در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌هایی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع داده‌ها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۹۵ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۰۷ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۷ هزار میلیارد تومان
 • نمادهای مثبت : ۲۲۶
 • نمادهای منفی :۲۳۲
 • نمادهای صف خرید : ۸۰
 • نمادهای صف فروش : ۵۴
 • ارزش صف‌های خرید : ۹۹۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۳۲ میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۷۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۵.۸ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد

امروز قیمت بیشتر نمادها از بخش مثبت تابلو به منفی تغییر کرد و در اواخر بازار، مجدداً تعداد نمادهای مثبت افزایش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شستا ۱۰۸ ۹.۴ –۰.۱ ۰.۹ ۲۲.۴ ۲۶.۱ ۱۸۴۲ ۱۵۰۴ ۱۱ –۳ ۰ ۵۰
خودرو ۹۷.۱ ۱۰.۸ ۵.۷ ۰.۹ ۲۶.۷ ۳۰.۷ ۱۲۰۶ ۶۲۸ ۲۸ –۲ ۰ ۶۰
شپدیس ۸۱.۴ ۱۶.۵ ۱۶.۵ ۱.۳ ۴۴.۵ ۴۴.۸ ۸۴۸ ۵۱۲ ۲۰ –۵ ۰ ۷۵
خساپا ۸۰.۹ ۱۲.۲ ۰.۴ ۱.۱ ۳۲.۹ ۳۰.۵ ۱۲۵۶ ۱۴۳۴ ۲۶ –۲ ۰ ۶۵
وبملت ۸۰.۵ ۱۹ ۳۵.۲ ۱.۴ ۲۵.۴ ۴۲.۳ ۵۳۷۲ ۱۲۳۷ ۱۷ –۱ ۰ ۳۱
شپنا ۷۸.۱ ۱۵ ۱۷.۴ ۱.۴ ۲۴.۳ ۲۶ ۲۵۸۴ ۱۱۵۱ ۳۹ –۱۲ ۰ ۵۷
فولاد ۷۴ ۱۳.۶ ۹.۵ ۱.۱ ۲۱.۹ ۲۴.۶ ۲۷۱۲ ۱۲۳۵ ۱۹ –۳ ۰ ۲۴
فملی ۶۱.۳ ۱۳.۳ ۱۴ ۱.۲ ۱۶.۵ ۲۲ ۳۴۷۰ ۱۴۲۹ ۱۱ –۳ ۰ ۵۵
شبندر ۵۳.۳ ۱۲.۵ ۱۶.۱ ۰.۹ ۱۸.۹ ۳۲.۷ ۲۶۷۳ ۱۳۲۸ ۲۲ –۹ ۰ ۶۹
شیراز ۵۰.۷ ۱۶.۶ ۳.۵ ۰.۹ ۴۴.۹ ۵۲.۵ ۱۲۳۵ ۹۲۷ ۲۹ –۷ ۰ ۸۵
همراه ۴۷.۶ ۱۶.۲ –۲۲.۴ ۰.۷ ۴۹.۲ ۳۶.۴ ۲۱۹ ۸۱۲۴ ۱۲ ۴ ۰ ۶۶
پارسان ۳۴.۴ ۱۷ ۴ ۰.۷ ۳۵.۱ ۵۵.۲ ۷۱۱ ۶۱۰ ۲۱ –۸ ۰ ۷۶
وتجارت ۳۳.۵ ۹.۷ ۶.۳ ۱.۴ ۲۲ ۲۱.۵ ۲۳۷۰ ۱۵۸۲ ۲۶ ۰ ۸ ۶۶
شتران ۲۹.۸ ۸.۲ ۹.۳ ۱.۲ ۱۶ ۲۰.۲ ۱۴۰۷ ۳۹۶ ۱۸ –۴ ۹ ۶۶
پترول ۲۹.۴ ۸.۷ ۰.۵ ۱.۱ ۲۴.۷ ۲۳.۱ ۹۴۹ ۱۱۱۰ ۲۶ –۳ ۷ ۶۷
