در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

آمار بورس در اواسط ساعت کاری ۷ شهریور + نمودار نمای بورس امروز

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۰۰ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۰۸.۳ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۱.۲ هزار میلیارد تومان
 • نمادهای مثبت : ۲۳۸
 • نمادهای منفی : ۲۹۸
 • نمادهای صف خرید : ۴۵
 • نمادهای صف فروش : ۴۷
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۴۳ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۶۲ میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۵۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۵۹
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۴ درصد

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپدیس ۶۴.۱ ۱۹.۴ ۱۴.۲ ۱.۳ ۴۸.۳ ۴۸.۹ ۹۸۸ ۶۲۵ ۲۰ –۵ ۰ ۷۵
خودرو ۶۰.۴ ۱۱.۸ ۵.۴ ۱ ۲۹ ۳۲.۳ ۹۷۶ ۶۷۷ ۲۸ –۲ ۰ ۶۰
شستا ۵۸.۵ ۹.۷ ۴.۴ ۰.۷ ۱۹.۳ ۲۹.۱ ۱۸۹۵ ۸۳۷ ۱۱ –۳ ۰ ۵۰
خساپا ۴۸.۲ ۱۲.۵ –۰.۱ ۱.۱ ۳۳.۷ ۳۱.۵ ۱۱۵۴ ۱۳۲۹ ۲۶ –۲ ۰ ۶۵
شیراز ۴۰.۵ ۱۹.۵ ۴.۸ ۱ ۴۹.۲ ۵۹ ۱۳۶۰ ۹۵۴ ۲۹ –۷ ۰ ۸۵
فملی ۳۸.۸ ۱۵.۱ ۱۰.۴ ۱.۱ ۱۷.۶ ۲۶.۹ ۳۰۲۵ ۱۳۸۹ ۱۱ –۳ ۰ ۵۵
فولاد ۳۸.۷ ۱۴.۱ ۱.۹ ۱.۱ ۲۲.۸ ۲۲.۵ ۲۲۵۶ ۱۰۸۱ ۱۹ –۳ ۰ ۲۴
شپنا ۳۸.۷ ۱۵.۴ ۱۲.۷ ۱.۴ ۲۵.۳ ۲۹.۷ ۱۶۴۱ ۵۱۳ ۳۹ –۱۲ ۰ ۵۷
شبندر ۳۰.۵ ۱۳.۷ ۶.۴ ۰.۸ ۱۹.۷ ۳۶ ۱۶۲۶ ۱۱۱۶ ۲۲ –۹ ۰ ۶۹
وبملت ۲۶.۸ ۱۳.۱ ۱.۳ ۱.۱ ۳۲ ۳۰.۹ ۹۲۰ ۵۷۰ ۱۷ –۱ ۰ ۳۱
پارسان ۲۶.۵ ۲۰.۱ ۵.۲ ۰.۸ ۴۰.۴ ۶۵ ۷۲۴ ۴۵۰ ۲۱ –۸ ۰ ۷۶
وتجارت ۲۰.۶ ۱۰.۷ ۴.۷ ۱.۲ ۱۹.۴ ۲۲.۷ ۳۳۳۸ ۲۶۸۶ ۲۶ ۰ ۸ ۶۶
پترول ۱۹.۶ ۱۰.۶ ۰.۵ ۱.۳ ۳۲.۳ ۲۶.۳ ۷۱۵ ۵۵۵ ۲۶ –۳ ۷ ۶۷
شتران ۱۹.۴ ۹.۵ ۶.۳ ۱ ۱۵.۸ ۲۳.۸ ۱۳۳۹ ۴۵۰ ۱۸ –۴ ۹ ۶۶
شخارک ۱۹.۱ ۱۹.۲ –۹.۲ ۰.۶ ۳۸.۳ ۲۷.۳ ۱۰۷۱ ۲۲۶۹ ۲۵ –۲ ۰ ۷۲
وبصادر ۱۸.۵ ۹.۶ –۲ ۱.۴ ۲۸.۸ ۱۸.۵ ۴۱۶ ۶۹۰ ۲۳ –۳ ۰ ۸۶
ذوب ۱۷.۶ ۱۳ ۳.۳ ۱.۳ ۲۴.۱ ۲۵.۵ ۱۲۰۵ ۷۸۷ ۳۹ ۲ ۱۰ ۷۷
نوری ۱۷.۴ ۱۶.۷ ۰.۱ ۱.۲ ۳۲.۵ ۲۷.۶ ۱۱۹۴ ۱۱۷۷ ۲۹ –۷ ۰ ۷۲
وغدیر ۱۶.۷ ۱۲.۱ ۶.۴ ۱.۳ ۲۴.۳ ۳۶.۲ ۹۲۱ ۹۵۵ ۱۳ –۶ ۰ ۷۲
شفن ۱۳.۷ ۱۱.۲ –۶.۴ ۰.۴ ۲۴.۱ ۲۷.۴ ۴۳۸ ۲۴۰۸ ۱۴ –۲ ۰ ۵۵
کگل ۱۳.۳ ۲۰.۱ ۳.۴ ۲ ۷.۸ ۲۲.۹ ۲۵۱۸ ۱۵۳۸ ۲۱ –۲ ۰ ۷۰
زاگرس ۱۲.۷ ۱۳.۴ ۱.۸ ۱.۴ ۲۷.۹ ۲۴.۱ ۹۲۴ ۳۱۷ ۱۹ –۴ ۰ ۵۵
پارس ۱۱.۴ ۱۱.۱ –۱.۶ ۰.۶ ۲۲.۳ ۳۲.۸ ۳۸۵ ۸۵۹ ۱۲ –۱ ۰ ۷۱
صبا ۱۰.۳ ۸.۵ ۴.۹ ۱.۲ ۲۳.۷ ۳۹ ۸۳۵ ۱۵۳ ۱۱ –۴ ۰ ۱۴
اخابر ۷.۷ ۱۵.۲ –۰.۶ ۰.۷ ۳۲.۹ ۴۰.۵ ۹۸ ۲۱۱ ۳۷ ۴ ۰ ۶۲
حکشتی ۵.۱ ۷.۴ ۰.۵ ۱.۵ ۲۰.۵ ۱۵.۲ ۱۶۳ ۲۲ ۳۵ ۶ ۰ ۸۸
فارس ۵.۱ ۹.۳ ۱.۸ ۱.۱ ۱۲.۵ ۲۰.۶ ۹۱۷ ۴۹۰ ۵ ۰ ۰ ۸۵
شبریز ۴.۹ ۶ ۰.۸ ۱.۳ ۱۴ ۱۳.۷ ۳۶۶ ۱۷۴ ۲۵ –۴ ۰ ۸۱
آریا ۴.۷ ۷ ۰.۳ ۱ ۱۱ ۱۳ ۱۰۶۷ ۴۵۰ ۸ –۱ ۰ ۷۵
کچاد ۴.۴ ۸.۵ ۱.۸ ۱.۱ ۹.۳ ۲۲.۲ ۱۰۷۸ ۴۷۹ ۸ ۰ ۰ ۶۴
رمپنا ۳.۶ ۱۱.۹ ۱.۱ ۱.۴ ۲۴.۴ ۲۶.۴ ۳۱۹ ۲۴۲ ۲۶ –۱ ۸ ۹۰
فخوز ۳.۴ ۷.۸ ۰.۷ ۰.۸ ۱۰.۱ ۱۷.۶ ۳۲۶ ۴۵۸ ۲۴ –۱ ۰ ۶۳
شیران ۳.۲ ۸.۴ ۰ ۰.۶ ۱۶.۲ ۲۸.۷ ۴۹ ۷۹ ۲۰ ۱۱ ۲ ۹۰
ومعادن ۲.۹ ۵.۳ ۰ ۰.۹ ۱۲.۲ ۱۴.۴ ۵۷ ۷۰ ۲۲ ۱ ۰ ۷۴
همراه ۲.۸ ۸.۶ –۰.۶ ۰.۸ ۱۹ ۱۹.۳ ۶۷ ۷۹۶ ۱۲ ۴ ۰ ۶۶
وپارس ۲.۸ ۵ ۰ ۰.۷ ۱۲ ۱۷.۳ ۱۰   ۲۷ ۵ ۰ ۷۱
شگویا ۲.۵ ۵.۱ ۰.۵ ۱.۴ ۸.۳ ۸.۴ ۳۹۹ ۲۳۷ ۳۱ ۲ ۱۳ ۷۷
وامید ۲.۳ ۲۰.۳ ۰.۷ ۱.۷ ۲۵.۲ ۳۴.۶ ۶۶۰ ۱۹۷ ۲ ۱ ۰ ۵۸
کگهر ۲ ۱۲ –۰.۲ ۱.۳ ۱۷ ۳.۲ ۸۹۵ ۹۷۳ ۴ ۱ ۰ ۹۸
کاوه ۱.۸ ۲.۷ –۱.۲ ۰.۴ ۱۳.۴ ۱۱.۹   ۵۹۳ ۱۰ ۰ ۰ ۸۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپدیس
 • خودرو
 • شستا
 • خساپا
 • شیراز
 • فملی
 • فولاد
 • شپنا
 • شبندر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • شپدیس
 • شپنا
 • فملی
 • شبندر
 • شتران
 • وغدیر
 • خودرو
 • پارسان
 • صبا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شخارک
 • شفن
 • وبصادر
 • پارس
 • کاوه
 • همراه
 • اخبار
 • کگهر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کگل
 • پارسال
 • شیراز
 • شپدیس
 • شخارک
 • نوری
 • شپنا
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

ثشاهد ۱۳۰.۶ ۲۳.۹ –۹.۵ ۱ ۶۷.۷ ۶۱.۱ ۲۲۹ ۱۴۵۷ ۵۳ ۱۳ ۷ ۶۵
ورنا ۹۴.۸ ۲۷.۹ –۶.۳ ۱.۸ ۱۲۳.۶ ۶۳.۶ ۷۰۱ ۱۸۳۱ ۵۰ –۷ ۲ ۴۳
وساپا ۸۹.۶ ۳۳.۲ –۱۱.۹ ۲.۸ ۱۸۶.۷ ۵۸.۵ ۴۶۵ ۲۶۷۸ ۳۷ –۴ ۰ ۵۷
شسینا ۲۴.۷ ۱۰.۱ –۰.۵ ۰.۹ ۲۷.۷ ۳۱.۵ ۱۰۶ ۳۰۷ ۷۱ ۱۰ ۱۵ ۶۳
خپویش ۲۲.۸ ۲۵.۸ –۶.۲ ۱.۷ ۹۲.۵ ۳۷.۸ ۳۶۸ ۱۱۴۶ ۲۴ –۱ ۱۵ ۷۲
کاما ۲۱.۸ ۱۰.۳ –۱.۹ ۰.۸ ۲۷.۶ ۳۱.۲ ۱۶۲ ۴۹۵ ۴۴ –۲ ۰ ۵۸
البرز ۱۹.۶ ۲۱.۳ –۹.۶ ۰.۵ ۵۸.۸ ۵۴.۸ ۲۷۰ ۳۴۹۴ ۲۳ –۵ ۰ ۷۸
خکاوه ۱۷.۴ ۲۳.۲ ۰.۱ ۰.۹ ۵۳.۸ ۶۲.۸ ۱۲۴ ۲۸ ۲۲ ۶ ۲۵ ۹۶
شلعاب ۱۷.۴ ۱۱.۹ –۲.۱ ۰.۷ ۳۰.۲ ۳۶.۳ ۲۲ ۵۳۸ ۶۵ ۲۹ ۳۷ ۸۸
وسپه ۱۴.۳ ۳۳.۴ –۱۲.۳ ۰.۵ ۹۵.۵ ۲۷   ۲۰۵۴ ۷   ۰ ۱۰۰
چافست ۱۴ ۱۴.۸ ۳.۲ ۰.۳ ۲۳.۶ ۹۴.۱ ۱۶۰۷   ۳۲ –۳ ۰ ۷۱
اسیاتک ۱۳.۵ ۸.۱ ۰ ۰.۴ ۱۹ ۴۷.۶ ۲۸ ۳۲ ۲۰ ۳ ۰ ۵۷
قشهد ۱۱.۵ ۱۴.۲ ۲ ۰.۵ ۲۶ ۵۹.۴ ۵۱۸ ۴۸ ۶۷ –۱۰ ۰ ۴۹
غالبر ۱۰.۶ ۴۷.۵ –۰.۱ ۱.۱ ۱۶۹.۳ ۱۵۷.۷ ۷ ۲۷ ۱۹ –۷ ۰ ۸۴
کالا ۱۰.۵ ۷.۹ –۱.۴ ۰.۷ ۱۸.۹ ۲۴.۳ ۶۰ ۴۱۵ ۳۵ ۷ ۲۷ ۸۳
ختوقا ۱۰.۳ ۱۱.۴ ۰.۲ ۱ ۲۹.۸ ۳۰.۳ ۲۰۰ ۲۲۲ ۵۵ ۵ ۶ ۶۵
خپارس ۹.۷ ۷.۵ –۰.۱ ۱.۹ ۳۷ ۱۹.۵ ۱۴۰ ۴۹۰ ۱۹ ۸ ۲۷ ۶۰
ثبهساز ۹.۳ ۵.۵ ۰.۶ ۱.۳ ۱۷.۲ ۱۴.۴ ۱۶۷ ۹۱ ۴۶ ۴ ۰ ۷۴
ثامان ۹ ۶.۹ ۰.۱ ۰.۶ ۲۰.۷ ۳۶.۱ ۱۶۸ ۷۴ ۶۱ –۶ ۳۱ ۸۷
کفپارس ۸.۹ ۱۲.۸ –۱.۱ ۱.۷ ۴۴.۴ ۲۳ ۶۲ ۶۲۰ ۴۴ ۰ ۰ ۸۱
ثفارس ۸.۲ ۱۳.۶ ۰.۱ ۱.۳ ۴۶.۱ ۳۶.۱ ۹۵ ۲۰ ۳۹ –۴ ۷ ۷۱
شفارس ۸.۱ ۷ –۰.۳ ۱.۲ ۱۸.۷ ۱۵.۵ ۲۱۸ ۳۸۷ ۵۲ ۲ ۰ ۷۴
خاهن ۸ ۹.۹ ۱.۷ ۱ ۲۱.۱ ۲۶.۷ ۵۹۶ ۹۶ ۴۰ –۲ ۰ ۸۲
دانا ۸ ۷.۲ ۰.۶ ۰.۷ ۱۹.۹ ۳۳.۲ ۳۴۵ ۲۵ ۳۹ ۲ ۰ ۷۷
سیلام ۸ ۱۷.۴ –۲.۵ ۱.۲ ۴۳.۳ ۲۱.۲ ۲۰۰۱ ۱۵۰۱ ۶۴ ۱۹ ۲۶ ۹۶
ثنوسا ۸ ۱۶ ۱.۴ ۲.۲ ۵۴.۹ ۳۰.۶ ۷۴۷ ۴۲۸ ۵۲ ۸ ۲۹ ۸۱
بترانس ۷.۸ ۷.۲ –۰.۱ ۱.۴ ۲۶.۸ ۱۸.۹ ۱۵۴ ۱۷۷ ۳۵ ۴ ۰ ۸۸
سصفها ۷.۶ ۵.۶ ۰.۲ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۶.۴ ۱۷۳ ۱ ۸۴ ۳ ۱۲ ۸۲
های وب ۶.۶ ۶.۵ ۰.۱ ۱ ۲۲.۵ ۲۳.۸ ۱۸   ۱۸ ۴ ۹ ۶۵
کاذر ۶.۵ ۱۸.۱ –۰.۴ ۱.۱ ۵۸.۱ ۵۰.۷ ۴۴ ۲۳۱ ۴۲ ۸ ۲۰ ۵۹
فجر ۶.۵ ۱۸.۵ ۱.۴ ۱.۳ ۳۴.۵ ۳۹.۱ ۹۵۱ ۵۹۷ ۲۳ ۰ ۰ ۸۵
کماسه ۶.۴ ۱۱.۵ ۰.۲ ۰.۹ ۲۶ ۲۸.۹ ۱۱۹ ۱۴۶ ۶۲ ۹ ۲۸ ۷۳
خمحرکه ۶.۴ ۱۰.۳ –۰.۲ ۰.۹ ۲۴.۸ ۲۵.۳ ۷۹ ۱۹۲ ۵۰ ۴ ۱۲ ۶۷
خکمک ۶.۲ ۶.۹ ۰.۷ ۰.۷ ۱۳.۹ ۲۱.۳ ۱۷۳ ۱ ۵۵ ۱۲ ۳۳ ۹۲
کسرا ۶.۲ ۷.۴ ۰.۷ ۱ ۱۸.۹ ۲۱.۶ ۲۰۰ ۶۵ ۲۹ ۲ ۰ ۷۸
غنوش ۶.۱ ۶.۷ ۰ ۰.۹ ۱۶.۹ ۱۹.۷ ۱۲۸ ۱۱۰ ۳۶ ۰ ۶ ۴۸
ختور ۶ ۹.۵ –۰.۴ ۱ ۲۴.۶ ۲۳.۵ ۰ ۳۹۸ ۴۶ ۳ ۱۳ ۷۱
فاذر ۵.۹ ۸.۶ –۰.۷ ۱.۱ ۲۸.۱ ۲۲.۱ ۶۶ ۴۲۶ ۲۹ ۹ ۹ ۶۹
ونیرو ۵.۸ ۸.۲ ۰.۹ ۱ ۲۷.۵ ۳۱.۳ ۱۹۷ ۳۰ ۷۰ ۹ ۱۰ ۸۱
ولساپا ۵.۸ ۹.۲ ۰ ۰.۹ ۳۲.۱ ۳۴.۳ ۴۶ ۱۰۴ ۲۹ ۴ ۶ ۶۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • وساپا
 • ورنا
 • شسینا
 • خپویش
 • کاما
 • شلعاب
 • البرز
 • خکاوه
 • شلعاب

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

 • چافست
 • زکوثر
 • شکربن
 • غگل
 • غزر
 • کپشیر
 • قشهد
 • وپترو
 • خاهن
 • فسبزوار

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وسپه
 • وساپا
 • البرز
 • ثشاهد
 • ورنا
 • خپویش
 • سیلام
 • شلعاب

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

در مورد فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:

 • غالبر
 • فالوم
 • وسپه
 • وساپا
 • ورنا
 • خپویش
 • خکاور
 • ثشاهد
 • البرز
 • کساپا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

میلیارد

فاکتور

بازیگر

خروج

پولی حقیقی

میلیارد

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

میلیون

سرانه فروش

حقیقی

میلیون

سرانه خرید

حقوقی

میلیون

سرانه فروش

حقوقی

میلیون

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

افران ۱۲۸.۹ ۴۵ ۳۳.۱ ۲.۷ ۸۹ ۵۳.۴ ۱۲۱۵۰ ۱۳۲۷۶ ۰ –۱ ۰ ۴۴
اعتماد ۶۷.۹ ۶۳.۶ ۱۶.۹ ۲.۸ ۱۳۷.۱ ۷۴.۹ ۷۴۷۷ ۳۴۱۸ ۰ –۱ ۰ ۵۹
سپر ۶۱ ۱۸۲.۷ –۱ ۱.۷ ۷۸.۶ ۴۰.۴ ۲۶۸۴۹ ۱۳۶۶۸ ۰ –۱ ۰ ۷۷
همای ۴۸.۷ ۳۵.۹ ۱۰.۸ ۱.۱ ۷۳.۹ ۸۶ ۵۴۳۱ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳
کمند ۳۵ ۴۴.۷ ۱۳.۸ ۱.۲ ۴۶.۵ ۷۸.۲ ۴۳۹۵ ۲۰۵۳ ۰ ۰ ۰ ۴۳
کیان ۳۱.۱ ۲۴.۱ ۹.۵ ۱.۸ ۴۵.۸ ۳۸ ۴۳۵۱ ۷۰۶ ۰ –۱ ۰ ۵۸
ثبات ۲۷.۸ ۱۰۸ ۱۱.۸ ۲.۳ ۵۲.۱ ۱۰۳.۲ ۶۰۹۴ ۶۲۹۹ ۰ –۱ ۰ ۶۷
فیروزا ۲۷.۵ ۸۴.۴ ۱۴.۱ ۱.۲ ۱۰۹ ۱۸۴.۸ ۴۹۲۰ ۳۵۳ ۰ –۱ ۰ ۷۱
داریک ۲۴.۵ ۳۰ ۱۱.۳ ۱.۶ ۴۸.۶ ۵۷.۷ ۱۱۴۵۱ ۹۶ ۰ –۱ ۰ ۵۰
آکورد ۱۴.۵ ۵۰.۵ ۱۰.۳ ۱.۹ ۳۹.۶ ۸۵.۹ ۳۷۰۸ ۴۱۲ ۰ –۱ ۰ ۶۹
یاقوت ۱۴.۲ ۲۰.۶ ۲.۹ ۲.۸ ۷۱.۱ ۳۲.۲ ۱۴۶۱ ۰ ۰ –۱ ۰ ۴۲
فردا ۱۱.۸ ۱۳۲.۳ ۰.۷ ۲.۸ ۴۳.۵ ۳۰ ۵۵۴۱ ۱۰۴۲۷ ۰ –۱ ۰ ۷۹
آسامید ۱۱.۴ ۱۱۲.۷ –۰.۹ ۰.۹ ۴۷.۴ ۳۰.۷ ۳۰۵۰ ۵۰۴۶ ۰ –۱ ۰ ۹۳
صایند ۱۰.۳ ۴۰.۴ ۵.۶ ۱.۳ ۴۵ ۷۹.۹ ۵۹۰۰ ۲۷۱ ۰ –۱ ۰ ۵۲
پارند ۷ ۵۳.۲ ۱.۵ ۱.۹ ۱۱۰.۱ ۷۸.۷ ۲۶۸۰ ۱۲۲۸ ۰ ۰ ۰ ۴۷
مانی ۵.۴ ۳۱ ۵ ۳.۵ ۱۳.۳ ۴۶.۸ ۴۹۸۶   ۰ –۱ ۰ ۳۱
تصمیم ۴.۹ ۲۷.۵ ۲.۵ ۲ ۴۱ ۴۹ ۳۰۳۲ ۵۰۷ ۰ –۱ ۰ ۷۴
هامرز ۴.۴ ۱۱۲.۵ ۱.۳ ۱.۲ ۱۹۲.۲ ۲۳۵.۵ ۸۴۹ ۳۸۵ ۰ ۰ ۰ ۷۹
امین یکم ۳.۶ ۲۴.۱ ۲.۴ ۱.۸ ۲۸.۳ ۴۶.۲ ۱۱۹۳   ۰ ۰ ۰ ۸۷
کارین ۳.۳ ۴۴.۸ ۰.۹ ۱.۷ ۶۱.۷ ۵۸.۷ ۱۹۵۷ ۱۰۸۱ ۰ ۰ ۰ ۹۸
سپیدما ۲.۲ ۳۱.۳ ۱ ۲.۶ ۳۶.۷ ۳۵.۷ ۷۸۲ ۲۷۲ ۰ –۱ ۰ ۸۹
گنجینه ۱.۳ ۱۱۶.۸ –۰.۸ ۱ ۲۰۹.۴ ۱.۸ ۲۲۳ ۱۲۷۷ ۰ ۰ ۰ ۹۸
سپاس ۱.۱ ۱۳۸.۸ ۱.۱ ۲.۵ ۱۱.۴ ۲۲۲.۱ ۱۰۸۸   ۰ –۱ ۰ ۱۰۰
خاتم ۱ ۳۲ ۰.۲ ۱ ۵۳ ۶۷ ۲۲۹ ۲۰ ۰ –۱ ۰ ۶۹
یارا ۰.۱ ۵.۴ ۰.۱ ۱.۲ ۲.۲ ۱۰ ۵۶ ۰ ۰ –۱ ۰ ۹۶
دارا ۰.۱ ۱۶.۲ ۰.۱ ۱ ۲.۴ ۳۵.۵ ۱۰۷ ۷ ۰ –۱ ۰ ۵۱
ارمغان ۰.۱ ۱۰.۳ ۰ ۰.۶ ۲۰.۶ ۳۴.۳     ۰ ۰ ۰ ۱۰۰
سخند ۰ ۰.۸ ۰ ۰.۳ ۰.۹ ۰.۶ ۱ ۳ ۰ –۱ ۰ ۹۰
گنجین ۰ ۲.۱ ۰ ۰.۵ ۲.۳ ۱.۶ ۲ ۵ ۰ –۱ ۰ ۱۰۰