در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ‍۱۲۸ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۸.۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۷ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۳۱
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۹ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۹ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۰۸
 • نمادهای منفی : ۳۱۷
 • نمادهای صف خرید : ۴۷
 • نمادهای صف فروش : ۳۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۶۶ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۹ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت اغلب نمادها در نیم ساعت اول بازار به رنج مثبت ضعیف حرکت کردند و پس از آن روند قیمت‌ها نزولی شده اما هنوز شاخص کل و شاخص هم‌وزن کمی منفی است. به علاوه ارزش معاملات امروز بورس تهران پایین‌تر از روزهای قبلی است.م

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شپنا ۴۶ ۱۱.۳ ۱۷ ۵۳ −۹.۴ ۱.۳ ۳۵.۹ ۲۱.۵ ۶۷۹ ۱۲۰۸ ۴۴ −۹ ۰ ۲۳
فولاد ۳۸.۳ ۱۰.۱ ۱۳.۵ ۸۲ −۱۰.۹ ۰.۴ ۱۳.۲ ۲۱.۵ ۱۲۷۷ ۱۵۰۴ ۲۰ −۴ ۰ ۱۱
وبملت ۳۸.۲ ۱۹.۸ ۱۸ ۱۱۵ ۵.۸ ۱ ۲۴.۵ ۳۴.۷ ۲۴۸۴ ۲۷۱۹ ۱۴ −۳ ۰ ۴۳
خودرو ۳۷.۵ ۱۰.۳ ۱۸.۵ ۵۲ ۰.۶ ۱.۳ ۳۰.۳ ۲۴.۵ ۱۰۰۵ ۱۳۵۴ ۳۰ −۹ ۰ ۴۸
وتجارت ۳۴.۲ ۱۹.۱ ۱۹.۹ ۱۳۰ ۷.۲ ۲ ۲۵.۳ ۲۴.۲ ۴۲۹۲ ۲۶۵۷ ۳۴ −۱۰ ۴ ۱۰
خساپا ۳۱.۵ ۱۱.۱ ۱۷.۴ ۳۰ ۲.۷ ۱.۹ ۴۳.۵ ۲۵.۵ ۷۵۸ ۵۵۸ ۳۰ −۴ ۰ ۴۵