شخارک ۲۹ ۱۹ –۱۵.۶ ۰.۶ ۳۸.۸ ۲۷.۴ ۶۱۷ ۳۶۰۸ ۲۵ –۲ ۰ ۷۲
وغدیر ۲۹ ۱۲.۷ ۶.۴ ۱.۵ ۲۷.۹ ۲۸.۳ ۱۵۴۱ ۱۵۰۶ ۱۳ –۶ ۰ ۷۲
نوری ۲۸.۸ ۱۵.۸ ۴.۶ ۱.۵ ۳۰.۲ ۲۵.۹ ۱۴۱۳ ۱۵۹۳ ۲۹ –۷ ۰ ۷۲
اخابر ۲۸.۲ ۱۶.۸ –۸.۷ ۰.۸ ۴۵.۸ ۴۱.۵ ۱۰۲ ۱۱۶۴ ۳۷ ۴ ۰ ۶۲
ذوب ۲۸ ۱۱ ۳.۳ ۱.۱ ۲۴ ۲۵.۳ ۱۰۰۲ ۸۰۱ ۳۹ ۲ ۱۰ ۷۷
وبصادر ۲۶.۲ ۸.۷ –۲.۱ ۱.۴ ۲۶.۴ ۱۷.۶ ۳۱۳ ۶۱۷ ۲۳ –۳ ۰ ۸۶
تاپیکو ۲۳.۵ ۱۶.۸ –۱۰ ۰.۳ ۳۷.۳ ۵۳.۸ ۱۰۶۶ ۲۸۳۲ ۱۳ –۱ ۰ ۶۱
صبا ۲۲ ۹ ۷.۷ ۱.۳ ۲۶.۳ ۳۴.۷ ۱۱۲۲ ۸۹۰ ۱۱ –۴ ۰ ۱۴
شفن ۲۱.۸ ۱۱.۱ –۸.۶ ۰.۶ ۲۶.۲ ۲۶.۲ ۱۰۷۰ ۳۵۶۴ ۱۴ –۲ ۰ ۵۵
پارس ۱۷.۷ ۱۰.۴ –۳.۲ ۰.۵ ۲۱.۸ ۳۳.۸ ۳۸۶ ۱۱۱۶ ۱۲ –۱ ۰ ۷۱
کگل ۱۷ ۱۶.۳ ۲.۴ ۱.۹ ۱۶.۱ ۱۶ ۲۳۶۴ ۱۳۱۷ ۲۱ –۲ ۰ ۷۰
زاگرس ۱۶.۶ ۱۱ ۳ ۱.۵ ۲۵.۷ ۲۱ ۹۷۸ ۲۷۳ ۱۹ –۴ ۰ ۵۵
فارس ۱۵.۱ ۱۲.۲ ۱.۱ ۰.۹ ۱۳.۹ ۱۸.۲ ۲۵۰۰ ۱۴۸۵ ۵ ۰ ۰ ۸۵
حکشتی ۱۳.۱ ۸.۶ ۲.۳ ۱.۲ ۱۶.۶ ۱۷.۳ ۹۸۲ ۵۳۵ ۳۵ ۶ ۰ ۸۸
شبریز ۱۰ ۵.۹ –۰.۱ ۱.۲ ۱۴.۹ ۱۲.۷ ۵۴۶ ۵۶۶ ۲۵ –۴ ۰ ۸۱
رمپنا ۸.۸ ۱۲.۸ ۰.۸ ۱.۲ ۲۶ ۲۶.۳ ۵۰۷ ۶۴۹ ۲۶ –۱ ۸ ۹۰
کچاد ۷.۶ ۸ ۱ ۱.۱ ۱۶ ۱۸.۱ ۹۹۹ ۷۴۶ ۸ ۰ ۰ ۶۴
ومعادن ۷.۴ ۶.۷ ۱ ۱ ۱۳ ۱۵.۵ ۴۳۶ ۴۰۳ ۲۲ ۱ ۰ ۷۴
بپاس ۶.۹ ۳۷.۸ ۱.۸ ۱.۹ ۸.۸ ۵۳.۲ ۳۳۴۵ ۴۸۹۸ ۳ ۲ ۰ ۵۸
شیران ۶.۵ ۷ –۰.۱ ۰.۶ ۱۶.۵ ۲۶.۷ ۷۸ ۱۳۶ ۲۰ ۱۱ ۲ ۹۰
آریا ۵.۹ ۵.۱ ۰.۷ ۱.۵ ۹.۹ ۸.۳ ۱۲۶۳ ۴۵۱ ۸ –۱ ۰ ۷۵
وامید ۵.۸ ۱۴.۷ ۱.۵ ۱.۵ ۱۹.۷ ۳۵.۸ ۱۲۲۵ ۶۸۰ ۲ ۱ ۰ ۵۸
شگویا ۵.۴ ۵.۲ ۱.۱ ۱.۵ ۹.۷ ۹.۵ ۸۶۱ ۳۶۲ ۳۱ ۲ ۱۳ ۷۷
فخوز ۵.۲ ۶.۵ ۱.۴ ۱ ۹.۵ ۱۴.۷ ۳۹۲ ۲۳۹ ۲۴ –۱ ۰ ۶۳
وپارس ۵.۱ ۵ ۰.۲ ۰.۸ ۱۲.۹ ۱۶.۲ ۸۰   ۲۷ ۵ ۰ ۷۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • خودرو
 • شپدیس
 • خساپا
 • وبملت
 • شپنا
 • فولاد
 • فملی
 • شبندر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • شپنا
 • شپدیس
 • شبندر
 • فملی
 • فولاد
 • شتران
 • صبا
 • وغدیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • همراه
 • شخارک
 • تاپیکو
 • اخابر
 • شفن
 • پارس
 • وبصادر
 • مبین
 • شبریز

