۲۰
کیان ۴۴.۶ ۲۲.۲ ۴.۱ ۲.۶ ۵۳.۶ ۲۳.۵ ۵۹۸۸ ۱۹۷۵ ۰ –۱ ۰ ۵۹
فیروزا ۲۶.۱ ۶۵.۵ ۱۹.۵ ۳.۱ ۷۲.۶ ۹۵.۹ ۱۹۷۴۳ ۲۳۱ ۰ –۱ ۰ ۷۰
کمند ۲۵.۳ ۲۲.۳ ۱.۹ ۲.۶ ۸۵.۷ ۳۵.۹ ۱۱۸۴ ۵۰۸ ۰ ۰ ۰ ۴۳
داریک ۱۹.۲ ۱۱.۸ ۵.۹ ۳.۵ ۴۰.۴ ۱۶.۹ ۲۹۷۲ ۳۰ ۰ –۱ ۰ ۵۲
یاقوت ۱۶.۱ ۱۴.۵ ۲ ۴.۲ ۶۵.۷ ۱۸.۱ ۳۰۶۴ ۵۰۸ ۰ –۱ ۰ ۳۸
سپر ۱۵.۸ ۲۷.۲ ۵.۲ ۳.۳ ۳۳.۱ ۲۳.۳ ۳۹۷۴ ۱۶۸۹ ۰ –۱ ۰ ۷۸
پارند ۱۲.۹ ۷۲.۴ –۹.۵ ۲.۱ ۲۸۰.۱ ۳۵.۶   ۴۷۳۳ ۰ ۰ ۰ ۵۱
صایند ۱۱.۹ ۲۷.۴ –۴.۵ ۲.۲ ۱۰۲.۷ ۲۸ ۵۶۱ ۲۵۵۳ ۰ –۱ ۰ ۵۰
آکورد ۹ ۱۸.۲ ۱ ۳.۹ ۷۳.۱ ۲۱.۷ ۱۲۶۸ ۱۵۰۹ ۰ –۱ ۰ ۵۸
مانی ۵.۶ ۲۲.۷ ۱.۵ ۴.۵ ۲۷.۳ ۱۴.۵ ۲۲۷۱ ۳۰۸۲ ۰ –۱ ۰ ۳۸
تصمیم ۵.۲ ۲۳.۵ ۰.۱ ۲.۶ ۳۸.۳ ۱۵.۵ ۳۰۸۶ ۱۴۹۰ ۰ –۱ ۰ ۸۰
سپیدما ۳.۶ ۳۱ –۲.۲ ۶.۵ ۲۰۸ ۹.۳ ۲۴۶ ۲۷۰۰ ۰ –۱ ۰ ۹۲
ارمغان ۲.۲ ۱۱۳.۶ –۲ ۰.۳ ۲۱۵.۳ ۴۱.۳ ۴ ۲۰۳۲ ۰ ۰ ۰ ۹۹
خاتم ۲.۱ ۲۲.۲ ۱.۳ ۴.۶ ۳۵.۵ ۲۷.۱ ۱۵۶۵ ۲۳۱ ۰ –۱ ۰ ۶۲
امین یکم ۱.۹ ۱۴.۶ ۰ ۲ ۴۴.۶ ۲۲.۹ ۶   ۰ ۱ ۰ ۸۷
آسامید ۱.۳ ۱۲.۳ ۰.۷ ۴.۶ ۳۱.۶ ۱۵.۳ ۷۰۰   ۰ –۱ ۰ ۹۱
هامرز ۱.۱ ۲۷.۱ –۰.۱ ۱.۵ ۷۵ ۴۴ ۸۳ ۲۲۲ ۰ ۰ ۰ ۷۶
کارین ۰.۸ ۱۰.۶ ۰.۱ ۲.۹ ۴۲.۹ ۱۵.۹ ۵۱   ۰ ۱ ۰ ۹۸
فردا ۰.۵ ۷.۷ –۰.۱ ۲.۵ ۲۸.۴ ۸.۶   ۶۴ ۰ ۰ ۰ ۷۵
دارا ۰.۴ ۳۱.۹ –۰.۱ ۱.۲ ۵۸.۳ ۴۱.۶   ۵۹ ۰ –۱ ۰ ۵۴
یارا ۰.۳ ۷.۲ ۰ ۳.۵ ۳۵.۵ ۱۰.۹ ۲۳ ۱ ۰ –۱ ۰ ۹۶
سپاس ۰.۱ ۶.۴ ۰ ۶ ۱۹.۵ ۷.۴ ۵۰   ۰ –۱ ۰ ۱۰۰
سخند ۰.۱ ۴.۲ ۰ ۱.۴ ۸.۶ ۱.۴ ۷ ۴۰ ۰ –۱ ۰ ۹۲
گنجین ۰ ۲ ۰ ۲ ۰.۵ ۲.۷ ۵ ۱ ۰ –۱ ۰ ۱۰۰
گنجینه ۰ ۵ ۰ Infinity   ۵ ۵   ۰ ۱ ۰ ۹۹