فملی ۲۵.۱ ۱۵.۴ ۱۴.۹ ۱۳۷ ۹.۳ ۱.۲ ۵.۹ ۲۰.۹ ۳۱۲۳ ۱۲۵۷ ۱۴ −۴ ۰ ۳۰
شبندر ۲۲.۲ ۱۰.۹ ۱۵.۷ ۵۸ ۷.۴ ۱.۳ ۲۱.۳ ۲۶ ۱۴۵۷ ۶۸۶ ۲۱ −۱۰ ۰ ۲۲
شستا ۲۱.۵ ۷ ۱۶.۵ ۳۶ ۲.۳ ۱.۴ ۲۰.۷ ۱۷ ۴۶۰ ۵۴۷ ۱۵ −۵ ۰ ۱۸
شتران ۱۶.۲ ۹.۹ ۱۴ ۹۲ −۰.۶ ۰.۹ ۱۴.۶ ۱۴.۴ ۶۴۶ ۱۲۸۸ ۲۱ −۸ ۰ ۵۵
حکشتی ۱۳.۶ ۱۱.۲ ۱۸.۳ ۳۰ ۲.۵ ۰.۵ ۲۱.۸ ۵۲.۵ ۸۰۸ ۳۹۷ ۳۹ −۱ ۰ ۸۰
فارس ۹.۷ ۱۶.۷ ۱۶.۵ ۱۴۷ ۰.۵ ۰.۶ ۹.۹ ۲۰.۳ ۱۲۱۷ ۲۲۷۵ ۶ ۰ ۰ ۲۵
پارسان ۹.۵ ۲۴.۹ ۲۰.۳ ۱۱۸ −۱.۷ ۰.۸ ۴۳.۷ ۳۶.۷ ۹۳۹ ۱۰۶۸ ۲۷ −۷ ۰ ۵۴
پترول ۹.۳ ۵.۴ ۱۶ ۱۳ ۰.۸ ۰.۶ ۱۱.۴ ۲۲.۸ ۵۱۸ ۲۰۱ ۳۰ ۱ ۰ ۷۶
وغدیر ۸.۵ ۱۴.۲ ۲۱.۶ ۱۲۲ ۱.۹ ۱.۳ ۱۸.۵ ۲۶.۸ ۸۷۲ ۶۰۲ ۲۰ −۵ ۰ ۲۲
نوری ۷.۶ ۱۳.۱ ۱۳.۶ ۵۳ ۰.۴ ۰.۷ ۲۰.۸ ۳۲.۴ ۵۴۸ ۶۰۲ ۳۲ −۷ ۰ ۶۵
کگل ۷.۵ ۱۶.۸ ۲۱ ۱۶۸ ۱.۸ ۲.۱ ۲.۲ ۱۳.۴ ۲۳۸۹ ۱۷۹۳ ۲۱ −۲ ۰ ۱۱
وبصادر ۷.۳ ۱۰ ۱۴.۷ ۷۰ ۴.۶ ۲ ۱۴.۱ ۲۰.۸ ۸۰۱ ۱۱۳ ۲۳ −۷ ۰ ۷۴
ذوب ۶.۶ ۷.۴ ۱۵.۳ ۱۳ ۰.۵ ۱.۳ ۲۳.۳ ۱۸.۷ ۶۶۲ ۱۹۹ ۳۶ −۳ ۰ ۵۵
شگویا ۶.۱ ۷.۸ ۱۴.۲ ۸۱ −۰.۲ ۰.۹ ۱۲.۷ ۱۲.۹ ۵۸۹ ۶۴۴ ۲۴ ۲ ۰ ۵۵
ومعادن ۵.۸ ۸ ۱۷.۶ ۸۶ ۲.۴ ۰.۷ ۸.۳ ۲۵.۸ ۷۳۳ ۲۰۸ ۲۴ −۴ ۰ ۳۴
شپدیس ۵.۷ ۸.۸ ۱۳.۲ ۲۸ ۱.۶ ۰.۹ ۱۵.۹ ۲۳.۷ ۲۳۰   ۲۷ −۶ ۰ ۶۳
اخابر ۵.۳ ۹.۲ ۱۳.۸ ۱۸ ۰.۳ ۱.۳ ۲۴.۲ ۲۰.۴ ۳۲۱ ۱۵۲ ۴۰ −۵ ۰ ۷۳
شیراز ۴.۸ ۵.۸ ۲۰ ۷۱ −۰.۴ ۰.۵ ۱۱.۷ ۱۹.۹ ۳۷۹ ۴۷۰ ۳۱ −۵ ۰ ۶۱
شبریز ۴.۱ ۷ ۱۴.۳ ۵۳ ۰.۹ ۱.۳ ۱۴.۱ ۱۴.۵ ۵۱۰ ۳۰۴ ۲۵ −۷ ۰ ۶۲
تاپیکو ۳.۹ ۱۳ ۱۴.۶ ۸۵ ۰.۸ ۱.۵ ۱۹.۱ ۱۹.۹ ۶۸۸ ۶۱۰ ۱۴ ۱ ۱۱ ۶۷
همراه ۳.۸ ۷ ۱۵.۹ ۱۶ ۰.۶ ۰.۴ ۱۲.۸ ۳۶.۷ ۶۰۲ ۸ ۹ ۰ ۰ ۲۳
بپاس ۳.۷ ۳۴.۷ ۲۱.۸ ۹۸ ۳.۶ ۴.۶ ۹ ۹۰.۶ ۳۶۳۲   ۳ ۰ ۰ ۶۵
شیران ۳.۷ ۶.۳ ۱۵.۹ ۶۰ ۰.۶ ۰.۶ ۹.۳ ۲۰.۲ ۲۰۰ ۲۶۹ ۱۵ −۴ ۰ ۸۴
شخارک ۳.۴ ۱۵.۳ ۱۴.۱ ۱۲۸ ۰.۵ ۱.۱ ۱۲.۷ ۱۷.۳ ۶۰۵ ۱۹۴۶ ۲۶ −۵ ۰ ۵۷
رمپنا ۳.۴ ۹.۷ ۱۵.۵ ۷۶ ۱.۹ ۱.۵ ۱۱.۹ ۲۱.۲ ۴۴۰ ۶۲ ۲۷ −۱ ۰ ۱۰۰
کچاد ۳.۳ ۵.۸ ۱۶.۵ ۱۳۵ −۰.۹ ۰.۳ ۵.۴ ۷.۷ ۴۴۲ ۱۳۲۳ ۶ −۱ ۰ −۲
فخوز ۲.۹ ۶.۴ ۱۶.۲ ۸۶ ۱.۵ ۰.۷ ۵.۲ ۲۰.۴ ۵۰۱ ۵۰۲ ۲۴ −۵ ۰ ۴۸
کاریس ۲.۸ ۴۵.۳ ۲۱.۷ ۱۱۴ −۰.۱ ۲.۶ ۱۶۰ ۵۵.۵ ۷۷۷ ۴۱۷ ۶ −۳ ۰ ۷۴
پارس ۲.۶ ۶ ۱۹.۲ ۱۰۳ ۱.۲ ۰.۷ ۴.۷ ۱۹.۴ ۶۴۱ ۶۸۸ ۱۵ −۵ ۰ ۱۹
تاصیکو ۲.۵ ۱۰.۲ ۱۵.۲ ۵۹ ۰.۵ ۱.۱ ۱۹.۵ ۲۳.۲ ۲۰۳ ۱۶۵ ۴۵ ۹ ۵۳ ۱۰۰
کگهر ۲.۵ ۲۴.۷ ۲۴.۲ ۱۸۱ ۰.۲ ۱.۲ ۶.۶ ۱۵.۲ ۴۸۰ ۱۰۹۱ ۳ ۰ ۰ ۹۶
شفن ۲.۴ ۵.۲ ۱۵.۷ ۲۱ −۰.۱ ۰.۸ ۱۲.۹ ۱۵.۶ ۶۸ ۲۹۴ ۱۸ −۷ ۰ ۲۰
جم ۲.۴ ۱۷.۸ ۲۸.۳ ۱۷۰ ۰.۵ ۰.۸ ۴.۲ ۲۶.۳ ۴۴۶ ۴۴۰ ۱۲ −۴ ۰ ۸۴
وپارس ۲.۲ ۵.۱ ۱۳.۹ ۸ ۰.۲ ۱ ۱۲.۲ ۱۳.۹ ۱۸۴   ۲۷ −۲ ۰ ۶۴
مبین ۱.۸ ۶.۲ ۲۱.۴ ۱۰۶ ۰.۴ ۰.۷ ۴.۸ ۱۵ ۲۸۶ ۱۴۰ ۷ −۳ ۰ ۴۴
آریا ۱.۳ ۲.۷ ۱۱.۷ ۶۵ ۰.۲ ۲.۱ ۵.۶ ۳.۴ ۲۵۵ ۸۰ ۸ −۴ ۰ ۲
زاگرس ۱.۲ ۳ ۱۷.۹ ۳۰ ۰.۱ ۰.۵ ۵.۸ ۱۲.۷ ۸۲ ۱۰۰ ۲۲ −۲ ۰ ۷۹
وصندوق ۱.۱ ۸.۶ ۲۱.۶ ۱۰۶ ۰.۳ ۰.۸ ۱۰.۴ ۲۴.۵ ۱۵۲ ۱۳۹ ۲ −۲ ۰ ۳۳
وامید ۱ ۱۰.۸ ۲۵ ۶۷ ۰.۷ ۱.۱ ۱۸.۲ ۴۹.۶ ۳۳۲ ۱ ۱ −۱ ۰ ۷۴
کاوه ۰.۹ ۸ ۱۵.۲ ۷۸ ۰.۲ ۱.۳ ۱۳.۸ ۱۴ ۱۴۳ ۶۷ ۹ −۳ ۰ ۸۲
اپال ۰.۷ ۳.۱ ۱۰.۹ ۸۲ −۰.۱ ۲ ۶.۵ ۲.۶ ۱۲۷ ۱۱۶ ۲ ۱ ۰ ۶۸
هرمز ۰.۳ ۲.۶ ۱۱.۲ ۱۷ ۰ ۱.۱ ۴.۹ ۵.۵ ۴۹   ۲۳ −۴ ۰ ۸۵
شکبیر ۰.۱ ۶.۱ ۹.۴ ۴۱ ۰ ۰.۸ ۱۰.۱ ۷.۷   ۳۷ ۱۲ ۰ ۰ ۸۶
مارون ۰.۱ ۴.۱ ۸.۹ ۳۰ ۰ ۰.۶ ۵.۴ ۶.۸ ۴ ۳۴ ۲ ۰ ۰ ۵۸

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • فولاد
 • وبملت
 • خودرو
 • وتجارت
 • خساپا
 • فملی
 • شبندر
 • شستا
 • شتران
 • حکشتی
 • فارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فولاد
 • شپنا
 • پارسان
 • کچاد
 • شتران
 • شیراز
 • شگویا
 • کاریس
 • شفن
 • اپال
 • هرمز
 • شکبیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • شبندر
 • وتجارت
 • وبملت
 • وبصادر
 • بپاس
 • خساپا
 • حکشتی
 • ومعادن
 • شستا
 • وغدیر
 • رمپنا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • حکشتی
 • خودرو
 • رمپنا
 • اخابر
 • شیراز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیراز
 • خودرو
 • حکشتی
 • رمپنا
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

شسینا ۷۳.۶ ۱۰.۴ ۱۸.۵ ۹ −۵.۹ ۰.۹ ۳۵.۱ ۳۵.۳ ۱۳۱ ۸۸۲ ۹۱ −۱۵ ۳۵ ۴۳
حفارس ۴۱.۸ ۱۱.۸ ۱۹.۹ ۴۲ −۱۱.۴ ۱ ۴۱.۶ ۲۹.۲ ۶۲۱ ۳۶۱۵ ۳۳ −۸ ۰ ۵۲
ساذری ۳۲.۸ ۲۹.۴ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۸ ۶۶.۳ ۸۲.۴     ۱۶ ۵ ۲۴ ۹۹
ثفارس ۲۶.۸ ۲۲.۵ ۱۷ ۷۹ ۹.۵ ۱.۱ ۳۲.۵ ۵۱.۲ ۱۵۱۶۳ ۹۶۷ ۳۱ −۵ ۱۱ ۶۵
شلعاب ۲۱.۹ ۹.۸ ۱۶.۲ ۷ −۰.۲ ۰.۸ ۲۵ ۳۰.۸ ۲۲۳ ۲۹۴ ۵۶ ۳ ۵۰ ۸۱
غنوش ۱۹ ۹.۳ ۱۷.۲ ۱۶ −۰.۳ ۱.۲ ۳۱ ۲۵.۶ ۷۰۳ ۵۸۰ ۳۳ ۱ ۰ ۵۲
وساپا ۱۵.۲ ۱۲.۲ ۱۶.۵ ۶ −۰.۳ ۰.۸ ۳۲.۶ ۴۲.۳ ۱۵۴ ۳۱۹ ۴۵ −۷ ۶ ۴۷
ورنا ۱۴.۷ ۱۴.۳ ۱۵.۶ ۵۱ ۲.۱ ۰.۹ ۲۷.۱ ۳۵.۸ ۹۴۴ ۸۷۸ ۵۲ −۴ ۳ ۴۶
چکاپا ۱۳.۷ ۸.۴ ۲۰.۲ ۴۰ −۵.۱ ۰.۹ ۲۹.۹ ۲۱.۷ ۳۸ ۱۳۲۹ ۲۹ −۵ ۳ ۴۶
کالا ۱۲.۱ ۷.۳ ۱۸.۲ ۶۴ −۴.۶ ۰.۵ ۱۶.۷ ۱۸.۹ ۵۲۵ ۱۲۳۷ ۳۴ ۲ ۶ ۱۳
خپویش ۱۱.۷ ۱۴.۵ ۱۷.۵ ۵۹ ۱.۷ ۲.۱ ۴۶.۳ ۲۷.۶ ۱۰۸۲ ۵۲۴ ۲۲ −۳ ۰ ۶۳
کاما ۱۱.۵ ۶.۹ ۱۶.۳ ۱۸ ۱ ۰.۹ ۱۸ ۲۱.۶ ۷۶۷ ۵۱۵ ۵۱ −۹ ۰ ۴۱
کویر ۱۱.۵ ۸.۶ ۱۷.۷ ۳۸ ۴.۳ ۰.۹ ۱۷ ۳۰.۱ ۶۰۲ ۱۶ ۱۸ −۴ ۰ ۴۸
خکاوه ۹.۴ ۱۸.۱ ۱۲.۷ ۰ ۰ ۱.۳ ۶۳.۲ ۴۹.۹   ۲۴ ۲۳ ۰ ۱۶ ۵۶
کماسه ۹.۲ ۱۰.۴ ۱۶.۷ ۳۸ ۲.۴ ۱.۱ ۲۳.۶ ۲۸.۸ ۷۲۷ ۱۳۷ ۶۰ −۱۰ ۲۳ ۲۰
کترام ۹ ۹.۱ ۱۷.۸ ۲۰ ۰.۳ ۰.۶ ۲۰.۱ ۳۴.۲ ۳۴۳ ۳۷۶ ۳۹ ۳۴ ۰ ۹۹
ختور ۸.۸ ۹.۳ ۱۸.۱ ۴۲ −۱.۲ ۰.۹ ۲۴.۴ ۲۴.۱ ۶۳۵ ۸۰۵ ۴۴ −۵ ۴ ۴۵
وبهمن ۸.۷ ۷.۹ ۱۷.۶ ۲۳ ۱.۴ ۱.۲ ۲۳ ۲۳.۵ ۵۷۰ ۱۵۸ ۴۳ −۵ ۰ ۵۹
وخارزم ۸.۷ ۷.۷ ۱۴.۵ ۲۱ ۱ ۱.۱ ۱۹.۳ ۱۹.۳ ۲۸۸ ۱۴۰ ۲۲ −۵ ۰ ۴۱
ختوقا ۸.۵ ۸.۸ ۱۸.۲ ۱۲ ۰.۶ ۰.۶ ۲۱.۴ ۴۱.۶ ۲۷۵ ۱۹۵ ۵۶ −۵ ۶ ۶۱
سصفها ۸.۱ ۳.۱ ۴۱.۵ ۴ ۰.۳ ۰.۹ ۲۲.۶ ۲۵ ۳۴۱   ۶۸ −۳ ۷ ۸۱
برکت ۷ ۵.۳ ۱۴.۱ ۱۸ ۱ ۰.۷ ۱۰ ۱۷.۲ ۳۷۵ ۱۱۵ ۳۶ −۴ ۰ −۱۶
پلاسک ۶.۹ ۸.۷ ۱۶.۴ ۲۱ −۱.۱ ۲.۲ ۴۲.۲ ۱۵.۸ ۱۸۶ ۶۳۵ ۴۹ −۱ ۶ ۶۰
ثبهساز ۶.۸ ۶.۱ ۱۳.۱ ۲۹ −۰.۳ ۲.۱ ۲۰.۷ ۹.۵ ۴۱۷ ۲۸۷ ۴۶ ۰ ۰ ۶۶
ونیرو ۶.۷ ۸.۴ ۱۷.۲ ۲۰ ۱.۳ ۱.۵ ۲۷.۷ ۲۳.۳ ۴۳۴ ۲۱ ۶۳ −۶ ۱۱ ۶۹
وآذر ۶.۷ ۷.۸ ۱۶.۶ ۴۳ ۰.۶ ۱.۳ ۲۲.۳ ۱۸.۸ ۵۹۱ ۳۷۷ ۲۳ ۲ ۷ ۶۳
ولپارس ۶.۵ ۶ ۱۲.۲ ۵۵ −۳.۶ ۲.۸ ۲۶ ۴.۲ ۰ ۹۱۸ ۱۲ −۱ ۰ ۶۲
قشهد ۶.۴ ۹.۳ ۱۷.۸ ۲ ۰.۱ ۰.۸ ۲۸.۴ ۳۴.۳ ۱۰۵ ۵۴ ۷۵ −۲ ۰ ۶۴
چکارن ۶.۱ ۸.۶ ۱۶.۷ ۵ ۰.۳ ۰.۶ ۱۹.۹ ۳۷.۱ ۷۱   ۴۵ ۳ ۰ ۷۴
کپارس ۶.۱ ۸.۸ ۴۷.۳ ۶۱ ۲.۷ ۱.۵ ۴۷ ۶۲.۵ ۵۳۲ ۲۵۳ ۱۲ ۰ ۰ ۷۰
اسیاتک ۵.۹ ۹.۱ ۱۵.۶ ۱۲۲ ۱.۵ ۲.۴ ۱۴ ۱۰.۹ ۷۲۷ ۵۶۸ ۱۹ ۰ ۰ ۴۸
پدرخش ۵.۷ ۸.۶ ۱۶.۳ ۱۸ −۰.۶ ۱.۸ ۳۵.۷ ۱۸.۳ ۲۲۲ ۳۹۳ ۳۳ ۳ ۰ ۷۲
غدشت ۵.۷ ۱۴.۱ ۱۴.۹ ۰ ۰ ۰.۸ ۳۵.۷ ۴۵.۳     ۴۱ −۲ ۴ ۵۲
بورس ۵.۷ ۱۰.۱ ۱۶ ۸۶ ۲.۴ ۰.۹ ۱۱.۹ ۲۶.۱ ۷۲۶ ۲۱۳ ۲۹ −۱ ۰ ۱۲
وسدید ۵.۷ ۲۰.۶ ۱۳ ۴۶ −۲.۳ ۱.۹ ۷۵.۵ ۲۳.۴ ۸۲ ۱۲۲۶ ۲۶ −۹ ۳۰ −۶
های وب ۵.۶ ۴.۱ ۱۹.۱ ۱۴ ۰.۵ ۰.۴ ۹.۶ ۲۳.۹ ۱۶۱ ۶۱ ۱۸ ۰ ۰ ۴۳
شاملا ۵.۶ ۱۸.۸ ۱۸.۲ ۵۰ −۱.۸ ۱.۵ ۷۴.۳ ۳۲.۱ ۱۶۵ ۵۹۰ ۱۸ −۱ ۰ ۶۰
بکام ۵.۳ ۵.۸ ۲۰.۴ ۱۰ ۰.۵ ۰.۳ ۱۳.۵ ۴۲.۴ ۲۴۵ ۲۴ ۴۹ −۵ ۵ ۴۰
خاهن ۵.۲ ۶.۹ ۱۶.۵ ۳۱ ۱.۶ ۱.۸ ۲۰.۹ ۱۶.۶ ۱۶۰۳   ۴۳ −۱۱ ۰ ۷۳
وایران ۵.۱ ۸.۵ ۱۸.۳ ۵ ۰.۲ ۰.۴ ۱۹.۸ ۴۸.۲ ۲۲۱ ۲۹ ۷۹ ۴ ۵ ۷۵
سخزر ۵ ۷.۶ ۲۱.۳ ۱ −۰.۱ ۰.۴ ۲۲.۴ ۵۰.۶ ۳ ۵۶ ۵۴ ۱۱ ۱۶ ۶۱
خپارس ۴.۷ ۵.۹ ۱۹.۴ ۶ −۰.۱ ۱.۲ ۲۴.۱ ۲۰.۴ ۹۷ ۶۳ ۲۱ ۱ ۰ ۵۴
دسبحا ۴.۷ ۶.۸ ۱۹.۳ ۴۴ −۰.۲ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۴.۸ ۳۰۶ ۲۸۷ ۳ −۳ ۰ ۶۵
پتایر ۴.۶ ۷.۹ ۱۸ ۱۱ ۰.۲ ۰.۸ ۲۱.۱ ۲۹.۳ ۸۵ ۷۹ ۴۶ −۸ ۰ ۷۳
بجهرم ۴.۶ ۷.۹ ۲۱.۴ ۱۲ −۰.۶ ۱ ۳۳.۲ ۲۷.۹   ۱۴۲ ۳۲ −۳ ۱۷ ۴۵
زکوثر ۴.۵ ۸.۵ ۱۳.۸ ۱۹ ۰.۶ ۱.۹ ۲۸ ۱۶.۵ ۷۲۰ ۱۵۹ ۳۴ −۶ ۰ ۶۴
سقاین ۴.۵ ۱۱.۳ ۱۲.۶ ۲۱ −۰.۹ ۰.۹ ۲۷.۳ ۲۳.۴ ۶ ۳۱۶ ۴۱ ۰ ۴۱ ۱۰۰
چفیبر ۴.۴ ۱۰.۲ ۱۴.۳ ۲ −۰.۱ ۰.۹ ۲۶.۸ ۲۸.۹ ۱ ۹۵ ۴۵ −۲ ۳۲ ۸۰
زمگسا ۴.۲ ۱۶.۱ ۲۰.۷ ۶۷ ۲.۵ ۱.۱ ۲۳.۹ ۵۶.۶ ۶۴۱ ۷۱ ۳۲ −۵ ۰ ۶۶
خصدرا ۴.۲ ۷.۸ ۲۲.۹ ۵ −۰.۲ ۱.۵ ۴۵ ۲۷.۶   ۲۲۷ ۱۴ ۱ ۱۶ ۱۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شسینا
 • حفارس
 • ساذری
 • ثفارس
 • شلعاب
 • غنوش
 • وساپا
 • ورنا
 • چکاپا
 • کالا
 • خپویش
 • کاما

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • شسینا
 • چکاپا
 • کالا
 • ولپارس
 • وسدید
 • شاملا
 • سرود
 • ختور
 • پلاسک
 • سقاین
 • شکربن

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • کویر
 • کپارس
 • زمگسا
 • کماسه
 • بورس
 • ورنا
 • خپویش
 • خاهن
 • اسیاتک
 • سپاها
 • فوکا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثفارس
 • وسدید
 • شاملا
 • خکاوه
 • زمگسا
 • خپویش
 • ورنا
 • غدشت
 • رتکو
 • وساپا
 • سفار
 • تکنو

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • قهکمت
 • خموتور
 • کسرام
 • دکوثر
 • آسیا
 • دتماد
 • فروس
 • وتوکا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

ماهانه

(درصد)

واریانس

قیمت

۲۵ روزه

تغییرات

فاکتور

بازیگر

فاکتور

تغییر

روند

پارند ۸۹.۷ ۳۱۲.۷ ۱۸.۸ ۱۶۴ −۲۶.۹ ۰.۵ ۲۸۹.۲ ۵۰.۸ ۱۵۰۵۷ ۴۳۵۶۸ ۰ ۰ ۰ ۷۵
سپیدما ۸۷.۶ ۸۰۳.۸ ۲۲.۲ ۱۹۸ ۰.۶ ۲.۸ ۵۶ ۳۶.۱ ۲۸۹۶۲ ۲۸۷۷۲ ۰ −۱ ۰ ۸۸
صایند ۷۷.۱ ۱۱۵.۹ ۱۴.۹ ۹۳ −۳۷.۴ ۰.۵ ۲۰۲.۶ ۱۳۸.۸ ۵۷۴۷ ۱۸۲۲۸ ۰ −۱ ۰ ۵۳
سپر ۷۵.۹ ۲۲۰.۱ ۱۳.۴ ۱۷۴ −۷ ۰.۵ ۷۶ ۶۶.۱ ۲۰۸۶۸ ۱۳۹۲۶ ۰ −۱ ۰ ۲۹
اعتماد ۶۵.۲ ۷۰.۸ ۱۲ ۹۳ −۶.۷ ۰.۶ ۸۲ ۱۰۳.۹ ۹۰۱۹ ۴۲۲۴ ۰ −۱ ۰ ۵۴
همای ۵۳.۶ ۴۵.۷ ۱۲.۸ ۷۴ ۱۸.۸ ۰.۷ ۴۴.۲ ۱۱۶.۶ ۷۳۰۲ ۳۴۷۵ ۰ ۰ ۰ ۱۷
ثبات ۴۵.۶ ۱۷۵.۵ ۱۴.۱ ۱۳۷ −۴.۷ ۱.۴ ۲۱۳.۲ ۱۱۲.۲ ۱۴۴۸۵ ۱۶۸۵۱ ۰ −۱ ۰ ۶۹
هامرز ۴۱ ۳۴۴.۳ ۳۷.۲ ۱۹۷ ۰.۱ ۰.۳ ۲۲.۸ ۸۵.۵ ۱۳۴۶۹ ۸۰۵۵ ۰ ۰ ۰ ۷۳
یاقوت ۳۸.۵ ۴۷ ۱۱.۸ ۷۵ ۱۷.۶ ۰.۳ ۲۹.۱ ۱۸۵.۹ ۵۸۳۶ ۲۸۵۰ ۰ −۱ ۰ ۴۹
افران ۳۵۴.۱ ۱۳۵.۵ ۱۲.۳ ۱۲۴ ۸۹.۷ ۰.۷ ۷۳ ۱۹۹.۴ ۳۳۱۰۲ ۱۳۴۷۳ ۰ −۱ ۰ ۲۹
کیان ۱۸۶.۷ ۱۷۸.۲ ۱۳.۳ ۱۷۲ −۲۶.۳ ۰.۶ ۸۲.۱ ۴۳.۳ ۲۱۰۳۰ ۴۳۳۷۳ ۰ −۱ ۰ ۵۵
آکورد ۳۸.۴ ۱۳۳ ۱۲ ۱۵۵ −۷.۳ ۰.۸ ۹۱.۷ ۴۶.۶ ۸۷۰۵ ۱۱۱۵۲ ۰ −۱ ۰ ۵۵
کمند ۳۷ ۴۷.۷ ۱۳.۱ ۷۳ −۲.۳ ۰.۶ ۶۴ ۱۰۴.۸ ۶۱۳۶ ۷۳۰۴ ۰ ۰ ۰ ۷۶
داریک ۲۱.۸ ۲۸.۶ ۱۲.۵ ۹۰ −۵.۳ ۰.۶ ۳۷.۵ ۴۲.۱ ۳۵۸۵ ۶۲۴۳ ۰ −۱ ۰ ۵۶
آسامید ۱۲.۲ ۱۵۲ ۱۶.۷ ۱۷۱ −۱ ۰.۸ ۸۴.۲ ۶۲.۱ ۹۸۸۲ ۲۷۱۳ ۰ −۱ ۰ ۸۵
فیروزا ۱۰.۳ ۳۷ ۱۲.۸ ۵۳ ۰.۷ ۰.۷ ۵۵.۵ ۸۸.۴ ۱۵۴۳ ۱۱۸۹ ۰ −۱ ۰ ۶۵
خاتم ۳ ۶۳.۹ ۱۲.۷ ۱۵۴ ۰.۸ ۰.۹ ۱۵.۵ ۶۲.۹ ۱۳۴۷ ۹۶۷ ۰ −۱ ۰ ۷۰
امین یکم ۲.۲ ۱۸.۸ ۱۱.۶ ۱۶ −۰.۴ ۱.۲ ۴۷.۳ ۳۳.۸   ۳۵۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰
دارا ۲.۱ ۷۵ ۹.۳ ۱۰۰ −۰.۹ ۰.۳ ۶۶.۲ ۸۲.۵ ۵۷۳ ۱۵۱۸ ۰ −۱ ۰ ۹۷
مانی ۱.۹ ۱۵.۲ ۱۲.۴ ۳۶ −۰.۷ ۰.۷ ۳۱.۶ ۲۹.۹   ۳۳۳ ۰ −۱ ۰ ۷۲
تصمیم ۱.۹ ۱۵.۶ ۱۱.۶ ۴۲ −۰.۶ ۰.۷ ۲۹.۸ ۲۷ ۹۹ ۶۷۳ ۰ −۱ ۰ ۸۳
یارا ۱.۳ ۷۲ ۹.۵ ۸۲ −۱.۱ ۰.۶ ۱۰۷.۷ ۳۳.۴   ۵۲۹ ۰ −۱ ۰ ۹۲
کارین ۰.۷ ۲۳.۶ ۸.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۳۱.۴ ۵۹.۹     ۰ ۰ ۰ ۹۷
فردا ۰.۲ ۹.۱ ۹ ۰ ۰ ۱.۱ ۱۷.۲ ۱۵.۶     ۰ −۱ ۰ ۸۱
سخند ۰.۱ ۱۰.۵ ۱۵.۶ ۱۳۱ ۰ ۰.۳ ۴.۵ ۳۵ ۱۱۵ ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۸۶
گنجین ۰ ۰.۷ ۱۳.۳ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰.۹     ۳ ۰ ۰ ۰ ۸۹
گنجینه ۰ ۱.۴ ۱۰ ۲۷ ۰ ۱ ۲ ۲.۸ ۱   ۰ ۰ ۰ ۹۹
ارمغان ۰ ۲.۶ ۸.۶ ۰ ۰ ۰.۸ ۳.۹ ۵.۲     ۰ ۰ ۰ ۹۸
سپاس ۰ ۰.۹ ۸ ۳۷ ۰ ۴ ۲.۲ ۰.۹ ۱   ۰ ۰ ۰ ۹۸