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شخارک
 • وبملت
 • شکبیر
 • پارسان
 • تاپیکو
 • اخابر
 • شیراز
 • شپدیس
 • کگل

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

فنرژی ۲۴.۱ ۱۵۲.۳ –۱.۸ ۰.۶ ۳۵۱.۴ ۵۸۲.۴   ۱۷۶۴ ۱۱ ۳ ۸۴ ۱۰۰
وساپا ۱۴۲ ۳۱.۶ –۱۷.۱ ۲.۳ ۱۶۵ ۶۲.۴ ۶۸۲ ۱۹۸۹ ۳۷ –۴ ۰ ۵۷
وسپه ۱۷.۹ ۳۰.۸ –۱۴.۵ ۰.۷ ۹۲.۸ ۲۵.۵   ۲۴۱۴ ۷   ۰ ۱۰۰
فسدید ۴.۷ ۳۰.۵ ۰ ۲.۱ ۱۵۶.۷ ۷۴.۶     ۶ –۵ ۰ ۵۸
فالوم ۵.۱ ۲۸.۲ ۰.۴ ۱.۲ ۸۹.۶ ۸۱.۵ ۳۷۱ ۶۷۲ ۱۴ ۷ ۰ ۹۷
غالبر ۱۷.۹ ۲۵.۴ ۰.۶ ۱.۳ ۱۱۹.۲ ۹۲.۵ ۳۵۱ ۱۰۵ ۱۹ –۷ ۰ ۸۴
وسدید ۱۲ ۲۴.۶ –۸.۶ ۱ ۹۹.۳ ۲۷ ۶۹ ۴۳۳۶ ۴۰ ۳ ۶۶ ۷۶
ورنا ۱۶۳.۲ ۲۴ –۴.۶ ۱.۱ ۸۶.۵ ۷۶.۹ ۱۰۷۹ ۱۵۷۹ ۵۰ –۷ ۲ ۴۳
فاما ۴.۴ ۲۲.۶ ۰.۵ ۲.۲ ۱۱.۹ ۱۵.۲ ۱۰۱۶ ۱۷۷۲ ۱۶ ۳ ۷ ۹۲
بموتو ۱۷ ۲۱.۹ –۰.۶ ۰.۹ ۴۳.۱ ۴۵ ۱۹۷۶ ۱۷۰۶ ۲۰ ۶ ۰ ۹۷
خپویش ۳۶.۳ ۲۱.۶ –۷.۹ ۱.۴ ۶۹.۶ ۳۸.۴ ۴۸۹ ۱۲۱۰ ۲۴ –۱ ۱۵ ۷۲
خکاوه ۲۷.۲ ۲۱.۵ ۰.۲ ۰.۷ ۵۰.۹ ۶۸.۸ ۹۷ ۲۸ ۲۲ ۶ ۲۵ ۹۶
ثشاهد ۱۹۱.۶ ۲۱.۳ –۹.۱ ۱.۱ ۶۷.۶ ۵۸.۴ ۳۸۶ ۱۳۲۷ ۵۳ ۱۳ ۷ ۶۵
لازما ۰.۲ ۲۱ ۰ ۰.۱ ۲۳.۴ ۱۶۳.۷     ۹ ۷ ۰ ۹۸
کقزوی ۵.۷ ۲۰.۹ ۱.۹ ۱ ۳۴.۵ ۵۱.۹ ۳۷۳   ۱۸ –۵ ۰ ۷۳
لپیام ۰.۲ ۲۰.۸ ۰.۱ ۰.۱ ۱۵.۶ ۱۶۱.۸ ۵۳   ۱۴ ۱۰ ۸ ۹۰
کپشیر ۱۸.۱ ۱۹.۵ ۶.۵ ۲.۱ ۶۳.۹ ۴۹ ۷۶۷ ۲۵۷ ۵۳ –۶ ۱۸ ۵۹
سفار ۷.۵ ۱۹.۲ ۴.۸ ۰.۶ ۱۹.۷ ۹۸.۷ ۱۲۳۱   ۵۴ ۹ ۱۲ ۷۹
خنصیر ۱۰.۴ ۱۹.۱ –۴.۴ ۲.۷ ۸۵.۶ ۱۶.۹ ۱۹۷ ۱۳۰۹ ۳۳ ۱۳ ۱۸ ۷۴
چکارن ۱۲.۶ ۱۸.۶ ۰.۱ ۱ ۶۵.۱ ۶۵.۸ ۵۴ ۴۱ ۵۰ ۱۴ ۳۳ ۵۵
البرز ۲۴.۵ ۱۷.۶ –۹.۵ ۰.۶ ۴۹.۷ ۴۹.۳ ۴۰۵ ۲۹۵۲ ۲۳ –۵ ۰ ۷۸
کساپا ۴.۵ ۱۷.۵ –۰.۲ ۱.۳ ۶۲.۱ ۴۷.۴   ۱۷۳ ۲۵ ۴ ۰ ۸۰
بتک ۰.۱ ۱۷.۴ ۰ ۰.۲ ۱۶.۸ ۱۰۰.۵     ۱ ۱ ۰ ۱۰۰
کاذر ۸.۲ ۱۶.۹ –۰.۴ ۱.۳ ۵۸.۸ ۴۳.۵ ۴۴ ۱۸۰ ۴۲ ۸ ۲۰ ۵۹
شپلی ۱۰.۱ ۱۶.۸ ۱.۱ ۰.۸ ۴۲.۳ ۶۱.۸ ۳۶۲   ۱۹ –۳ ۷ ۷۵
قشهد ۱۵.۹ ۱۵.۸ ۳ ۰.۵ ۳۰.۳ ۶۸.۸ ۷۴۶ ۴۸ ۶۷ –۱۰ ۰ ۴۹
زکوثر ۸.۱ ۱۵.۶ ۴.۱ ۲.۹ ۳۵.۸ ۳۲.۷ ۶۱۶ ۶۹۷ ۴۰ ۳ ۰ ۸۸
خرینگ ۵ ۱۵.۲ ۰.۲ ۱.۱ ۴۶.۴ ۴۳.۳ ۹۵ ۱۲۸ ۴۱ ۱۱ ۳۰ ۵۶
ثفارس ۱۷.۳ ۱۵.۲ ۰.۲ ۱.۲ ۵۰.۳ ۴۲.۶ ۱۷۸ ۱۹۰ ۳۹ –۴ ۷ ۷۱
ثنوسا ۱۰.۵ ۱۵.۱ ۱.۷ ۲ ۵۰.۷ ۳۱.۵ ۸۴۹ ۴۲۷ ۵۲ ۸ ۲۹ ۸۱
فبیرا ۲.۴ ۱۵ –۰.۵ ۱.۳ ۶۶ ۴۰.۴   ۵۱۸ ۱۷ ۱ ۰ ۶۹
پلاست ۱.۸ ۱۴.۸ –۰.۱ ۱.۱ ۴۴.۲ ۳۵.۹ ۱۴۳ ۱۳۹ ۱۰ ۶ ۰ ۸۵
ثاژن ۱.۲ ۱۴.۸ ۰ ۰.۹ ۳۱.۲ ۳۳.۹     ۶ ۴ ۰ ۹۴
رتکو ۲.۲ ۱۴.۷ ۰ ۱.۶ ۵۰.۶ ۳۱.۴   ۲۳ ۵۷۴ ۴ ۹ ۸۷
شفا ۱.۹ ۱۴.۶ –۱ ۰.۸ ۳۳.۲ ۱۲.۵ ۱۴۰ ۴۸۲ ۳۲ ۹ ۰ ۹۸
سیلام ۹.۵ ۱۴.۶ –۲.۵ ۱ ۳۳ ۲۱.۹ ۲۰۰۱ ۱۵۰۱ ۶۴ ۱۹ ۲۶ ۹۶
چافست ۱۵.۳ ۱۴.۵ ۳.۵ ۰.۳ ۲۳.۲ ۹۲.۵ ۱۷۵۷   ۳۲ –۳ ۰ ۷۱
فجر ۸.۹ ۱۴.۲ ۲.۳ ۱.۶ ۲۹.۴ ۲۹.۴ ۱۲۴۳ ۵۳۱ ۲۳ ۰ ۰ ۸۵
غپینو ۵.۳ ۱۴.۱ ۱.۹ ۱.۷ ۲۷.۷ ۲۸.۵ ۹۰۹ ۴۱۹ ۲۵ ۵ ۰ ۸۷
ثشرق ۱۰.۴ ۱۳.۶ –۰.۳ ۱ ۴۲.۹ ۳۹.۸ ۱۰۴ ۴۰۶ ۶۴ ۴ ۳۳ ۷۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • ورنا
 • وساپا
 • خپویش
 • شسینا
 • کاما
 • خکاوه
 • شلعاب
 • البرز
 • فنرژی
 • فاذر
 • کالا
 

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • کپشیر
 • شکربن
 • ثمسکن
 • سفار
 • زکوثر
 • خاهن
 • چافست
 • وپترو
 • غگل
 • قشهد
 • غزر
 • البرز

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وساپا
 • وسپه
 • البرز
 • ثشاهد
 • وسدید
 • خپویش
 • فاذر
 • ورنا
 • خنصیر
 • البرز
 • فنرژی
 • فاذر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

در مورد فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:

 • فنرژی
 • فسدید
 • فاما
 • بموتو
 • خپویش
 • ثشاهد
 • لپیام
 • سفار
 • خنصیر
 • چکارن
 • کساپا
 • البرز

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۵۳۶.۸ ۶۸.۵ –۱۱۸ ۱.۳ ۱۱۶.۵ ۵۱.۵ ۱۰۱۸۹ ۲۲۶۵۷ ۰ –۱ ۰ ۴۴
اعتماد ۳۱۵.۳ ۱۱۶.۲ –۱۲.۸ ۱.۸ ۱۳۲ ۶۲.۹ ۱۰۳۸۸ ۱۰۴۹۹ ۰ –۱ ۰ ۵۹
همای ۱۳۹.۱ ۳۷.۸ –۹.۷ ۱.۱ ۹۱.۲ ۷۶.۵ ۳۱۵۶ ۳۱۷۷ ۰ ۰ ۰ ۲۳
ثبات ۱۳۸.۹ ۱۶۴.۵ ۰.۷ ۱.۳ ۸۵.۹ ۶۷.۹ ۸۹۶۳ ۹۶۵۳ ۰ –۱ ۰ ۶۷
سپر ۱۳۵.۷ ۱۴۰.۷ –۲.۸ ۱.۳ ۸۱.۱ ۵۴.۴ ۲۲۲۳۸ ۱۹۰۰۴ ۰ –۱ ۰ ۷۷
یاقوت ۱۱۴.۳ ۲۸.۶ –۲۰.۹ ۱.۳ ۵۲.۸ ۳۱ ۲۶۹۲ ۸۴۲۲ ۰ –۱ ۰ ۴۲
فیروزا ۱۰۳.۱ ۱۴۲.۱ –۱۱.۳ ۱ ۱۶۲.۲ ۱۱۴.۷ ۱۵۱۲۴ ۶۵۲۹ ۰ –۱ ۰ ۷۱
کمند ۱۰۲.۸ ۴۹.۲ ۵.۶ ۱.۱ ۸۴.۴ ۸۲ ۴۸۰۰ ۳۷۵۷ ۰ ۰ ۰ ۴۳
آکورد ۸۸.۸ ۷۸.۲ ۱.۷ ۱ ۴۹.۴ ۵۴ ۹۳۶۸ ۱۲۷۸۲ ۰ –۱ ۰ ۶۹
کیان ۷۹.۴ ۲۷ –۶.۴ ۱.۵ ۶۰ ۳۵.۸ ۳۵۶۷ ۲۷۷۶ ۰ –۱ ۰ ۵۸
هامرز ۷۳.۶ ۳۴۰.۸ –۳.۳ ۰.۶ ۱۹۲.۳ ۱۸۳.۳ ۵۴۶۲ ۳۴۴۲۴ ۰ ۰ ۰ ۷۹
داریک ۶۲.۱ ۳۱.۴ –۴.۴ ۱.۲ ۶۵ ۴۷.۱ ۸۱۸۱ ۵۱۹۳ ۰ –۱ ۰ ۵۰
سپیدما ۳۷.۴ ۶۷.۲ –۰.۷ ۰.۹ ۲۵.۸ ۲۶ ۷۷۶۷ ۵۲۹۲ ۰ –۱ ۰ ۸۹
فردا ۳۶.۴ ۲۲۴.۵ ۰.۷ ۱.۵ ۵۴.۵ ۴۶.۴ ۱۱۳۶۲ ۱۱۱۳۴ ۰ –۱ ۰ ۷۹
آسامید ۲۴.۸ ۱۳۵.۷ –۰.۸ ۰.۹ ۵۲.۷ ۴۸.۱ ۳۴۴۵ ۱۰۷۳۳ ۰ –۱ ۰ ۹۳
صایند ۲۴ ۳۸.۷ –۲.۴ ۱.۱ ۷۷.۴ ۵۹.۲ ۳۱۱۵ ۴۳۱۴ ۰ –۱ ۰ ۵۲
پارند ۲۲.۴ ۶۰ ۰.۶ ۰.۹ ۷۱.۲ ۸۶.۶ ۵۴۸۷ ۲۶۰۳ ۰ ۰ ۰ ۴۷
یارا ۲۱.۳ ۲۶۳.۴ ۰.۵ ۱.۸ ۳۷.۷ ۳۵.۴ ۱۰۳۰۷ ۲۰۱۲۸ ۰ –۱ ۰ ۹۶
تصمیم ۱۶.۱ ۳۵.۳ –۳.۳ ۱.۶ ۷۱.۹ ۲۸.۴ ۶۶۰۸ ۴۹۶۴ ۰ –۱ ۰ ۷۴
کارین ۱۳.۶ ۸۰.۳ ۰.۸ ۱.۱ ۷۷.۱ ۸۱.۹ ۳۱۰۹ ۴۲۸۳ ۰ ۰ ۰ ۹۸
مانی ۱۳.۵ ۳۳.۷ ۸.۴ ۲.۳ ۲۱ ۴۶.۶ ۵۷۲۷ ۳۰۳۹ ۰ –۱ ۰ ۳۱
امین یکم ۸.۳ ۲۳.۳ ۲.۶ ۱.۳ ۳۲ ۴۰.۲ ۲۳۱۴ ۲۰۶۹ ۰ ۰ ۰ ۸۷
خاتم ۵.۵ ۴۹.۳ ۳ ۲ ۶۱.۹ ۷۴.۴ ۳۳۰۱ ۳۳۶ ۰ –۱ ۰ ۶۹
ارمغان ۲.۲ ۹۷.۳ –۲.۱ ۰.۸ ۲۷۹.۲ ۲۹.۱   ۲۰۵۹ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰
سپاس ۱.۷ ۵۷.۵ ۱.۱ ۱.۶ ۵۷.۱ ۱۱۸.۷ ۱۱۵۴ ۵ ۰ –۱ ۰ ۱۰۰
گنجینه ۱.۴ ۸۹.۶ –۱ ۰.۶ ۱۲۳.۳ ۱.۷ ۲۲۳ ۱۴۲۵ ۰ ۰ ۰ ۹۸
دارا ۰.۵ ۲۱.۲ ۰.۴ ۱.۱ ۵.۴ ۴۰.۴ ۴۶۱ ۵۳ ۰ –۱ ۰ ۵۱
سخند ۰.۱ ۲.۹ –۰.۱ ۰.۴ ۱۳.۲ ۰.۶ ۲ ۱۰۵ ۰ –۱ ۰ ۹۰
گنجین ۰ ۱.۷ ۰ ۰.۷ ۱.۷ ۱.۱ ۲ ۵ ۰ –۱ ۰ ۱۰۰

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است. به همین صورت موارد زیر رسم شده است:

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر