در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۵.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۱ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۶۵
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۷ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۴ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۰۲
 • نمادهای منفی : ۲۰۱
 • نمادهای صف خرید : ۶۴
 • نمادهای صف فروش : ۳۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۵۷۶ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۸۶ میلیارد تومان

امروز بازار بورس ایران بسیار کم‌نوسان بود و اغلب نمادها در نهایت نزدیک به صفر تابلو باقی ماندند.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را در طول روز ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

متأسفانه امروز تا این لحظه به دلیل اشکال فنی در سایت رسمی بورس، محاسبه واریانس و تغییرات بازیگر و فاکتور احتمال تغییر روند امکان‌پذیر نیست.

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

خودرو ۶۲.۳ ۱۰.۳ ۴۷ −۰.۶ ۱.۱ ۲۷.۳ ۲۴.۲ ۹۵۳ ۱۱۴۲
شپنا ۵۸.۶ ۱۳.۶ ۸۸ ۱۰.۵ ۰.۹ ۱۷ ۲۷.۱ ۲۰۵۲ ۲۵۴۲
فملی ۴۹.۹ ۱۶.۷ ۱۳۲ ۱۶.۸ ۱.۲ ۱۰.۳ ۲۴.۳ ۴۵۹۷ ۱۷۵۳
وبملت ۴۶.۵ ۱۳ ۹۴ ۱۱.۴ ۱.۱ ۱۸.۹ ۲۸.۱ ۱۵۳۲ ۱۷۹۳
فولاد ۴۱.۲ ۱۲.۳ ۱۱۰ ۶.۷ ۱ ۱۲.۱ ۱۷.۸ ۲۰۱۰ ۱۲۹۴
خساپا ۴۰ ۱۲.۱ ۲۵ ۰ ۱.۲ ۳۹.۲ ۳۲.۳ ۵۰۶ ۳۳۶
شستا ۳۷ ۸.۱ ۶۹ ۳.۱ ۱.۸ ۲۲.۴ ۱۴.۵ ۱۰۲۱ ۵۵۹
شبندر ۳۰.۵ ۱۲ ۹۱ ۹.۴ ۰.۹ ۱۳ ۲۴.۸ ۲۳۱۲ ۱۰۱۹
وتجارت ۲۴.۱ ۱۱.۷ ۹۰ ۷.۲ ۲.۵ ۲۷.۶ ۱۹.۱ ۲۰۵۵ ۴۷۹
پترول ۲۱.۷ ۶.۶ ۴۷ ۶ ۰.۸ ۱۵.۵ ۲۶.۷ ۱۳۵۰ ۵۱۷
تاصیکو ۲۱.۳ ۱۶.۳ ۱۳۴ −۲.۹ ۰.۷ ۲۶.۴ ۲۴.۷ ۲۱۲۳ ۱۵۶۲
شتران ۲۰.۶ ۸.۶ ۶۷ ۷.۷ ۱.۲ ۱۲.۳ ۱۸.۵ ۲۶۷۶ ۳۰۶
صبا ۱۹.۴ ۹.۱ ۷۴ ۵.۲ ۱ ۱۸.۲ ۲۸.۳ ۱۹۵۵ ۷۵۹
فارس ۱۸.۹ ۱۸.۸ ۱۱۹ ۷.۲ ۱.۵ ۲۰.۵ ۳۸.۷ ۴۹۳۷ ۱۵۲۰
حکشتی ۱۵.۹ ۱۱.۳ ۹۲ ۰.۲ ۰.۸ ۱۸.۳ ۲۲.۸ ۲۴۶۴ ۱۰۳۲
وبصادر ۱۳.۸ ۱۰.۸ ۷۹ ۸.۶ ۲.۱ ۱۶.۶ ۲۴.۶ ۱۹۴۸ ۱۶۷
پارسان ۱۳.۷ ۱۹.۵ ۱۱۰ −۱.۹ ۱.۱ ۵۳.۹ ۳۵.۷ ۹۳۳ ۱۴۰۹
شپدیس ۱۳.۲ ۹.۵ ۸۱ ۸.۶ ۱.۵ ۱۰.۵ ۲۳.۲ ۱۲۰۲ ۳۴۳
ومعادن ۱۳.۱ ۱۰.۹ ۱۱۶ ۲.۴ ۱.۴ ۱۸ ۱۹.۹ ۱۴۶۱ ۹۱۴
کگهر ۱۳ ۲۰.۸ ۱۸۴ ۱.۷ ۱.۵ ۷.۳ ۴۳.۵ ۲۵۶۳ ۲۷۸۱
وغدیر ۱۳ ۱۳.۵ ۱۱۷ ۴.۹ ۱.۳ ۱۵.۱ ۳۱.۴ ۲۰۰۵ ۵۷۱
شبریز ۱۲.۵ ۱۰.۴ ۸۰ ۸.۷ ۱.۳ ۱۰.۳ ۲۹.۸ ۱۸۷۸ ۱۵۹
تاپیکو ۱۲.۳ ۱۳.۴ ۱۳۲ ۴.۵ ۱.۲ ۱۱.۳ ۳۰.۳ ۲۰۶۲ ۷۳۴
شیران ۱۰.۱ ۹.۲ ۸۰ −۳.۶ ۰.۹ ۲۳.۸ ۱۵.۱ ۳۲۱ ۱۱۵۷
ذوب ۹.۱ ۶.۸ ۲۸ −۰.۴ ۱.۲ ۱۷.۸ ۱۴.۴ ۳۵۰ ۴۹۲
بپاس ۹ ۳۲.۳ ۹۳ ۸.۳ ۳.۴ ۳۷.۲ ۱۵۵.۲ ۸۳۶۹  
فخوز ۹ ۶ ۱۳۹ ۲.۵ ۱ ۶.۶ ۱۸.۶ ۱۲۵۰ ۷۱۳
شیراز ۸.۴ ۷.۷ ۱۱۳ −۰.۴ ۰.۶ ۱۲.۱ ۱۸ ۱۱۲۷ ۱۶۴۰
شگویا ۸.۱ ۵.۴ ۶۷ −۳.۴ ۰.۶ ۱۱.۸ ۱۰.۲ ۳۴۳ ۷۳۵
پارس ۸.۱ ۱۰ ۱۴۰ ۱.۷ ۰.۸ ۸ ۲۱.۸ ۱۲۹۲ ۵۹۳
نوری ۷.۲ ۸ ۳۷ ۲.۶ ۰.۹ ۱۱.۶ ۱۹.۶ ۵۲۸ ۲۱
اخابر ۵.۸ ۸.۵ ۰ ۰ ۱.۲ ۲۴ ۱۹.۳ ۴ ۱۰
کگل ۵.۳ ۱۱.۳ ۱۳۰ ۲.۳ ۲.۳ ۸.۵ ۱۶ ۲۲۹۵ ۳۷۹
شفن ۵ ۶.۳ ۶۵ ۲.۴ ۰.۸ ۸.۷ ۲۳.۱ ۷۰۸ ۲۱۱
کاوه ۵ ۶.۷ ۱۱۶ ۲.۹ ۰.۸ ۶.۹ ۴۲.۹ ۱۰۶۵ ۲۴۱
همراه ۴.۴ ۷ ۱۲ −۰.۱ ۰.۶ ۱۴.۳ ۲۳.۲ ۷۷ ۳۰۲
مبین ۴.۳ ۱۲.۲ ۱۰۹ −۱.۱ ۰.۷ ۱۹.۴ ۱۵.۳ ۴۵۳ ۴۸۶
کچاد ۴.۳ ۸.۳ ۱۳۱ ۱.۴ ۰.۸ ۴.۲ ۱۵.۱ ۷۰۲ ۴۳۲
آریا ۴ ۴.۷ ۸۷ ۱.۶ ۱.۹ ۶.۳ ۶.۹ ۱۲۵۶ ۳۱۵
وصندوق ۳.۳ ۱۱.۹ ۱۶۲ ۰.۶ ۱.۳ ۹ ۲۰.۴ ۳۶۹ ۴۷۱
جم ۳.۳ ۷.۱ ۱۲۹ −۱.۱ ۰.۲ ۷.۵ ۱۳.۵ ۵۱۸ ۴۳۸
شخارک ۳.۱ ۶.۲ ۸۶ ۲.۱ ۰.۹ ۵.۵ ۲۴.۴ ۱۱۷۹ ۱۳۲
وپارس ۲.۶ ۳.۷ ۹ −۰.۲ ۰.۹ ۹.۷ ۹.۷ ۲۴ ۲۰۶
زاگرس ۲.۶ ۵.۳ ۲۲ ۰.۶ ۰.۵ ۸.۲ ۲۰.۶ ۱۴۳  
وامید ۲.۲ ۱۱.۹ ۱۷۰ ۰.۵ ۱.۹ ۳.۵ ۱۲.۸ ۱۰۵۸ ۵۴۲
اپال ۱.۷ ۳.۷ ۶۵ ۰ ۱ ۶.۱ ۵.۹ ۲۶۱ ۲۷۸
کاریس ۱ ۱۰.۲ ۸۶ ۰.۷ ۱.۹ ۸.۷ ۱۷.۸ ۱۹۱ ۲۳
هرمز ۰.۵ ۳.۸ ۶۹ ۰.۳ ۱.۱ ۳.۸ ۱۰.۹ ۱۰۵  
مارون ۰.۴ ۳.۷ ۲۰ ۰.۱ ۰.۴ ۴.۷ ۱۴ ۸۳  
شکبیر ۰.۳ ۸.۸ ۲۱ −۰.۱ ۰.۶ ۱۶.۷ ۲۳   ۷۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • شپنا
 • فملی
 • وبملت
 • فولاد
 • خساپا
 • شستا
 • شبندر
 • وتجارت
 • پترول
 • تاصیکو
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شیران
 • شگویا
 • تاصیکو
 • پارسان
 • مبین
 • جم
 • خودرو
 • ذوب
 • شیراز
 • وپارس
 • همراه
 • شکبیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • وبملت
 • شپنا
 • شبندر
 • شبریز
 • وبصادر
 • شپدیس
 • بپاس
 • شتران
 • وتجارت
 • فارس
 • فولاد

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خودرو
 • اخابر
 • نوری
 • پترول
 • زاگرس

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ یا شاخص‌ساز که واریانس قیمت و حجم معاملات نسبتاً بالاست، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است.

علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

وخارزم ۷۲.۴ ۱۱.۳ ۳ ۰.۱ ۰.۶ ۲۸.۲ ۵۱.۱ ۲۹۵ ۲۲۵
سصفها ۵۸.۹ ۹.۶ ۱۴ ۶.۲ ۰.۸ ۳۰.۱ ۴۰.۵ ۲۳۷۳ ۲۲۴
وسدید ۵۵.۴ ۱۶.۱ ۵۰ −۲۳.۶ ۰.۸ ۵۵.۴ ۳۶.۵ ۱۰۲۱ ۴۳۶۴
شسینا ۴۳.۳ ۸.۸ ۱ ۰.۲ ۰.۶ ۲۱.۵ ۳۷.۷ ۱۴۶ ۵۶
ثفارس ۳۴.۸ ۱۵.۵ ۴۶ −۳.۹ ۰.۹ ۳۷.۱ ۳۴.۷ ۱۹۸۷ ۱۶۳۸
وبهمن ۲۹.۷ ۳۶.۳ ۸۶ −۲۳.۱ ۱ ۱۱۱.۵ ۲۲.۲ ۳۹۱ ۸۲۰۹
ورنا ۲۶.۷ ۱۴.۱ ۱۰ −۰.۵ ۰.۷ ۳۹ ۵۳.۲ ۲۷۳ ۲۳۳
ثامان ۲۵.۸ ۵.۶ ۳ −۰.۴ ۰.۸ ۴۷.۶ ۶۲.۳ ۱۹۲ ۲۸۶
وساپا ۲۳.۷ ۱۱.۸ ۲۴ ۲.۷ ۱ ۳۴ ۳۹ ۱۰۳۲ ۴۷۰
زکوثر ۲۱.۸ ۲۰.۲ ۶۹ −۷ ۲.۲ ۹۰.۱ ۲۴.۶ ۱۰۴۶ ۲۲۸۱
کاما ۱۷.۶ ۷.۷ ۱۰ −۰.۹ ۰.۹ ۲۰.۵ ۲۲.۴ ۱۰۸ ۴۳۱
ثبهساز ۱۶.۵ ۶ ۴ −۰.۱ ۱.۶ ۲۱.۹ ۱۳.۹ ۱۵۸ ۷۵
برکت ۱۴.۲ ۷.۵ ۲۴ ۱.۲ ۰.۸ ۱۶.۲ ۲۲.۱ ۱۱۴۳ ۵۴۲
خکاوه ۱۳.۶ ۱۷ ۰ ۰ ۰.۹ ۴۴.۲ ۴۶.۸    
خریخت ۱۳.۳ ۱۵.۲ ۷۳ −۷.۳ ۱.۱ ۴۵ ۱۶.۱ ۳۸۵ ۲۱۵۱
کالا ۱۳ ۵.۲ ۵۱ −۶.۲ ۰.۴ ۱۲ ۱۵.۶ ۱۹۱ ۱۵۷۳
کماسه ۱۲.۴ ۹.۴ ۳۱ −۰.۷ ۰.۹ ۲۴.۷ ۲۴.۵ ۲۶۳ ۴۴۹
های وب ۱۱.۹ ۶.۹ ۱۹ ۰.۸ ۰.۹ ۲۰.۷ ۲۶.۲ ۳۰۸ ۱۴۲
خپارس ۱۱.۳ ۷.۸ ۱۴ ۰.۷ ۰.۹ ۲۵.۸ ۳۱.۴ ۲۷۶ ۱۴۱
ختوقا ۱۰.۷ ۹.۲ ۱۹ ۰ ۱.۳ ۲۹.۴ ۲۳.۱ ۲۵۰ ۲۰۸
آپ ۱۰.۶ ۱۲.۲ ۶۵ −۶.۳ ۰.۶ ۳۲.۹ ۲۲ ۱۵۴ ۳۳۰۲
سخزر ۹.۴ ۹ ۲ ۰.۱ ۰.۸ ۳۳.۴ ۴۳.۳ ۶۷ ۷۳
حفارس ۹.۴ ۶.۵ ۱۵ ۱ ۱.۶ ۲۸.۲ ۱۹.۴ ۲۹۹ ۷۰
وتوس ۹.۳ ۱۰.۲ ۱۹ ۰.۱ ۱.۳ ۳۰.۱ ۲۳.۷ ۹۴۴ ۴۰۴
غالبر ۹.۲ ۱۴.۹ ۲۷ −۲.۵ ۰.۷ ۳۷.۶ ۴۱.۵   ۱۲۶۴
غدشت ۹ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۱.۴ ۵۰.۱ ۳۶.۷    
شلعاب ۹ ۱۱.۳ ۳۷ −۳ ۱.۶ ۴۰.۱ ۱۶.۹ ۱۶۷ ۱۰۶۷
وتوصا ۸.۸ ۴.۹ ۱۷ −۱.۴ ۰.۶ ۱۲.۸ ۱۶.۶ ۱۳ ۳۶۲
سقاین ۸.۷ ۶.۵ ۱۱ ۰.۹ ۰.۴ ۱۲.۵ ۳۷.۸ ۲۳۸ ۱۰
سدشت ۸.۲ ۱۲.۳ ۱۵ ۰.۱ ۰.۷ ۳۲.۲ ۴۷.۶ ۲۲۱ ۲۰۱
چکاپا ۷.۹ ۱۳.۱ ۱۲۹ ۰.۸ ۱.۸ ۱۸.۴ ۱۳.۷ ۱۱۱۷ ۹۵۴
خنصیر ۷.۹ ۷.۱ ۳ ۰.۱ ۰.۹ ۱۹.۴ ۲۱.۹ ۵۲ ۶۸
فباهنر ۷.۸ ۶.۳ ۸۵ ۰.۶ ۰.۶ ۸.۶ ۱۶.۹ ۱۲۰۴ ۱۰۱۷
کمنگنز ۷.۷ ۸.۴ ۳۲ −۲.۱ ۱.۱ ۲۴.۲ ۱۶.۲ ۸۶ ۵۷۸
قشهد ۷.۷ ۲۰.۵ ۵۵ −۴.۲ ۱.۴ ۶۶.۳ ۲۰.۸   ۱۴۱۵
ونیرو ۷.۵ ۱۰.۷ ۴۲ ۱.۸ ۱.۳ ۲۵.۳ ۲۵.۷ ۸۲۰ ۲۲۰
غنوش ۷.۴ ۵ ۱۱ ۰.۶ ۰.۶ ۱۰.۵ ۱۹ ۲۳۴ ۵۱
خکمک ۷.۳ ۷.۵ ۶۶ ۳.۷ ۱.۴ ۱۲.۷ ۲۰.۷ ۷۲۰ ۲۷۹
خپویش ۷.۲ ۱۲ ۱۵ −۰.۹ ۳ ۸۱.۷ ۲۳.۹ ۳۶ ۳۳۹
خرینگ ۷.۲ ۱۰.۸ ۲۰ ۰.۸ ۰.۹ ۲۷.۱ ۳۲.۹ ۲۸۷ ۱۵۶
ثنوسا ۷.۲ ۹.۴ ۶ ۰.۱ ۱.۱ ۲۷.۹ ۲۶.۲ ۲۸۲ ۱۴۴
غپاک ۷ ۱۲.۳ ۱۶ ۱.۱ ۰.۹ ۲۸.۱ ۳۷.۶ ۳۶۹  
بورس ۶.۹ ۷ ۵۰ ۰.۳ ۰.۷ ۱۳.۲ ۲۰.۷ ۹۱۹ ۲۱۷
سبهان ۶.۹ ۱۵.۱ ۱۹ −۱.۲ ۱.۷ ۵۶.۴ ۲۸ ۶۱ ۲۴۶
خمحرکه ۶.۸ ۸.۹ ۱۰ −۰.۲ ۱.۲ ۲۴.۳ ۲۰.۱ ۲۷۸ ۱۴۲
خصدرا ۶.۸ ۹.۱ ۰ ۰ ۱.۷ ۵۸.۸ ۳۴.۸    
دانا ۶.۵ ۵.۹ ۱۸ ۱.۱ ۰.۹ ۱۵ ۲۰.۸ ۵۶۵ ۲۰
کترام ۶.۴ ۱۰.۶ ۲۸ −۱.۴ ۱.۳ ۳۳.۵ ۲۰.۱ ۴۱ ۵۴۱
وآذر ۶.۲ ۷.۱ ۴۴ ۱.۹ ۱.۱ ۱۳.۱ ۱۸.۵ ۱۱۷۹ ۱۴۵
حفاری ۶.۱ ۱۱ ۴۳ ۱.۶ ۱.۵ ۳۵ ۳۲.۸ ۳۰۳ ۱۲۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وخارزم
 • سصفها
 • وسدید
 • شسینا
 • ثفارس
 • وبهمن
 • ورنا
 • ثامان
 • وساپا
 • زکوثر
 • کاما
 • ثبهساز

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وسدید
 • وبهمن
 • خریخت
 • زکوثر
 • آپ
 • کالا
 • قشهد
 • ثفارس
 • شلعاب
 • ولیز
 • غالبر
 • واتی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • سصفها
 • خکمک
 • خاهن
 • وساپا
 • البرز
 • اسیاتک
 • وآذر
 • حتاید
 • وپترو
 • ونیرو
 • حفاری
 • سپید

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • قشهد
 • زکوثر
 • شفارا
 • لازما
 • خکاوه
 • وسدید
 • کقزوی
 • ثفارس
 • خریخت
 • سبهان
 • غالبر
 • قشرین

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

سپیدما ۳۲۰.۷ ۴۶۹.۶ ۱۹۷ −۲.۹ ۰.۸ ۲۴.۶ ۱۶.۱ ۴۴۹۸۲ ۳۵۳۰۳
اعتماد ۳۰۵.۴ ۱۳۷.۸ ۱۵۵ −۳۱.۶ ۰.۷ ۸۴.۳ ۷۵.۴ ۱۴۶۷۹ ۱۵۷۳۷
افران ۳۰۱ ۵۱.۸ ۱۰۸ −۳۵.۸ ۰.۶ ۵۴.۵ ۶۷.۸ ۶۰۴۸ ۸۶۱۵
ثبات ۲۳۸.۴ ۳۰۶.۹ ۱۸۳ ۲.۸ ۰.۸ ۶۹.۶ ۹۶ ۲۷۴۴۶ ۱۴۴۵۴
کمند ۱۴۳.۷ ۶۸.۵ ۶۷ −۳۳.۴ ۰.۴ ۱۰۵.۷ ۱۶۷.۹ ۶۲۳۹ ۱۰۷۶۸
یاقوت ۱۲۰.۴ ۲۵.۲ ۷۴ −۰.۶ ۰.۵ ۲۶.۱ ۵۶.۵ ۷۴۰۷ ۶۴۳۲
همای ۱۱۷.۱ ۴۲.۱ ۷۲ −۱۶.۹ ۰.۶ ۶۳.۹ ۸۵.۷ ۶۶۹۴ ۷۱۹۸
سپر ۱۰۱.۵ ۱۱۹.۸ ۱۵۸ −۱۲.۶ ۰.۶ ۶۹ ۶۶.۶ ۱۴۸۰۵ ۹۶۲۵
کیان ۶۸.۱ ۲۷.۷ ۷۴ −۳.۲ ۰.۹ ۴۰.۲ ۴۰.۶ ۳۳۶۹ ۲۴۳۶
فیروزا ۶۵.۵ ۱۰۲.۸ ۱۲۸ −۱۶.۹ ۰.۵ ۱۰۰.۲ ۸۶.۱ ۳۷۲۲ ۶۳۰۱
داریک ۶۱.۶ ۳۸ ۷۹ ۴.۹ ۰.۷ ۴۷.۳ ۷۸.۳ ۴۴۶۳ ۴۳۸۱
امین یکم ۵۷.۳ ۱۳۸.۴ ۱۸۳ −۰.۶ ۰.۷ ۴۱.۷ ۴۹.۵ ۲۵۹۷۴ ۱۷۵۱۴
اوصتا ۵۳.۸ ۴۷۲.۲ ۱۸۷ −۲ ۰.۸ ۱۰۵.۳ ۷۰.۵ ۱۶۴۶۸ ۸۵۷۲
صایند ۵۳.۱ ۴۱.۳ ۶۹ −۳۵.۳ ۰.۳ ۷۱ ۹۰.۱ ۳۳۶ ۵۹۹۳
پارند ۴۷.۸ ۱۰۳.۲ ۱۴۶ ۳.۹ ۰.۶ ۴۹.۲ ۱۲۰.۶ ۹۲۱۳ ۳۲۹۴۸
آکورد ۴۳.۶ ۴۱ ۸۹ −۱۴ ۰.۷ ۵۷.۶ ۴۵.۷ ۴۱۱۱ ۵۲۷۴
تصمیم ۲۳.۵ ۶۷.۱ ۱۶۴ ۱ ۰.۵ ۱۹.۳ ۴۶.۴ ۶۵۶۸ ۶۲۴۷
مانی ۱۹ ۵۷.۶ ۱۲۰ −۸.۲ ۰.۶ ۶۶.۳ ۳۳ ۲۴۳۵ ۷۷۳۷
هامرز ۱۸.۵ ۱۳۰.۴ ۹۹ −۲.۷ ۰.۴ ۱۶۷.۱ ۳۱۹.۱ ۹۷۷ ۳۵۱۱
فردا ۱۰ ۹۰ ۱۱۹ ۶.۲ ۰.۸ ۱۷.۴ ۱۶۶.۹ ۹۰۳۹ ۱۴۰۹
آسامید ۷.۴ ۵۱.۳ ۱۲۹ ۰.۸ ۱ ۳۹.۲ ۵۱.۶ ۲۵۷۷ ۱۴۴۷
یارا ۵.۳ ۵۶.۴ ۱۵۶ −۰.۲ ۰.۳ ۲۰.۹ ۵۹.۱ ۲۰۲۷ ۱۴۱۴
کارین ۳.۱ ۳۰.۸ ۷۴ −۰.۵ ۰.۸ ۴۹.۷ ۴۸.۳ ۸۷۶ ۷۱۰
خاتم ۲.۵ ۲۷.۹ ۸۷ ۰.۸ ۱ ۲۴.۲ ۴۵.۳ ۷۴۴ ۳۳۵
سپاس ۱.۷ ۵۳.۷ ۹۸ ۱.۵ ۲.۲ ۱۰.۲ ۸۰.۴ ۱۵۷۴ ۵۸
دارا ۱.۲ ۸۲.۲ ۱۶۶ ۰.۱ ۰.۹ ۲۱.۱ ۴۶.۲ ۵۴۳ ۴۷۸
گنجینه ۰.۴ ۴۴ ۷۶ ۰.۲ ۲.۳ ۵۱.۴ ۵۵.۵ ۲۸۵ ۵۱
ارمغان ۰.۲ ۱۰.۸ ۶ ۰ ۰.۷ ۲۲.۳ ۳۴ ۱۵  
سخند ۰.۱ ۵.۱ ۵۹ ۰ ۰.۶ ۳.۷ ۱۶.۴ ۴۸  
گنجین ۰ ۰.۹ ۹۶ ۰ ۱.۵ ۰.۲ ۱.۵ ۴ ۰

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است. به همین صورت موارد زیر رسم شده است:

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

وضعیت ارزش معاملات بورس تهران مثل روزهای اخیر نزولی است به طوری که حجم موثر ۴۰۰ نماد منتخب مجدداً به محدوده‌ی ۲ همت نزدیک شده است. در روزهای اخیر ریزش شاخص در حد قوی اتفاق نیافتاده و کاهش حجم زنگ خطری برای سهام‌داران خرد محسوب می‌شود.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی ۰.۵۹ را در شاخص‌سازها و قدرت ۰.۸۶ در منتخب ۴۰۰ نماد نشان می‌دهد. در کنار پایین آمدن قدرت حقیقی، خریداران حقوقی نیز هم از نظر درصد خرید خالص و هم از نظر قدرت و سرانه‌ی خرید، ضعیف‌تر عمل کرده‌اند. امروز فاکتور بازیگر کاهش پیدا کرده و لذا میزان کد به کد و نوسان‌گیری‌ها نیز نسبت به روزهای اخیر کمتر است.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

در صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقیقی قدرت نزدیک به ۱ دارند و مثل روزهای قبل، فروش‌ها قوی‌تر از خریدها نیست اما در مقابل کدهای حقوقی با قدرت و سرانه‌ی پایین‌تر پول وارد صندوق‌های درآمد ثابت کرده‌اند. فاکتور ورود پول قوی به صندوق‌های ثابت امروز روی عدد ۰.۹۴ قرار گرفته که بدتر (بالاتر) از ۳ روز اخیر است و با وجود اینکه تراز ۴ روزه‌ی صندوق‌ها کمی مثبت است، وضعیت امروز رضایت‌بخش نیست.

با توجه به کاهش حجم و ضعیف بودن خروج پول قوی از صندوق‌های ثابت و همین‌طور کاهش قدرت حقیقی و حقوقی در خرید عموم نمادها، می‌توان وضعیت فردا را نیز متعادل یا کمی منفی پیش‌بینی کرد و البته خطر ریزش شاخص با انتشار اخبار بد و ناگهانی وجود دارد.

آپدیت: در روز بعدی، شاخص کل ۰.۲ درصد و شاخص هم‌وزن ۰.۴۵ درصد مثبت بود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: